Ông Biden đã phát biểu chiến thắng, Tổng thống Trump chưa nhận thua

Ông Joe Biden đã trở thành tổng thống mới đắc cử của nước Mỹ, trong khi Tổng thống Donald Trump vẫn cáo buộc cuộc bầu cử gian lận và xúc tiến một cuộc chiến pháp lý.

<div> <div class="notebox ncenter"> <ul> <li>H&atilde;ng tin AP, đ&agrave;i CNN c&ugrave;ng h&agrave;ng loạt cơ quan truyền th&ocirc;ng kh&aacute;c của <span>Mỹ</span> đồng loạt khẳng định &ocirc;ng Biden đ&atilde; chiến thắng</li> <li>Trong ph&aacute;t biểu chiến thắng, tổng thống t&acirc;n cử Joe Biden hứa sẽ h&agrave;n gắn nước Mỹ v&agrave; l&agrave; một tổng thống &quot;kh&ocirc;ng ph&acirc;n biệt bang xanh, bang đỏ&quot;</li> <li>Tổng thống Trump chưa chấp nhận thua cuộc, c&aacute;o buộc cuộc bầu cử gian lận d&ugrave; kh&ocirc;ng c&oacute; bằng chứng</li> </ul> </div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/AmMWugs4cFs/1d14c4dbcd9524cb7d84/71c6e9a871ec98b2c1fd/720/6f4aa2010f4ee610bf5f.mp4?authen=exp=1604991887~acl=/AmMWugs4cFs/*~hmac=cbfc3981426467f3e13d9cb87d360037" false="" source-url="/video-zing-tu-my-o-dc-3-nam-toi-chua-tung-thay-an-mung-lon-nhu-vay-post1150857.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="6f4aa2010f4ee610bf5f" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qhj_jwrscslhfo/2020_11_08/an_mung_biden.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/FLp_BgHjdsw/9e1170de799090cec981/eae3458dddc934976dd8/480/6f4aa2010f4ee610bf5f.mp4?authen=exp=1604991887~acl=/FLp_BgHjdsw/*~hmac=5877418404ffb9a1ceb9619bcc96212a" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/wd0eE6pvBnM/whls/vod/0/cvwVJ-HrVtzVNrn7V8C/6f4aa2010f4ee610bf5f.m3u8?authen=exp=1604948687~acl=/wd0eE6pvBnM/*~hmac=9228a5648bc9732b7f7d4125c5f340f3" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/FLp_BgHjdsw/9e1170de799090cec981/eae3458dddc934976dd8/480/6f4aa2010f4ee610bf5f.mp4?authen=exp=1604991887~acl=/FLp_BgHjdsw/*~hmac=5877418404ffb9a1ceb9619bcc96212a" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/AmMWugs4cFs/1d14c4dbcd9524cb7d84/71c6e9a871ec98b2c1fd/720/6f4aa2010f4ee610bf5f.mp4?authen=exp=1604991887~acl=/AmMWugs4cFs/*~hmac=cbfc3981426467f3e13d9cb87d360037" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Zing từ Mỹ: &#39;Ở D.C. 3 năm, t&ocirc;i chưa từng thấy ăn mừng lớn như vầy&#39;</span></strong> Ngay sau khi nhận được tin tức &ocirc;ng Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ, h&agrave;ng ngh&igrave;n người tại thủ đ&ocirc; Washington D.C. liền đổ ra đường để ăn mừng cho sự kiện trọng đại n&agrave;y.</figcaption> </figure> &nbsp; <div class="live" id="livestream-4964"> <ul class="events"> <li class="comment" id="210674"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>L&yacute; do phe &ocirc;ng Trump tổ chức họp b&aacute;o ở Four Seasons Total Landscaping?</h3> <p>Kh&aacute;c với b&aacute;o c&aacute;o cho rằng chiến dịch của &ocirc;ng Trump muốn tổ chức họp b&aacute;o ở kh&aacute;ch sạn Four Seasons nhưng đặt nhầm kh&aacute;ch sạn, theo<em>New York Times</em>, sở dĩ chiến dịch tranh cử của đảng Cộng h&ograve;a quyết định họp b&aacute;o ở Four Sasons Total Landscaping, một cơ sở kinh doanh th&agrave;nh lập từ năm 1992, v&igrave; buổi họp b&aacute;o trước đ&oacute; tổ chức ở trung t&acirc;m th&agrave;nh phố Philadelphia bị lấn &aacute;t bởi đ&aacute;m đ&ocirc;ng ủng hộ &ocirc;ng Biden.</p> <p>Kết quả l&agrave; cố vấn Rudy Giuliani của đảng Cộng h&ograve;a đ&atilde; c&oacute; mặt tại buổi họp b&aacute;o với sự xuất hiện của l&aacute;c đ&aacute;c v&agrave;i chục tấm bảng ủng hộ &ocirc;ng Trump. Giữa buổi họp b&aacute;o, &ocirc;ng Giuliani nhận được tin AP, CNN, Fox News v&agrave; h&agrave;ng loạt h&atilde;ng th&ocirc;ng tấn kh&aacute;c đ&atilde; tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden chiến thắng.</p> <span>Phản ứng của luật sư &ocirc;ng Trump khi nghe tin &ocirc;ng Biden đắc cử</span> <p>Ảnh: Twitter&nbsp;Patton Oswalt (ph&oacute;ng vi&ecirc;n ABC).</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_empri9bu8aaam5f.jpg" title="v ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210673"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Con rể &ocirc;ng Trump n&oacute;i về chuyện nhận thua với bố vợ</h3> <p><em>CNN</em>&nbsp;dẫn lời hai nguồn tin cho biết Jared Kushner, chồng của Ivanka Trump v&agrave; l&agrave; cố vấn cấp cao Nh&agrave; Trắng, đ&atilde; đề cập đến việc nhận thua với Tổng thống Donald Trump.</p> <p><em>Reuters</em>&nbsp;dẫn lời một cố vấn của tổng thống cho biết Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Nh&agrave; Trắng Mark Meadows c&oacute; thể sẽ l&agrave; người n&oacute;i về chuyện chấp nhận thua cuộc với &ocirc;ng Trump. Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng Meadows mắc Covid-19 trong tuần n&agrave;y v&agrave; đang phải c&aacute;ch ly. V&igrave; vậy, &ocirc;ng Kushner đ&atilde; l&agrave;m thay c&ocirc;ng việc n&agrave;y.</p> <p>Ảnh: <em>AP</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_ap_17086160371954.jpg" title="v ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210672"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p>Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2020_11_08t015843z_2103985_hp1egb805hvkx_rtrmadp_3_usa_election_biden.jpg" title="v ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2020_11_08t025916z_1876414217_hp1egb8087ymj_rtrmadp_3_usa_election_biden_1_.jpg" title="v ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2020_11_08t025947z_1606775385_hp1egb808bnmm_rtrmadp_3_usa_election_biden_1_.jpg" title="v ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2020_11_08t025930z_80542830_hp1egb808b6mk_rtrmadp_3_usa_election_biden_1_.jpg" title="v ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210671"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Phe D&acirc;n chủ k&ecirc;u gọi &ocirc;ng Trump nhận thua</h3> <p>Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, l&atilde;nh đạo nh&oacute;m thiểu số của đảng D&acirc;n chủ tại Thượng viện, c&ocirc;ng khai k&ecirc;u gọi &ocirc;ng Donald Trump nhận thua trước ứng vi&ecirc;n Joe Biden.</p> <p>&quot;Kh&ocirc;ng chi&ecirc;u tr&ograve; nữa. Về nh&agrave; đi. Về nh&agrave; ở Florida. Đừng tr&igrave; ho&atilde;n. Đừng bịa đặt về cuộc bầu cử&quot;, Schumer trả lời họp b&aacute;o chiều 7/11. &quot;&Ocirc;ng đ&atilde; thua. C&ocirc;ng bằng v&agrave; s&ograve;ng phẳng. Nước Mỹ giờ đ&acirc;y phải qu&ecirc;n &ocirc;ng đi v&agrave; sống tiếp&quot;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210670"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Phe Cộng h&ograve;a bắt đầu điều tra kiểm phiếu ở Michigan</h3> <p>Ở bang Michigan, một ủy ban lập ph&aacute;p với nghị vi&ecirc;n đảng Cộng h&ograve;a chiếm đa số đ&atilde; khởi động điều tra c&aacute;c c&aacute;o buộc &quot;bất thường&quot; trong kiểm đếm phiếu. Điều tra tập trung v&agrave;o phiếu bầu vắng mặt, đặc biệt l&agrave; tại Detroit.</p> <p>Phe Cộng h&ograve;a y&ecirc;u cầu cơ quan bầu cử bang cung cấp nhiều t&agrave;i liệu li&ecirc;n quan đến kiểm phiếu v&agrave; gửi phiếu bầu vắng mặt qua đường bưu điện. Phe D&acirc;n chủ tại Michigan đ&atilde; phản đối y&ecirc;u cầu của ủy ban n&agrave;y. Họ chỉ tr&iacute;ch đ&acirc;y l&agrave; động th&aacute;i hạ uy t&iacute;n của kết quả bầu cử.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, nghị vi&ecirc;n Ed McBroom của đảng Cộng h&ograve;a nhận định y&ecirc;u cầu của ủy ban cũng l&agrave; cơ hội để dạp tắt những c&aacute;o buộc sai sự thật thời gian qua, t&aacute;i khẳng định t&iacute;nh li&ecirc;n ch&iacute;nh của cuộc bầu cử, hoặc điều chỉnh những sai s&oacute;t nếu c&aacute;o buộc ch&iacute;nh x&aacute;c.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210669"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Luật sư của &ocirc;ng Trump đặt nhầm địa điểm, phải họp b&aacute;o ở b&atilde;i đỗ xe</h3> <p>Ban vận động tranh cử của &ocirc;ng Trump c&oacute; vẻ như đ&atilde; nhầm lẫn giữa một kh&aacute;ch sạn 4 sao ở trung t&acirc;m Philadelphia v&agrave; một c&ocirc;ng ty thiết kế cảnh quan nằm ở v&ugrave;ng ngoại &ocirc; th&agrave;nh phố.</p> <p>&Iacute;t giờ tước khi c&aacute;c h&atilde;ng tin tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden l&agrave; người đắc cử tổng thống s&aacute;ng 7/11, &ocirc;ng Trump th&ocirc;ng b&aacute;o tr&ecirc;n Twitter rằng đội ngũ ph&aacute;p l&yacute; của &ocirc;ng sẽ tổ chức họp b&aacute;o tại &quot;Four Seasons, Philadelphia&quot;. Sau đ&oacute;, tổng thống sửa lại th&ocirc;ng tin, n&oacute;i cuộc họp b&aacute;o sẽ diễn ra tại &quot;Four Seasons Total Landscaping&quot;.</p> <p>Trong khi Four Seasons Hotel l&agrave; một kh&aacute;ch sạn 4 sao th&igrave;&nbsp;Four Seasons Total Landscaping l&agrave; một c&ocirc;ng ty thiết kế cảnh quan. Kh&aacute;ch sạn đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng l&ecirc;n tiếng phủ nhận việc họ l&agrave; địa điểm tổ chức họp b&aacute;o, n&oacute;i c&ocirc;ng ty gần như c&ugrave;ng t&ecirc;n được nhắc đến &quot;kh&ocirc;ng c&oacute; li&ecirc;n quan g&igrave; đến kh&aacute;ch sạn&quot;.</p> <p>Cuối c&ugrave;ng, cuộc họp b&aacute;o diễn ra tại b&atilde;i đỗ xe ph&iacute;a sau&nbsp;của c&ocirc;ng ty thiết kế cảnh quan. Ph&oacute;ng vi&ecirc;n c&oacute; mặt tại hiện trường nhanh ch&oacute;ng đồn đo&aacute;n rằng đội ngũ của &ocirc;ng Trump c&oacute; thể đ&atilde; nhầm lẫn khi đặt trước địa điểm.</p> <p>C&ocirc;ng ty n&agrave;y nằm giữa một nh&agrave; s&aacute;ch b&aacute;n c&aacute;c ẩn phẩm d&agrave;nh cho người lớn v&agrave; một trung t&acirc;m hỏa t&aacute;ng, theo<em> Slate</em>. Việc n&agrave;y đ&atilde; dẫn đến nhiều lời giễu nhại, ảnh chế tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_9d2fdf55_e5d3_4ffa_b954_123f0737619d.jpeg" title="v ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Khung cảnh cuộc họp b&aacute;o. Ảnh: <em>Getty.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210668"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Lời hứa ứng ph&oacute; đại dịch Covid-19</h3> <p>&Ocirc;ng Biden n&oacute;i rằng &ocirc;ng sẽ ngay lập tức c&oacute; kế hoạch ứng ph&oacute; đại dịch Covid-19, v&agrave; đ&oacute; sẽ l&agrave; một kế hoạch dựa tr&ecirc;n khoa học.