Vụ tự tử ở TAND Bình Phước: Vì sao người có lỗi vẫn vô can?

Theo luật sư, Lâm Tươi không có giấy phép, lại có cồn trong người nên việc cơ quan điều tra không khởi tố bị can với người này là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

<div> <p>Tỉnh ủy <span>B&igrave;nh Phước</span> vừa tổ chức buổi họp b&aacute;o th&ocirc;ng tin về vụ tai nạn giao th&ocirc;ng li&ecirc;n quan đến &ocirc;ng Lương Hữu Phước - người nhảy lầu tại TAND tỉnh n&agrave;y v&agrave;o ng&agrave;y 29/5, sau khi bị tuy&ecirc;n &aacute;n 3 năm t&ugrave; về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao th&ocirc;ng đường bộ xảy ra năm 2017.</p> <p>Tại cuộc họp b&aacute;o, b&agrave; L&ecirc; Hồng Hạnh, thẩm ph&aacute;n, chủ tọa phi&ecirc;n ph&uacute;c thẩm vụ &aacute;n Lương Hữu Phước, cho rằng tuy&ecirc;n phạt 3 năm t&ugrave; đối với bị c&aacute;o Phước l&agrave; đ&uacute;ng ph&aacute;p luật. Theo b&agrave; Hạnh, đ&acirc;y l&agrave; một vụ &aacute;n phức tạp, bị c&aacute;o li&ecirc;n tục k&ecirc;u oan n&ecirc;n những người l&agrave;m ph&aacute;p luật rất thận trọng.</p> <p>Song, nhiều chuy&ecirc;n gia ph&aacute;p l&yacute; b&agrave;y tỏ quan điểm kh&ocirc;ng đồng t&igrave;nh xoay quanh nhiều vấn đề của vụ &aacute;n.</p> <h3>Kh&ocirc;ng bằng l&aacute;i, c&oacute; nồng độ cồn vẫn v&ocirc; can?</h3> <p>Trưa 15/1/2017, sau khi uống rượu ở nh&agrave; người quen ở khu phố Phước An, phường T&acirc;n Xu&acirc;n, thị x&atilde; Đồng Xo&agrave;i, &ocirc;ng Lương Hữu Phước đi về nh&agrave;.</p> <p>Đến 13h c&ugrave;ng ng&agrave;y, &ocirc;ng Trần Hữu Qu&yacute; gọi điện thoại bảo &ocirc;ng Phước quay lại để đổi d&eacute;p. Sau đ&oacute;, &ocirc;ng Qu&yacute; rủ &ocirc;ng Phước đi h&aacute;t karaoke. Do &ocirc;ng Qu&yacute; kh&ocirc;ng đội mũ bảo hiểm, &ocirc;ng Phước l&aacute;i xe về nh&agrave; người n&agrave;y để lấy mũ.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Vu tu tu o TAND Binh Phuoc: Vi sao nguoi co loi van vo can? hinh anh 1 hientruong.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/01/znews-photo-zadn-vn_hientruong.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Hiện trường vụ tai nạn giao th&ocirc;ng ng&agrave;y 15/1/2017. Ảnh: <em>Hồ sơ vụ &aacute;n.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Đến gần nh&agrave; &ocirc;ng Qu&yacute; ở khu phố Suối Đ&aacute;, &ocirc;ng Phước dừng xe b&ecirc;n lề phải theo hướng di chuyển của minh. Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng Qu&yacute; kh&ocirc;ng chịu xuống xe.</p> <p>L&uacute;c n&agrave;y, &ocirc;ng Phước l&aacute;i xe (kh&ocirc;ng bật t&iacute;n hiệu đ&egrave;n xi nhan) rẽ tr&aacute;i đi qua đường. Khi xe của &ocirc;ng Phước tới phần đường d&agrave;nh cho xe đi ngược chiều hướng ng&atilde; ba trạm điện đi ng&atilde; tư S&oacute;c Mi&ecirc;n th&igrave; va chạm với xe m&aacute;y do anh L&acirc;m Tươi (23 tuổi, ngụ TP Đồng Xo&agrave;i, B&igrave;nh Phước) điều khiển.</p> <p>Vụ tai nạn khiến &ocirc;ng Phước v&agrave; &ocirc;ng Qu&yacute; bị thương. C&ocirc;ng an thị x&atilde; Đồng Xo&agrave;i tiến h&agrave;nh do nồng độ cồn đối với &ocirc;ng Phước, x&aacute;c định 0,69mg/l kh&iacute; thở.</p> <p>Đến 17/1/2017, &ocirc;ng Qu&yacute; tử vong do vỡ xương sọ, dập n&atilde;o xuất huyết.