Con trai cả ông Trump dương tính với Covid-19

Donald Trump Jr., con trai lớn nhất của tổng thống Mỹ, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona hồi đầu tuần này và đang được cách ly, ba nguồn tin cho hay.

<div> <p>Người ph&aacute;t ng&ocirc;n của &ocirc;ng Trump Jr. n&oacute;i trong th&ocirc;ng c&aacute;o b&aacute;o ch&iacute; h&ocirc;m 20/11 rằng &ocirc;ng kh&ocirc;ng c&oacute; triệu chứng của Covid-19, bệnh do virus corona mới g&acirc;y ra, theo <em>Bloomberg</em>.</p> <p>&Ocirc;ng Trump Jr. l&agrave; trường hợp mới nhất trong số h&agrave;ng chục người l&agrave;m việc xung quanh Tổng thống <span>Mỹ</span> <span>Donald Trump</span> đ&atilde; nhiễm virus, bao gồm bản th&acirc;n tổng thống.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Con trai ong Trump duong tinh voi Covid-19 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/21/znews-photo-zadn-vn_1000x_1_5_.jpg" title="Con trai ông Trump dương tính với Covid-19 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Donald Trump Jr. l&agrave; con trai lớn nhất của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: <em>Getty.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>H&ocirc;m 20/11, Andrew Giuliani, con trai của Rudy Giuliani - luật sư ri&ecirc;ng của &ocirc;ng Trump, v&agrave; cũng l&agrave; trợ l&yacute; tại Nh&agrave; Trắng, th&ocirc;ng b&aacute;o tr&ecirc;n Twitter rằng &ocirc;ng dương t&iacute;nh với Covid-19. Ngo&agrave;i ra, một trợ l&yacute; của Ph&oacute; tổng thống Mike Pence, Hannah McInnis, nhận kết quả dương t&iacute;nh hồi đầu th&aacute;ng 11, theo hai nguồn tin.</p> <p>Một số trợ l&yacute; của &ocirc;ng Pence đ&atilde; nhiễm virus, bao gồm thư k&yacute; b&aacute;o ch&iacute; v&agrave; ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng của &ocirc;ng. Bản th&acirc;n ph&oacute; tổng thống Mỹ đến nay vẫn lu&ocirc;n &acirc;m t&iacute;nh trong c&aacute;c x&eacute;t nghiệm.</p> <p>Andrew Giuliani đ&atilde; tham dự một cuộc họp b&aacute;o do cha m&igrave;nh tổ chức h&ocirc;m 19/11, nơi &ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c luật sư kh&aacute;c phe &ocirc;ng Trump lặp lại c&aacute;c tuy&ecirc;n bố v&ocirc; căn cứ về gian lận phiếu bầu. Một trong c&aacute;c luật sư, Jenna Ellis, h&ocirc;m 20/11 cho biết c&ocirc; v&agrave; &ocirc;ng Rudy Giuliani &acirc;m t&iacute;nh với virus corona trong x&eacute;t nghiệm gần nhất.</p> <p>Tr&ecirc;n Twitter, ph&oacute;ng vi&ecirc;n Jennifer Jacobs của <em>Bloomberg</em> n&oacute;i nhiều nguồn tin cho hay &ocirc;ng Trump Jr. đ&atilde; kh&ocirc;ng nhiễm virus ngay cả khi h&agrave;ng loạt người xung &ocirc;ng c&oacute; kết quả dương t&iacute;nh, bao gồm bạn g&aacute;i Kimberly Guilfoyle.</p> <p>Theo người ph&aacute;t ng&ocirc;n của con trai tổng thống, &ocirc;ng Trump Jr. đang &quot;tu&acirc;n thủ mọi hướng dẫn y tế được khuyến nghị li&ecirc;n quan đến Covid-19&quot;.</p> <section class="section article-news-coverage" id="article-news-coverage"> <header class="section-title"> <h3>&nbsp;</h3> </header> </section> </div>

Theo zingnews.vn
back to top