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;i phục nền kinh tế, khiến nước Mỹ trở n&ecirc;n tươi trẻ trở lại hoặc tận hưởng những khoảnh khắc qu&yacute; gi&aacute; nhất của cuộc đời - &ocirc;m một đứa ch&aacute;u, sinh nhật, đ&aacute;m cưới, tốt nghiệp, tất cả khoảnh khắc quan trọng nhất đối với ch&uacute;ng ta - cho đến khi ch&uacute;ng ta kiểm so&aacute;t được đại dịch n&agrave;y&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p> <p>Ảnh: <em>AP</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_e4023c18_44ff_42dc_bf5f_953881f2cd04.jpg" title="v ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210667"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden: Người d&acirc;n Mỹ đ&atilde; l&ecirc;n tiếng</h3> <p>&Ocirc;ng Biden bước ra s&acirc;n khấu trong tiếng reo h&ograve; của người ủng hộ, tuy&ecirc;n bố rằng chiến thắng của &ocirc;ng l&agrave; chiến thắng của nh&acirc;n d&acirc;n, khi &ocirc;ng l&agrave; ứng vi&ecirc;n nhận được nhiều phiếu phổ th&ocirc;ng nhất trong lịch sử.</p> <p>&quot;T&ocirc;i sẽ l&agrave; tổng thống của sự đo&agrave;n kết, người kh&ocirc;ng nh&igrave;n thấy bang đỏ hay bang xanh, m&agrave; chỉ nh&igrave;n thấy một Hợp ch&uacute;ng quốc Hoa Kỳ&quot;, &ocirc;ng Biden n&oacute;i.</p> <p><span>&quot;T&ocirc;i sẽ cống hiến cho những người kh&ocirc;ng bỏ phiếu cho t&ocirc;i như c&aacute;ch t&ocirc;i cống hiến cho những người ủng hộ t&ocirc;i&quot;, tổng thống t&acirc;n cử của Mỹ n&oacute;i. &quot;</span><span>Đ&atilde; đến l&uacute;c bỏ đi những lời chỉ tr&iacute;ch gay gắt. Để giảm nhiệt độ. Để c&oacute; thể nh&igrave;n nhau. Để lắng nghe nhau một lần nữa&quot;.</span></p> <p>&quot;Kinh th&aacute;nh cho ch&uacute;ng ta biết rằng đối mọi thứ đều c&oacute; m&ugrave;a - m&ugrave;a x&acirc;y dựng, m&ugrave;a gặt h&aacute;i, m&ugrave;a gieo hạt. V&agrave; thời gian để chữa l&agrave;nh. Đ&acirc;y l&agrave; thời gian để nước Mỹ h&agrave;n gắn&quot;.</p> <p>&quot;H&atilde;y để thời đại v&ocirc; vọng của sự &aacute;c quỷ h&oacute;a chấm dứt tại nước Mỹ&quot;, &ocirc;ng Biden n&oacute;i, l&agrave;m li&ecirc;n tưởng đến c&aacute;ch Tổng thống Trump d&ugrave;ng chữ &quot;sự thảm s&aacute;t nước Mỹ&quot; trong b&agrave;i ph&aacute;t biểu nhậm chức gần 4 năm trước, theo <em>Guardian</em>.</p> <p>Ảnh: <em>AP</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_4429.jpg" title="v ảnh 9" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210666"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&quot;T&ocirc;i sẽ trở th&agrave;nh một ph&oacute; tổng thống như c&aacute;ch Biden đ&atilde; l&agrave;m với Obama&quot;</h3> <p>B&agrave; Harris hứa với c&aacute;c cử tri - bất kể họ đ&atilde; bầu cho ai - rằng b&agrave; sẽ l&agrave;m một ph&oacute; tổng thống như c&aacute;ch &ocirc;ng Joe Biden đ&atilde; s&aacute;t c&aacute;nh với cựu Tổng thống Barack Obama.</p> <p>Ảnh: <em>Getty</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_0ff734b71d12e34cba03.jpg" title="v ảnh 10" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210665"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Kamala Harris ph&aacute;t biểu</h3> <p>&quot;John Lewis trước khi qua đời đ&atilde; n&oacute;i d&acirc;n chủ kh&ocirc;ng phải l&agrave; trạng th&aacute;i, đ&oacute; l&agrave; h&agrave;nh động. Điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa l&agrave; nền d&acirc;n chủ của Mỹ kh&ocirc;ng được đảm bảo, n&oacute; chỉ mạnh mẽ như &yacute; ch&iacute; của ch&uacute;ng ta&quot;, b&agrave; Kamala Harris, ph&oacute; tổng thống vừa đắc cử, n&oacute;i trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng ở&nbsp;Wilmington, Delaware, cảm ơn những người đ&atilde; l&agrave;m n&ecirc;n chiến thắng h&ocirc;m nay.&nbsp;&quot;...Khi linh hồn của nước Mỹ bị đe dọa, v&agrave; cả thế giới đang d&otilde;i theo, c&aacute;c bạn đ&atilde; mang đến tương lai mới cho nước Mỹ&quot;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210664"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>B&agrave;i ph&aacute;t biểu của &ocirc;ng Biden sẽ tập trung v&agrave;o sự đo&agrave;n kết</h3> <p>&Ocirc;ng Biden sẽ ph&aacute;t biểu từ qu&ecirc; nh&agrave; ở&nbsp;Delaware. C&aacute;c cố vấn cho biết trọng t&acirc;m ch&iacute;nh trong b&agrave;i ph&aacute;t biểu l&agrave; đo&agrave;n kết quốc gia.</p> <p>B&agrave;i ph&aacute;t biểu chiến thắng đ&atilde; được viết trước c&aacute;ch đ&acirc;y &iacute;t l&acirc;u, nhưng được sửa lại suốt tuần n&agrave;y.</p> <p>Ảnh: <em>AP</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 11" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_dd42139d_66ca_4d5f_9cf5_f086b4634005.jpg" title="v ảnh 11" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210663"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Luật sư của Tổng thống Trump tuy&ecirc;n bố sẽ lao v&agrave;o cuộc chiến ph&aacute;p l&yacute;</h3> <p>Rudy Giuliani, luật sư của Tổng thống Donald Trump, n&oacute;i trong cuộc họp b&aacute;o tại Philadelphia (bang Pennsylvania) rằng một loạt c&aacute;c vụ kiện sắp được khởi xướng để chống lại c&aacute;i họ gọi l&agrave; &quot;c&uacute; hack của đảng D&acirc;n chủ&quot;, điều khiến &ocirc;ng Trump mất nhiệm kỳ thứ hai.</p> <p>D&ugrave; kh&ocirc;ng đưa ra bằng chứng n&agrave;o, &ocirc;ng Giulia n&oacute;i rằng quan chức bầu cử của th&agrave;nh phố Philadelphia đ&atilde; tự bỏ th&ecirc;m phiếu, từ chối quan s&aacute;t vi&ecirc;n đảng Cộng h&ograve;a tiếp cận nơi c&oacute; gian lận v&agrave; chấp nhận phiếu từ người đ&atilde; chết.</p> <p>Luật sư&nbsp;Giuliani đang họp b&aacute;o tại Philadelphia th&igrave; c&aacute;c h&atilde;ng tin tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden đ&atilde; đủ phiếu đắc cử sau khi c&oacute; th&ecirc;m 20 phiếu đại cử tri ở ch&iacute;nh Pennsylvania.</p> <p>Ảnh: <em>AP</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 12" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_4i4ai5wf5rhktftapzlh3nc4iy.jpg" title="v ảnh 12" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210662"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Georgia r&agrave; so&aacute;t lại sau khi hạt Fulton ph&aacute;t hiện lỗi trong việc đếm phiếu</h3> <p>C&aacute;c quan chức tại hạt Fulton, Georgia đang r&agrave; so&aacute;t lại c&ocirc;ng việc đ&atilde; thực hiện từ ng&agrave;y 6/11 sau khi ph&aacute;t hiện lỗi trong việc ghi nhận số phiếu, theo Walter Jones, ph&aacute;t ng&ocirc;n vi&ecirc;n của Tổng thư k&yacute; bang Georgia, Brad Raffensperger.</p> <p>&ldquo;Hạt Fulton đ&atilde; ph&aacute;t hiện ra một vấn đề li&ecirc;n quan đến việc ghi nhận số phiếu v&agrave;o ng&agrave;y 6/11. C&aacute;c quan chức đ&atilde; c&oacute; mặt tại State Farm Arena để xem x&eacute;t lại những việc đ&atilde; l&agrave;m từ ng&agrave;y 6/11. Tổng thư k&yacute; bang đ&atilde; cử người gi&aacute;m s&aacute;t tại chỗ, th&ecirc;m điều tra vi&ecirc;n v&agrave; cử cả ph&oacute; tổng thư k&yacute; bang gi&aacute;m s&aacute;t qu&aacute; tr&igrave;nh để đảm bảo bảo mật cuộc bỏ phiếu v&agrave; bảo vệ tất cả l&aacute; phiếu hợp ph&aacute;p. C&aacute;c quan s&aacute;t vi&ecirc;n từ hai đảng cũng c&oacute; mặt&quot;, &ocirc;ng Jones tuy&ecirc;n bố.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210661"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden nhận tin đắc cử từ ch&aacute;u</h3> <p>Một nguồn tin từ trong chiến dịch n&oacute;i với <em>CNN </em>rằng c&aacute;c ch&aacute;u l&agrave; người b&aacute;o cho &ocirc;ng Biden tin đ&atilde; đắc cử. &Ocirc;ng d&agrave;nh phần lớn thời gian trong ng&agrave;y 7/11 để ở nh&agrave; c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh.</p> <p>Naomi Biden, ch&aacute;u &ocirc;ng Biden, đăng l&ecirc;n Twitter bức ảnh c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n v&acirc;y lấy &ocirc;ng Biden để ch&uacute;c mừng.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 13" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_emqgh3xxuaafb_t.jpg" title="v ảnh 13" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210660"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Người ủng hộ &ocirc;ng Biden đổ về Chase Center, Delaware chuẩn bị ăn mừng</h3> <p>Người d&acirc;n đ&atilde; bắt đầu đổ về b&atilde;i đậu xe của Chase Center cho buổi biểu diễn lớn nhất ở Wilmington, Delaware, tối 7/11. Một cuộc m&iacute;t tinh tr&ecirc;n &ocirc;t&ocirc; ăn mừng chiến thắng của &ocirc;ng Joe Biden v&agrave; b&agrave;&nbsp;Kamala Harris sắp diễn ra. &Ocirc;ng Biden dự kiến đưa ra lời k&ecirc;u gọi đo&agrave;n kết trước những th&aacute;ch thức Mỹ phải đối mặt.</p> <p>Ph&aacute;o hoa sẽ được bắn trong sự kiện n&agrave;y. Một chiếc xe tải chở đầy ph&aacute;o hoa đ&atilde; đậu tại s&acirc;n b&oacute;ng ch&agrave;y gần đ&oacute; cả tuần qua. Theo kế hoạch, sẽ c&oacute; m&agrave;n tr&igrave;nh diễn &aacute;nh s&aacute;ng từ m&aacute;y bay kh&ocirc;ng người l&aacute;i, c&aacute;c phụ t&aacute; n&oacute;i.Chương tr&igrave;nh sẽ bắt đầu v&agrave;o khoảng 20h (giờ địa phương).</p> <p>Ảnh: <em>CNN</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 14" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_e4a21927_6bf0_4bd8_85de_b249731692da_1_.jpg" title="v ảnh 14" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210659"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống Trump l&ecirc;n tiếng tr&ecirc;n Twitter, Twitter lại d&aacute;n nh&atilde;n tweet của &ocirc;ng</h3> <p>&quot;Quan s&aacute;t vi&ecirc;n kh&ocirc;ng được ph&eacute;p v&agrave;o ph&ograve;ng đếm. T&ocirc;i thắng bầu cử, với 71 triệu phiếu bầu hợp lệ. Những điều tồi tệ đ&atilde; xảy ra m&agrave; c&aacute;c quan s&aacute;t vi&ecirc;n kh&ocirc;ng được thấy. Những điều chưa từng xảy ra. H&agrave;ng triệu phiếu bầu qua thư được gửi đến những người chưa từng y&ecirc;u cầu ch&uacute;ng!&quot;, Tổng thống Trump viết trong một d&ograve;ng tweet in hoa ho&agrave;n to&agrave;n tr&ecirc;n Twitter, d&ograve;ng tweet đầu ti&ecirc;n kể từ khi được c&aacute;c h&atilde;ng truyền th&ocirc;ng c&ocirc;ng bố l&agrave; người thua cuộc trước &ocirc;ng Biden. Twitter đ&atilde; d&aacute;n nh&atilde;n th&ocirc;ng tin của &ocirc;ng l&agrave; chứa nội dung &quot;g&acirc;y tranh c&atilde;i&quot;.</p> <p>Hiện kh&ocirc;ng c&oacute; bằng chứng cho thấy c&oacute; gian lận trong cuộc bầu cử.