Xác định nghi can tàn sát cả gia đình Hàn Quốc ở Sài Gòn rồi đốt ô tô

Liên quan vụ 3 người nằm gục, ô tô bị đốt ở TP.HCM, công an xác định nghi can là 1 người Hàn Quốc cư ngụ tại Q.7 và đang làm rõ các tình tiết.

<div> <p>Đến tối nay Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t h&igrave;nh sự - C&ocirc;ng an TP.HCM phối hợp c&ugrave;ng C&ocirc;ng an Q.7 đ&atilde; x&aacute;c định được nghi can g&acirc;y &aacute;n. Người n&agrave;y l&agrave; 1 người đ&agrave;n &ocirc;ng H&agrave;n Quốc, lưu tr&uacute; tại Q.7.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Xác định nghi can tàn sát cả gia đình Hàn Quốc ở Sài Gòn rồi đốt ô tô" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/30/kinh-hoang-vu-giet-nguoi-cuop-tai-san-roi-dot-o-to-o-sai-gon.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&Ocirc; t&ocirc; bị đốt ch&aacute;y rụi c&aacute;ch hiện trường vụ &aacute;n mạng v&agrave;i km ở S&agrave;i G&ograve;n</td> </tr> </tbody> </table> <p>C&ocirc;ng an x&aacute;c định, nạn nh&acirc;n tử vong l&agrave; b&agrave; Jung Young Sook (49 tuổi). Hai nạn nh&acirc;n đang cấp cứu tại bệnh viện trong t&igrave;nh trạng nguy kịch l&agrave; người chồng 50 tuổi v&agrave; con g&aacute;i 16 tuổi của b&agrave; n&agrave;y. Cả 3 người trong gia đ&igrave;nh đều l&agrave; mang quốc tịch H&agrave;n Quốc.</p> <p>C&ocirc;ng an nhận định, l&uacute;c 1h30 rạng s&aacute;ng 21/12, nghi can leo tường r&agrave;o đột nhập v&agrave;o gia đ&igrave;nh nạn nh&acirc;n ở đường Nội khu Hưng Phước 1, P.T&acirc;n Phong, Q.7. Kẻ n&agrave;y d&ugrave;ng hung kh&iacute; tấn c&ocirc;ng khiến cả 3 th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh b&agrave; Jung Young Sook gục tại chỗ. Trong đ&oacute; b&agrave; Jung Young Sook tử vong, c&ograve;n chồng v&agrave; con g&aacute;i b&agrave; bị nhiều thương t&iacute;ch tr&ecirc;n người.</p> <p>Sau khi g&acirc;y &aacute;n, đối tượng lấy đi điện thoại của c&aacute;c nạn nh&acirc;n v&agrave; l&aacute;i chiếc &ocirc; t&ocirc; của gia đ&igrave;nh rời khỏi hiện trường.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Xác định nghi can tàn sát cả gia đình Hàn Quốc ở Sài Gòn rồi đốt ô tô" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/14/thong-tin-moi-vu-3-nguoi-guc-trong-nha-chiec-o-to-bi-dot-phi-tang-cach-nhieu-km-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Sau khi kh&aacute;m nghiệm, lực lượng chức năng di chuyển &ocirc; t&ocirc; khỏi hiện trường&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>C&oacute; th&ocirc;ng tin cho rằng, nghi can c&ograve;n lấy đi lượng lớn t&agrave;i sản, nữ trang c&oacute; gi&aacute; trị nhưng đến nay c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh nạn nh&acirc;n c&ograve;n chưa qua cơn nguy kịch, C&ocirc;ng an chưa lấy lời khai được n&ecirc;n chưa x&aacute;c định th&ocirc;ng tin n&agrave;y.</p> <p>Nghi can sau đ&oacute; l&aacute;i chiếc xe đến khu vực vắng vẻ ở ch&acirc;n cầu Thủ Thi&ecirc;m, ph&iacute;a Q.2 để đốt phi tang.</p> <p>V&agrave;o cuộc điều tra, C&ocirc;ng an nhanh ch&oacute;ng x&aacute;c định nghi can g&acirc;y &aacute;n v&agrave; kh&aacute;m x&eacute;t nơi ở của nghi can n&agrave;y. C&ocirc;ng an cho rằng, nguy&ecirc;n nh&acirc;n c&oacute; thể xuất ph&aacute;t từ m&acirc;u thuẫn.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
back to top