Chân dung 27 thành viên Chính phủ sau kiện toàn

Tại kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XV, bà Đào Hồng Lan được bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT. Chính phủ sau kiện toàn gồm 27 thành viên.
Chan dung 27 thanh vien Chinh phu sau kien toan

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Chan dung 27 thanh vien Chinh phu sau kien toan-Hinh-2

4 Phó Thủ tướng gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh

Chan dung 27 thanh vien Chinh phu sau kien toan-Hinh-3

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Chan dung 27 thanh vien Chinh phu sau kien toan-Hinh-4

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam

Chan dung 27 thanh vien Chinh phu sau kien toan-Hinh-5

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành

Chan dung 27 thanh vien Chinh phu sau kien toan-Hinh-6

Các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

Chan dung 27 thanh vien Chinh phu sau kien toan-Hinh-7

Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Chan dung 27 thanh vien Chinh phu sau kien toan-Hinh-8

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Chan dung 27 thanh vien Chinh phu sau kien toan-Hinh-9

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Chan dung 27 thanh vien Chinh phu sau kien toan-Hinh-10

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

Chan dung 27 thanh vien Chinh phu sau kien toan-Hinh-11

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Chan dung 27 thanh vien Chinh phu sau kien toan-Hinh-12

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Chan dung 27 thanh vien Chinh phu sau kien toan-Hinh-13

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Chan dung 27 thanh vien Chinh phu sau kien toan-Hinh-14

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

Chan dung 27 thanh vien Chinh phu sau kien toan-Hinh-15

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng

Chan dung 27 thanh vien Chinh phu sau kien toan-Hinh-16

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Chan dung 27 thanh vien Chinh phu sau kien toan-Hinh-17

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà

Chan dung 27 thanh vien Chinh phu sau kien toan-Hinh-18

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng

Chan dung 27 thanh vien Chinh phu sau kien toan-Hinh-19

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung

Chan dung 27 thanh vien Chinh phu sau kien toan-Hinh-20

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Chan dung 27 thanh vien Chinh phu sau kien toan-Hinh-21

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt

Chan dung 27 thanh vien Chinh phu sau kien toan-Hinh-22

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Chan dung 27 thanh vien Chinh phu sau kien toan-Hinh-23

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

Chan dung 27 thanh vien Chinh phu sau kien toan-Hinh-24

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Chan dung 27 thanh vien Chinh phu sau kien toan-Hinh-25

Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng

Chan dung 27 thanh vien Chinh phu sau kien toan-Hinh-26

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Chan dung 27 thanh vien Chinh phu sau kien toan-Hinh-27

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn


>>> Mời độc giả xem thêm video 9 phát ngôn ấn tượng của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Theo Đời sống
back to top