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210658"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Hai giờ sau khi b&aacute;o đ&agrave;i tuy&ecirc;n bố người thắng, &ocirc;ng Biden vẫn chưa nghe g&igrave; &ocirc;ng Trump</h3> <p>Một nguồn tin của CNN n&oacute;i rằng hai giờ sau khi c&aacute;c b&aacute;o đ&agrave;i lớn đồng loạt tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden sẽ l&agrave; người chiến thắng, &ocirc;ng vẫn chưa nghe g&igrave; về Tổng thống Trump.</p> <p>Trong một diễn biến kh&aacute;c, tổng thống t&acirc;n cử Biden đ&atilde; n&oacute;i chuyện với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi v&agrave; l&atilde;nh đạo phe thiểu số Hạ viện&nbsp;Chuck Schumer.</p> <p>Ảnh: <em>Getty</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 15" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_33af80b6_26d9_422d_bcc9_3a2983658bf0.jpg" title="v ảnh 15" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210657"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống Trump đ&atilde; trở về Nh&agrave; Trắng</h3> <p>Đo&agrave;n xe hộ tống Tổng thống Trump trở về Nh&agrave; Trắng v&agrave;o 15h13 ng&agrave;y 7/11 (giờ địa phương) sau một buổi s&aacute;ng tổng thống đ&aacute;nh golf ở Virginia. &Ocirc;ng Trump vẫy tay với nh&oacute;m b&aacute;o ch&iacute; Nh&agrave; Trắng v&agrave; bước trở lại v&agrave;o trong.</p> <p>&Ocirc;ng đang đi đ&aacute;nh golf th&igrave; c&aacute;c h&atilde;ng truyền th&ocirc;ng Mỹ đồng loạt c&ocirc;ng bố &ocirc;ng Biden sẽ l&agrave; người đắc cử tổng thống Mỹ.</p> <p>C&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n Nh&agrave; Trắng ghi nhận cả người ủng hộ v&agrave; phản đối tổng thống đ&atilde; tập trung b&ecirc;n ngo&agrave;i c&acirc;u lạc bộ golf ở Virginia. Một số người cầm bảng ghi &quot;You&#39;re fired&quot; (&quot;Bạn đ&atilde; bị sa thải&quot;).</p> <p>Ảnh: <em>AFP</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 16" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_653e1353_bb01_4aee_821d_4fea78626acd.jpg" title="v ảnh 16" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210634"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>CNN dự đo&aacute;n đảng D&acirc;n chủ sẽ tiếp tục nắm Hạ viện</h3> <p>Dựa tr&ecirc;n c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh thống k&ecirc; theo d&otilde;i c&aacute;c cuộc bầu cử m&agrave; đảng D&acirc;n chủ đ&atilde; gi&agrave;nh chiến thắng v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch cuộc đua ở Hạ viện năm nay, CNN dự đo&aacute;n đảng D&acirc;n chủ sẽ tiếp tục chiếm thế đa số ở Hạ viện Mỹ. Theo số liệu của CNN, số ghế ở Hạ viện v&agrave;o l&uacute;c n&agrave;y l&agrave;&nbsp;211 ghế cho đảng D&acirc;n chủ v&agrave; 197 ghế cho đảng Cộng h&ograve;a.</p> <p>Ảnh: <em>CNN</em>.</p> <table class="picture screenshot"> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 17" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_d0458fc33959c7079e48.jpg" title="v ảnh 17" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210629"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cựu Tổng thống Clinton: &quot;Người Mỹ đ&atilde; l&ecirc;n tiếng v&agrave; nền d&acirc;n chủ chiến thắng&quot;</h3> <p>&nbsp;</p> <header> <p>&quot;Người Mỹ đ&atilde; l&ecirc;n tiếng v&agrave; nền d&acirc;n chủ chiến thắng. Giờ đ&acirc;y ch&uacute;ng ta c&oacute; tổng thống đắc cử v&agrave; ph&oacute; tổng thống đắc cử, những&nbsp;người sẽ phụng sự&nbsp;ch&uacute;ng ta v&agrave; gắn kết tất cả lại với nhau. Ch&uacute;ng mừng&nbsp;Joe Biden v&agrave;&nbsp;Kamala Harris đạt được chiến thắng quan trọng&quot;,&nbsp;Cựu tổng&nbsp;thống&nbsp;Bill Clinton chia sẻ tr&ecirc;n Twitter sau khi &ocirc;ng Biden nhận được hơn 270 phiếu đại cử tri.</p> </header> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210627"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>V&igrave; sao &ocirc;ng Trump bị đ&aacute;nh bại?</h3> <p>Ba cố vấn của Tổng thống Trump n&oacute;i rằng việc xử l&yacute; đại dịch của&ocirc;ng l&agrave; t&aacute;c nh&acirc;n lớn dẫn tới thất bại tranh cử.</p> <p>Một cố vấn cấp cao cho biết th&aacute;iđộ b&aacute;c bỏ của &ocirc;ng Trump v&agrave; th&ocirc;ng tin sai lệch về virus đ&atilde; khiến c&aacute;c cử tri quantrọng xa l&aacute;nh.</p> <p>Vị cố vấn n&agrave;y n&oacute;i rằng &ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng thể xử l&yacute; hiệu quả đại dịch. &Ocirc;ngkh&ocirc;ng hiểu rằng những cử tri cao tuổi l&agrave; đối tượng c&oacute; nguy cơ mắc bệnh cao nhất,từ đ&oacute; họ lo sợ c&aacute;ch tổng thống đối ph&oacute; với đại dịch.</p> <p>Một cố vấn kh&aacute;c cho biết &ocirc;ng Trump đ&atilde; lựa chọn mở cửa nền kinhtế, thay v&igrave; kiểm so&aacute;t đại dịch, v&agrave; g&aacute;nh chịu hậu quả trong ng&agrave;y bầu cử.</p> <p>Ảnh: <em>Getty.&nbsp;</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 18" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_6483eb8e_b9e7_48e5_a0e6_ac94eb3ab6fc.jpg" title="v ảnh 18" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210621"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Obama ch&uacute;c mừng tổng thống mới đắc cử</h3> <p>Trước việc nhiều h&atilde;ng tin lớn tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống 2020, cựu Tổng thống Barack Obama gọi đ&acirc;y l&agrave; chiến thắng &quot;lịch sử v&agrave; mang t&iacute;nh quyết định&quot;.</p> <p>Ảnh: <em>Getty.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 19" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_obama.jpg" title="v ảnh 19" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210618"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Nh&agrave; Trắng ch&igrave;m trong im lặng</h3> <p>C&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n tại Nh&agrave; Trắng m&ocirc; tả b&ecirc;n trong t&ograve;a nh&agrave; quyền lực nhất nước Mỹ suốt 1 tiếng sau tin thắng cử của &ocirc;ng Joe Biden chỉ c&oacute; sự im lặng, kh&ocirc;ng một phản ứng g&igrave;.</p> <p>Trong 1 tiếng đầu ti&ecirc;n sau khi h&agrave;ng loạt h&atilde;ng tin của&nbsp;<span>Mỹ</span>&nbsp;tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Joe Biden đ&atilde; chiến thắng kỳ bầu cử tổng thống năm 2020, t&ograve;a nh&agrave; số 1600 Đại lộ Pennsylvania vẫn ch&igrave;m trong im lặng.</p> <p>Một c&aacute;ch hy hữu, trước đ&oacute;, cập nhật kiểm phiếu từ bang c&ugrave;ng t&ecirc;n, nằm ph&iacute;a đ&ocirc;ng bắc nước Mỹ, đ&atilde; gi&uacute;p &ocirc;ng Biden gia tăng c&aacute;ch biệt dẫn trước Tổng thống&nbsp;<span>Donald Trump</span>&nbsp;đến hơn 30.000 phiếu.</p> <p>Chiến thắng ở Pennsylvania mang về cho ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ 20 phiếu đại cử tri, đủ an to&agrave;n để c&aacute;c h&atilde;ng tin tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng đắc cử.</p> <p>&Ocirc;ng Trump v&agrave;o thời điểm đ&oacute; kh&ocirc;ng c&ograve;n ở tại Nh&agrave; Trắng. Đo&agrave;n xe của Mật vụ Mỹ đ&atilde; đưa &ocirc;ng đến c&acirc;u lạc bộ golf tại Sterling, bang Virginia, khoảng gần 11h ng&agrave;y 7/11.</p> <p>Ảnh: <em>AP.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 20" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_9a3debe7_7a3f_44be_89df_e3b70f162cfd.jpg" title="v ảnh 20" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210614"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Thủ tướng Anh ch&uacute;c mừng &ocirc;ng Joe Biden đắc cử</h3> <p>&quot;Xin ch&uacute;c mừng Joe Biden đ&atilde; đắc cử l&agrave;m tổng thống Mỹ v&agrave; b&agrave; Kamala Harris về th&agrave;nh tựu lịch sử của m&igrave;nh. Mỹ l&agrave; đồng minh quan trọng nhất của ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave; t&ocirc;i mong chờ được l&agrave;m việc c&ugrave;ng c&aacute;c bạn về những ưu ti&ecirc;n m&agrave; ch&uacute;ng ta chia sẻ, từ biến đổi kh&iacute; hậu đến thương mại v&agrave; an ninh&quot;, Thủ tướng Anh Boris Johnson đăng th&ocirc;ng điệp ch&uacute;c mừng tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210609"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ch&uacute;c mừng &ocirc;ng Biden</h3> <p>&quot;H&ocirc;m nay đ&aacute;nh dấu b&igrave;nh minh một ng&agrave;y mới cho niềm hy vọng của nước Mỹ. Kỷ lục 75 triệu người Mỹ đ&atilde; bỏ phiếu để bầu &ocirc;ng Joe Biden l&agrave;m tổng thống Mỹ - một chiến thắng lịch sử đ&atilde; trao cho đảng D&acirc;n chủ sứ mệnh h&agrave;nh động&quot;, b&agrave; Pelosi tuy&ecirc;n bố.&quot;Đ&acirc;y l&agrave; thời điểm để chữa l&agrave;nh v&agrave; l&agrave; thời điểm để c&ugrave;ng nhau lớn mạnh&quot;, b&agrave; chia sẻ tr&ecirc;n Twitter.</p> <p>Ảnh:<em> Getty.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 21" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_3f4d37d9_ae69_4a0c_b22c_994f7e5b4575.jpg" title="v ảnh 21" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210607"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống mới đắc cử Joe Biden sẽ ph&aacute;t biểu với người d&acirc;n Mỹ</h3> <p><em>CNN </em>dẫn nguồn tin th&acirc;n cận với chiến dịch của &ocirc;ng Biden cho biết &ocirc;ng sẽ ph&aacute;t biểu với người d&acirc;n cả nước Mỹ v&agrave;o l&uacute;c 20h ng&agrave;y&nbsp;7/11 (giờ địa phương, tức 8h ng&agrave;y 8/11 giờ Việt Nam) từ bang nh&agrave; Delaware.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210603"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Thủ đ&ocirc; Mỹ mở hội sau chiến thắng của &ocirc;ng Biden</h3> <p>Ph&oacute;ng vi&ecirc;n Jim Acosta của CNN m&ocirc; tả: &quot;Bạn c&oacute; thể nghe thấy mọi người ăn mừng d&ugrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i đang đứng trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n của Nh&agrave; Trắng. &Ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng ở đ&acirc;y để nghe những điều n&agrave;y. Nhưng r&otilde; l&agrave; tiếng ăn mừng vang đến từ mọi hướng&quot;.Xe cộ bấm k&egrave;n inh ỏi khắp nơi để ăn mừng. Trong khi đ&oacute;, tại khu vực &quot;Black Lives Matter Plaza&quot; ở Washington D.C., đoạn đường k&eacute;o d&agrave;i 2 khối nh&agrave; ở khu trung t&acirc;m thủ đ&ocirc; nước Mỹ, người ủng hộ &ocirc;ng Joe Biden đang đổ về ăn mừng, theo <em>NBC</em> v&agrave; <em>CNN</em>.