Bằng chứng đầu tiên về SARS-CoV-2 có trong tế bào cơ tim trẻ em

Các nhà khoa học tại Đại học Sao Paulo, Brazil cho hay, SARS-CoV-2 đã được tìm thấy trong mô tim của một bé gái 11 tuổi người Brazil mắc hội chứng viêm đa hệ (MIS-C) liên quan đến COVID-19.

<div> <p style="text-align: justify;">Bệnh nhi n&agrave;y bị vi&ecirc;m cơ tim v&agrave; sau đ&oacute; đ&atilde; tử vong do suy tim. C&aacute;c hạt virus được t&igrave;m thấy trong c&aacute;c d&ograve;ng tế b&agrave;o kh&aacute;c nhau của tim, bao gồm c&aacute;c tế b&agrave;o cơ tim, tế b&agrave;o nội m&ocirc;, tế b&agrave;o trung m&ocirc; v&agrave; tế b&agrave;o vi&ecirc;m..</p> <p style="text-align: justify;">Theo BS. Marisa Dolhnikoff, Khoa Bệnh học, Đại học Sao Paulo, Brazil, t&aacute;c giả nghi&ecirc;n cứu: &quot;Quan s&aacute;t bằng k&iacute;nh hiển vi điện tử đ&atilde; cho thấy vi&ecirc;m cơ tim ở đứa trẻ n&agrave;y c&oacute; khả năng l&agrave; do phản ứng vi&ecirc;m trực tiếp đối với virus ở tim&quot;.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/30/88/media-suckhoedoisong-vn_covid.jpg" /></p> <p style="text-align: justify;"><em>Dẫ t&igrave;m thấy bằng chứng đầu tin về SARS-CoV-2 trong tế b&agrave;o tim trẻ em.</em></p> <p style="text-align: justify;"><span><span>Trước đ&acirc;y, đ&atilde; c&oacute; c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o ở người lớn mắc COVID-19 về &nbsp;RNA của SAR &ndash; CoV &ndash; 2 do phản ứng chuỗi polymerase phi&ecirc;n m&atilde; ngược (RT &ndash; PCR) hay c&aacute;c hạt virus được t&igrave;m thấy bằng k&iacute;nh hiển vi điện tử ở nội t&acirc;m mạc của tim. Một b&aacute;o c&aacute;o v&agrave;o th&aacute;ng 4 năm nay đ&atilde; </span></span><span><span>ph&aacute;t hiện c&aacute;c hạt virus trong đại thực b&agrave;o tim ở một bệnh nh&acirc;n trưởng th&agrave;nh bị tổn thương tim cấp t&iacute;nh li&ecirc;n quan đến COVID-19; nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; virus trong tế b&agrave;o cơ tim hoặc tế b&agrave;o nội m&ocirc;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; b&aacute;o c&aacute;o đầu ti&ecirc;n ghi lại sự hiện diện của c&aacute;c hạt virus trong m&ocirc; tim của một trẻ mắc hội chứng MIS-C.&nbsp;Hơn nữa, virus cũng được x&aacute;c định trong c&aacute;c d&ograve;ng tế b&agrave;o kh&aacute;c nhau của tim, bao gồm tế b&agrave;o cơ tim, tế b&agrave;o nội m&ocirc;, tế b&agrave;o trung m&ocirc; v&agrave; tế b&agrave;o vi&ecirc;m. Trước đ&acirc;y c&aacute;c nghi&ecirc;n cứu chỉ thấy virus nằm ở khu vực b&ecirc;n ngo&agrave;i tế b&agrave;o cơ tim. Hiện tại, c&aacute;c nh&agrave; khoa học vẫn chưa biết c&aacute;ch thức c&aacute;c tế b&agrave;o vi&ecirc;m x&acirc;m nhập v&agrave;o tim, việc giải ph&oacute;ng c&aacute;c chất trung gian g&acirc;y vi&ecirc;m qua đường m&aacute;u, v&agrave; cả ch&iacute;nh virus b&ecirc;n trong tế b&agrave;o cơ tim sẽ g&acirc;y hại cho tim như thế n&agrave;o.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c nh&agrave; khoa học cho hay, MIS-C l&agrave; trường hợp hiếm gặp. Mặc d&ugrave; c&oacute; thể đe dọa đến t&iacute;nh mạng nhưng hầu hết c&aacute;c trẻ mắc bệnh đều b&igrave;nh phục. Bằng chứng về mối li&ecirc;n quan trực tiếp giữa virus v&agrave; vi&ecirc;m cơ tim khẳng định MIS-C l&agrave; một biểu hiện của COVID-19 v&agrave; tim c&oacute; thể l&agrave; cơ quan đ&iacute;ch. Điều n&agrave;y cũng cảnh b&aacute;o c&aacute;c b&aacute;c sĩ l&acirc;m s&agrave;ng về những di chứng tim c&oacute; thể xảy ra ở trẻ em.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Nguyễn Thị Thanh Thư-H&agrave; Xu&acirc;n Nam</strong></p> <p style="text-align: justify;">(<i>Theo Medscape.com, 24/8/2020</i>)</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top