Cấp chứng nhận đăng kiểm tạm thời cho 13 đoàn tàu Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Ngày 22/12, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đơn vị vừa cấp giấy chứng nhận kiểm định tạm thời cho 13 đoàn tàu của dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội).

<div> <div> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Chú thích ảnh" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/28/cat-linh-221219.jpg" /> <figcaption>C&aacute;c đo&agrave;n t&agrave;u được kiểm định từ th&aacute;ng 9/2018. Ảnh: Huy H&ugrave;ng/TTXVN</figcaption> </figure> </div> <p>Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, c&aacute;c đo&agrave;n t&agrave;u được kiểm định từ th&aacute;ng 9/2018, đến nay đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh. Việc cấp giấy chứng nhận kiểm định tạm thời cho c&aacute;c đo&agrave;n t&agrave;u nhằm phục vụ vận h&agrave;nh thử hệ thống. Giấy chứng nhận kiểm định ch&iacute;nh thức sẽ được cấp sau khi kết th&uacute;c vận h&agrave;nh thử v&agrave; được tổ chức đ&aacute;nh gi&aacute; độc lập về an to&agrave;n đường sắt đ&ocirc; thị cấp giấy chứng nhận an to&agrave;n cho hệ thống đường sắt n&agrave;y. Tuy vậy, do tổng thầu chưa đ&aacute;p ứng được c&aacute;c điều kiện cần thiết n&ecirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c vận h&agrave;nh thử chưa diễn ra như kế hoạch.</p> <p>Đại diện Ph&ograve;ng Đường sắt (Cục Đăng kiểm Việt Nam) cho hay, việc kiểm tra c&aacute;c đo&agrave;n t&agrave;u của dự &aacute;n đường sắt đ&ocirc; thị C&aacute;t Linh - H&agrave; Đ&ocirc;ng được thực hiện theo quy chuẩn quốc gia được quy định tại quy chuẩn QCVN 18:2018/BGTVT về kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp r&aacute;p v&agrave; nhập khẩu, bao gồm 23 hạng mục kiểm tra ở trạng th&aacute;i tĩnh v&agrave; c&oacute; cấp điện, kiểm tra vận h&agrave;nh tr&ecirc;n tuyến.</p> <p>Dự &aacute;n đường sắt đ&ocirc; thị C&aacute;t Linh - H&agrave; Đ&ocirc;ng c&oacute; chiều d&agrave;i 13,1 km, đi tr&ecirc;n cao, với 12 nh&agrave; ga v&agrave; 13 đo&agrave;n t&agrave;u. Mỗi đo&agrave;n t&agrave;u gồm 4 toa, tổng sức chở 960 h&agrave;nh kh&aacute;ch; trong đ&oacute; hai toa ở hai đầu buồng l&aacute;i c&oacute; sức chở 230 người, với 36 ghế ngồi v&agrave; 194 chỗ đứng; hai toa ở giữa c&oacute; sức chở 250 kh&aacute;ch, với 40 ghế ngồi v&agrave; 210 chỗ đứng. C&aacute;c h&agrave;ng ghế ngồi được bố tr&iacute; dọc hai b&ecirc;n, phần ghế c&oacute; sơn m&agrave;u v&agrave;ng d&agrave;nh cho đối tương ưu ti&ecirc;n (người khuyết tật, trẻ em, người gi&agrave;, phụ nữ). Tr&ecirc;n t&agrave;u c&oacute; vị tr&iacute; d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho xe lăn của người khuyết tật.</p> </div> <div> <p>Dự &aacute;n do C&ocirc;ng ty Hữu hạn tập đo&agrave;n Cục 6 đường sắt Trung Quốc l&agrave;m tổng thầu, hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị vận h&agrave;nh thử to&agrave;n hệ thống li&ecirc;n tục trong 20 ng&agrave;y để đ&aacute;nh gi&aacute; an to&agrave;n hệ thống, nghiệm thu to&agrave;n bộ dự &aacute;n. Việc đ&aacute;nh gi&aacute; chứng nhận độc lập an to&agrave;n hệ thống do Li&ecirc;n danh Apave-Certifier-Tricc) thực hiện.</p> <p>Theo quy định, dự &aacute;n đường sắt đ&ocirc; thị x&acirc;y dựng mới phải được đ&aacute;nh gi&aacute;, chứng nhận về an to&agrave;n hệ thống bởi một tổ chức tư vấn độc lập. Sau đ&oacute;, Cục Đăng kiểm Việt Nam thẩm định hồ sơ an to&agrave;n v&agrave; cấp giấy chứng nhận thẩm định mới đủ điều kiện đưa v&agrave;o khai th&aacute;c, vận h&agrave;nh ch&iacute;nh thức.</p> </div> </div> <p><a href="https://baotintuc.vn/kinh-te/cap-chung-nhan-dang-kiem-tam-thoi-cho-13-doan-tau-du-an-duong-sat-do-thicat-linh-ha-dong-20191222140209482.htm">https://baotintuc.vn/kinh-te/cap-chung-nhan-dang-kiem-tam-thoi-cho-13-doan-tau-du-an-duong-sat-do-thicat-linh-ha-dong-20191222140209482.htm</a></p>

Theo baotintuc.vn
Điểm chuẩn đại học năm 2024 dự báo sẽ tăng mạnh

Điểm chuẩn đại học năm 2024 dự báo sẽ tăng mạnh

Điểm chuẩn đại học tăng, giảm ở mức như thế nào, để đặt nguyện vọng cho đúng là vấn đề được nhiều thí sinh quan tâm. Nhiều chuyên gia nhận định, điểm chuẩn đại học năm 2024 sẽ tăng ở tất cả các tổ hợp. 
back to top