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210600"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Kh&ocirc;ng c&oacute; kế hoạch cho Tổng thống Trump mời &ocirc;ng Biden đến Nh&agrave; Trắng</h3> <p><span>Một nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Trump kh&ocirc;ng c&oacute; kế hoạch mời tổng thống vừa đắc cử Joe Biden đến Nh&agrave; Trắng trong những ng&agrave;y tới. Theo truyền thống, một cuộc gặp giữa tổng thống mới đắc cử v&agrave; tổng thống sắp m&atilde;n nhiệm sẽ được tổ chức tại Ph&ograve;ng Bầu dục trong Nh&agrave; Trắng.&Ocirc;ng Trump thường đề cập đến cuộc gặp tương tự v&agrave;o ng&agrave;y 10/11/2016 với &ocirc;ng Obama. </span></p> <p><span>Tuy nhi&ecirc;n, hiện Tổng thống Trump ki&ecirc;n quyết nhấn mạnh vẫn đang tranh cử, v&igrave; vậy những bước chuyển giao quyền lực theo truyền thống sẽ kh&ocirc;ng được thực hiện sớm.Hiện chưa r&otilde; qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển giao quyền lực c&oacute; được thực hiện hay kh&ocirc;ng, đặc biệt l&agrave; tại c&aacute;c cơ quan v&agrave; giữa c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n.</span></p> <p><span>Một nguồn thạo tin cho biết Nh&agrave; Trắng chưa phổ biến hướng dẫn cụ thể n&agrave;o về qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y.</span></p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210598"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>B&agrave; Harris gọi điện th&ocirc;ng b&aacute;o kết quả cho &ocirc;ng Biden</h3> <p>Sau khi li&ecirc;n danh tranh cử của đảng D&acirc;n chủ được cho l&agrave; đ&atilde; chiến thắng, b&agrave; Kamala Harris đ&atilde; đăng tải đoạn video th&ocirc;ng b&aacute;o kết quả qua điện thoại cho &ocirc;ng Biden.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng ta l&agrave;m được rồi. Ch&uacute;ng ta l&agrave;m được rồi, Joe. &Ocirc;ng sẽ l&agrave; tổng thống tiếp theo của nước Mỹ&quot;, b&agrave; Harris n&oacute;i qua điện thoại.</p> <p>&Ocirc;ng Joe Biden sẽ trở th&agrave;nh t&iacute;n đồ C&ocirc;ng gi&aacute;o thứ hai trong lịch sử Mỹ đắc cử tổng thống. Người đầu ti&ecirc;n ch&iacute;nh l&agrave; John F. Kennedy, gần nửa thế kỷ trước.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 22" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_biden.jpg" title="v ảnh 22" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210597"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden v&agrave; b&agrave; Harris đổi th&ocirc;ng tin th&agrave;nh &quot;t&acirc;n cử&quot;</h3> <p>Tr&ecirc;n t&agrave;i khoản Twitter ch&iacute;nh thức, &ocirc;ng Joe Biden đ&atilde; điều chỉnh th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh th&agrave;nh &quot;Tổng thống t&acirc;n cử&quot;. C&ugrave;ng l&uacute;c đ&oacute;, b&agrave; Kamala Harris cũng đổi th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n th&agrave;nh &quot;Ph&oacute; tổng thống t&acirc;n cử của nước Mỹ&quot;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_biden_1.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_harris.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210593"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>B&agrave; Clinton cảm ơn cử tri đ&atilde; chọn &ocirc;ng Biden</h3> <p>Sau khi nhiều h&atilde;ng th&ocirc;ng tấn lớn như <em>AP, CNN </em>v&agrave; <em>Fox News </em>đồng loạt khẳng định &ocirc;ng Biden đắc cử, b&agrave; Hillary Clinton đ&atilde; l&ecirc;n tiếng cảm ơn người d&acirc;n đ&atilde; bỏ phiếu cho li&ecirc;n danh tranh cử của đảng D&acirc;n chủ.</p> <p>&quot;Cử tri đ&atilde; l&ecirc;n tiếng. Họ chọn Joe Biden v&agrave; Kamala Harris l&agrave;m tổng thống v&agrave; ph&oacute; tổng thống tiếp theo của ch&uacute;ng ta&quot;, b&agrave; Clinton viết tr&ecirc;n Twitter.</p> <p>&quot;Đ&acirc;y l&agrave; tấm v&eacute; để l&agrave;m n&ecirc;n lịch sử, l&agrave; sự khước từ đối với &ocirc;ng Trump, v&agrave; mở ra một trang mới cho nước Mỹ. Cảm ơn mọi người đ&atilde; gi&uacute;p hiện thực h&oacute;a điều n&agrave;y. Ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng hướng về ph&iacute;a trước&quot;, b&agrave; Clinton khẳng định.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 23" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_image_8_.jpg" title="v ảnh 23" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210591"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Thủ tướng Trudeau ch&uacute;c mừng &ocirc;ng Biden</h3> <p>Kh&ocirc;ng l&acirc;u sau khi ứng vi&ecirc;n Joe Biden được truyền th&ocirc;ng Mỹ tuy&ecirc;n bố l&agrave; người đắc cử tổng thống Mỹ, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đ&atilde; gửi lời ch&uacute;c mừng tới cặp ứng vi&ecirc;n của đảng D&acirc;n chủ.</p> <p>&quot;Ch&uacute;c mừng Joe Biden v&agrave; Kamala Harris. Hai đất nước ch&uacute;ng ta l&agrave; bạn b&egrave;, đối t&aacute;c v&agrave; đồng minh th&acirc;n thiết. Ch&uacute;ng ta chia sẻ mối quan hệ độc nhất tr&ecirc;n thế giới. T&ocirc;i thực sự mong chờ cơ hội c&ugrave;ng l&agrave;m việc v&agrave; tiếp tục x&acirc;y dựng mối quan hệ đ&oacute; với hai vị&quot;, Thủ tướng Trudeau viết tr&ecirc;n Twitter ng&agrave;y 7/11.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 24" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_image.jpg" title="v ảnh 24" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210590"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden thắng Nevada</h3> <p>AP cho biết &ocirc;ng Biden đ&atilde; thắng ở bang Nevada, c&oacute; th&ecirc;m 6 phiếu đại cử tri, n&acirc;ng tổng số phi&ecirc;u đại cử tri l&ecirc;n 290.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Đồ họa: <em>Minh Hồng.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 25" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_blue_nevada.jpg" title="v ảnh 25" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210588"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden: &quot;Đ&atilde; đến l&uacute;c nước Mỹ đo&agrave;n kết lại&quot;</h3> <p>Người được cho l&agrave; đ&atilde; đắc cử tổng thống Joe Biden đ&atilde; gửi đi th&ocirc;ng điệp cảm ơn sự ủng hộ từ cử tri.&quot;T&ocirc;i rất vinh dự xin c&uacute;i m&igrave;nh trước sự tin tưởng m&agrave; người d&acirc;n Mỹ đ&atilde; gửi gắm nơi t&ocirc;i v&agrave; Ph&oacute; tổng thống mới đắc cử Harris&quot;, &ocirc;ng Biden n&oacute;i.</p> <p>&quot;Bất chấp những trở ngại chưa từng c&oacute; tiền lệ, số người Mỹ đi bỏ phiếu đ&atilde; đạt kỷ lục. Điều n&agrave;y một lần nữa chứng minh nền d&acirc;n chủ ăn s&acirc;u v&agrave;o tr&aacute;i tim của nước Mỹ&quot;.</p> <p>&Ocirc;ng Biden cũng k&ecirc;u gọi người Mỹ đo&agrave;n kết trong giai đoạn khủng hoảng hiện tại.&quot;Khi chiến dịch tranh cử kết th&uacute;c cũng l&agrave; l&uacute;c cần tr&uacute;t bỏ sự tức giận v&agrave; những lời lẽ gay gắt với nhau để x&iacute;ch lại th&agrave;nh một quốc gia đo&agrave;n kết&quot;, &ocirc;ng Biden n&oacute;i.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210585"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump: Cuộc bầu cử n&agrave;y c&ograve;n l&acirc;u mới kết th&uacute;c</h3> <p>&Ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng c&oacute; dấu hiệu sẽ thừa nhận thất bại&nbsp;sau khi &ocirc;ng Biden tuy&ecirc;n bố đắc cử tổng thống.</p> <p>H&ocirc;m&nbsp;7/11, &ocirc;ng Trump tuy&ecirc;n bố chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng sẽ bắt đầu th&aacute;ch thức kết quả bầu cử của Mỹ tại t&ograve;a &aacute;n v&agrave;o tuần tới sau khi c&aacute;c phương tiện truyền th&ocirc;ng dự đo&aacute;n &ocirc;ng Joe Biden chiến thắng. &Ocirc;ng Trump nhấn mạnh &quot;cuộc bầu cử n&agrave;y c&ograve;n l&acirc;u mới kết th&uacute;c&quot;.</p> <p>&quot;Tất cả ch&uacute;ng ta đều biết tại sao Joe Biden lại vội v&agrave;ng giả vờ l&agrave; người chiến thắng v&agrave; tại sao c&aacute;c trang b&aacute;o đồng minh của &ocirc;ng ấy lại cố gắng hết sức để gi&uacute;p &ocirc;ng ấy: Họ kh&ocirc;ng muốn sự thật bị phơi b&agrave;y. Sự thật đơn giản l&agrave; cuộc bầu cử n&agrave;y c&ograve;n l&acirc;u mới kết th&uacute;c&quot;, &ocirc;ng Trump n&oacute;i trong một tuy&ecirc;n bố, theo <em>Reuters</em>.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, thực tế cuộc bầu cử đ&atilde; ng&atilde; ngũ. Nhiều bang vẫn sẽ tiếp tục kiểm phiếu song &ocirc;ng Trump sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; cơ hội xoay chuyển t&igrave;nh thế.</p> <p>Tr&ecirc;n thực tế, &ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng cần phải nhận thua, d&ugrave; động th&aacute;i nhượng bộ sẽ b&aacute;o hiệu cho một qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển giao quyền lực h&ograve;a b&igrave;nh.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 26" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_image_3.jpg" title="v ảnh 26" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210584"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden: &quot;T&ocirc;i sẽ l&agrave; tổng thống của tất cả người d&acirc;n Mỹ&quot;</h3> <p>Đăng tr&ecirc;n Twitter sau khi được nhiều h&atilde;ng tin lớn dự đo&aacute;n chiến thắng chung cuộc, &ocirc;ng Biden viết: &quot;Nước Mỹ, t&ocirc;i tự h&agrave;o v&igrave; c&aacute;c bạn đ&atilde; chọn t&ocirc;i để l&atilde;nh đạo đất nước tuyệt vời n&agrave;y. C&ocirc;ng việc sắp tới của ch&uacute;ng ta sẽ v&ocirc; c&ugrave;ng vất vả, nhưng t&ocirc;i cam kết với c&aacute;c bạn điều n&agrave;y: T&ocirc;i sẽ l&agrave; tổng thống của tất cả người d&acirc;n Mỹ - d&ugrave; bạn c&oacute; bầu cho t&ocirc;i hay kh&ocirc;ng. T&ocirc;i sẽ giữ vững niềm tin m&agrave; c&aacute;c bạn đặt nơi t&ocirc;i&quot;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 27" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_biden_07114.jpg" title="v ảnh 27" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210583"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&quot;Sau ngần ấy thời gian, một phụ nữ Da đen đ&atilde; l&agrave;m n&ecirc;n lịch sử&quot;</h3> <p>&quot;Đảng D&acirc;n chủ đ&atilde; tồn tại nhờ sự hỗ trợ của những phụ nữ da đen trong nhiều, rất nhiều năm, v&agrave; giờ đ&acirc;y, họ cuối c&ugrave;ng đ&atilde; nh&igrave;n thấy người đại diện. V&agrave; đ&oacute; l&agrave; điều c&oacute; &yacute; nghĩa lớn. 100 năm trước, phụ nữ c&oacute; quyền bầu cử v&agrave; 55 năm trước, người Mỹ gốc Phi được cho biết rằng họ c&oacute; thể dễ d&agrave;ng bỏ phiếu hơn với Đạo luật Quyền bầu cử. Đ&oacute; l&agrave; sau rất nhiều cuộc đổ m&aacute;u, qu&aacute; nhiều cuộc biểu t&igrave;nh , v&agrave; b&acirc;y giờ, sau ngần ấy thời gian, một phụ nữ Da đen đ&atilde; l&agrave;m n&ecirc;n lịch sử&quot;, <em>CNN</em> nhận định về b&agrave; Kamala Harris.