Bài thuốc giảm cholesterol trong vòng 1 tháng

(Khoahocdoisong.vn) - Cholesterol là chất béo có trong máu giúp sản xuất một số hormon và cũng hỗ trợ nhiều chức năng của cơ thể.

<p>Tuy nhi&ecirc;n, cholesterol trong m&aacute;u cao hơn mức b&igrave;nh thường c&oacute; thể dẫn tới nhiều rối loạn nghi&ecirc;m trọng. Cholesterol cao c&oacute; thể dẫn tới h&igrave;nh th&agrave;nh xơ vữa động mạch, l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n của những bệnh như động mạch v&agrave;nh, cao huyết &aacute;p.</p> <p>Cholesterol cao cũng l&agrave; một trong những nguy&ecirc;n ch&iacute;nh của những cơn đau tim chết người. V&igrave; vậy cần duy tr&igrave; lối sống l&agrave;nh mạnh để duy tr&igrave; h&agrave;m lượng cholesterol trong tầm kiểm so&aacute;t.</p> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; b&agrave;i thuốc tại nh&agrave; c&oacute; thể gi&uacute;p giảm cholesterol:</p> <p><strong>Th&agrave;nh phần:</strong></p> <p>Ch&aacute;o bột yến mạch: 1 cốc</p> <p>Hạnh nh&acirc;n: 4 hạt.</p> <p>B&agrave;i thuốc n&agrave;y c&oacute; t&aacute;c dụng giảm cholesterol rất hiệu quả nếu được sử dụng thường xuy&ecirc;n.</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p>C&ugrave;ng với b&agrave;i thuốc đơn giản n&agrave;y, bạn cũng cần đảm bảo ăn uống l&agrave;nh mạnh v&agrave; tr&aacute;nh xa thực phẩm b&eacute;o. Tập luyện cũng c&oacute; thể gi&uacute;p giảm cholesterol.</p> <p><img alt="" src="http://suckhoedoisong.vn//suckhoedoisong.vn/Images/thanhloan/2017/04/15/Univadis_15.4_Bai_thuoc_giam_cholesterol_trong_1_thang_BS_Thu_Van.jpg" /></p> <p>Ch&aacute;o bột yến mạch chứa nhiều chất xơ, c&oacute; thể gi&uacute;p loại bỏ cholesterol dư thừa ra khỏi cơ thể.</p> <p>Hạnh nh&acirc;n gi&agrave;u chất xơ v&agrave; axit b&eacute;o omega-3, hai th&agrave;nh phần n&agrave;y gi&uacute;p giảm cholesterol một c&aacute;ch tự nhi&ecirc;n.</p> <p>Phương ph&aacute;p chuẩn bị:</p> <p>Cho hạnh nh&acirc;n v&agrave;o cốc ch&aacute;o bột yến mạch đ&atilde; nấu.</p> <p>Khuấy đều để tạo th&agrave;nh hỗn hợp.</p> <p>Sử dụng hỗn hợp n&agrave;y mỗi s&aacute;ng một lần c&ugrave;ng với bữa s&aacute;ng li&ecirc;n tục trong 1 th&aacute;ng bạn sẽ thấy t&aacute;c dụng.</p> <p><strong>BS Thu V&acirc;n</strong></p> <p>(<i>Theo Boldsky</i>)</p> <div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top