</p> <p>Điều đ&aacute;ng n&oacute;i, l&uacute;c xảy ra tai nạn, L&acirc;m Tươi chưa c&oacute; giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe. Ngo&agrave;i ra, Tươi v&agrave; người ngồi sau xe l&agrave; &ocirc;ng Trị Tiếp c&oacute; nồng độ cồn trong hơi thở l&agrave; 0,57mg/l. Tuy nhi&ecirc;n, Tươi chỉ bị xử phạt h&agrave;nh ch&iacute;nh 4,5 triệu đồng v&agrave; được x&aacute;c định tư c&aacute;ch &quot;người c&oacute; quyền lợi v&agrave; nghĩa vụ li&ecirc;n quan&quot;.</p> <p>Tại buổi họp b&aacute;o, b&agrave; <span>Hạnh cho biết tội Vi phạm quy định về điều khiển giao th&ocirc;ng đường bộ c&oacute; 4 yếu tố cấu th&agrave;nh tội phạm, quan trọng nhất l&agrave; yếu tố lỗi, trong đ&oacute; lỗi trực tiếp g&acirc;y n&ecirc;n c&aacute;i chết của nạn nh&acirc;n. </span></p> <p><span>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; x&aacute;c định được lỗi của bị c&aacute;o ở đ&acirc;y l&agrave; qua đường m&agrave; kh&ocirc;ng quan s&aacute;t. Qua đường phải quan s&aacute;t, ưu ti&ecirc;n cho người đang đi tr&ecirc;n chiều lưu th&ocirc;ng của họ. Ở t&ograve;a bị c&aacute;o cho rằng c&oacute; quan s&aacute;t. Nhưng lời tr&igrave;nh b&agrave;y của anh L&acirc;m Tươi v&agrave; những người c&oacute; mặt ở hiện trường th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; đoạn đường thẳng, tầm nh&igrave;n kh&ocirc;ng bị che khuất&quot;, chủ tọa phi&ecirc;n t&ograve;a n&agrave;y n&oacute;i.</span></p> <p><span>Cũng theo b&agrave; Hạnh, hiện trường chỉ thể hiện vết c&agrave; của xe &ocirc;ng Phước. Xe bị c&aacute;o ng&atilde; nằm ho&agrave;n to&agrave;n b&ecirc;n phần đường b&ecirc;n phải của xe c&ograve;n lại. Việc x&aacute;c định lỗi ở đ&acirc;y trong bản &aacute;n ph&uacute;c thẩm đ&atilde; nhận định r&otilde;, bị hại l&agrave; &ocirc;ng Qu&yacute; đưa tay l&ecirc;n vai &ocirc;ng Phước cũng c&oacute; lỗi.</span></p> <h3>Đ&aacute;nh gi&aacute; thiếu kh&aacute;ch quan?</h3> <p>Theo d&otilde;i xuy&ecirc;n suốt nội dung buổi họp b&aacute;o, nguy&ecirc;n Thẩm ph&aacute;n TAND Tối cao Phạm C&ocirc;ng H&ugrave;ng cho rằng theo tr&igrave;nh b&agrave;y của chủ tọa Hạnh, tội phạm trong vụ &aacute;n n&agrave;y được h&igrave;nh th&agrave;nh bởi lỗi hỗn hợp, cụ thể l&agrave; trong người Phước v&agrave; Tươi đều c&oacute; độ cồn khi điều khiển xe, ri&ecirc;ng Phước c&oacute; th&ecirc;m lỗi l&agrave; kh&ocirc;ng quan s&aacute;t, Tươi mắc th&ecirc;m lỗi kh&ocirc;ng c&oacute; giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nạn nh&acirc;n l&agrave; &ocirc;ng Qu&yacute; đ&atilde; chết cũng c&oacute; lỗi l&agrave; đưa tay l&ecirc;n vai của Phước.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng H&ugrave;ng cho rằng khi ph&acirc;n t&iacute;ch mức độ nguy hiểm của h&agrave;nh vi phạm tội, t&ograve;a &aacute;n kh&ocirc;ng đ&aacute;nh gi&aacute; hỗn hợp lỗi của Phước, lỗi của Tươi v&agrave; lỗi của bị hại để giảm nhẹ tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự cho Phước l&agrave; kh&ocirc;ng kh&aacute;ch quan, kh&ocirc;ng đ&uacute;ng ph&aacute;p luật.</p> <p>Việc chủ tọa phi&ecirc;n t&ograve;a khẳng định l&agrave; Phước kh&ocirc;ng quan s&aacute;t v&igrave; nếu quan s&aacute;t th&igrave; Tươi kh&ocirc;ng thể t&ocirc;ng v&agrave;o xe của Phước l&agrave; rất phiến diện, bởi v&igrave; Tươi kh&ocirc;ng được học điều khiển xe, kh&ocirc;ng c&oacute; giấy ph&eacute;p, kh&ocirc;ng hiểu luật, lại c&oacute; cồn trong người n&ecirc;n việc Tươi bất cẩn đ&acirc;m xe v&agrave;o Phước l&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể xảy ra kể cả khi Phước quan s&aacute;t kỹ.