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210578"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Người d&acirc;n vui mừng khi hay tin &ocirc;ng Biden chiến thắng</h3> <p>Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 28" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2020_11_07t164715z_1210084925_rc2gyj9reafn_rtrmadp_3_usa_election_reaction.jpg" title="v ảnh 28" /></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 29" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2020_11_07t164237z_329588461_rc2gyj9njhzc_rtrmadp_3_usa_election_reaction.jpg" title="v ảnh 29" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210575"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Em g&aacute;i &ocirc;ng Biden: &quot;Thật tuyệt vời&quot;</h3> <p>Chỉ v&agrave;i ph&uacute;t sau khi c&aacute;c h&atilde;ng tin tại Mỹ tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden thắng cuộc, b&agrave; Valerie Biden Owens, em g&aacute;i của ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ, trả lời <em>New York Times</em>: &quot;Thật tuyệt vời. Đ&acirc;y l&agrave; điều tuyệt vời đối với ch&uacute;ng t&ocirc;i, v&agrave; cũng l&agrave; điều tốt hơn cho nước Mỹ&quot;.</p> <p>Fox News, một trong những h&atilde;ng tin lớn của Mỹ, vẫn chưa tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Joe Biden đắc cử. Tuy nhi&ecirc;n, tại th&agrave;nh phố New York, người d&acirc;n đ&atilde; bắt đầu nho&agrave;i người ra cửa số v&agrave; g&otilde; đồ đạc ăn mừng chiến thắng của ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210574"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden sẽ c&oacute; ph&aacute;t biểu chiến thắng</h3> <p>&Ocirc;ng Joe Biden đang ở nh&agrave; với gia đ&igrave;nh tại nh&agrave; ri&ecirc;ng ở bang Delaware th&igrave; thấy tin tức dự đo&aacute;n &ocirc;ng l&agrave; người chiến thắng ở Pennsylvania v&agrave; sẽ trở th&agrave;nh&nbsp;tổng thống thứ 46 của Mỹ, theo <em>CNN</em>.&nbsp;Một quan chức n&oacute;i với <em>CNN </em>rằng &ocirc;ng ấy sẽ ph&aacute;t biểu trước cả nước v&agrave;o tối 7/11.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210573"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>AP, CNN đồng loạt khẳng định &ocirc;ng Biden chiến thắng</h3> <p>C&aacute;c h&atilde;ng tin thống k&ecirc; rằng số phiếu của &ocirc;ng Joe Biden tại Pennsylvania hơn &ocirc;ng Trump đến hơn 30.000 phiếu. Với kết quả n&agrave;y, h&agrave;ng loạt h&atilde;ng tin tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden đ&atilde; thắng bang n&agrave;y v&agrave; đ&atilde; trở th&agrave;nh T&acirc;n Tổng thống Mỹ.</p> <p>H&atilde;ng tin AP vừa c&ocirc;ng bố dự đo&aacute;n ứng cử vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ Joe Biden đ&atilde; gi&agrave;nh chiến thắng với 20 phiếu đại cử tri của bang Pennsylvania. Trong khi đ&oacute;, CNN tuy&ecirc;n bố Joe Biden sẽ trở th&agrave;nh tổng thống thứ 46 của Mỹ.</p> <p>Tổng số phiếu đại cử tri hiện nay của &ocirc;ng Joe Bide, theo ước t&iacute;nh những bang chiến thắng của AP, đ&atilde; l&ecirc;n đến 284.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210572"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Giữa l&uacute;c &quot;nước s&ocirc;i lửa bỏng&quot;, &ocirc;ng Trump đi chơi golf</h3> <p>Nh&oacute;m ph&oacute;ng vi&ecirc;n th&aacute;p t&ugrave;ng Tổng thống Trump cho biết nh&agrave; l&atilde;nh đạo&nbsp;Mỹ&nbsp;đ&atilde; đến s&acirc;n golf ở Sterling, bang Virginia v&agrave;o gần 11h ng&agrave;y 7/11. Ảnh: <em>CNN</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 30" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2f95b2d8_9b66_4d34_ad71_dd87c6529ad1.jpg" title="v ảnh 30" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210570"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Hạt Maricopa mang đến lợi thế cho &ocirc;ng Trump</h3> <p>Khoảng c&aacute;ch 20.573 phiếu bầu tương đương 0,6% tổng số phiếu bầu ở Arizona, giảm so với&nbsp;29.861 phiếu bầu trước đ&oacute;, theo <em>CNN</em>.&nbsp;</p> <p>Kết quả vừa được c&ocirc;ng bố th&ecirc;m chủ yếu đến từ hạt Maricopa của bang n&agrave;y. Tại đ&acirc;y, &ocirc;ng Biden gi&agrave;nh được 1.023.516 phiếu, c&ograve;n Tổng thống Trump c&oacute; 977.495 phiếu.</p> <p>Về tổng thể, tỷ lệ phiếu ủng hộ của hai ứng vi&ecirc;n tại bang Arizona đang ở mức 49,5% cho &ocirc;ng Biden v&agrave; 48,9% cho Tổng thống Trump.</p> <p>Kết quả c&aacute;ch biệt tại những nơi &ocirc;ng Biden đang dẫn trước, sau khi cập nhật th&ocirc;ng tin mới từ bang Arizona v&agrave;o ng&agrave;y 7/11. Ảnh: <em>CNN</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 31" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_z2166350758549_ddd89d06a44e51f815d833b845242393.jpg" title="v ảnh 31" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210569"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump thu hẹp khoảng c&aacute;ch với &ocirc;ng Biden ở Arizona</h3> <p>Tỷ lệ phiếu ủng hộ của hai ứng vi&ecirc;n đang ở mức 49,5% cho &ocirc;ng Biden v&agrave; 48,9% cho Tổng thống Trump.&nbsp;Như vậy, &ocirc;ng Trump đ&atilde; r&uacute;t ngắn c&aacute;ch biệt với đối thủ Biden tại Arizona, bang c&oacute; 11 phiếu đại cử tri, theo <em>CNN</em>.</p> <p>Hiện tại, &ocirc;ng Biden đang dẫn trước &ocirc;ng Trump 20.000 phiếu phổ th&ocirc;ng, giảm 8.000 phiếu so với lần c&ocirc;ng bố h&ocirc;m 6/11. T&iacute;nh đến trưa 7/11 (giờ địa phương), vi&ecirc;n chức bầu cử bang Arizona đ&atilde; kiểm xong 97% số phiếu.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210568"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Arizona v&agrave; Nevada sắp c&ocirc;ng bố kết quả kiểm phiếu mới</h3> <p>Giới chức bầu cử bang Arizona v&agrave; Nevada dự kiến c&ocirc;ng bố kết quả cập nhật của đợt kiểm phiếu mới v&agrave;o l&uacute;c 23h ng&agrave;y 7/11 v&agrave; 0h ng&agrave;y 8/11 (giờ Việt Nam).</p> <p>Cập nhật cục diện ở 4 bang chiến trường t&iacute;nh đến hơn 22h ng&agrave;y 7/11 (giờ Việt Nam). Ảnh: <em>CNN</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 32" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_z2166287548073_0113f63162e692d24351ab3d8cd535f9.jpg" title="v ảnh 32" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210567"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Philadelphia sẽ c&oacute; th&ecirc;m kết quả kiểm phiếu trong h&ocirc;m nay</h3> <p>Khi bị hối th&uacute;c đưa ra khoảng thời gian cụ thể sẽ&nbsp;th&ocirc;ng b&aacute;o kết quả kiểm phiếu, &ocirc;ng Omar Sabir, Ủy vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Philadelphia, n&oacute;i: &ldquo;Được rồi, h&ocirc;m nay sẽ c&oacute;, một l&uacute;c n&agrave;o đ&oacute;. H&atilde;y theo d&otilde;i&rdquo;.</p> <p>&Ocirc;ng Sabir n&oacute;i th&ecirc;m l&agrave; tốc độ&nbsp;xử l&yacute; c&aacute;c l&aacute; phiếu kh&ocirc;ng thể nhanh &ldquo;như một bữa tối trong l&ograve; vi s&oacute;ng&rdquo;, theo <em>CNN</em>.&nbsp;</p> <p>Quan chức n&agrave;y cho biết ch&iacute;nh quyền th&agrave;nh phố đang xử l&yacute; khoảng 20.000 l&aacute; phiếu c&oacute; vấn đề, chẳng hạn như thiếu chữ k&yacute; hoặc sai ng&agrave;y. Những l&aacute; phiếu n&agrave;y phải được s&agrave;ng lọc để ph&acirc;n loại lỗi. Sau đ&oacute;, hội đồng gồm ba ủy vi&ecirc;n sẽ quyết định xem c&oacute; kiểm đếm ch&uacute;ng hay kh&ocirc;ng.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210566"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump đi đ&aacute;nh golf v&agrave;o chiều cuối tuần?</h3> <p>Ph&oacute;ng vi&ecirc;n chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Nh&agrave; Trắng Andrew Feiberg của The Hill - tờ b&aacute;o c&oacute; xu hướng ủng hộ đảng Cộng h&ograve;a - tiết lộ tr&ecirc;n Twitter rằng&nbsp;&ocirc;ng Trump chuẩn bị đến c&acirc;u lạc bộ golf Sterling của &ocirc;ng tại bang Virginia.</p> <p>Th&ocirc;ng tin n&agrave;y cũng dược Daniel Lippman, ph&oacute;ng vi&ecirc;n tờ Politico - một tờ b&aacute;o hay chỉ tr&iacute;ch &ocirc;ng Trump, chia sẻ tr&ecirc;n Twitter. &quot;H&ocirc;m nay l&agrave; một ng&agrave;y nắng đẹp ở v&ugrave;ng thủ đ&ocirc;&quot;, người n&agrave;y cho biết th&ecirc;m.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210565"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Mọi &aacute;nh mắt đổ dồn về Pennsylvania</h3> <p>Theo <em>Atlantic</em>, những nh&acirc;n vật trung th&agrave;nh với Tổng thống Trump đang rất quan t&acirc;m đến hạt Philadelphia của Pennsylvania, cũng như t&aacute;c động từ điểm kiểm phiếu nơi n&agrave;y đối với &ocirc;ng Joe Biden.</p> <p>Thượng nghị sĩ Ted Cruz gọi Philadelphia l&agrave; &quot;v&ocirc; ph&aacute;p&quot; v&agrave; l&agrave; nơi tồi tệ nhất cả nước.</p> <p>Một nh&agrave; b&igrave;nh luận ủng hộ &ocirc;ng Trump tuy&ecirc;n bố: &quot;T&ocirc;i sẽ đến Philly (Philadelphia) v&agrave;o ng&agrave;y mai. Đ&acirc;y l&agrave; chiến tranh&quot;.</p> <p>Lou Dobbs, một nh&agrave; b&igrave;nh luận truyền h&igrave;nh, gọi Philadelphia l&agrave; điểm đen của bầu cử v&agrave; k&ecirc;u gọi cử tri đảng Cộng h&ograve;a &quot;bao v&acirc;y nơi n&agrave;y&quot;.</p> <p>V&agrave;o th&aacute;ng 8, trong một sự kiện vận động, &ocirc;ng bảo người ủng hộ h&atilde;y &quot;xem chừng Philadelphia, St. Louis, Chicago&quot; c&oacute; dấu hiệu gian lận, d&ugrave; &ocirc;ng kh&ocirc;ng đưa ra chứng cứ n&agrave;o.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210564"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Twitter gắn nh&atilde;n h&agrave;ng loạt b&agrave;i đăng của &ocirc;ng Trump</h3> <p>Twitter đ&atilde; gắn cờ 7/14 b&agrave;i đăng của Tổng thống Trump h&ocirc;m 5/11 v&igrave; c&oacute; chứa th&ocirc;ng tin g&acirc;y tranh c&atilde;i hoặc g&acirc;y hiểu lầm. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những ch&iacute;nh s&aacute;ch của mạng x&atilde; hội n&agrave;y để chống lại th&ocirc;ng tin sai lệch tr&ecirc;n nền tảng.</p> <p>Trong những ng&agrave;y gần đ&acirc;y, Tổng thống Trump li&ecirc;n tục đả k&iacute;ch hoạt động kiểm phiếu v&agrave; đưa ra tuy&ecirc;n bố kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở về h&agrave;nh vi gian lận bầu cử. Đến chiều 6/11, Twitter đ&atilde; d&aacute;n nh&atilde;n 15/44 b&agrave;i viết v&agrave; lượt chia sẻ b&agrave;i viết do &ocirc;ng Trump đăng tải kể từ khi th&ugrave;ng phiếu đầu ti&ecirc;n đ&oacute;ng v&agrave;o ng&agrave;y 3/11, theo thống k&ecirc; của <em>New York Times</em>.