Việt Nam điều tra bán phá giá nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc

Theo Bộ Công Thương, hàng hóa nhôm Trung Quốc bán phá giá thời gian qua làm ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại đáng kể như lợi nhuận giảm, tồn kho tăng, bị ép giá…

<div> <p>Theo Bộ C&ocirc;ng Thương, h&agrave;ng h&oacute;a nh&ocirc;m Trung Quốc b&aacute;n ph&aacute; gi&aacute; thời gian qua l&agrave;m ng&agrave;nh sản xuất trong nước bị thiệt hại đ&aacute;ng kể như lợi nhuận giảm, tồn kho tăng, bị &eacute;p gi&aacute;&hellip;</p> <div> <p>Cục Ph&ograve;ng vệ thương mại (thuộc Bộ C&ocirc;ng Thương) vừa cho biết Bộ C&ocirc;ng Thương đ&atilde; ban h&agrave;nh Quyết định số 33/QĐ-BCT về việc điều tra &aacute;p dụng biện ph&aacute;p chống b&aacute;n ph&aacute; gi&aacute; đối với một số sản phẩm bằng nh&ocirc;m, hợp kim hoặc kh&ocirc;ng hợp kim, ở dạng thanh, que v&agrave; h&igrave;nh xuất xứ từ Trung Quốc.</p> <p>Theo Cục Ph&ograve;ng vệ thương mại, từ giữa th&aacute;ng 10/2018, đơn vị n&agrave;y nhận được hồ sơ đề nghị điều tra &aacute;p dụng biện ph&aacute;p chống b&aacute;n ph&aacute; gi&aacute; với c&aacute;c mặt h&agrave;ng tr&ecirc;n của 4 c&ocirc;ng ty sản xuất nh&ocirc;m thanh định h&igrave;nh l&agrave; C&ocirc;ng ty CP Nh&ocirc;m Austdoor, C&ocirc;ng ty CP Nh&ocirc;m S&ocirc;ng Hồng, C&ocirc;ng ty TNHH Tung Yang v&agrave; C&ocirc;ng ty CP Tập đo&agrave;n Mienhua.</p> <p>Bộ C&ocirc;ng Thương cho biết 4 doanh nghiệp n&agrave;y đ&aacute;p ứng đủ điều kiện để được coi l&agrave; đại diện của ng&agrave;nh sản xuất trong nước v&agrave; được ph&eacute;p y&ecirc;u cầu cung cấp cơ sở hợp l&yacute; để t&iacute;nh to&aacute;n bi&ecirc;n độ b&aacute;n ph&aacute; gi&aacute; của h&agrave;ng h&oacute;a nhập khẩu xuất xứ từ Trung Quốc.</p> <p>Ph&iacute;a nguy&ecirc;n đơn đề nghị bi&ecirc;n độ điều tra &aacute;p dụng thuế chống b&aacute;n ph&aacute; gi&aacute; đối với h&agrave;ng h&oacute;a bị điều tra của Trung Quốc ở mức 35,58%.</p> <p>&ldquo;Về thiệt hại v&agrave; mối quan hệ nh&acirc;n quả, h&agrave;ng h&oacute;a bị c&aacute;o buộc b&aacute;n ph&aacute; gi&aacute; l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh dẫn đến thiệt hại đ&aacute;ng kể của ng&agrave;nh sản xuất trong nước thể hiện qua việc suy giảm ở c&aacute;c số chỉ số như c&ocirc;ng suất sử dụng, lượng h&agrave;ng tồn kho, lợi nhuận, t&aacute;c động k&igrave;m gi&aacute;, &eacute;p gi&aacute;&hellip;&rdquo;, đại diện Cục Ph&ograve;ng vệ thương mại cho biết.</p> <p>Đơn vị thuộc Bộ C&ocirc;ng Thương cũng n&oacute;i th&ecirc;m thời gian qua, nh&ocirc;m thanh định h&igrave;nh nhập khẩu từ Trung Quốc đ&atilde; tăng li&ecirc;n tục từ tương đối đến tuyệt đối dẫn đến ng&agrave;nh sản xuất trong nước bị thiệt hại.</p> <p>Về biện ph&aacute;p tạm thời, căn cứ kết luận điều tra sơ bộ, cơ quan điều tra c&oacute; thể kiến nghị Bộ C&ocirc;ng Thương quyết định việc &aacute;p dụng thuế chống b&aacute;n ph&aacute; gi&aacute; tạm thời theo quy định ph&aacute;p luật v&agrave; kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; bi&ecirc;n độ b&aacute;n ph&aacute; gi&aacute; 35,58% trong kết luận sơ bộ điều tra.</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; vụ việc điều tra chống b&aacute;n ph&aacute; gi&aacute; đầu ti&ecirc;n trong năm 2019 do Việt Nam khởi xướng. Bốn năm nay, số vụ điều tra chống b&aacute;n ph&aacute; gi&aacute; đối với sản phẩm nhập khẩu từ nước ngo&agrave;i của Việt Nam kh&ocirc;ng nhiều.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, cuối năm 2018, Cục Ph&ograve;ng vệ thương mại cũng cho biết hiện một số th&agrave;nh vi&ecirc;n của tổ chức Thương mại thế giới (WTO) tăng cường sử dụng c&aacute;c c&ocirc;ng cụ ph&ograve;ng vệ thương mại như chống b&aacute;n ph&aacute; gi&aacute;, chống trợ cấp để bảo vệ những mặt h&agrave;ng được sản xuất trong nước.</p> <p>Chỉ trong chưa đầy nửa năm, t&iacute;nh từ th&aacute;ng 5/2018, c&aacute;c nước G20 đ&atilde; khởi xướng tổng cộng 63 vụ việc chống b&aacute;n ph&aacute; gi&aacute;, 19 vụ việc chống trợ cấp v&agrave; 3 vụ việc tự vệ với mặt h&agrave;ng nhập khẩu của c&aacute;c nước.</p> <p>Ri&ecirc;ng Việt Nam, chỉ t&iacute;nh đến th&aacute;ng 11 đ&atilde; c&oacute; 19 vụ điều tra chống lẩn tr&aacute;nh được khởi xướng đối với h&agrave;ng h&oacute;a xuất khẩu.</p> <p>Cục Ph&ograve;ng vệ Thương mại cho biết c&aacute;c mặt h&agrave;ng bị điều tra nhiều nhất l&agrave; sắt, th&eacute;p, sợi, đồ gia dụng, đồ điện tử&hellip; Ngo&agrave;i ra, hiện một số mặt h&agrave;ng xuất khẩu kh&aacute;c đang đứng trước nguy cơ bị điều tra l&agrave; v&aacute;n &eacute;p xuất sang Hoa Kỳ, lốp xe tải v&agrave; xe kh&aacute;ch xuất sang EU.</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo news.zing.vn
Giá xăng giảm 3.600 đồng/lít

Giá xăng giảm 3.600 đồng/lít

Bộ Công thương vừa quyết định điều hành giá xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay 21/7. Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 giảm 2.710 đồng, giá bán ra về mức 25.070 đồng/lít; Xăng RON 95 là 26.070 đồng, giảm 3.600 đồng.
Chỉ sau 2 phút chạm - Nhận ngay hạn mức thấu chi và thẻ tín dụng lên tới 500 triệu đồng

Chỉ sau 2 phút chạm - Nhận ngay hạn mức thấu chi và thẻ tín dụng lên tới 500 triệu đồng

Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cá nhân ngay lập tức của khách hàng, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) dành tặng khách hàng hiện hữu bộ đôi công cụ tài chính quyền lực là Thẻ tín dụng SHB và khoản thấu chi phê duyệt trước online thông qua ứng dụng SHB Mobile. Không cần hồ sơ, giấy tờ khách hàng nhận ngay thẻ tín dụng chỉ sau từ 2 ngày hoặc được cấp hạn mức thấu chi sau 2 phút.
Phát triển trung tâm thương mại tại Việt Nam: Chọn làm lớn, hay chọn làm sâu?

Phát triển trung tâm thương mại tại Việt Nam: Chọn làm lớn, hay chọn làm sâu?

Tại Việt Nam, thị trường đã có sự ra đi của nhiều ông lớn trong lĩnh vực bán lẻ, như Auchan, Parkson… Nhưng cũng có sự tồn tại bền bỉ, thậm chí là phát triển mạnh mẽ của không ít những thương hiệu lớn, và trong các thương hiệu nổi tiếng này, sự phát triển cũng mang màu sắc khác nhau...
back to top