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Vu tu tu o TAND Binh Phuoc: Vi sao nguoi co loi van vo can? hinh anh 2 luonghuuphuoc3.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/01/znews-photo-zadn-vn_luonghuuphuoc3.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Lương Hữu Phước. Ảnh: <em>Luật sư Dương Vĩnh Tuyến.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Luật sư Trần Đ&igrave;nh Dũng (Đo&agrave;n Luật sư TP.HCM) n&ecirc;u quan điểm khi xử l&yacute; h&igrave;nh sự vụ &aacute;n về tai nạn giao th&ocirc;ng, cơ quan tố tụng phải l&agrave;m r&otilde; lỗi &quot;cứng&quot; v&agrave; lỗi &quot;mềm&quot;.</p> <p>Lỗi &quot;cứng&quot; bao gồm giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe, nồng độ cồn, bằng l&aacute;i... Lỗi &quot;mềm&quot; l&agrave; vị tr&iacute; dừng xe, qua đường thế n&agrave;o, tốc độ ra sao...</p> <p>Trong vụ &aacute;n n&agrave;y, cả &ocirc;ng Phước v&agrave; L&acirc;m Tươi c&oacute; lỗi &quot;cứng&quot; l&agrave; c&oacute; nồng độ cồn, ri&ecirc;ng Tươi c&ograve;n kh&ocirc;ng c&oacute; giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe. C&ograve;n lỗi &quot;mềm&quot; vẫn c&ograve;n tranh c&atilde;i v&igrave; kh&ocirc;ng x&aacute;c định được tốc độ xe của Tươi.</p> <p>&quot;Khi c&oacute; người chết v&agrave; khởi tố vụ &aacute;n th&igrave; những người điều khiển giao th&ocirc;ng va v&agrave;o nhau c&oacute; lỗi đều phải bị khởi tố. Trong vụ &aacute;n n&agrave;y, cơ quan điều tra kh&ocirc;ng khởi tố bị can với L&acirc;m Tươi l&agrave; bỏ lọt tội phạm&quot;, luật sư Dũng nhận định.</p> <p>Theo c&aacute;o trạng, &ocirc;ng Phước cũng bị thiệt hại sức khoẻ, &ocirc;ng Qu&yacute; tử vong. Cơ quan chức năng kh&ocirc;ng x&aacute;c định tốc độ của xe L&acirc;m Tươi. Ngo&agrave;i ra, theo lời khai của L&acirc;m Tươi tại t&ograve;a, khi c&aacute;ch 50 m c&oacute; nh&igrave;n thấy &ocirc;ng Phước qua đường, &quot;l&uacute;c chạy gần tới nơi c&aacute;ch 5 m th&igrave; &ocirc;ng Phước qua đường gấp n&ecirc;n t&ocirc;i kh&ocirc;ng xử l&yacute; kịp&quot;.</p> <p>Điều n&agrave;y chứng tỏ Tươi đ&atilde; kh&ocirc;ng tập trung quan s&aacute;t về ph&iacute;a trước khi điều khiển xe, d&ugrave; trước đ&oacute; ở khoảng c&aacute;ch 50 m anh ta đ&atilde; thấy &ocirc;ng Phước từ từ qua đường nhưng vẫn t&ocirc;ng xe v&agrave;o. Luật sư cho rằng tốc độ chạy xe của Tươi phải cao.</p> <p>Với những t&igrave;nh tiết như thế, luật sư cho rằng h&agrave;nh vi của &ocirc;ng Phước c&oacute; thể bị tuy&ecirc;n phạt 16-18 th&aacute;ng t&ugrave; treo hoặc phạt cải tạo kh&ocirc;ng giam giữ.</p> <p>&quot;Xử 3 năm t&ugrave; cho &ocirc;ng Lương Hữu Phước l&agrave; kh&ocirc;ng tương xứng với h&agrave;nh vi phạm tội&quot;, luật sư n&oacute;i.</p> <h3>Những điểm cần l&agrave;m s&aacute;ng tỏ</h3> <p>B&agrave;y tỏ quan điểm về vụ &aacute;n g&acirc;y r&uacute;ng động dư luận những ng&agrave;y qua, luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đo&agrave;n Luật sư TP H&agrave; Nội) nhận định đối với vụ việc tr&ecirc;n cần x&aacute;c định c&aacute;c vấn đề sau: &Yacute; thức chủ quan của người tham gia giao th&ocirc;ng (lời khai); hiện trường điểm va chạm bao gồm phần đường của người tham gia giao th&ocirc;ng.