</p> <table class="picture screenshot"> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 33" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_1717872885b27bec22a3.jpg" title="v ảnh 33" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210563"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Luật sư của Tổng thống Trump sẽ họp b&aacute;o tại Philadelphia (Pennsylvania)</h3> <p>Người đứng đầu Nh&agrave; Trắng th&ocirc;ng b&aacute;o tr&ecirc;n Twitter: &quot;Họp b&aacute;o quy m&ocirc; lớn tại Four Seasons Total Landscaping ở Philadelphia l&uacute;c 11 giờ 30 ph&uacute;t ng&agrave;y h&ocirc;m nay!&quot;. Tổng thống sau đ&oacute; n&oacute;i tiếp đ&oacute; sẽ l&agrave; cuộc họp b&aacute;o của luật sư.</p> <p>Trước đ&oacute;, ph&oacute;ng vi&ecirc;n Linda Feldman cũng cho biết đo&agrave;n xe hộ tống &ocirc;ng Trump đ&atilde; c&oacute; mặt ở h&agrave;nh lang ph&iacute;a nam chuẩn bị rời Nh&agrave; Trắng, l&agrave;m dấy l&ecirc;n nghi ngờ tổng thống sắp đi đ&acirc;u đ&oacute;. Nếu đ&uacute;ng, đ&acirc;y sẽ l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n tổng thống rời khỏi Nh&agrave; Trắng kể từ ng&agrave;y bầu cử.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 34" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_z2166247443239_6971df83cc9304af5553844b3e0f90e5.jpg" title="v ảnh 34" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210562"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Guardian: Tổng thống Trump c&oacute; thể sắp di chuyển khỏi Nh&agrave; Trắng</h3> <p>Tờ <em>Guardian </em>mới đ&acirc;y dẫn lời nh&agrave; b&aacute;o Linda Feldman cho biết &quot;Nh&oacute;m ph&oacute;ng vi&ecirc;n Nh&agrave; Trắng đ&atilde; được kiểm tra Covid-19, hiện c&oacute; mặt tr&ecirc;n đo&agrave;n xe ở h&agrave;nh lang ph&iacute;a nam v&agrave; chờ đợi. Điểm đến chưa được th&ocirc;ng b&aacute;o&quot;.</p> <p><span>Dựa tr&ecirc;n cập nhật n&agrave;y, </span><em style="font-size: 16px;">Guardian </em><span>đưa ra giả thuyết Tổng thống Trump đang&nbsp;l&ecirc;n kế hoạch đi đến một địa điểm n&agrave;o đ&oacute; b&ecirc;n ngo&agrave;i Nh&agrave; Trắng.</span></p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210561"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden dẫn trước, thị trấn ở Ireland chuẩn bị ăn mừng</h3> <p>Trong bối cảnh ứng vi&ecirc;n tổng thống đảng D&acirc;n chủ tiến gần đến chiến thắng, người d&acirc;n tại thị trấn Ballina thuộc miền T&acirc;y Ireland đang l&ecirc;n kế hoạch mở hội ăn mừng, bất chấp đại dịch Covid-19.</p> <p>Thị trấn Ballina l&agrave; qu&ecirc; gốc ph&iacute;a ngoại của &ocirc;ng Biden. Người d&acirc;n nơi đ&acirc;y ủng&nbsp;hộ đối với li&ecirc;n danh tranh cử tổng thống của đảng D&acirc;n chủ.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210554"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump đăng tweet c&aacute;o buộc phiếu bầu kh&ocirc;ng hợp lệ ở bang chiến trường</h3> <p>Viết tr&ecirc;n Twitter h&ocirc;m 7/11, Tổng thống Trump cho rằng: &quot;H&agrave;ng chục ngh&igrave;n phiếu bầu đ&atilde; được nhận một c&aacute;ch bất hợp ph&aacute;p sau 20h ng&agrave;y bầu cử 3/11, dễ d&agrave;ng thay đổi ho&agrave;n to&agrave;n kết quả ở bang Pennsylvania v&agrave; một số tiểu bang đang c&oacute; kết quả rất s&iacute;t sao kh&aacute;c&quot;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210553"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Hơn 20.000 phiếu gặp vấn đề ở Pennsylvania</h3> <p><em>CNN </em>cho biết điểm kiểm phiếu ở Philadelphia đang l&agrave;m việc chậm hơn v&agrave;i ng&agrave;y qua v&igrave; họ bắt đầu xử l&yacute; những l&ocirc; phiếu gặp vấn đề.&nbsp;</p> <p>&nbsp;Những l&ocirc; n&agrave;y c&oacute; gần 20.000 phiếu v&agrave; nh&agrave; chức tr&aacute;ch đang xem x&eacute;t kỹ lưỡng hơn.</p> <p>Trong đ&ecirc;m qua, khoảng 60 nh&acirc;n sự đ&atilde; l&agrave;m những bước chuẩn bị cho việc kiểm k&ecirc;&nbsp;số phiếu n&agrave;y. Họ ph&acirc;n loại phiếu theo từng nh&oacute;m vấn đề để xử l&yacute;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210550"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Rất hiếm bằng chứng x&aacute;c thực về gian lận bầu cử</h3> <p>&quot;C&aacute;c quan chức cấp bang, c&aacute;c địa phương v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n kiểm phiếu tr&ecirc;n cả nước thực sự rất nỗ lực. Ch&uacute;ng t&ocirc;i ghi nhận rất &iacute;t khiếu nại về c&aacute;ch tổ chức cuộc bầu cử&quot;, b&agrave; Weintraub, Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Bầu cử Li&ecirc;n bang, n&oacute;i với <em>CNN </em>trong cuộc phỏng vấn ng&agrave;y 7/11.</p> <p>&quot;N&oacute;i đ&uacute;ng hơn l&agrave; rất hiếm&nbsp;khiếu nại đủ thuyết phục. Kh&ocirc;ng c&oacute; bất kỳ bằng chứng n&agrave;o về bất kỳ kiểu gian lận n&agrave;o&quot;, b&agrave; n&oacute;i.</p> <p>Ảnh: <em>CNN</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 35" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_45113f32_c38a_4a39_b037_2d785aa5ac57.jpg" title="v ảnh 35" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210544"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Arizona sắp cập nhật kết quả kiểm phiếu mới</h3> <p>Hạt Maricopa, nơi c&oacute; th&agrave;nh phố Phoenix, dự kiến cập nhật kết quả kiểm phiếu đợt tiếp theo v&agrave;o gần trưa ng&agrave;y 7/11 (giờ địa phương).</p> <p>Theo c&aacute;c quan chức sở tại, gần như to&agrave;n bộ phiếu bầu sớm tại địa phương n&agrave;y sẽ được kiểm đếm trong h&ocirc;m nay.</p> <p>&Ocirc;ng Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump tại Arizona với khoảng c&aacute;ch 29.861 phiếu.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210542"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden gia tăng c&aacute;ch biệt ở Pennsylvania</h3> <p>Kết quả kiểm phiếu tại Pennsylvania cập nhật s&aacute;ng 7/11 (giờ địa phương) cho thấy c&aacute;ch biệt giữa &ocirc;ng Joe Biden v&agrave; Tổng thống Donald Trump đ&atilde; l&ecirc;n đến hơn 28.000 phiếu.</p> <p>Pennsylvania, bang chiến trường quan trọng với 20 phiếu đại cử tri, đ&atilde; ho&agrave;n tất kiểm kiểm đếm khoảng 96% tổng số phiếu.</p> <p>C&aacute;ch biệt giữa 2 ứng vi&ecirc;n l&agrave; 0,43 điểm. &Ocirc;ng Biden c&oacute; 3.336.913 phiếu ủng hộ. Trong khi đ&oacute;, Tổng thống Trump c&oacute; 3.308.077 phiếu bầu phổ th&ocirc;ng.</p> <p>Giới chức Pennsylvania sẽ tự động kiểm lại phiếu nếu ch&ecirc;nh lệch giữa hai ứng vi&ecirc;n l&agrave; 0,5 điểm hoặc &iacute;t hơn.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210539"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Kết quả cập nhật kiểm phiếu ở c&aacute;c bang quan trọng đến s&aacute;ng 7/11 (giờ địa phương)</h3> <p>Ảnh: <em>CNN</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 36" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_cnnupdate.jpg" title="v ảnh 36" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210524"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden l&ecirc;n trang nhất tờ b&aacute;o thuộc sở hữu của đồng minh &ocirc;ng Trump</h3> <p>&Ocirc;ng tr&ugrave;m truyền th&ocirc;ng Rupert Murdoch nổi tiếng lu&ocirc;n sớm ủng hộ ứng vi&ecirc;n tổng thống chiến thắng mỗi kỳ bầu cử. V&igrave; thế, tờ <em>New York Post </em>của &ocirc;ng thu h&uacute;t rất nhiều sự t&ograve; m&ograve; v&agrave;o s&aacute;ng 7/11.</p> <p>Cụ thể, tờ b&aacute;o đăng ảnh của &ocirc;ng Joe Biden ngay tr&ecirc;n trang nhất c&ugrave;ng th&ocirc;ng điệp: &quot;&Ocirc;ng Biden rất gần với chiến thắng&quot;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_murdoch.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210522"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Vẫn chưa thể kết luận cục diện bầu cử tổng thống</h3> <p>H&atilde;ng tin <em>AP</em> vẫn chưa thể tuy&ecirc;n bố ứng vi&ecirc;n n&agrave;o thắng ở&nbsp;Georgia v&igrave; c&aacute;ch biệt giữa 2 ứng vi&ecirc;n c&ograve;n qu&aacute; hẹp, trong khi số phiếu chưa đếm vẫn c&oacute; khả năng&nbsp;thay đổi cục diện. Cuộc đua ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; khả năng rơi v&agrave;o kịch bản phải kiểm phiếu lại.</p> <p>Tại Nevada, c&aacute;ch biệt giữa c&aacute;c ứng vi&ecirc;n cũng kh&ocirc;ng qu&aacute; lớn. Giới chức bang ng&agrave;y 5/11 th&ocirc;ng b&aacute;o c&ograve;n khoảng 190.000 phiếu chưa kiểm tr&ecirc;n to&agrave;n bang.</p> <p>Ở North Carolina, cuộc đua cũng chưa ng&atilde; ngũ. &Ocirc;ng Trump đang dẫn trước &ocirc;ng Biden gần 77.000 phiếu. Tuy nhi&ecirc;n, c&ograve;n khoảng 116.000 phiếu qua đường bưu điện c&ograve;n chưa kiểm. Nh&agrave; chức tr&aacute;ch c&oacute; thời hạn&nbsp;đến ng&agrave;y 12/11 để kiểm xong.</p> <p>&Ocirc;ng Biden cũng đang dẫn trước Tổng thống Trump ở Pennsylvania nhưng c&aacute;ch biệt kh&ocirc;ng đ&aacute;ng kể. Nếu ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ chỉ hơn đối thủ 0,5 điểm phần trăm, hoặc &iacute;t hơn,&nbsp;bang n&agrave;y sẽ tự động tổ chức kiểm phiếu lại.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210517"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden c&oacute; thể an to&agrave;n ở Pennsylvania</h3> <p><em style="font-size: 16px;">CNN </em><span>cho rằng&nbsp;những th&ocirc;ng tin mang t&iacute;nh quyết định cho cuộc bầu cử năm nay c&oacute; thể được c&ocirc;ng bố v&agrave;o s&aacute;ng 7/11 (giờ địa phương).</span></p> <p>&Ocirc;ng Joe Biden c&oacute; thể gia tăng c&aacute;ch biệt ở Pennsylvania v&agrave; tho&aacute;t khỏi kịch bản kiểm phiếu lại. Hiện tại tỷ số giữa &ocirc;ng Biden v&agrave; đương kim tổng thống l&agrave; 49,6% v&agrave; 49,1% tr&ecirc;n tổng số 96% phiếu đ&atilde; được kiểm đếm ở bang n&agrave;y.&nbsp;</p> <p>Việc kiểm phiếu lại sẽ tự động được tiến h&agrave;nh nếu c&aacute;ch biệt giữa 2 ứng vi&ecirc;n l&agrave; 0,5 điểm hoặc &iacute;t hơn.</p> <p>Nevada v&agrave; Arizona cũng sắp cập nhật số phiếu. D&ugrave; vậy, cục diện hiện nay nh&igrave;n chung vẫn chưa thay đổi đ&aacute;ng kể.