Dấu hiệu bạn bị thiếu vitamin D

Trong những tháng mùa đông, cơ thể không nhận đủ lượng vitamin D cần thiết, các triệu chứng thiếu hụt vitamin D bắt đầu xuất hiện. Dưới đây là những triệu chứng thường gặp.

<p><strong>G&atilde;y xương</strong></p> <p>Một trong những vai tr&ograve; h&agrave;ng đầu của vitamin D l&agrave; gi&uacute;p ruột hấp thu calci để đưa v&agrave;o m&aacute;u. Thiếu vitamin D, cơ thể c&oacute; thể lấy canxi trong xương khiến xương yếu đi.</p> <p><strong>Đau mạn t&iacute;nh v&agrave; yếu cơ</strong></p> <p>Thiếu hụt vitamin D cũng l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn đến đau cơ, khớp v&agrave; c&aacute;c dạng đau cơ xương. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những triệu chứng h&agrave;ng đầu của thiếu hụt vitamin D.</p> <p><strong>Rụng t&oacute;c</strong></p> <p>Thiếu hụt vitamin D c&oacute; thể dẫn đến rụng t&oacute;c nhiều do vitamin D gi&uacute;p điều chỉnh sự biểu hiện của gen th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển nang t&oacute;c b&igrave;nh thường.</p> <p><strong>Buồn ngủ</strong></p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p>Nghi&ecirc;n cứu cho thấy, c&oacute; mối tương quan giữa cơn buồn ngủ ng&agrave;y với h&agrave;m lượng vitamin D thấp. Thiếu vitamin D l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n kiến ch&uacute;ng ta thường xuy&ecirc;n buồn ngủ.</p> <p><strong>Huyết &aacute;p cao</strong></p> <p>C&oacute; mối li&ecirc;n kết giữa tăng huyết &aacute;p v&agrave; t&igrave;nh trạng thiếu vitamin D. H&agrave;m lượng vitamin D trong cơ thể cao gi&uacute;p hạ huyết &aacute;p v&agrave; giảm nguy cơ tăng huyết &aacute;p.</p> <p><strong>Ra nhiều mồ h&ocirc;i</strong></p> <p>Ra mồ h&ocirc;i rất tốt cho sức khỏe nhưng ra mồ h&ocirc;i qu&aacute; nhiều cho thấy lượng vitamin D trong cơ thể thấp. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những triệu chứng b&aacute;o hiệu cơ thể thiếu vitamin D.</p> <p><strong>Hệ miễn dịch yếu</strong></p> <p>Thiếu vitamin D c&oacute; thể l&agrave;m gia tăng bệnh vi&ecirc;m nhiễm. Những người thiếu vitamin D thường tăng nguy cơ mắc bệnh vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp.</p> <p><strong>Dễ k&iacute;ch th&iacute;ch, trầm cảm</strong></p> <p>Một nghi&ecirc;n cứu cho thấy những người thiếu vitamin D thường dễ bị k&iacute;ch th&iacute;ch v&agrave; trầm cảm.</p> <p><strong>BS.Tuyết Mai</strong></p> <p>(<i>Theo Boldsky</i>)</p> <div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top