Đồng Nai mua hơn 34 tỷ đồng các loại xét nghiệm Covid-19 Việt Á

Theo Sở Y tế Tỉnh Đồng Nai, thời điểm đó, chỉ mình Công ty CP Công nghệ Việt Á có giấy phép bán kit test Covid-19. Năm 2020, Đồng Nai có mua 5.875 kit test của Công ty Việt Á với đơn giá trên 500.000 đồng/cái.

BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai đã có báo cáo số 10649 /BC-SYT ngày 20/12/2021 về hợp đồng đặt hàng xét nghiệm PCR và mua kit test của Công ty CP Công nghệ Việt Á.

xet-nghiem-dn-1.jpg
Năm 2020, Đồng Nai có mua 5.875 kít test của Công ty CP Công nghệ Việt Á với đơn giá trên 500.000 đồng/cái.

Theo đó, trong năm 2021, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, được sự chấp thuận ủy quyền của UBND tỉnh tại Văn bản số số 8536/UBND-KTNS ngày 21/7/2021 về việc ủy quyền đặt hàng xét nghiệm Covid-19, Sở Y tế đã thực hiện hợp đồng đặt hàng với Công ty CP Công nghệ Việt Á tại Hợp đồng số 210721/BBTT.VAS-DNA ngày 21/7/2021 để gửi xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR cho 50.000 ống mẫu xét nghiệm theo đơn giá Bộ Y tế hướng dẫn tại Công văn số 4356/BYT-KHTC ngày 28/5/2021.

Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 31/8/2021 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai đã gửi 49.693 ống mẫu xét nghiệm (bao gồm 19.093 ống mẫu đơn và 30.600 ống mẫu gộp) cho Công ty CP Công nghệ Việt Á thực hiện xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR.

Ngày 07/9/2021 Sở Y tế và Công ty CP Công nghệ Việt Á đã ký Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng số 07092021/BBTLHĐ.SYT-VAS.

dong-nai-covid.jpg
Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 31/8/2021 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đồng Nai đã gửi 49.693 ống mẫu xét nghiệm (bao gồm 19.093 ống mẫu đơn và 30.600 ống mẫu gộp) cho Công ty CP Công nghệ Việt Á thực hiện xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR.

Ngày 12/10/2021 Sở Y tế đã thực hiện Ủy nhiệm chi số UNC21VL/011 thanh toán cho Công ty CP Công nghệ Việt Á số tiền 31.165.506.600 đồng.

Về việc mua kit test, năm 2020 có 03 đơn vị trực thuộc Sở Y tế thực hiện mua kit test PCR của Công ty CP Công nghệ Việt Á. Cụ thể:

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật mua 4 lần vào ngày 06/05/2020, 10/07/2020, 11/08/2020, 26/12/2020 với tổng số 2.475 test có đơn giá 509.250 đồng, tổng số tiền thanh toán là 1.260.393.750 đồng.

Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất mua 4 lần vào ngày 07/07/2020, 28/08/2020, 24/09/2020, 30/09/2020 với tổng số 3.200 test có đơn giá 509.250 đồng, tổng số tiền thanh toán là 1.629.601.000 đồng.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai mua 01 lần 02 mặt hàng vào ngày 13/05/2020, với 04 hộp mỗi hộp 50 test, tổng 200 test có đơn giá 509.250 đồng (01 hộp có giá test 525.000 đồng), tổng số tiền thanh toán là 102.637.500 đồng.

Năm 2021 không có đơn vị trực thuộc Sở Y tế mua test xét nghiệm từ Công ty CP Công nghệ Việt Á.

Ngày 20/12, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai, ông Quản Minh Cường, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, đặc biệt lưu ý Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở GD&ĐT kiểm tra lại toàn bộ hoạt động mua sắm trang thiết bị y tế, thiết bị giáo dục với các công ty cung cấp các thiết bị giáo dục, y tế vừa qua.

Qua đó xem đã ký những hợp đồng nào, thanh toán bao nhiêu tiền, đánh giá xem liệu có sơ suất, tiêu cực gì không.

Riêng việc hợp tác với Công ty Việt Á đề nghị kiểm tra lại ngay, nếu có sơ suất gì kịp thời báo cáo, xử lý. Sau 10 ngày có báo cáo cụ thể với lãnh đạo tỉnh về vấn đề này.

Theo Đời sống
back to top