Cơn sốt đất diễn ra khắp nơi: Ngân hàng sẽ siết tín dụng

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định, trước tình hình bất động sản có dấu hiệu nóng, NHNN đã giám sát và có cảnh báo tới các tổ chức tín dụng. NHNN sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ tín dụng bất động sản.

<div> <p>Theo thống k&ecirc; của Vụ T&iacute;n dụng c&aacute;c ng&agrave;nh kinh tế (NHNN), đến hết th&aacute;ng 3, t&iacute;n dụng tăng trưởng khoảng 2,3% so với cuối năm 2020. Con số n&agrave;y cao hơn nhiều so với c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i khi t&iacute;n dụng to&agrave;n nền kinh tế chỉ tăng chưa đến 1%. T&iacute;nh đến ng&agrave;y 28/2, t&iacute;n dụng lĩnh vực bất động sản l&agrave; 1,8 triệu tỷ đồng, tăng 2,13% so với năm 2020 (trong đ&oacute;, kinh doanh bất động sản tăng 2,82%).</p> <p>Thời gian qua, h&agrave;ng loạt ng&acirc;n h&agrave;ng tung ra c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến mại cho vay mua nh&agrave;, hay sửa chữa nh&agrave; ở với g&oacute;i l&atilde;i suất thấp. C&ugrave;ng đ&oacute;, c&oacute; một cuộc chạy đua quyết liệt v&agrave;o c&aacute;c dự &aacute;n bất động sản được ng&acirc;n h&agrave;ng bảo l&atilde;nh với mức vay ưu đ&atilde;i, tỉ lệ vay l&ecirc;n tới 70% tổng gi&aacute; trị nh&agrave;, đất ở theo hợp đồng.</p> <p>Trước t&igrave;nh trạng sốt bất động sản từ Bắc ch&iacute; Nam, nhiều &yacute; kiến cho rằng, d&ograve;ng tiền v&agrave;o bất động sản ngo&agrave;i từ lợi nhuận chứng kho&aacute;n sang, một phần chảy từ k&ecirc;nh l&atilde;i suất tiết kiệm v&agrave; việc nới t&iacute;n dụng theo nhiều h&igrave;nh thức của c&aacute;c nh&agrave; băng. Li&ecirc;n quan vấn đề n&agrave;y, tại buổi họp b&aacute;o Ch&iacute;nh phủ thường kỳ th&aacute;ng 3 diễn ra mới đ&acirc;y, Ph&oacute; Thống đốc NHNN Đ&agrave;o Minh T&uacute; cho biết, vấn đề bất động sản gần đ&acirc;y tương đối n&oacute;ng; tại nhiều địa phương, gi&aacute; bất động sản c&oacute; chiều hướng tăng. C&oacute; nhiều nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn tới t&igrave;nh trạng tr&ecirc;n, trong đ&oacute; c&oacute; t&igrave;nh trạng một số đối tượng cơ hội tung tin kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c (dựa v&agrave;o một số vấn đề về c&ocirc;ng t&aacute;c điều h&agrave;nh gi&aacute; cả, thuế đất&hellip;) để kiếm ch&ecirc;nh lệch, lợi nhuận từ việc đầu cơ.</p> <p>&Ocirc;ng T&uacute; khẳng định, t&iacute;n dụng bất động sản l&agrave; một trong những lĩnh vực m&agrave; ng&agrave;nh ng&acirc;n h&agrave;ng quản l&yacute; s&aacute;t sao, chặt chẽ; c&acirc;u chuyện dịch chuyển d&ograve;ng vốn, thị trường tiền tệ sang thị trường bất động sản l&agrave; nội dung được qu&aacute;n xuyến. Ở g&oacute;c độ quản l&yacute; điều h&agrave;nh, NHNN đ&atilde; kịp thời cảnh b&aacute;o c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng khi c&oacute; dấu hiệu rủi ro.