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210512"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Nước Mỹ bước v&agrave;o ng&agrave;y thứ 4 hậu bầu cử, nh&agrave; đầu tư chuyển hướng sang thượng viện</h3> <p>Khi &ocirc;ng Biden được c&aacute;c h&atilde;ng th&ocirc;ng tấn lớn đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; c&oacute; cơ hội chiến thắng lớn, thậm ch&iacute; gi&agrave;nh được 300 phiếu đại cử tri, th&igrave; c&aacute;c nh&agrave; đầu tư ở phố Wall đang ch&uacute; trọng hơn v&agrave;o cuộc đua gi&agrave;nh quyền kiểm so&aacute;t thượng viện.</p> <p>Theo <em>Reuters</em>, những vấn đề nh&agrave; đầu tư quan t&acirc;m như diễn biến của c&aacute;c quy định về thuế, luật lệ v&agrave; triển vọng của c&aacute;c chương tr&igrave;nh k&iacute;ch th&iacute;ch. Thượng viện hiện do phe Cộng h&ograve;a kiểm so&aacute;t, trong khi kết quả bầu cử đến hiện tại cho thấy hai b&ecirc;n vẫn bất ph&acirc;n thắng bại.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210500"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Kh&oacute; khăn cho nh&oacute;m chuyển giao của &ocirc;ng Biden</h3> <p>D&ugrave; chưa c&oacute; kết quả ch&iacute;nh thức về ứng vi&ecirc;n đắc cử, nh&oacute;m chuy&ecirc;n tr&aacute;ch chuyển giao ch&iacute;nh quyền của &ocirc;ng Biden vẫn cần bắt tay ngay v&agrave;o c&ocirc;ng việc, theo <em>Guardian</em>.</p> <p>Người đứng đầu nh&oacute;m l&agrave; Ted Kaufman, một cố vấn l&acirc;u năm của &ocirc;ng Biden.&nbsp;</p> <p>Khi nước Mỹ th&ecirc;m một ng&agrave;y tr&ocirc;i qua m&agrave; chưa c&oacute; kết quả bầu cử ch&iacute;nh thức, &ocirc;ng Biden lại mất đi một ng&agrave;y qu&yacute; gi&aacute; để chuẩn bị cho nhiệm kỳ.</p> <p>Nếu đắc cử, &ocirc;ng Biden sẽ phải bổ nhiệm khoảng 4.000 nh&acirc;n sự, trong đ&oacute; khoảng 1.200 trường hợp cần được quốc hội&nbsp;ph&ecirc; duyệt.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210495"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Thủ tướng Fiji ch&uacute;c mừng &ocirc;ng Biden</h3> <p>Thủ tướng Fiji Frank Bainimarama quyết định đăng th&ocirc;ng điệp ch&uacute;c mừng &ocirc;ng Joe Biden, ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ. &Ocirc;ng k&ecirc;u gọi &quot;c&ugrave;ng nhau cứu Tr&aacute;i Đất khỏi t&igrave;nh trạng khẩn cấp về kh&iacute; hậu v&agrave; t&aacute;i thiết nền kinh tế to&agrave;n cầu tốt hơn&quot;.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, Thủ tướng Slovenia Janez Jansa ng&agrave;y 7/11 trở th&agrave;nh nh&agrave; l&atilde;nh đạo nước ngo&agrave;i đầu ti&ecirc;n ch&uacute;c mừng &ocirc;ng Donald Trump &quot;chiến thắng&quot;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 37" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_z2165751195763_4c9f42436695a84c27f1262f80eb3bd1.jpg" title="v ảnh 37" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210484"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Ph&aacute; &acirc;m mưu rải phiếu giả tại Pennsylvania</h3> <p>Hai đối tượng vũ trang từng&nbsp;bị bắt trước điểm kiểm phiếu tại Philadelphia, bang Pennsylvania, ng&agrave;y 5/11, thừa nhận &acirc;m mưu muốn ph&aacute;t t&aacute;n phiếu bầu giả.</p> <p>C&aacute;c c&ocirc;ng tố vi&ecirc;n cho biết nh&oacute;m nghi phạm đến từ Virginia.</p> <p>Họ mang theo một xe tải đầy phiếu bầu giả v&agrave;&nbsp;nhiều s&uacute;ng ngắn.</p> <p>Cảnh s&aacute;t c&ograve;n t&igrave;m thấy một s&uacute;ng trường b&aacute;n tự động v&agrave; khoảng 160 vi&ecirc;n đạn. Xe của họ c&oacute; k&yacute; hiệu của nh&oacute;m lan truyền thuyết &acirc;m mưu QAnon, vốn ủng hộ &ocirc;ng Trump.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210483"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden tiến gần hơn đến v&ugrave;ng an to&agrave;n ở Georgia</h3> <p>Kết quả kiểm phiếu rạng s&aacute;ng 7/11 tại hạt Fulton, bang Georgia, cho thấy &ocirc;ng Joe Biden tiếp tục gia tăng c&aacute;ch biệt với Tổng thống Trump.</p> <p>Ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ đang c&oacute; nhiều hơn đối thủ 7.248 phiếu, trong khi bang Georgia đ&atilde; kiểm được 98% phiếu.</p> <p>Theo <em>New York Times</em>, c&aacute;ch biệt giữa hai người đang l&agrave; 0,1 điểm.</p> <p>Nếu vẫn l&agrave; ứng vi&ecirc;n c&oacute; nhiều phiếu nhất sau khi việc kiểm phiếu ho&agrave;n tất ở Georgia, &ocirc;ng Biden cần phải hơn đối thủ tối thiểu 0,5 điểm&nbsp;để tho&aacute;t để tho&aacute;t kịch bản đếm lại phiếu ở bang n&agrave;y.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210482"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>T&iacute;n hiệu bất ngờ từ &ocirc;ng tr&ugrave;m truyền th&ocirc;ng Mỹ</h3> <p>Nhiều cơ quan th&ocirc;ng tấn của Rupert Murdoch, &ocirc;ng tr&ugrave;m truyền th&ocirc;ng với xu hướng ch&iacute;nh trị bảo thủ, đang&nbsp;thay đổi th&ocirc;ng điệp chuyển tới kh&aacute;n giả.</p> <p>Theo <em>Guardian</em>, phe n&agrave;y bắt đầu cảnh b&aacute;o người xem&nbsp;rằng Tổng thống Donald Trump c&oacute; thể thất bại với cuộc bầu cử năm nay.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210481"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Phe &ocirc;ng Trump nhắn tin h&agrave;ng loạt, k&ecirc;u gọi biểu t&igrave;nh</h3> <p>Tổng đ&agrave;i tin nhắn thuộc sở hữu của Gary Coby, một nh&acirc;n vật cấp cao trong chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Trump, bị ph&aacute;t hiện gửi h&agrave;ng ngh&igrave;n tin nhắn k&ecirc;u gọi cử tri Mỹ biểu t&igrave;nh tại Philadelphia, theo <em>Guardian</em>.</p> <p>Th&agrave;nh phố n&agrave;y c&ograve;n h&agrave;ng ngh&igrave;n phiếu bầu chưa kiểm. Tại Pennsylvania,&nbsp;&ocirc;ng Joe Biden đang li&ecirc;n tục gia tăng khoảng c&aacute;ch với Tổng thống Mỹ.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210480"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden gia tăng khoảng c&aacute;ch dẫn ở Georgia</h3> <p>&Ocirc;ng Biden gia tăng khoảng c&aacute;ch dẫn&nbsp;ở Georgia (GA) với đợt phiếu kiểm đếm mới. Hiện &ocirc;ng dẫn trước Tổng thống&nbsp;Trump 7.248 phiếu. Bang Georgia, vốn truyền thống của phe Cộng h&ograve;a,&nbsp;c&oacute; 16 phiếu đại cử tri.&nbsp;</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 38" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_screen_shot_2020_11_07_at_14.59.46.png" title="v ảnh 38" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210479"> <div class="event"> <div class="event-content">Những người ủng hộ Tổng thống Trump cầu nguyện, mong thế trận đảo chiều.&nbsp; <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 39" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_35334114_0_image_m_8_1604671307784.jpg" title="v ảnh 39" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 40" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_trump_rally_staten_island_2_1.jpg" title="v ảnh 40" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 41" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_web_wo07_us_election_evangelicals.jpg" title="v ảnh 41" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210478"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Giữa bầu cử căng thẳng, Mỹ li&ecirc;n tục lập kỷ lục số ca mắc Covid-19</h3> <p>Trong khi nước Mỹ chăm ch&uacute; d&otilde;i theo mọi chuyển biến về số phiếu, số ca mắc Covid-19 l&ecirc;n mức kỷ lục ng&agrave;y thứ ba li&ecirc;n tiếp, với hơn 129.000 ca ng&agrave;y 6/11.</p> <p><span>Mỹ</span>&nbsp;li&ecirc;n tiếp lập kỷ lục 107.000 ca mắc Covid-19 mới ng&agrave;y 4/11, l&ecirc;n 121.000 ca ng&agrave;y 5/11, rồi l&ecirc;n 129.000 ca ng&agrave;y 6/11, theo dữ liệu của&nbsp;<em>New York Times</em>.</p> <p>Số ca tử vong vượt 1.000 ca trong bốn ng&agrave;y liền. Ng&agrave;y 6/11, số ca tử vong l&agrave; 1.211. Lần cuối c&ugrave;ng Mỹ c&oacute; một giai đoạn tương tự l&agrave; th&aacute;ng 8.</p> <p>Dịch bệnh đ&atilde; tăng vọt ở Mỹ nhiều tuần nay, v&ugrave;ng Trung T&acirc;y bị ảnh hưởng nặng nhất nhưng số ca mới cũng tăng mạnh ở ph&iacute;a nam, ph&iacute;a đ&ocirc;ng bắc v&agrave; ph&iacute;a t&acirc;y nước Mỹ, ngang với hồi m&ugrave;a xu&acirc;n năm nay.</p> <p>T&iacute;nh đến 6/11, Mỹ c&oacute; 236.000 ca tử vong v&agrave; 9,7 triệu ca nhiễm Covid-19.&nbsp;</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210477"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>TT Trump thất vọng với đội ngũ luật sư v&igrave; c&aacute;c vụ kiện chưa tiến triển</h3> <p>Theo&nbsp;<em>CNN</em>, Tổng thống&nbsp;<span>Mỹ</span>&nbsp;<span>Donald Trump</span>&nbsp;đang ho&agrave;i nghi về năng lực của đội ngũ ph&aacute;p l&yacute; dưới quyền, cho rằng nh&oacute;m n&agrave;y kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng nhu cầu trong c&aacute;c vụ kiện li&ecirc;n quan tới bầu cử. &Ocirc;ng Trump đang y&ecirc;u cầu t&igrave;m th&ecirc;m c&aacute;c luật sư giỏi hơn, một nguồn tin cho biết.</p> <p>Hiện tại, đội ngũ ph&aacute;p l&yacute; của Tổng thống Trump đang được dẫn dắt bởi những luật sư đ&atilde; c&oacute; nhiều năm l&agrave;m việc c&ugrave;ng &ocirc;ng.</p> <p>Một trong số c&aacute;c luật sư đứng đầu đội ngũ của Tổng thống Trump l&agrave; Jay Sekulow, người từng bảo vệ &ocirc;ng Trump trong vụ điều tra của c&ocirc;ng tố vi&ecirc;n đặc biệt Robert Mueller. &Ocirc;ng Sekulow đang điều h&agrave;nh c&aacute;c nỗ lực ph&aacute;p l&yacute; th&aacute;ch thức tiến tr&igrave;nh kiểm phiếu ở Pennsylvania.</p> <p>C&aacute;c nguồn tin từ phe Cộng h&ograve;a cho biết một số luật sư danh tiếng đang được đội ngũ của Tổng thống Trump li&ecirc;n hệ như Noel Francisco, Emmet Flood v&agrave; Cleta Mitchell.</p> <p>Ashley Taylor, luật sư từng đại diện cho c&aacute;c ứng vi&ecirc;n Cộng h&ograve;a trong y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại v&agrave; c&aacute;c vụ kiện bầu cử kh&aacute;c, nhận định c&oacute; khả năng đội ngũ luật sư hiện tại của Tổng thống Trump cho rằng một số h&agrave;nh động v&agrave; quan điểm của đội ngũ chiến dịch tranh cử của ứng vi&ecirc;n Cộng h&ograve;a l&agrave; kh&ocirc;ng khả thi.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210476"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Luật sư của &ocirc;ng Trump: Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ chiến đấu tới ph&uacute;t cuối c&ugrave;ng</h3> <p><span>Luật sư của Tổng thống Trump ở c&aacute;c bang</span>&nbsp;đang tiếp tục tập hợp bằng chứng để khởi kiện kết quả kiểm phiếu, đồng thời cho biết c&aacute;c vụ kiện sẽ được tiến h&agrave;nh tới c&ugrave;ng.