</p> <p>Trong đ&oacute;, cần l&agrave;m r&otilde; vị tr&iacute; va chạm, tốc độ va chạm (th&ocirc;ng qua thực nghiệm điều tra) để l&agrave;m r&otilde; yếu tố kh&aacute;ch quan điểm va chạm để x&aacute;c định lỗi thuộc về ai.</p> <p>Nếu nhận định do &ocirc;ng Lương Hữu Phước kh&ocirc;ng quan s&aacute;t dẫn tới va chạm th&igrave; chưa đầy đủ, thuyết phục. Bởi lẽ, kể cả c&oacute; quan s&aacute;t đi nữa cũng kh&ocirc;ng xử l&yacute; kịp được t&igrave;nh huống người l&aacute;i xe tốc độ cao lao tới m&igrave;nh g&acirc;y tai nạn.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Vu tu tu o TAND Binh Phuoc: Vi sao nguoi co loi van vo can? hinh anh 3 hopbao_zing.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/01/znews-photo-zadn-vn_hopbao_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Buổi họp b&aacute;o cung cấp th&ocirc;ng tin vụ &aacute;n của Tỉnh ủy B&igrave;nh Phước. Ảnh: <em>L&ecirc; Ng&acirc;n.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&quot;Điểm chưa được l&agrave;m r&otilde; trong vụ &aacute;n l&agrave; tại sao người c&oacute; nồng độ cồn cao, kh&ocirc;ng c&oacute; giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe nếu c&oacute; quan s&aacute;t lại c&oacute; thể va chạm xe &ocirc;ng Phước đang chở người bạn dẫn tới một người tử vong? Theo hiện trường cơ quan điều tra thu thập thể hiện điểm va chạm của xe L&acirc;m Tươi v&agrave;o phần đầu bugi m&aacute;y xe &ocirc;ng Phước, tức l&agrave; xe anh Tươi đ&acirc;m gần ngang xe &ocirc;ng Phước. Đ&acirc;y l&agrave; điểm mấu chốt cần thực nghiệm điều tra l&agrave;m s&aacute;ng tỏ sự thật kh&aacute;ch quan của vụ &aacute;n&quot;, luật sư Nguyễn Văn Quynh n&oacute;i.</p> <p>Việc kh&ocirc;ng khởi tố hoặc chỉ xử phạt h&agrave;nh ch&iacute;nh L&acirc;m Tươi l&agrave; căn cứ v&agrave;o kết quả điều tra x&aacute;c định anh ta kh&ocirc;ng c&oacute; lỗi. Tuy nhi&ecirc;n, luật sư Quynh cho rằng vụ &aacute;n c&ograve;n nhiều điểm khuất tất, thiếu khoa học chứng minh điểm va chạm để x&aacute;c định yếu tố lỗi dẫn tới chưa l&agrave;m s&aacute;ng tỏ h&agrave;nh vi kh&aacute;ch quan của bị c&aacute;o Phước v&agrave; những người va chạm giao th&ocirc;ng h&ocirc;m đ&oacute;.</p> <p>Nếu chỉ x&eacute;t hậu quả m&agrave; chưa l&agrave;m r&otilde; h&agrave;nh vi kh&aacute;ch quan sẽ dẫn tới bị c&aacute;o k&ecirc;u oan, sai, kh&ocirc;ng t&acirc;m phục khẩu phục.</p> <p>Một kiểm s&aacute;t vi&ecirc;n TAND Cấp cao tại TP.HCM (đề nghị giấu t&ecirc;n) cho biết với vụ &aacute;n n&agrave;y, TAND Tối cao đ&atilde; r&uacute;t hồ sơ l&ecirc;n xem x&eacute;t. Cơ quan n&agrave;y v&agrave; VKSND Tối cao c&oacute; quyền kh&aacute;ng nghị gi&aacute;m đốc thẩm nếu thấy ph&aacute;n quyết của TAND tỉnh B&igrave;nh Phước c&oacute; sai s&oacute;t.</p> <p>&quot;Tr&igrave;nh tự thủ tục xem x&eacute;t vẫn được tiến h&agrave;nh theo luật b&igrave;nh thường mặc d&ugrave; bị c&aacute;o đ&atilde; chết. Việc bị c&aacute;o chết kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến việc gi&aacute;m đốc thẩm, t&aacute;i thẩm vụ &aacute;n. Nếu sau n&agrave;y x&aacute;c định &ocirc;ng Phước kh&ocirc;ng c&oacute; tội th&igrave; d&ugrave; đ&atilde; chết vẫn phải tuy&ecirc;n v&ocirc; tội&quot;, KSV n&agrave;y n&oacute;i.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top