</p> <p>Theo NHNN, th&ocirc;ng thường, t&iacute;n dụng bất động sản được chia nhỏ th&agrave;nh 2 lĩnh vực: t&iacute;n dụng v&agrave;o lĩnh vực m&agrave; đối tượng kinh doanh bất động sản, đầu cơ bất động sản hay l&agrave; ph&acirc;n kh&uacute;c thị trường cao cấp, c&aacute;c dự &aacute;n (nghỉ dưỡng, biệt thự&hellip;) với khả năng thanh khoản, hiệu quả đầu tư bất động sản trong tương lai kh&ocirc;ng cao. Đ&acirc;y l&agrave; đối tượng được NHNN kiểm so&aacute;t chặt chẽ v&agrave; hạn chế. Lĩnh vực thứ 2 l&agrave; t&iacute;n dụng đầu tư cho thanh khoản của sản phẩm h&agrave;ng h&oacute;a ti&ecirc;u d&ugrave;ng bất động sản. V&iacute; dụ, nh&agrave; cho người thu nhập thấp, ph&acirc;n kh&uacute;c thị trường nh&agrave; gi&aacute; rẻ, mang t&iacute;nh chất thương mại phục vụ ti&ecirc;u d&ugrave;ng, nhu cầu sử dụng của người d&acirc;n. Phần n&agrave;y vẫn được giao cho c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại quan t&acirc;m, triển khai.</p> <p>&ldquo;Trước t&igrave;nh h&igrave;nh bất động sản c&oacute; những dấu hiệu n&oacute;ng, NHNN đ&atilde; gi&aacute;m s&aacute;t, cảnh b&aacute;o tới c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng. Hiện nay, mức tăng 2,13% n&agrave;y kh&ocirc;ng phải ở tất cả tổ chức t&iacute;n dụng m&agrave; chỉ c&oacute; một v&agrave;i tổ chức t&iacute;n dụng cho vay, c&oacute; thể hơn mức b&igrave;nh thường so với trước đ&acirc;y&rdquo;, &ocirc;ng T&uacute; n&oacute;i. Theo &ocirc;ng, việc điều h&agrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch l&atilde;i suất thời gian tới vẫn tr&ecirc;n quan điểm l&agrave; tạo sự ổn định, duy tr&igrave; sự ổn định n&agrave;y đối với cả l&atilde;i suất huy động v&agrave; cho vay. Đồng thời, cảnh gi&aacute;c với những dấu hiệu t&aacute;c động của kinh tế thế giới (như gi&aacute; nguy&ecirc;n liệu được dự đo&aacute;n tăng 30% trong năm nay) hoặc một số lĩnh vực kh&aacute;c.</p> <div class="article__author">&nbsp;</div> </div>

Theo tienphong.vn
Lâm Đồng: Cần “xem xét thận trọng” khi đề xuất dự án đầu tư căn hộ du lịch. Ảnh minh họa.

Lâm Đồng: Cần “xem xét thận trọng” khi đề xuất dự án đầu tư căn hộ du lịch

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi UBND các huyện và TP Đà Lạt, Bảo Lộc về việc kiểm soát dân số và khả năng đáp ứng hạ tầng, việc bố trí các loại hình căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng tại các đô thị, khu du lịch trên địa bàn tỉnh.
Lâu đài Mặt Trăng mờ ảo trong sương mây, nơi du khách có thể thỏa trí tưởng tượng với những trải nghiệm huyền bí, những cảm xúc từ phấn khích tới mãn nhãn.

Việt Nam đang sở hữu chuỗi các công viên kỷ lục thế giới

Ngay tại Việt Nam, du khách cũng có thể tận hưởng các trải nghiệm vui chơi giải trí đỉnh cao thế giới tại những công viên chủ đề đạt nhiều kỷ lục mà không phải quốc gia nào cũng có. Điều này khẳng định vị thế của một đất nước đang có tăng trưởng ngành du lịch nằm trong số 3 quốc gia tăng cao nhất trên thế giới.
back to top