Bác sĩ Đông y hướng dẫn cạo gió đúng cách

(Khoahocdoisong.vn - Với những người không có điều kiện đến cơ sở y tế thì cạo gió ở nhà là cách trị cảm lạnh hữu hiệu, giúp bệnh nhanh hết đau nhức, cơ thể ấm nóng, rút ngắn thời gian bị bệnh…

<div><strong>Cạo gi&oacute; đ&uacute;ng c&aacute;ch cần những c&aacute;i g&igrave;?</strong></div> <p>Chị Ngọc Anh (ở Trần Kh&aacute;t Ch&acirc;n, H&agrave; Nội) l&ecirc;n H&agrave; Giang c&ocirc;ng t&aacute;c dịp đầu đ&ocirc;ng. Chị rất cẩn thận chuẩn bị đủ c&aacute;c loại thuốc từ đau bụng, tới vi&ecirc;m họng, cảm lạnh&hellip; Thế m&agrave; l&ecirc;n H&agrave; Giang được hai ng&agrave;y, chị thấy gai người, ớn lạnh, người như kiệt sức. Biết l&agrave; đ&atilde; bị cảm lạnh, chị Ngọc Anh nhờ người cạo gi&oacute;. Chỉ sau một đ&ecirc;m, s&aacute;ng dậy chị đ&atilde; thấy người đỡ đau nhức hẳn.</p> <p>Anh trai chị Nguyễn Thị Li&ecirc;n (ở H&agrave; Đ&ocirc;ng, H&agrave; Nội) l&agrave; Việt kiều về thăm mẹ ốm. Tuần đầu ti&ecirc;n về nh&agrave; anh đ&atilde; đi chơi, tập thể dục. Tuần sau th&igrave; c&oacute; gi&oacute; m&ugrave;a, anh vẫn mặc quần short với &aacute;o ba lỗ đi tập thể dục, rồi xem đ&aacute; b&oacute;ng. Anh cho m&igrave;nh l&agrave; thanh ni&ecirc;n khỏe mạnh, r&eacute;t n&agrave;y ăn thua g&igrave; với c&aacute;i lạnh &acirc;m độ b&ecirc;n t&acirc;y.</p> <p>S&aacute;ng h&ocirc;m sau th&igrave; anh trai chị Li&ecirc;n k&ecirc;u kh&ocirc;ng hiểu mắc bệnh g&igrave; m&agrave; ch&oacute;ng mặt kh&ocirc;ng ngồi dậy được, buồn n&ocirc;n, rất kh&oacute; chịu. Nghi anh bị cảm lạnh, chị Li&ecirc;n đ&aacute;nh gi&oacute; rồi &eacute;p anh ăn th&ecirc;m b&aacute;t ch&aacute;o h&agrave;nh, t&iacute;a t&ocirc;. Chỉ sau v&agrave;i giờ đồng hồ, những triệu chứng ch&oacute;ng mặt, buồn n&ocirc;n của anh trai chị Li&ecirc;n thuy&ecirc;n giảm.</p> <p>Theo lương y Phạm Anh Đ&agrave;o (nguy&ecirc;n b&aacute;c sĩ Viện Y học cổ truyền Qu&acirc;n đội), nhiều người gọi cảm lạnh l&agrave; tr&uacute;ng gi&oacute;, h&agrave;n kh&iacute; x&acirc;m nhập qua lỗ ch&acirc;n l&ocirc;ng, da, đường h&ocirc; hấp v&agrave;o cơ thể g&acirc;y đau đầu, sổ mũi, to&agrave;n th&acirc;n đau nhức mỏi mệt&hellip; Cạo gi&oacute; t&aacute;c động l&ecirc;n v&ugrave;ng cơ bị đau, nhức mỏi kết hợp t&iacute;nh n&oacute;ng của dầu xoa l&agrave;m gi&atilde;n cơ, gi&uacute;p lưu th&ocirc;ng kh&iacute; huyết n&ecirc;n khỏi bệnh.</p> <p>Khi c&oacute; c&aacute;c dấu hiệu của cảm lạnh dẫn đến cơ thể mệt mỏi r&atilde; rời, đầu cho&aacute;ng v&aacute;ng, đau đầu, cổ, vai g&aacute;y&hellip;) m&agrave; cạo gi&oacute; bệnh nh&acirc;n sẽ thấy triệu chứng lui dần v&agrave; khỏi. C&aacute;ch cạo gi&oacute; đ&uacute;ng như sau:</p> <p>Chọn vật c&oacute; cạnh h&igrave;nh cung tr&ograve;n, nhẵn v&agrave; cứng (lược, th&igrave;a canh, miệng ch&eacute;n, nắp lọ dầu, th&igrave;a, đồng xu&hellip;) để cạo l&ecirc;n v&ugrave;ng đau. Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; th&igrave; giật gi&oacute; ở v&ugrave;ng đau, vị tr&iacute; kh&ocirc;ng cạo được cho đến khi &ldquo;l&ecirc;n gi&oacute;&rdquo; (v&ugrave;ng da ửng đỏ, hoặc đỏ bầm).