Dự kiến kéo dài thời gian xử lý nợ xấu theo thêm 3 năm

NHNN lấy ý kiến góp ý sửa đổi thời gian áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng.

Theo NHNN, khi áp dụng Nghị quyết 42, kết quả xử lý nợ xấu được cải thiện rõ rệt trong 5 năm qua.

Tổng số nợ xấu được xử lý đạt trung bình khoảng 5.660 tỷ đồng/tháng. Kết quả này cao hơn khoảng 2.140 tỷ đồng/tháng so với thời điểm trước khi Nghị quyết số 42 có hiệu lực.

Lũy kế từ ngày 15/8/2017 đến 30/11/2021, toàn hệ thống tổ chức tín dụng đã xử lý được 373.300 tỷ đồng nợ xấu. Trong đó có 193.300 tỷ đồng là nợ xấu nội bảng, các khoản nợ đang hạch toán ngoài bảng cân đối kế toán là 98.400 tỷ đồng.

NHNN cũng cho biết, khách hàng cũng nâng cao ý thức, tự nguyện hợp tác với các tổ chức tín dụng để thực hiện các nghĩa vụ khi khoản nợ đáo hạn.

Do đó, nếu Nghi định 42 hết hiệu lực, toàn bộ cơ chế về xử lý nợ xấu theo Nghị quyết đang được thực hiện sẽ chấm dứt. Như vậy, việc xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng, VAMC sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan, không được ưu tiên áp dụng một số chính sách được quy định tại Nghị quyết 42.

Trong khi, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng vẫn đang ở mức cao và vẫn còn khả năng tăng lên trong thời gian tới.

Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu gộp (bao gồm nợ xấu nội bảng, nợ xấu bán cho VAMC chưa được xử lý và nợ xấu tiềm ẩn từ các khoản cơ cấu lại) tăng mạnh lên mức 7,31% cuối năm 2021. Do vậy, việc tiếp tục áp dụng Nghị quyết này là cần thiết bởi sẽ giảm áp lực chịu rủi ro của các tổ chức tín dụng.

Nghị quyết 42/2017/QH14 là Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và có hiệu lực từ ngày 15/8/2017. Tuy nhiên, đây là Nghị quyết thí điểm nên hiệu lực chỉ kéo dài 5 năm, đến ngày 15/8/2022 Nghị quyết 42 sẽ hết hiệu lực thi hành.

Theo Đời sống
Minh họa (nguồn: Internet).

Không đăng ký giao dịch, PVFI bị phạt nặng

Do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật và không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán, Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI) bị xử phạt 420 triệu đồng.
back to top