Cận thị bao nhiêu độ không được vào quân đội?

Công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ) thì không phải đi nghĩa vụ quân sự.

Hỏi: Tôi nghe nói Luật nghĩa vụ quân sự 2023 có thay đổi về khám sức khỏe khi đi nghĩa vụ quân sự. Xin hỏi, cận thị bao nhiêu độ thì không đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự?

Nguyễn Văn Hoàng (Hà Nội)

Cận thị bao nhiêu độ không được vào quân đội? ảnh 1

Cận thị bao nhiêu độ không được vào quân đội?

Trả lời: Tất cả các thông tin liên quan đến nghĩa vụ quân sự năm 2023, đều được quy định chi tiết tại luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự….

Theo đó, có 8 chỉ tiêu để đánh giá có đủ điều kiện sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự hay không gồm: Thể lực, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, nội khoa, tâm thần kinh, ngoại khoa, da liễu, để phân loại sức khỏe.

Đồng thời căn cứ vào khoản 2 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định cách cho điểm khám nghĩa vụ quân sự như sau: Điểm 1, điểm 2: chỉ tình trạng sức khỏe tốt; Điểm 3: Khá; Điểm 4: Trung bình; Điểm 5: kém; Điểm 6: rất kém.

Dẫn chiếu đến khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định cách phân loại sức khỏe như sau: Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại:

Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4

Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

Chỉ được tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3. Tuy nhiên, không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Theo đó, công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ) thì không phải đi nghĩa vụ quân sự.

Luật sư Trần Kim Thọ (Hội Luật gia Hà Nội)

Theo Đời sống
back to top