--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Yếu tố quyết định giống cây mới

HÀ BÌNH - 14:52 15/04/2020

(khoahocdoisong.vn) - Tôi có thực hiện nghiên cứu và muốn công bố giống cây trồng mới, xin hỏi phải đảm bảo điều kiện gì?

Hỏi: Tôi có thực hiện nghiên cứu và muốn công bố giống cây trồng mới, xin hỏi phải đảm bảo điều kiện gì?

Bùi Doanh Minh (Hà Nam)

Theo Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ KH&CN: Giống cây trồng mới là một quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết bằng sự biểu hiện của các tính trạng do các kiểu gene hoặc sự phối hợp các kiểu gene quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng khác thông qua sự biểu hiện của ít nhất một tính trạng có khả năng di truyền được. Các đối tượng được bảo hộ là giống cây trồng mới đồng thời thoả mãn các điều kiện gồm: Có trong danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộ; Có tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định; Có tính mới của giống cây trồng về mặt thương mại; Có tên phù hợp quy định gồm: Mỗi giống cây trồng mới chỉ được đặt một tên phù hợp, khi công nhận thì tên đó trở thành tên chính thức, duy nhất dùng trong cac hoạt động liên quan đến giống cây trồng đó. Tên giống phải dễ dàng phân biệt với tên của các giống cây trồng khác cùng loài (Điều 158 Luật Sở hữu trí tuệ).

  • Ngân hàng giống cây trồng
    Hỏi đáp- Hà Bình - 14:51 22/03/2019
    (khoahocdoisong.vn) - Ngân hàng Gene thực vật quốc gia tại Trung tâm Tài nguyên thực vật lưu giữ trên 18.000 mẫu giống cây trồng khác nhau.

(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO