VGI bị phạt vì không công bố nhiều tài liệu bắt buộc

(khoahocdoisong.vn) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 59/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global, UPCoM: VGI).

Theo đó, Viettel Global bị phạt tiền 100 triệu đồng vì hành vi không công bố thông tin theo quy định của pháp luật. VGI không công bố nhiều tài liệu trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Viettel Global gồm: Dự thảo nghị quyết thông báo về việc đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính (năm 2019 và năm 2020), dự thảo nghị quyết để thông qua từng vấn đề tại ĐHĐCĐ trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên (năm 2019 và năm 2020). Ngoài ra, Viettel Global cũng công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu như báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2019 đã được soát xét, giải trình nguyên nhân chênh lệnh lợi nhuận sau thuế…

Theo Đời sống
back to top