Tổng thống đầu tiên không nuôi chó tại Nhà Trắng sau 120 năm

Các tổng thống Mỹ thường nuôi thú cưng khi còn đương nhiệm, hầu hết đều có chó. Ông Donald Trump là người đầu tiên trong hơn 120 năm qua không nuôi loài vật này ở Nhà Trắng.

<div> <p>Theo<em> Los Angeles Times</em>, trước &ocirc;ng <span>Donald Trump</span>, người cuối c&ugrave;ng kh&ocirc;ng nu&ocirc;i ch&oacute; ở Nh&agrave; Trắng l&agrave; cố Tổng thống thứ 25 William McKinley (nhậm chức năm 1897). Thực tế, &ocirc;ng McKinley chỉ nu&ocirc;i vẹt, m&egrave;o v&agrave; g&agrave; trống.</p> <p>Tạp ch&iacute; <em>GQ</em> từng cho biết đối với &ocirc;ng Trump, ch&oacute; l&agrave; sinh vật nguy hiểm.</p> <p>B&agrave; Ivana - vợ cũ của Tổng thống Trump - x&aacute;c nhận trong cuốn hồi k&yacute; <em>Raising Trump</em> của m&igrave;nh rằng: &ldquo;Donald kh&ocirc;ng th&iacute;ch ch&oacute;&rdquo;. B&agrave; kh&ocirc;ng qu&ecirc;n nhắc lại sự kh&oacute; chịu từ chồng cũ với con ch&oacute; l&ocirc;ng x&ugrave; Chappy của b&agrave; v&igrave; n&oacute; lu&ocirc;n sủa khi &ocirc;ng tới gần.</p> <p>&ldquo;L&agrave;m sao anh ấy c&oacute; thể kh&ocirc;ng y&ecirc;u một ch&uacute; ch&oacute; c&oacute; h&agrave;nh động vui mừng như thể tr&uacute;ng số chỉ v&igrave; tr&ocirc;ng thấy chủ bước qua cửa?&rdquo;, b&agrave; Ivana kh&ocirc;ng thể l&yacute; giải l&yacute; do &ocirc;ng Trump gh&eacute;t ch&oacute;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ong Donald Trump khong nuoi cho o Nha Trang anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_20200326_parsons.jpg" title="ông Donald Trump không nuôi chó ở Nhà Trắng ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Vợ cũ x&aacute;c nhận &ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng th&iacute;ch ch&oacute; nhưng kh&ocirc;ng hiểu l&yacute; do l&agrave; g&igrave;. Ảnh:<em> AP.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Kh&ocirc;ng phải Tổng thống Donald Trump chưa từng c&oacute; cơ hội nhận nu&ocirc;i ch&oacute; khi đương nhiệm. Lois Pope - một nh&agrave; từ thiện ở Florida - từng cố gắng tặng &ocirc;ng một ch&uacute; ch&oacute; giống Goldendoodle t&ecirc;n l&agrave; Patton.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i chắc chắn &ocirc;ng Trump sẽ đồng &yacute;. Mỗi vị tổng thống đều c&oacute; &iacute;t nhất một ch&uacute; ch&oacute; đi c&ugrave;ng với nhiệm kỳ của m&igrave;nh&rdquo;, Pope n&oacute;i với <em>The Washington Post </em>v&agrave;o năm 2016.</p> <p>B&agrave; hy vọng vợ chồng &ocirc;ng Trump nhận nu&ocirc;i ch&uacute; ch&oacute; để l&agrave;m bạn đồng h&agrave;nh với con trai Barron của họ. Tuy nhi&ecirc;n, thực tế l&agrave; Patton chưa bao giờ được bước qua c&aacute;nh cổng Nh&agrave; Trắng.</p> <p>Năm 2019, tại một sự kiện ở th&agrave;nh phố El Paso (bang Texas), &ocirc;ng Trump từng n&oacute;i với đ&aacute;m đ&ocirc;ng: &ldquo;C&aacute;c bạn y&ecirc;u những con ch&oacute; của m&igrave;nh phải kh&ocirc;ng? T&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng phiền khi c&oacute; một con. Nhưng th&agrave;nh thật m&agrave; n&oacute;i, t&ocirc;i kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian. T&ocirc;i sẽ tr&ocirc;ng như thế n&agrave;o khi dắt ch&oacute; đi dạo tr&ecirc;n b&atilde;i cỏ của Nh&agrave; Trắng?&rdquo;.</p> <p>Khi những người xung quanh gặng hỏi l&yacute; do, &ocirc;ng trả lời: &ldquo;T&ocirc;i kh&ocirc;ng biết. T&ocirc;i chỉ kh&ocirc;ng thấy ổn&rdquo;, theo <em>The Washington Post.</em></p> <table class="picture gallery"> <tbody> <tr> <td><img alt="ong Donald Trump khong nuoi cho o Nha Trang anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_image.jpg" title="ông Donald Trump không nuôi chó ở Nhà Trắng ảnh 2" /><img alt="ong Donald Trump khong nuoi cho o Nha Trang anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_cqw6ngmvyaa_zsi.jpg" title="ông Donald Trump không nuôi chó ở Nhà Trắng ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Hầu hết tổng thống Mỹ đều nu&ocirc;i ch&oacute; trong thời gian ở Nh&agrave; Trắng. Ảnh: <em>People, Potus Geeks.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Việc &ocirc;ng Donald Trump kh&ocirc;ng nu&ocirc;i ch&oacute; kh&aacute;c với hầu hết người tiền nhiệm của m&igrave;nh. Cố Tổng thống đầu ti&ecirc;n George Washington nu&ocirc;i Sweet Lips, Scentwell, Vulcan (ch&oacute; săn c&aacute;o Mỹ), cố Tổng thống Abraham Lincoln c&oacute; Fido (ch&oacute; lai), cố Tổng thống John F. Kennedy thậm ch&iacute; nu&ocirc;i 6 con thuộc giống kh&aacute;c nhau như ch&oacute; x&ugrave; Ph&aacute;p, ch&oacute; săn xứ Wales, ch&oacute; chăn cừu Đức...</p> <p>Cố Tổng thống thứ 40 Ronald Reagan từng tặng cho vợ, Nancy, một ch&uacute; ch&oacute; giống Spaniel v&agrave;o dịp <span>Gi&aacute;ng sinh</span> năm 1985. &Ocirc;ng Reagan thậm ch&iacute; l&agrave;m cho th&uacute; cưng một chuồng ch&oacute; lớn, b&ecirc;n trong treo ảnh ch&acirc;n dung của hai vợ chồng &ocirc;ng.</p> <p>Khi George W. Bush trở th&agrave;nh tổng thống thứ 43 của Mỹ, &ocirc;ng c&oacute; 3 con ch&oacute; v&agrave; 1 con m&egrave;o. Trong số đ&oacute;, Spotty l&agrave; động vật đầu ti&ecirc;n sống tại Nh&agrave; Trắng dưới hai ch&iacute;nh quyền kh&aacute;c nhau. N&oacute; được sinh ra năm 1989, dưới thời cố Tổng thống thứ 41 George H.W. Bush - bố &ocirc;ng George W. Bush - v&agrave; qua đời ở Nh&agrave; Trắng v&agrave;o năm 2004.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, &ocirc;ng Bush c&ograve;n nu&ocirc;i Barney - ch&uacute; ch&oacute; săn hươu Scotland từng xuất hiện trong hơn 10 bộ phim khi &ocirc;ng ở Nh&agrave; Trắng.</p> <p>Gia đ&igrave;nh cựu Tổng thống Barack Obama từng nu&ocirc;i Bo v&agrave; Sunny - hai ch&uacute; ch&oacute; săn lội nước Bồ Đ&agrave;o Nha.</p> <p>Theo<em> USA Today</em>, việc Nh&agrave; Trắng vắng b&oacute;ng sự xuất hiện của lo&agrave;i ch&oacute; sắp kết th&uacute;c sau 4 năm. Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ mang theo Major v&agrave; Champ (ch&oacute; chăn cừu Đức) tới nơi ở mới của họ. C&aacute;c ch&aacute;u &ocirc;ng Biden đặt cho Champ (12 tuổi, gia nhập gia đ&igrave;nh v&agrave;o năm 2008) c&aacute;i t&ecirc;n Biden Sr. như một sự y&ecirc;u mến. Họ nhận nu&ocirc;i Major từ hai năm trước.</p> <p>Thực tế, nhiều ch&oacute; cưng của c&aacute;c vị tổng thống Mỹ nổi tiếng tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội.</p> <p>Năm 1908, tờ <em>Washington Evening Star</em> nhận x&eacute;t: &ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; ng&ocirc;i nh&agrave; n&agrave;o ở Washington lại c&oacute; nhiều th&uacute; cưng từ cao cấp đến b&igrave;nh thường như tại Nh&agrave; Trắng. Những th&uacute; cưng đ&oacute; kh&ocirc;ng chỉ chiếm được sự ch&uacute; &yacute; của lũ trẻ, m&agrave; ch&iacute;nh tổng thống c&ograve;n l&agrave; người bạn tốt của ch&uacute;ng&rdquo;.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, theo <em>The List, </em>&ocirc;ng Trump c&oacute; vẻ đ&atilde; bớt gh&eacute;t ch&oacute; hơn sau khi Conan - ch&uacute; ch&oacute; giống Malinois của Bỉ - bị thương do gi&uacute;p hạ gục &ocirc;ng tr&ugrave;m IS al-Baghdadi. &ldquo;K-9 của ch&uacute;ng t&ocirc;i, như người ta gọi n&oacute;. Một ch&uacute; ch&oacute; đẹp. Một ch&uacute; ch&oacute; t&agrave;i năng&rdquo;, &ocirc;ng từng n&oacute;i.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Mắc bệnh bạch hầu nguy cơ tử vong cao

Mắc bệnh bạch hầu nguy cơ tử vong cao

Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có tính chất gây dịch, gặp ở mọi lứa tuổi. Bệnh có nhiều biến chứng, ngay cả khi được điều trị, tỷ lệ tử vong cũng lên tới 5-10%, người chưa tiêm chủng 10-20%.
back to top