Hàn Quốc viện trợ Hà Nội 90 tỷ đồng lập Báo cáo tuyến đường sắt đô thị số 8

(khoahocdoisong.vn) - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt văn kiện Dự án 'Hỗ trợ kỹ thuật lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để xây dựng Tuyến đường sắt đô thị số 8 thành phố Hà Nội' do Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) viện trợ không hoàn lại.
KOICA viện trợ không hoàn lại Hà Nội lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để xây dựng Tuyến đường sắt đô thị số 8 thành phố Hà Nội.

KOICA viện trợ không hoàn lại Hà Nội lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để xây dựng Tuyến đường sắt đô thị số 8 thành phố Hà Nội.

Nội dung chính của Dự án gồm 4 hợp phần. Hợp phần 1 sẽ lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 8; Hợp phần 2, lập Quy hoạch hướng tuyến và vị trí các nhà ga Tuyến đường sắt đô thị số 8 (tỷ lệ 1/500); Hợp phần 3, lập Báo cáo sơ bộ Đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch hành động tái định cư để xây dựng Tuyến đường sắt đô thị số 8; Hợp phần 4, thực hiện 2 chương trình đào tạo, chuyển giao tại Hàn Quốc cho cán bộ, kỹ sư quản lý và hoạch định chính sách về đường sắt và thực thi về đối tác công tư đường sắt đô thị, quy hoạch đường sắt, thiết kế, công nghệ, vận hành và bảo trì đường sắt.

Tổng vốn của Dự án khoảng 4,67 triệu USD (tương đương 105,24 tỷ đồng). Trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thông qua KOICA là 4 triệu USD (khoảng 90,24 tỷ đồng); vốn đối ứng từ ngân sách của thành phố Hà Nội là 15 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện Dự án là 18 tháng kể từ ngày trao đổi Công hàm giữa Chính phủ Hàn Quốc và Chính phủ Việt Nam (dự kiến từ 2019 - 2021).

Điều kiện ràng buộc về sử dụng vốn ODA không hoàn lại của chính phủ Hàn Quốc gồm nhà tài trợ KOICA sẽ tổ chức triển khai lựa chọn Tư vấn (chuyên gia) và ký Hợp đồng dịch vụ Tư vấn theo quy định của Nhà tài trợ để thực hiện các nội dung công việc thuộc Dự án hỗ trợ kỹ thuật nêu trên.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội sẽ chia sẻ thông tin với nhà tài trợ KOICA về tiến trình sử dụng các kết quả nghiên cứu tiền khả thi và các biện pháp tiếp theo đối với nghiên cứu khả thi, kế hoạch tài chính và triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 8 trong thời gian thỏa thuận sau khi nhận được yêu cầu thông tin.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt đô thị số 8 có lộ trình từ Sơn Đồng - Mai Dịch (trung chuyển với tuyến số 2) - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá có chiều dài khoảng 37km với 26 ga, 2 Depot tại Sơn Đồng và Cổ Bi. Đoạn từ Sơn Đồng - Mai Dịch quy hoạch đi cao, đoạn tuyến theo Vành đai 3 đến Lĩnh Nam đi ngầm.

Theo Đời sống
Lấy thanh kiếm trong dạ dày trẻ 33 tháng, cảnh báo nuốt dị vật ở trẻ

Lấy dị vật trong dạ dày bé 33 tháng

Nhiều trường hợp dị vật mắc lại trong đường tiêu hóa gây tắc ruột, thủng ruột hoặc thậm chí nếu rơi vào thanh quản gây tắc đường thở, dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.
back to top