Bộ Xây dựng thanh tra hàng loạt ‘đại gia’ bất động sản trong năm 2019

(Khoahocdoisong.vn) - Theo kế hoạch thanh tra trong năm 2019 của Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ sẽ triển khai 90 cuộc thanh tra về quy hoạch và quản lý quy hoạch; các công trình, dự án giao thông...

<div>&nbsp;</div> <p>Theo kế hoạch thanh tra trong năm 2019 của Bộ X&acirc;y dựng, Thanh tra Bộ sẽ triển khai 90 cuộc thanh tra về quy hoạch v&agrave; quản l&yacute; quy hoạch; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, dự &aacute;n giao th&ocirc;ng; n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh d&acirc;n dụng c&ocirc;ng nghiệp; hạ tầng kỹ thuật; vật liệu x&acirc;y dựng; hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản&hellip;</p> <p>Bộ trưởng Bộ X&acirc;y dựng Phạm Hồng H&agrave; vừa ban h&agrave;nh Quyết định số 1369/QĐ-BXD ph&ecirc; duyệt kế hoạch c&ocirc;ng t&aacute;c thanh tra năm 2019 của Thanh tra Bộ. Theo quyết định n&agrave;y, Thanh tra Bộ X&acirc;y sẽ thanh tra chuy&ecirc;n ng&agrave;nh về hoạt động đầu tư x&acirc;y dựng, kinh doanh bất động sản đối với c&aacute;c đơn vị như: C&ocirc;ng ty CP Thương mại Đầu tư P.H Nha Trang tại dự &aacute;n chung cư x&atilde; hội P.H Nha Trang; C&ocirc;ng ty CP Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang tại Khu du lịch sinh th&aacute;i v&agrave; nghỉ dưỡng cao cấp Euro Window Nha Trang (Dự &aacute;n Movenpick Cam Ranh Resort); C&ocirc;ng ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thi&ecirc;n Đường tại Dự &aacute;n Alma Resort Cam Ranh; C&ocirc;ng ty TNHH Đầu tư Cam L&acirc;m tại Dự &aacute;n Khu du lịch sinh th&aacute;i Prime-Prime Resorts and Hotels thuộc khu du lịch Bắc b&aacute;n đảo Cam Ranh (Tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a)...</p> <p>C&aacute;c dự &aacute;n: Mipec City View ở quận H&agrave; Đ&ocirc;ng v&agrave; Mipec Riverside quận Long Bi&ecirc;n (H&agrave; Nội); dự &aacute;n Square Filed (T&acirc;y Ninh) v&agrave; Tổ hợp văn ph&ograve;ng, Trung t&acirc;m thương mại v&agrave; khu căn hộ Golden Filed; Grand Plaza (H&agrave; Nội); Tổ hợp chung cư cao cấp N01 T5, quận Bắc Từ Li&ecirc;m (H&agrave; Nội); Khu nghỉ dưỡng Kim B&ocirc;i (H&ograve;a B&igrave;nh); Chung cư Quảng Ninh, TP Hạ Long (Quảng Ninh); Khu ẩm thực tại trung t&acirc;m thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo (Vĩnh Ph&uacute;c); Khu đ&ocirc; thị mới ch&ugrave;a H&agrave; Ti&ecirc;n giai đoạn 2, TP Vĩnh Y&ecirc;n, Vĩnh Ph&uacute;c&hellip; cũng trong &ldquo;tầm ngắm&rsquo; của Thanh tra Bộ X&acirc;y dựng.</p> <p>Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, tại TP Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c doanh nghiệp, đơn vị bị thanh tra gồm: Tổng C&ocirc;ng ty X&acirc;y dựng S&agrave;i G&ograve;n - TNHH MTV (SGCC) tại c&aacute;c dự &aacute;n Cao ốc SGCC - B&igrave;nh Qưới 1 v&agrave; B&igrave;nh Quới 2 v&agrave; Dự &aacute;n Soho Premier B&igrave;nh Thạnh; C&ocirc;ng ty CP địa ốc S&agrave;i G&ograve;n Thương T&iacute;n tại c&aacute;c dự &aacute;n: Carillon 5, quận T&acirc;n Ph&uacute;; Khu phức hợp thương mại dịch vụ nh&agrave; ở x&atilde; hội (Jamona City), quận 7; Khu phức hợp thương mại dịch vụ v&agrave; nh&agrave; ở Jamona Golden Silk, Quận 7; Khu phức hợp văn ph&ograve;ng thương mại dịch vụ (TTC Plaza B&igrave;nh Thạnh); Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn ph&ograve;ng Jamona Heights, Quận 7 v&agrave; tại H&agrave; Nội l&agrave; c&aacute;c dự &aacute;n Nh&agrave; ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại Sunshine City, quận Bắc Từ Li&ecirc;m; dự &aacute;n Trung t&acirc;m thương mại, dịch vụ, văn ph&ograve;ng v&agrave; nh&agrave; ở Sunshine Center, quận Nam Từ Li&ecirc;m; dự &aacute;n Nh&agrave; ở chung cư kết hợp dịch vụ thương mại Sunshine Riverside quận T&acirc;y Hồ; dự &aacute;n Sunshine School, quận T&acirc;y Hồ.</p> <p>Trong năm 2018, Thanh tra Bộ X&acirc;y dựng đ&atilde; triển khai 93 đo&agrave;n thanh tra, đạt 108% so với kế hoạch năm. Qua đ&oacute;, đ&atilde; ban h&agrave;nh 72 kết luận thanh tra, kiến nghị xử l&yacute; về kinh tế số tiền 927,5 tỷ đồng v&agrave; 131 quyết định xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh đối với c&aacute;c dự &aacute;n vi phạm.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, trong năm 2019, sẽ c&oacute; 10 sở X&acirc;y dựng thuộc diện thanh tra quản l&yacute; nh&agrave; nước về quản l&yacute; nh&agrave; v&agrave; thị trường bất động sản, thẩm định thiết kế, cấp chứng chỉ năng lực v&agrave; chứng chỉ h&agrave;nh nghề hoạt động x&acirc;y dựng cho tổ chức v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n (giai đoạn 2015 - 2018).</p>

Theo baotintuc.vn
Có nên mua khẩu trang lọc bụi mịn giá rẻ?

Có nên mua khẩu trang lọc bụi mịn giá rẻ?

Với chất lượng không khí đang ngày càng ô nhiễm như hiện nay, việc dùng khẩu trang để lọc bụi mịn trở nên cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên, không phải loại khẩu trang nào cũng có chất lượng tốt, đạt hiệu quả trong việc bảo vệ sức khỏe.
back to top