Cho phép chia tách thửa đất

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành Văn bản quy định người dân sẽ tiếp tục được thực hiện việc chia tách thửa đất theo quy định.

Hỏi: Được biết, Hà Nội mới có quy định tiếp tục cho phép chia tách thửa đất không biết có đúng không? Gia đình tôi có miếng đất vườn đã sử dụng trước năm 1990 nay chuyển sang đất ở và muốn tách thửa thì tôi cần những trình tự thủ tục như thế nào?

Nguyễn Văn Thắng (Hà Nội)

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành Văn bản quy định người dân sẽ tiếp tục được thực hiện việc chia tách thửa đất theo quy định.Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành Văn bản quy định người dân sẽ tiếp tục được thực hiện việc chia tách thửa đất theo quy định.

Trả lời: Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Hà Nội ban hành Văn bản số 2869/STNMT-ĐKTKĐĐ về việc bãi bỏ Văn bản số 1685/STNMT-ĐKTKĐĐ ngày 22/3/2022. Với việc bãi bỏ Văn bản số 1685, người dân sẽ tiếp tục được thực hiện việc chia tách thửa đất theo quy định.

Văn bản do Sở TNMT Hà Nội vừa ban hành nêu, để bảo đảm hiệu quả trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn TP. Hà Nội đúng quy định pháp luật, Sở TNMT đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa, hợp thửa đất cho người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 75 về trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013 thì:

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện:

- Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

- Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

ThS.LS Nguyễn Kim Thọ (Hội Luật gia Hà Nội)

Theo Đời sống
Công ty KBec Vina liên tục xả thải ra môi trường

Công ty KBec Vina liên tục xả thải ra môi trường

Chỉ trong 6 tháng, Công ty TNHH Kbec Vina (trụ sở tại ấp 4, xã Tóc Tiên, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) liên tục xả nước thải ra môi trường, dù từng 2 lần bị xử phạt. Sự việc khiến người dân địa phương rất bức xúc.
back to top