TPHCM sẽ cung cấp thông tin chính thức về cấp độ dịch vào ngày 25/10

Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM vừa có văn bản 2029/STTTT-VP đề nghị các quận, huyện, TP Thủ Đức cung cấp thông tin cấp độ dịch tại địa bàn để cập nhật lên Cổng thông tin Covid-19 của TPHCM.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đề nghị UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện và phường, xã, thị trấn thực hiện rà soát, đánh giá và cung cấp thông tin cấp độ dịch trên địa bàn theo hướng dẫn Sở Y tế tại công văn 7629/SYT-NVY lên Cổng thông tin Covid-19 của TPHCM.

Chậm nhất đến ngày 24/10/2021.

Từ ngày 25/10/2021, Cổng thông tin Covid-19 TP sẽ cung cấp thông tin chính thức cấp độ dịch cho Lãnh đạo và người dân TP.

ban-do-danh-gia-muc-do-dich-theo-to-dan-pho-tren-cong-thong-tin-covid-19-tphcm.jpg
Bản đồ đánh giá mức độ dịch theo tổ dân phố trên Cổng thông tin Covid-19 TPHCM.

UBND các cấp thuộc TPHCM có nhiệm vụ thường xuyên rà soát và cập nhật lên Cổng thông tin Covid-19 khi có biến động, thay đổi về cấp độ dịch trên địa bàn.

Về phần mềm hỗ trợ quản lý và cung cấp thông tin cấp độ dịch lên Cổng thông tin Covid -19 TP, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai và cấp tài khoản sử dụng phần mềm cho đơn vị để phục vụ đánh giá cấp độ dịch theo quy mô quận, huyện, TP Thủ Đức, phường, xā, thị trấn, tổ dân phố...

Người dân, tổ chức có thể truy cập và theo dõi thông tin cấp độ dịch trên cổng Covid-19 của THCM tại địa chỉ: https://covid19.hochiminhcity.gov.vn/bando hoặc https://bando.tphcm.gov.vn .

Theo Đời sống
back to top