</p> <p>Phổ biến l&agrave; d&ugrave;ng sừng tr&acirc;u (một vị thuốc Đ&ocirc;ng y gi&uacute;p t&aacute;n chướng kh&iacute;, th&ocirc;ng kh&iacute; huyết), củ gừng (an to&agrave;n, t&iacute;nh ấm, d&ugrave;ng đầu gừng cạo tới khi t&agrave; đầu th&igrave; cắt bỏ, tạo đầu mới), đồ bạc c&oacute; cạnh tr&ograve;n, h&igrave;nh cung (gi&uacute;p ti&ecirc;u trừ h&agrave;n độc).</p> <p>Theo ph&acirc;n t&iacute;ch của BS Trịnh Li&ecirc;n Việt, Trưởng khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP Hồ Ch&iacute; Minh), cạo gi&oacute; trị cảm lạnh hữu hiệu, gi&uacute;p t&aacute;c động cơ học l&ecirc;n v&ugrave;ng cơ bị nhức mỏi. Hương tinh dầu t&aacute;c động qua da, khứu gi&aacute;c l&agrave;m &ecirc;m dịu thần kinh tại chỗ v&agrave; to&agrave;n th&acirc;n, gi&atilde;n cơ, gi&atilde;n mạch m&aacute;u tại v&ugrave;ng đau nhức, cơ thể bệnh nh&acirc;n ấm n&oacute;ng, dễ chịu, r&uacute;t ngắn thời gian bị bệnh&hellip; nhất l&agrave; với người ở xa c&aacute;c cơ sở y tế. Khi cạo gi&oacute; bệnh nh&acirc;n được chia sẻ t&acirc;m l&yacute; khi ốm đau, rất tốt cho tinh thần.</p> <p>Theo hướng dẫn của b&aacute;c sĩ Ho&agrave;ng Kh&aacute;nh To&agrave;n (Khoa Đ&ocirc;ng y, BV 108), khi cạo gi&oacute; n&ecirc;n để bệnh nh&acirc;n nằm y&ecirc;n tĩnh nơi k&iacute;n gi&oacute;. S&aacute;t tr&ugrave;ng dụng cụ cạo gi&oacute; (cả trước v&agrave; sau khi cạo), thoa dầu gi&oacute; l&ecirc;n v&ugrave;ng đau, rồi cầm thẳng vật cạo miết lực vừa phải một chiều từ tr&ecirc;n xuống dưới, từ trong ra ngo&agrave;i (t&ugrave;y người m&agrave; d&ugrave;ng lực mạnh &ndash; nhẹ).</p> <p>Cạo ở lưng ở hai b&ecirc;n xương sống từ vai xuống thắt lưng (l&agrave; đường b&agrave;ng quang kinh), c&oacute; nhiều huyệt chủ trị chứng sốt lạnh, nghẹt mũi, đau đầu, cứng cổ, đau thắt lưng...), v&agrave; c&aacute;c huyệt tương ứng với từng tạng phủ, điều h&ograve;a kh&iacute; huyết, n&acirc;ng cao ch&iacute;nh kh&iacute;, trục t&agrave; kh&iacute; đang x&acirc;m nhập v&agrave;o cơ thể&hellip;</p> <p>Cạo ở tay dọc c&aacute;nh tay mặt (theo mặt trước v&agrave; mặt trong theo l&ograve;ng b&agrave;n tay).</p> <p>V&ugrave;ng ngực cạo từ trong ra ngo&agrave;i, lực nhẹ hơn, miết d&agrave;i v&agrave; đều. Nếu bị ho, ngứa họng th&igrave; cạo th&ecirc;m dọc xương mỏ &aacute;c.</p> <p>Cổ, bụng, ch&acirc;n cạo từ tr&ecirc;n xuống dưới.</p> <p>Mỗi v&ugrave;ng cạo 3-5 ph&uacute;t sẽ nổi vết đỏ t&iacute;m. Kh&ocirc;ng n&ecirc;n cạo qu&aacute; 10 ph&uacute;t. Cũng kh&ocirc;ng d&ugrave;ng lực mạnh qu&aacute; để tạo vết (v&igrave; c&oacute; thể g&acirc;y bầm giập, rướm m&aacute;u, trầy xước, xuất huyết dưới da&hellip;), cạo xong v&ugrave;ng n&agrave;y mới cạo sang chỗ kh&aacute;c.</p> <p><strong>Những người kh&ocirc;ng n&ecirc;n cạo gi&oacute;</strong></p> <p>BS Ho&agrave;ng Kh&aacute;nh To&agrave;n khuy&ecirc;n, khi cảm mạo, nhiễm lạnh, nhức mỏi tay ch&acirc;n&hellip; th&igrave; cạo gi&oacute; &iacute;t nhiều c&oacute; hiệu quả tức th&igrave;, rẻ tiền, dễ l&agrave;m, thuận tiện, hiệu quả. Nhưng trong mọi trường hợp vẫn rất cần c&oacute; b&aacute;c sĩ kh&aacute;m v&agrave; chỉ định d&ugrave;ng thuốc cụ thể. V&agrave; người bệnh cần tăng cường sức đề kh&aacute;ng miễn dịch bằng nghỉ ngơi, uống nhiều nước, ăn uống &iacute;t mỡ để r&uacute;t ngắn thời gian bị bệnh.