Đắk Lắk: Tân Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh là ai?

Ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk được bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 thay bà H’Kim Hoa Byă.

Ngày 30/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị chuyên đề Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, khóa XIV nhiệm kỳ 2019-2024 về kiện toàn chức cán bộ.

Toàn cảnh Hội nghị.Toàn cảnh Hội nghị.

Dự hội nghị có ông Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy; bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà H’Kim Hoa, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Y Giang Gry Niê Knơng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; các đoàn thể, tổ chức thành viên Mặt trận tỉnh; Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX tại địa phương…

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo tờ trình về việc cho thôi nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban và chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban và chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị.Ông Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành biểu quyết thống nhất để bà H’Kim Hoa Byă, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khóa XIV nhiệm kỳ 2019-2024 thôi tham gia Ủy viên Ủy ban và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khóa XIV nhiệm kỳ 2019-2024 (do Tỉnh ủy Đắk Lắk thôi thực hiện mô hình thí điểm Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh).

Đồng thời, thông qua hiệp thương, đại biểu đã biểu quyết, thống nhất cử ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Thống nhất giao cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hoàn chỉnh các văn bản, hồ sơ để trình UBTƯ MTTQ Việt Nam chuẩn y.

Tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV (2019-2024) Y Giang Gry Niê Knơng phát biểu nhận nhiệm vụ.Tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV (2019-2024) Y Giang Gry Niê Knơng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2019-2024, ông Y Giang Gry Niê Knơng hứa sẽ cùng tập thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV đoàn kết một lòng, tận tâm, tận lực, phát huy dân chủ, đem hết khả năng, trí tuệ nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động công tác Mặt trận tỉnh Đắk Lắk trong thời gian đến, xứng đáng là cơ sở chính trị của Nhân dân, là cầu nối của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Ông mong được đón nhận sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Chính quyền, UBTƯ MTTQ Việt Nam, sự phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên, các Sở, ban, ngành trong tỉnh để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chương trình hành động của Mặt trận đề ra, đưa công tác Mặt trận tỉnh Đắk Lắk ngày một phát triển, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc theo mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra./.

Theo Đời sống
back to top