Đoàn tàu tuyến metro Nhổn về đến Hà Nội

Đoàn tàu đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội về đến depot Nhổn rạng sáng 20/10. Dự kiến, 9 đoàn tàu còn lại được đưa về vào 2021.

<div> <p>S&aacute;ng 20/10, đo&agrave;n t&agrave;u đầu ti&ecirc;n của tuyến đường sắt đ&ocirc; thị Nhổn - Ga H&agrave; Nội đ&atilde; về đến depot Nhổn (H&agrave; Nội) an to&agrave;n.</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Trung Hiếu, Ph&oacute; trưởng ban Quản l&yacute; dự &aacute;n đường sắt đ&ocirc; thị H&agrave; Nội (MRB), cho biết c&aacute;c toa t&agrave;u sẽ được cẩu l&ecirc;n ray về khu vực tập kết để lắp r&aacute;p v&agrave; thử nghiệm. 9 đo&agrave;n t&agrave;u c&ograve;n lại của dự &aacute;n đang được sản xuất tại Ph&aacute;p, dự kiến đưa về H&agrave; Nội bắt đầu từ đầu năm 2021.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tau dien Nhon Ga Ha Noi anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/20/znews-photo-zadn-vn_nghn.jpg" title="Tàu điện Nhổn Ga Hà Nội ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>C&aacute;c toa t&agrave;u được cẩu l&ecirc;n ray tại depot bằng cẩu 120 v&agrave; 180 tấn để lắp r&aacute;p v&agrave; thử nghiệm. Ảnh: <em>MRB.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo MRB, t&agrave;u điện tuyến Nhổn - ga H&agrave; Nội được thiết kế theo ti&ecirc;u chuẩn ch&acirc;u &Acirc;u, đầy đủ tiện nghi v&agrave; ph&ugrave; hợp với nhu cầu người Việt. Khả năng chuy&ecirc;n chở đạt 944 đến 1.124 người, với tốc độ thương mại 35 km/h, tốc độ thiết kế 80 km/h.</p> <p>Đo&agrave;n t&agrave;u được chế tạo tại Ph&aacute;p, bắt đầu rời cảng Dunkirk (Ph&aacute;p) từ 2/9 v&agrave; cập cảng Hải Ph&ograve;ng rạng s&aacute;ng 18/10. Đ&ecirc;m 18/10, t&agrave;u bắt đầu được chở bằng xe đầu k&eacute;o về depot, qu&atilde;ng đường vận chuyển l&agrave; 189 km v&agrave; chỉ chạy ban đ&ecirc;m. Trước khi về đến depot, đo&agrave;n xe chở t&agrave;u dừng nghỉ tại Phủ L&yacute;, H&agrave; Nam.</p> <p>Theo &ocirc;ng Nguyễn Cao Minh, Trưởng ban Quản l&yacute; đường sắt đ&ocirc; thị H&agrave; Nội, dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến qu&aacute; tr&igrave;nh thiết kế v&agrave; sản xuất đo&agrave;n t&agrave;u của dự &aacute;n đường sắt Nhổn - ga H&agrave; Nội. Tuy nhi&ecirc;n, MRB vẫn cố gắng đảm bảo đưa đo&agrave;n t&agrave;u đầu ti&ecirc;n về sớm hơn một tuần so với dự kiến.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tau dien Nhon Ga Ha Noi anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/20/znews-photo-zadn-vn_nghn1.jpg" title="Tàu điện Nhổn Ga Hà Nội ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Đo&agrave;n t&agrave;u tr&ecirc;n đường vận chuyển về H&agrave; Nội v&agrave;o ban đ&ecirc;m. Ảnh: <em>MRB.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo kế hoạch, tuyến đường sắt đ&ocirc; thị số 3 đoạn Nhổn - ga H&agrave; Nội sẽ khai th&aacute;c thương mại trước đoạn tr&ecirc;n cao d&agrave;i 8,5 km v&agrave;o nửa cuối năm 2021, bắt đầu từ Nhổn đến ga S8 - Đại học Giao th&ocirc;ng vận tải.</p> <p>4 km đi ngầm c&ograve;n lại sẽ khai th&aacute;c v&agrave;o cuối năm 2022. Khi đi v&agrave;o hoạt động, tuyến đường sắt đ&ocirc; thị n&agrave;y được kỳ vọng sẽ l&agrave; điểm nhấn trong giao th&ocirc;ng đ&ocirc; thị của H&agrave; Nội.</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; dự &aacute;n được hỗ trợ bởi nguồn vốn vay ODA của Ch&iacute;nh phủ Ph&aacute;p, Cơ quan Ph&aacute;t triển Ph&aacute;p (AFD), Ng&acirc;n h&agrave;ng Ph&aacute;t triển ch&acirc;u &Aacute; (ADB), Ng&acirc;n h&agrave;ng Đầu tư ch&acirc;u &Acirc;u (EIB) v&agrave; vốn đối ứng trong nước.</p> </div>

Theo zingnews.vn
back to top