</p> <p>Với những người sau th&igrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n cạo gi&oacute;:</p> <p>Người bệnh tim, cao huyết &aacute;p, phụ nữ c&oacute; thai v&agrave; người bị c&aacute;c bệnh da liễu kh&ocirc;ng n&ecirc;n cạo gi&oacute;.</p> <p>Người bị cảm lạnh nhưng cơ thể c&oacute; dấu hiệu suy nhược cũng cần tr&aacute;nh cạo gi&oacute; để tr&aacute;nh mất huyết, vỡ mạch, &eacute;p cơ thể phải sản sinh ra huyết nhiều hơn.</p> <p>Người bị suy nhược (do bệnh l&yacute; n&agrave;o đ&oacute; như đau đầu ch&oacute;ng mặt v&igrave; cao huyết &aacute;p, vi&ecirc;m xoang&hellip;) th&igrave; n&ecirc;n đến cơ sở y tế kh&aacute;m để c&oacute; một chẩn đo&aacute;n x&aacute;c định v&agrave; phương thức điều trị th&iacute;ch hợp.</p> <div> <p><strong>Lưu &yacute; khi cạo gi&oacute;:</strong></p> <p>- N&ecirc;n cạo gi&oacute; trong ph&ograve;ng ấm &aacute;p, tr&aacute;nh gi&oacute; l&ugrave;a, giữ ấm cho bệnh nh&acirc;n.</p> <p>- Kh&ocirc;ng cạo chỗ c&oacute; vết lở lo&eacute;t, phần bụng người c&oacute; thai, người da mẫn cảm, c&oacute; bệnh về da, c&oacute; bệnh kh&oacute; đ&ocirc;ng m&aacute;u.</p> <p>- Kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng dầu xoa c&oacute; tinh dầu bạc h&agrave; (menthol), v&igrave; bốc hơi nhanh.</p> <p>- Trước v&agrave; sau khi d&ugrave;ng phải khử tr&ugrave;ng vật cạo. Kh&ocirc;ng d&ugrave;ng vật sắc cạnh, cứng để cạo gi&oacute; v&igrave; dễ g&acirc;y tổn thương da, nhiễm tr&ugrave;ng, l&acirc;y lan bệnh.</p> <p>- Chủ yếu cạo dọc hai b&ecirc;n cột sống, kh&ocirc;ng nhất thiết phải cạo đến đỏ bầm.</p> <p>- Kh&ocirc;ng n&ecirc;n cạo v&ugrave;ng cơ cổ.</p> <p><strong>Sau khi cạo gi&oacute; cần:</strong></p> <p>- Tuyệt đối kh&ocirc;ng tắm rửa bằng nước lạnh trong 1 giờ.</p> <p>- N&ecirc;n uống một cốc nước n&oacute;ng (sữa, tr&agrave; gừng n&oacute;ng, hoặc pha th&ecirc;m ch&uacute;t muối), tốt nhất ăn b&aacute;t ch&aacute;o c&oacute; h&agrave;nh, t&iacute;a t&ocirc; để giải cảm, rồi đắp chăn để ra mồ h&ocirc;i.</p> <p>- Giữ ấm cơ thể, kh&ocirc;ng đi ra ngo&agrave;i ngay sau khi cạo gi&oacute; để tr&aacute;nh bị cảm lại.</p> <p>- M&ugrave;a h&egrave; cần học c&aacute;ch ph&acirc;n biệt (cảm lạnh thường &iacute;t sốt, gai gai lạnh; Trong khi cảm phong nhiệt (sẽ n&oacute;ng, kh&ocirc;ng sợ lạnh, kh&ocirc; m&ocirc;i, nước tiểu v&agrave;ng, ra mồ h&ocirc;i), hoặc say nắng th&igrave; cạo gi&oacute; rất nguy hiểm, dễ tai biến (bị liệt mặt, m&eacute;o mồm, xuất huyết n&atilde;o...).</p> <p style="text-align: right;"><i>Lương y <strong>Phạm Anh Đ&agrave;o</strong></i></p> <p style="text-align: right;"><i>(Nguy&ecirc;n b&aacute;c sĩ Viện Y học cổ truyền Qu&acirc;n đội)</i></p> </div> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p>

Theo giadinh.net.vn
back to top