Tuổi và thời gian đi nghĩa vụ quân sự

Người đi nghĩa vụ quân sự, theo Nghị định 27/2016/NĐ-CP được hưởng một số quyền lợi cơ bản như sau:

Hỏi: Xin hỏi, hiện nay, sinh viên đỗ đại học cũng phải đi nghĩa vụ quân sự có đúng không? Tuổi và thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo quy định mới như thế nào?

Nguyễn Văn Hạnh (Hà Nội)

Tuổi và thời gian đi nghĩa vụ quân sự ảnh 1

Nhập ngũ.

Trả lời: Theo quy định tại Điều 30 của Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành, năm 2023, độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự vẫn là từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Riêng trường hợp công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết năm 27 tuổi.

Độ tuổi nhập ngũ được tính từ ngày tháng năm sinh ghi trên giấy khai sinh của công dân cho đến ngày giao quân.

Theo quy định tại Điều 21 của Luật Nghĩa vụ quân sự mới nhất, thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng. Quy định này đã được áp dụng từ năm 2016 và tiếp tục được thực hiện trong năm 2023.

Trong trường hợp cần bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu hoặc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn thì thời hạn nêu trên có thể được kéo dài thêm tối đa 06 tháng.

Thời gian phục vụ tại ngũ được tính từ ngày giao, nhận quân đến ngày được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ. Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam không được tính vào thời gian phục vụ tại ngũ.

Người đi nghĩa vụ quân sự, theo Nghị định 27/2016/NĐ-CP được hưởng một số quyền lợi cơ bản như:

Được nghỉ phép 10 ngày nếu phục vụ tại ngũ từ tháng 13 trở đi. Nếu phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 13 trở đi, hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ được nghỉ phép 10 ngày (không kể ngày đi và ngày về). Khi nghỉ phép, hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ được thanh toán tiền tàu, xe và phụ cấp đi đường.

Ngoài ra, trong trường hợp đặc biệt như gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn nặng nề, bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, vợ/chồng hoặc con từ trần… thì được nghỉ phép đặc biệt tối đa 05 ngày.

Được hưởng nhiều khoản trợ cấp khi xuất ngũ: Khi xuất ngũ, hạ sĩ quan, binh sĩ được trợ cấp một lần, mỗi năm phục vụ trong quân ngũ được trợ cấp 02 tháng lương cơ sở (Mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng).

Nếu phục vụ tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 02 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng… Đồng thời, hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ còn được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ.

Được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm. Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sau khi xuất ngũ được tiếp nhận vào học tiếp tại các trường mà trước khi nhập ngũ đang học hoặc có giấy gọi; Nếu có nhu cầu đào tạo nghề và đủ điều kiện thì được hỗ trợ đào tạo nghề; Được tiếp nhận vào làm việc, bố trí việc làm tại nơi trước khi nhập ngũ…

ThS.LS Trần Kim Thọ (Giám đốc Công ty Luật Phụng sự Công lý)

Theo Đời sống
back to top