Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng

UBTVQH sẽ cho ý kiến đối với báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng theo nghị quyết của Quốc hội.
khaimc.jpg
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng

Sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc phiên họp thứ 10.

Tại phiên họp này UBTVQH sẽ cho ý kiến phương án phân bổ vốn cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH (viết tắt là Chương trình).

UBTVQH sẽ cho ý kiến việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án, các khoản vốn chưa phân bổ; việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2021 sang năm 2022. Các nội dung này sẽ được UBTVQH xem xét nếu “Chính phủ kịp trình” nên được bố trí vào ngày cuối phiên họp (26/4).

Bên cạnh đó, UBTVQH sẽ cho ý kiến đối với báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng theo nghị quyết của QH.

Cho ý kiến về báo cáo tài chính nhà nước năm 2020 và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 (trong đó có báo cáo kết quả xử lý nợ hằng năm).

Ngoài ra, nếu Chính phủ kịp trình, UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về cơ chế chính sách đặc thù cho tỉnh Khánh Hòa.

Đối với công tác xây dựng thể chế, UBTVQH cho ý kiến các dự luật Dầu khí (sửa đổi); Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tần số vô tuyến điện; Thanh tra (sửa đổi); Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc vào ngày 14/4/2022 và dự kiến bế mạc vào ngày 26/4/2022.

Theo Đời sống
back to top