Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ ở các tỉnh, thành

Với sự đi lên của xã hội hiện đại, KHCN  được coi như bước chuyển mình tiên phong, nhằm mang đến cho cuộc sống những giá trị vượt trội. Các giải pháp phát triển và ứng dụng KHCN trực tiếp đóng góp to lớn cho hđsx và thực tiễn đời sống.

Thời gian qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) nhiều tỉnh, thành phố đã làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức, tích cực triển khai hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), thể hiện rõ ý thức trách nhiệm cao đối với việc xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN vững mạnh, ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Nghiệm thu các thiết bị bảo vệ môi trường do Liên hiệp Hội Tây Ninh hỗ trợ, lắp đặt ảnh 1

Nghiệm thu các thiết bị bảo vệ môi trường do Liên hiệp Hội Tây Ninh hỗ trợ, lắp đặt

Theo chia sẻ của ông Lai Xuân Thành, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua, Liên hiệp Hội tỉnh đã thành lập Hội đồng Khoa học cấp cơ sở, tổ chức triển khai nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở đến các Hội thành viên và Trung tâm trực thuộc. Hội đồng Khoa học cấp cơ sở năm 2022-2023 của Liên hiệp Hội tỉnh Bình Dương nhận được 7 đề tài từ các Hội thành viên chuyên ngành đăng ký tham gia.

“Để nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội, nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức KH&CN, nhằm phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà, năm 2023, Liên hiệp Hội đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, bồi đắp lòng yêu nước và tự tôn dân tộc, tinh thần cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ trí thức, nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc chủ động đề xuất, tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh những vấn đề lớn về chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển tỉnh nhà nhất là về khoa học và công nghệ”, ông Thành nói.

Liên hiệp Hội Vĩnh Long tổ chức chấm sản phẩm Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng lần thứ XI (2021-2022) ảnh 2

Liên hiệp Hội Vĩnh Long tổ chức chấm sản phẩm Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng lần thứ XI (2021-2022)

Đối với hoạt động phát triển và ứng dụng KH&CN tại địa phương, Bà Dương Thị Thu Hiền - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh - cho hay, Liên hiệp Hội tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội thi Sáng tạo KH&KT, thúc đẩy phong trào nhân dân sáng tạo, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Hội thi Sáng tạo KH&KT được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, những năm qua có rất nhiều đề tài/giải pháp tham gia dự thi và đoạt giải. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tây Ninh được đánh giá ngày càng phát triển, mang tính ứng dụng cao, gắn liền sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Liên hiệp Hội tỉnh Bình Dương triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, Nhi đồng ảnh 3

Liên hiệp Hội tỉnh Bình Dương triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, Nhi đồng

Từ năm 2016 đến nay, trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, các hội thành viên thuộc hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh Tây Ninh đã triển khai 407 đề tài/dự án (9 đề tài/dự án cấp tỉnh, 1 cấp cơ sở và 397 cấp hội, trường, trung tâm, trong đó có 326 đề tài, dự án đã được ứng dụng); chuyển giao 46 mô hình thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, dạy nghề, nông nghiệp, môi trường (2 mô hình cấp trung ương, 43 mô hình cấp cơ sở và 1 mô hình cấp trường).

Theo chia sẻ của ông Hà Văn Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long - hoạt động KH&CN hàng năm luôn được Liên hiệp Hội tỉnh đẩy mạnh.

Theo Đời sống
back to top