ACV dự kiến lãi năm nay giảm 80%

Đặt kế hoạch giảm 80% so với 2019 nhưng mức lãi dự kiến 2.000 tỷ của ACV vẫn là tích cực nhất ngành hàng không trong bối cảnh dịch bệnh.

<div> <ul class="list-news hidden" data-campaign="Box-Related"> <li data-id="4101784"><span>Thủ tướng giao ACV đầu tư nh&agrave; ga T3 T&acirc;n Sơn Nhất</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/thu-tuong-giao-acv-dau-tu-nha-ga-t3-tan-son-nhat-4101784.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4094387"><span>Covid-19 &#39;ăn m&ograve;n&#39; lợi nhuận h&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/covid-19-an-mon-loi-nhuan-hang-khong-viet-4094387.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4048476"><span>B&igrave;nh qu&acirc;n mỗi ng&agrave;y ACV thu 5 tỷ đồng l&atilde;i ng&acirc;n h&agrave;ng</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/binh-quan-moi-ngay-acv-thu-5-ty-dong-lai-ngan-hang-4048476.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> </ul> <p>Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 vừa c&ocirc;ng bố, Tổng c&ocirc;ng ty Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam (ACV) dự kiến tổng lượng kh&aacute;ch qua 21 cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng năm nay giảm 41% so với năm ngo&aacute;i c&ograve;n 69,2 triệu lượt. Lượng h&agrave;ng h&agrave;ng h&oacute;a cũng giảm 13% c&ograve;n 1,34 triệu tấn, lượt cất hạ c&aacute;nh giảm 29% v&igrave; Covid-19.</p> <p>Do đ&oacute;, ACV đặt mục ti&ecirc;u tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 11.317 tỷ v&agrave; 2.007 tỷ đồng.&nbsp;So với năm 2019, tổng doanh thu năm nay của ACV giảm khoảng 45%, lợi nhuận giảm 80%. Tuy nhi&ecirc;n, kế hoạch kinh doanh n&agrave;y&nbsp;của ACV vẫn l&agrave; t&iacute;ch cực nhất so với c&aacute;c doanh nghiệp trong ng&agrave;nh h&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam năm nay.</p> <p>ACV đ&aacute;nh gi&aacute; thị trường nội địa c&oacute; nhiều khả quan v&agrave; phục hồi nhanh khi to&agrave;n mạng bay đ&atilde; trở lại trong th&aacute;ng 6. Tuy nhi&ecirc;n, thị trường quốc tế c&ograve;n nhiều rủi ro, việc phục hồi c&ograve;n t&ugrave;y thuộc v&agrave;o t&igrave;nh h&igrave;nh kiểm so&aacute;t dịch của c&aacute;c nước&nbsp;c&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; t&acirc;m l&yacute; e ngại của h&agrave;nh kh&aacute;ch,&nbsp;kinh tế suy tho&aacute;i sau đại dịch. Điều n&agrave;y khiến doanh thu, lợi nhuận của ACV năm nay giảm s&acirc;u khi cung cấp dịch vụ cho thị trường quốc tế thường đ&oacute;ng g&oacute;p nguồn thu lớn.</p> <p>D&ugrave; vậy, ACV khẳng định, nhờ hệ thống t&agrave;i ch&iacute;nh l&agrave;nh mạnh, d&ograve;ng tiền t&iacute;ch lũy cao n&ecirc;n đ&atilde; duy tr&igrave; vận h&agrave;nh khai th&aacute;c hệ thống s&acirc;n bay đảm bảo an to&agrave;n v&agrave; c&oacute; c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ doanh nghiệp trong ng&agrave;nh vượt qua giai đoạn kh&oacute; khăn. T&iacute;nh đến cuối năm 2019, ACV sở hữu tổng t&agrave;i sản khoảng 58.176 tỷ đồng, trong đ&oacute; vốn chủ sở hữu hơn 36.700 tỷ đồng. Năm ngo&aacute;i, doanh thu hợp nhất l&agrave; 20.641 tỷ đồng, l&atilde;i sau thuế hơn 8.200 tỷ đồng.</p> <p>B&ecirc;n cạnh kh&oacute; khăn v&igrave; đại dịch, ACV cho biết c&ograve;n đang gặp nhiều vướng mắc li&ecirc;n quan đến c&aacute;c cơ chế như: quản l&yacute; kh&aacute;c th&aacute;c khu bay, quyền đầu tư, quy tr&igrave;nh thủ tục đầu tư x&acirc;y dựng hạ tầng cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng giữa c&aacute;c quy định ph&aacute;p luật c&ograve;n chồng ch&eacute;o như Luật Đầu tư, Luật X&acirc;y dựng, Luật H&agrave;ng kh&ocirc;ng, Luật Quy hoạch.</p> <p>Theo ACV, cơ chế giao/thu&ecirc; đất tại cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng đ&atilde; ảnh hưởng đến tiến độ, kế hoạch đầu tư dự &aacute;n n&acirc;ng cấp mở rộng kết cấu hạ tầng s&acirc;n bay v&agrave; c&oacute; nguy cơ uy hiếp an ninh an to&agrave;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng.</p> <p>Năm nay, doanh nghiệp n&agrave;y sẽ tiếp tục đầu tư c&aacute;c dự &aacute;n cải tạo, x&acirc;y mới nh&agrave; ga h&agrave;nh kh&aacute;ch như T3 Ph&uacute; B&agrave;i, T3 T&acirc;n Sơn Nhất..., mở rộng s&acirc;n đỗ m&aacute;y bay tại Đ&agrave; Nẵng, Cam Ranh, C&aacute;t Bi... Đồng thời, ACV cho biết tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với c&aacute;c cơ quan li&ecirc;n quan để triển khai dự &aacute;n &quot;Đầu tư x&acirc;y dựng cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế Long Th&agrave;nh &ndash; giai đoạn 1&quot; theo đ&uacute;ng tiến độ.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
9 ưu điểm vượt trội của VinFast VF 9

9 ưu điểm vượt trội của VinFast VF 9

Sở hữu thiết kế sang trọng được chắp bút bởi studio Pininfarina danh tiếng, cùng loạt tiện nghi đẳng cấp hàng đầu phân khúc E-SUV, VinFast VF 9 như được “đo ni đóng giày” cho các doanh nhân và gia đình Việt.
Ma trận dâu tây giá bèo

Ma trận dâu tây giá bèo

Dâu tây được bán tràn lan từ chợ truyền thống, hàng rong đến chợ mạng, với giá rẻ bất ngờ, nhưng nguồn gốc không rõ ràng khiến người tiêu dùng hoang mang.
Siêu dự án nghìn tỷ bỏ hoang tại Hà Nội

Siêu dự án nghìn tỷ bỏ hoang tại Hà Nội

Tọa lạc ngay vị trí “đất vàng” Hà Nội, hàng loạt dự án cao tầng nghìn tỷ đồng được xây dựng dở dang, bỏ hoang nhiều năm, làm méo mó bộ mặt Thủ đô, thậm chí gây thất thoát và lãng phí nghiêm trọng.
back to top