Trung Quốc xét nghiệm Covid-19 cho ba triệu dân

Trung Quốc bắt đầu tiến hành xét nghiệm Covid-19 trên ba triệu người ở thành phố Thiên Tân sau khi phát hiện 5 ca nhiễm nCoV mới tại đây.

<div> <p class="Normal">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nh&agrave; chức tr&aacute;ch cũng thực hiện x&eacute;t nghiệm với 4.015 người kh&aacute;c tại một bệnh viện ở th&agrave;nh phố Thượng Hải sau khi nơi n&agrave;y ghi nhận hai ca nhiễm nCoV l&agrave; hai vợ chồng.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/21/579246-268683-800-auto-jpg-8262-1605960612.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=YylzVpZorqyS8gPfVj0PKQ" itemprop="url" /> <meta content="750" itemprop="width" /> <meta content="450" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/21/i1-vnexpress-vnecdn-net_579246-268683-800-auto-jpg-8262-1605960612.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/21/579246-268683-800-auto-jpg-8262-1605960612.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=KX5i3UZwIX8BdYwuRTClLA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/21/579246-268683-800-auto-jpg-8262-1605960612.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=u6VEiOkvY_OzG7TnsnB1-g 2x" /><img alt="Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm nCoV cho người dân ở quận Tân Hải, thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, hôm 10/11. Ảnh: Xinhua." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/21/i1-vnexpress-vnecdn-net_579246-268683-800-auto-jpg-8262-1605960612.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế lấy mẫu x&eacute;t nghiệm nCoV cho người d&acirc;n ở quận T&acirc;n Hải, th&agrave;nh phố Thi&ecirc;n T&acirc;n, Trung Quốc, h&ocirc;m 10/11. Ảnh: <em>Xinhua.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Thi&ecirc;n T&acirc;n, th&agrave;nh phố ph&iacute;a bắc Trung Quốc, b&aacute;o c&aacute;o 5 ca l&acirc;y nhiễm nCoV trong cộng đồng h&ocirc;m 20/11. Giới chức địa phương đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng phong tỏa khu d&acirc;n cư nơi c&aacute;c ca nhiễm sinh sống c&ugrave;ng một bệnh viện v&agrave; một nh&agrave; trẻ. Ch&iacute;nh quyền h&ocirc;m nay bắt đầu x&eacute;t nghiệm to&agrave;n bộ người d&acirc;n sống tại quận T&acirc;n Hải.</p> <p class="Normal">Trung Quốc hiện ghi nhận hơn 86.000 ca nhiễm v&agrave; hơn 4.600 ca tử vong v&igrave; Covid-19.</p> <p class="Normal">Ch&iacute;nh quyền Thi&ecirc;n T&acirc;n h&ocirc;m 8/11 cho biết đ&atilde; kiểm tra to&agrave;n bộ kho đ&ocirc;ng lạnh, đưa th&agrave;nh phố cảng n&agrave;y v&agrave;o &quot;chế độ thời chiến&quot; v&igrave; một nh&acirc;n vi&ecirc;n kho h&agrave;ng dương t&iacute;nh với nCoV sau khi xử l&yacute; thịt lợn đ&ocirc;ng lạnh nhập khẩu từ Đức. C&aacute;c nh&agrave; chức tr&aacute;ch cũng t&igrave;m thấy virus trong c&aacute; đ&ocirc;ng lạnh từ Ấn Độ. Bắc Kinh cho rằng c&aacute; đ&ocirc;ng lạnh l&agrave; nguồn g&acirc;y b&ugrave;ng ph&aacute;t ổ dịch trong c&aacute;c th&aacute;ng h&egrave;.</p> <p class="Normal">(Theo <em>AP</em>)</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top