Xã hội hóa phương tiện tránh thai và chăm sóc sức khỏe sinh sản

Huyện Chương Mỹ Hà Nội đang thực hiện Đẩy mạnh tư vấn, vận động về xã hội hóa phương tiện tránh thai và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình.

Từ ngày 25/10 đến ngày 15/12/2022, TTYT huyện Chương Mỹ tổ chức 32 cuộc truyền thông tư vấn, vận động về xã hội hóa phương tiện tránh thai và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – KHHGĐ năm 2022 cho người dân, đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Buổi truyền thông tư vấn, vận động về xã hội hóa phương tiện tránh thai và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – KHHGĐ tại huyện Chương Mỹ

Buổi truyền thông tư vấn, vận động về xã hội hóa phương tiện tránh thai và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – KHHGĐ tại huyện Chương Mỹ

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trên địa bàn huyện về nội dung xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai (PTTT) và dịch vụ KHHGĐ; giới thiệu các biện pháp tránh thai hiện đại và các loại phương tiện tránh thai (PTTT) đang được triển khai từ Đề án xã hội hóa. Giúp người dân lựa chọn cho mình biện pháp tránh thai phù hợp làm giảm số người có thai ngoài ý muốn, góp phần hoàn thành chỉ tiêu về KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số.

Những nội dung được truyền tải đến các đại biểu trong buổi truyền thông tư vấn, vận động về xã hội hóa phương tiện tránh thai và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – KHHGĐ năm 2022 gồm: truyền thông về chủ trương xã hội hóa cung cấp các phương tiện tránh thai (PTTT) và dịch vụ KHHGĐ; giới thiệu các biện pháp tránh thai hiện đại, cơ chế tác dụng của các PTTT; cung cấp kiến thức về cách phòng tránh thai, kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và các bệnh lây truyền qua đường tình dục; giới thiệu 7 sản phẩm mới của Đề án 818, các sản phẩm phương tiện tránh thai (PTTT) và hàng hóa chăm sóc sức khỏe sinh sản, cung cấp các cơ sở xã hội hóa cung cấp dịch vụ KHHGĐ trên địa bàn huyện.

Theo các chuyên gia, việc triển khai xã hội hóa các phương tiện tránh thai (PTTT) đang được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác DS-KHHGĐ nhằm đa dạng hóa các phương thức đáp ứng tốt hơn cho người dân về nhu cầu dịch vụ KHHGĐ.

Buổi truyền thông tư vấn, vận động về xã hội hóa phương tiện tránh thai và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – KHHGĐ tại huyện Chương Mỹ

Theo Đời sống
back to top