Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của VUSTA

“Thi đua là động lực phát triển kinh tế - xã hội, việc hình thành các Cụm thi đua là phù hợp, đúng hướng góp phần đổi mới hoạt động thi đua của hệ thống LHHVN”, ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký LH các hội KHKT Việt Nam, khẳng định.

Ngày 29/8, tại Phú Thọ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam - VUSTA) phối hợp với Liên hiệp Hội Phú Thọ tổ chức hội thảo “Giải pháp đổi mới hoạt động của các Cụm thi đua, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”.

Hội thảo với sự tham dự của các đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của 11 Liên hiệp Hội địa phương phía Bắc.

Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam - Nguyễn Quyết Chiến và Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Phú Thọ - Hồ Đình Lưỡng đồng chủ trì hội thảo

Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam - Nguyễn Quyết Chiến và Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Phú Thọ - Hồ Đình Lưỡng đồng chủ trì hội thảo

Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam - Nguyễn Quyết Chiến khẳng định, thi đua là động lực phát triển kinh tế - xã hội, việc hình thành các Cụm thi đua là phù hợp, đúng hướng góp phần đổi mới hoạt động thi đua của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. Các Cụm thi đua trong thời gian qua cũng rất tích cực hưởng ứng, triển khai các hoạt động thi đua do Liên hiệp Hội Việt Nam phát động.

Theo ông Nguyễn Quyết Chiến, hoạt động thi đua, khen thưởng của các Cụm thi đua cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế khiến các phong trào thi đua chưa thực sự sôi nổi. Trong thời gian tới, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp thu ý kiến của đại diện Cụm thi đua về xem xét sửa đổi, bổ sung quy định tặng thưởng Cờ thi đua và Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam. Đẩy nhanh thời gian công bố Quyết định thông báo Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua vào đầu năm để các Cụm thi đua có đủ thời gian chuẩn bị chương trình, hoạt động. Sớm ban hành tiêu chí chấm điểm thi đua dành cho Cụm/Khối thi đua để làm căn cứ xét tặng khen thưởng. Liên hiệp Hội Việt Nam cũng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các Cụm thi đua trong triển khai, tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Phú Thọ - Hồ Đình Lưỡng cho biết, xuyên suốt trong lịch sử cách mạng, hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm dấy lên phong trào thi đua yêu nước rộng khắp, tạo động lực hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất nước.

Những năm qua, cùng với các cấp, các ngành, địa phương trong cả nước, phong trào thi đua yêu nước của Liên hiệp Hội Việt Nam từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố đã được phát động, triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân, mọi tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong từng năm và từng giai đoạn.

Nội dung phong trào thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra cũng như nhiệm vụ và hoạt động của các ngành, địa phương trên từng lĩnh vực cụ thể.

“Hội thảo này nhằm đưa phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ kinh tế, xã hội đã đề ra, Nghị quyết Đại hội các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, ông Lưỡng nói.

Tại hội thảo, đại diện các Cụm thi đua đã tham luận về công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị cũng như đề xuất kiến nghị, giải pháp đến Liên hiệp Hội Việt Nam góp phần nâng cao hoạt động thi đua, khen thưởng của các Cụm thi đua.

Các ý kiến tham luận cho thấy, thời gian qua các Liên hiệp Hội địa phương đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, nhiều kinh nghiệm hay trong công tác thi đua, khen thưởng được chia sẻ. Đã có nhiều giải pháp hữu ích được đưa ra nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các Cụm thi đua.

Trong đó, các tham luận đã tập trung vào những nội dung: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động, đổi mới nội dung tổ chức các hoạt động của Cụm thi đua,kiến nghị Liên hiệp Hội Việt Nam sớm hoàn thiện các văn bản hướng dẫn chỉ đạo về nội dung, tiêu chí chấm điểm thi đua làm cơ sở cho việc đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua và Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam đối với những thành viên trong Cụm thi đua, thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát đối với công tác thi đua khen thưởng, chú trọng triển khai hoạt động sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu….

Phát biểu kết luận, Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam đề nghị các Liên hiệp Hội địa phương tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, tích cực triển khai các hoạt động phong trào thi đua, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm cao đối với việc xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN vững mạnh, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Theo Đời sống
Khát vọng hóa rồng

Khát vọng hóa rồng

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA khẳng định, những “điểm sáng” đối ngoại trong năm 2023 giúp Việt Nam nâng tầm, trở thành trung tâm chính trị - kinh tế - an ninh trong khu vực và thế giới.
Đảng ủy VUSTA triển khai nhiệm vụ năm 2024

Đảng ủy VUSTA triển khai nhiệm vụ năm 2024

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Phạm Quang Thao, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA, đánh giá cao vai trò công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các chi bộ.
back to top