</p> <p>Trước cuộc bầu cử, chiến dịch của Tổng thống Trump v&agrave; Ủy ban Quốc gia đảng Cộng h&ograve;a đ&atilde; chỉ định luật sư đại diện ở c&aacute;c bang. Chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng cũng tổ chức một li&ecirc;n minh c&oacute; t&ecirc;n &quot;C&aacute;c luật sư ủng hộ Trump&quot;.</p> <p>C&aacute;c luật sư n&agrave;y hiện thu thập bằng chứng nhằm khởi động thủ tục ph&aacute;p l&yacute; th&aacute;ch thức kết quả kiểm phiếu. Một luật sư cho biết đang tổng hợp c&aacute;c vụ việc c&oacute; dấu hiệu bất thường để tiến h&agrave;nh vụ kiện c&oacute; hệ thống, thay v&igrave; những vụ kiện nhỏ lẻ từng bị c&aacute;c thẩm ph&aacute;n b&aacute;c bỏ trước đ&oacute;, theo&nbsp;<em>CNN</em>.</p> <p>Một nguồn thạo tin cho biết c&aacute;c luật sư sẽ kh&ocirc;ng mạo hiểm với danh tiếng của m&igrave;nh, họ sẽ chỉ nộp đơn tới t&ograve;a &aacute;n nếu nhận thấy c&oacute; đầy đủ bằng chứng v&agrave; vụ kiện kh&ocirc;ng tr&aacute;i đạo đức.</p> <p>Một số luật sư tin rằng đội ngũ của Tổng thống Trump c&oacute; cơ hội ở &iacute;t nhất 2 bang nơi số phiếu c&aacute;ch biệt giữa hai ứng vi&ecirc;n l&agrave; rất nhỏ. Vụ kiện sẽ được tiến h&agrave;nh d&ugrave; cơ hội chiến thắng của &ocirc;ng Trump ng&agrave;y c&agrave;ng mong manh.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 42" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_giuliani_2.jpg" title="v ảnh 42" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210475"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Phe Cộng h&ograve;a huy động <abbr class="rate-usd">60 triệu USD</abbr> gi&uacute;p &ocirc;ng Trump kiện kết quả bầu cử</h3> <p><span>Đảng Cộng h&ograve;a đang cố huy động &iacute;t nhất <abbr class="rate-usd">60 triệu USD</abbr></span>&nbsp;để kiện kết quả bầu cử - con số cho thấy quy m&ocirc; cuộc chiến ph&aacute;p l&yacute; m&agrave; Tổng thống Trump muốn thực hiện.</p> <p>Con số&nbsp;<abbr class="rate-usd">60 triệu USD</abbr>&nbsp;được ba nguồn tin n&oacute;i với&nbsp;<em>Reuters</em>, bao gồm một nh&agrave; t&agrave;i trợ của đảng Cộng h&ograve;a vừa được chiến dịch &ocirc;ng Trump v&agrave; Ủy ban Quốc gia đảng Cộng h&ograve;a đề nghị quy&ecirc;n g&oacute;p.</p> <p>Nhưng hai nguồn tin kh&aacute;c n&oacute;i chiến dịch &ocirc;ng Trump c&ograve;n muốn huy động 100 triệu, cho một quỹ chung giữa chiến dịch v&agrave; Ủy ban Quốc gia đảng Cộng h&ograve;a.</p> <p>Trong khi &ocirc;ng Biden đang &ldquo;chạm một tay&rdquo; v&agrave;o chức tổng thống nhờ đang dẫn ở c&aacute;c bang sẽ cho &ocirc;ng đủ số phiếu đại cử tri, chiến dịch &ocirc;ng Trump đang cố lật ngược bằng c&aacute;ch &ldquo;khởi kiện h&agrave;ng loạt&rdquo;, với những c&aacute;o buộc kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở.</p> <p>Họ đ&atilde; bị t&ograve;a &aacute;n ở Georgia v&agrave; Nevada b&aacute;c bỏ đơn kiện.&nbsp;</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210474"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Biden: Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể l&agrave; đối thủ, nhưng ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng phải l&agrave; kẻ th&ugrave;</h3> <p>&quot;Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể l&agrave; đối thủ, nhưng ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng phải l&agrave; kẻ th&ugrave;. Ch&uacute;ng ta đều l&agrave; người Mỹ&quot;, &ocirc;ng Biden n&oacute;i, k&ecirc;u gọi người d&acirc;n đo&agrave;n kết, vượt qua những giận dữ&nbsp;sau m&ugrave;a bầu cử chia rẽ. Ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ tiếp tục k&ecirc;u gọi cử tri b&igrave;nh tĩnh sau khi cuộc bầu cử kết th&uacute;c.</p> <p>&Ocirc;ng Biden cũng nhấn mạnh ưu ti&ecirc;n đối ph&oacute; với đại dịch Covid-19 sau khi tiếp quản Nh&agrave; Trắng. Ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ cho biết đội ngũ của &ocirc;ng đ&atilde; bắt đầu c&ocirc;ng việc để t&igrave;m ra giải ph&aacute;p đối với đại dịch, cũng như c&aacute;c vấn đề kh&aacute;c.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể cứu những sinh mạng đ&atilde; mất đi, nhưng c&oacute; thể cứu rất nhiều người trong những th&aacute;ng tới&quot;, &ocirc;ng Biden&nbsp;n&oacute;i.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 43" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_kmd_284.jpg" title="v ảnh 43" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210473"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden: Ch&uacute;ng ta đ&atilde; l&agrave;m rất tốt tr&ecirc;n cả nước</h3> &quot;Một trong những điều t&ocirc;i đặc biệt tự h&agrave;o l&agrave; ch&uacute;ng ta đ&atilde; l&agrave;m tốt tr&ecirc;n khắp cả nước&quot;, &ocirc;ng Biden n&oacute;i, nhắc tới việc &ocirc;ng&nbsp;đang dẫn trước ở Arizona v&agrave; Georgia, những th&agrave;nh tr&igrave; của đảng Cộng h&ograve;a. &Ocirc;ng thừa nhận qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm phiếu diễn ra rất chậm v&agrave; k&ecirc;u gọi cử tri Mỹ tiếp tục ki&ecirc;n nhẫn, bởi số phiếu bầu kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; những con số m&agrave; c&ograve;n đại diện cho tiếng n&oacute;i của c&aacute;c cử tri.</div> </div> </li> <li class="comment" id="210472"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Biden: Ch&uacute;ng ta đang tr&ecirc;n đ&agrave; thắng hơn 300 phiếu đại cử tri</h3> <p>Ph&aacute;t biểu ng&agrave;y 7/11, ứng vi&ecirc;n Joe Biden tuy&ecirc;n bố sẽ chiến thắng cuộc đua v&agrave;o Nh&agrave; Trắng. &quot;Ch&uacute;ng ta đang tr&ecirc;n đ&agrave; thắng hơn 300 phiếu đại cử tri&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i từ Wilmington, Delaware.&nbsp;</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 44" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_kmd_283.jpg" title="v ảnh 44" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210471"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump r&uacute;t ngắn khoảng c&aacute;ch ở Arizona</h3> <p>Arizona (AZ) vừa cập nhật kết quả kiểm phiếu mới nhất. Theo đ&oacute;, Tổng thống Trump đ&atilde; r&uacute;t ngắn khoảng c&aacute;ch với ứng vi&ecirc;n Joe Biden xuống 29.861 phiếu, giảm đ&aacute;ng kể so với con số 38.455 phiếu trước đ&oacute;, theo <em>New York Times</em>.</p> <p>Từ h&ocirc;m 4/11, <em>AP </em>v&agrave; <em>Fox News</em> đ&atilde; dự đo&aacute;n ứng vi&ecirc;n Biden gi&agrave;nh chiến thắng ở Arizona. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c h&atilde;ng th&ocirc;ng tấn lớn kh&aacute;c của Mỹ chưa kết luận người chiến thắng chung cuộc ở bang n&agrave;y.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 45" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_screen_shot_2020_11_07_at_09.14.24.png" title="v ảnh 45" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210470"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>CNN: &Ocirc;ng Trump thừa nhận c&oacute; thể kh&ocirc;ng thắng được bầu cử</h3> <p><em>CNN&nbsp;</em>ng&agrave;y 7/11 dẫn nguồn tin từ Nh&agrave; Trắng cho biết Tổng thống Trump &quot;bắt đầu thừa nhận với c&aacute;c trợ l&yacute;&quot; khả năng &ocirc;ng kh&ocirc;ng thể lật ngược t&igrave;nh thế để chiến thắng cuộc bầu cử</p> <p>Nguồn tin cho biết d&ograve;ng chia sẻ mới đ&acirc;y tr&ecirc;n Twitter cho thấy &ocirc;ng Trump đ&atilde; hạ giọng rất nhiều so với tuy&ecirc;n bố h&ocirc;m 3/11, cũng như c&aacute;c b&agrave;i đăng kh&aacute;c tr&ecirc;n Twitter trước đ&oacute;.</p> <p>Điều n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa l&agrave; &ocirc;ng Trump chuẩn bị thừa nhận thất bại hay từ bỏ c&aacute;c vụ kiện nhằm th&aacute;ch thức kết quả cuộc bầu cử, nguồn tin nhấn mạnh. Tuy nhi&ecirc;n, Tổng thống Trump đ&atilde; bắt đầu &quot;thực tế&quot; khi kết quả bất lợi li&ecirc;n tục đổ về.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 46" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_trump_lose.jpg" title="v ảnh 46" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210469"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>C&aacute;c k&ecirc;nh ở Mỹ chờ thời điểm để tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden thắng cử</h3> <p><span>C&aacute;c k&ecirc;nh truyền h&igrave;nh v&agrave; b&aacute;o ch&iacute; Mỹ đang chuẩn bị</span>&nbsp;để tuy&ecirc;n bố người thắng cử tổng thống. C&aacute;c bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n &ldquo;hạng A&rdquo; được xếp lịch để l&ecirc;n s&oacute;ng ngay khi kết quả trở n&ecirc;n chắc chắn.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_06foxnews_01_jumbo_fox.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p>Fox News đưa tin về từng thay đổi trong c&aacute;ch biệt ở c&aacute;c bang c&ograve;n lại.&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Tuy&ecirc;n bố người thắng cử của b&aacute;o đ&agrave;i Mỹ dựa v&agrave;o số phiếu được kiểm ở c&aacute;c bang, v&agrave; liệu kết quả c&ograve;n c&oacute; x&aacute;c suất đảo ngược hay kh&ocirc;ng dựa v&agrave;o đặc điểm của số phiếu c&ograve;n lại. D&ugrave; c&oacute; độ tin cậy cao, đ&oacute; vẫn l&agrave; kết quả kh&ocirc;ng ch&iacute;nh thức.</p> <p>Kết quả ch&iacute;nh thức được c&aacute;c bang nộp l&ecirc;n Quốc hội v&agrave;o th&aacute;ng 12, thường chỉ mang t&iacute;nh h&igrave;nh thức.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210468"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>C&ograve;n hơn 250.000 phiếu chưa được kiểm đếm ở Arizona</h3> <p>Katie Hobbs, quan chức cấp cao của Arizona, cho biết bang n&agrave;y c&ograve;n khoảng 250.000-270.000 phiếu chưa được kiểm đếm, theo&nbsp;<em>CNN</em>.</p> <p>Khoảng 137.000 phiếu thuộc về hạt Maricopa, nơi hai ứng vi&ecirc;n đang cạnh tranh nhau s&aacute;t n&uacute;t. Trong tối 6/11 (giờ địa phương), Arizona sẽ c&ocirc;ng bố kết quả việc kiểm đếm một lượng phiếu lớn tại bang n&agrave;y.</p> <p>&quot;Họ đang xử l&yacute; khoảng 60.000-70.000 phiếu c&ugrave;ng l&uacute;c. T&ocirc;i được biết họ sẽ kiểm phiếu trong suốt cuối tuần, v&igrave; vậy sẽ c&oacute; phần lớn kết quả trong cuối tuần n&agrave;y, trừ c&aacute;c phiếu bầu tạm thời&quot;, b&agrave; Hobbs n&oacute;i.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210467"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden gia tăng khoảng c&aacute;ch dẫn ở Pennsylvania v&agrave; Nevada</h3> <p>Khoảng c&aacute;ch giữa hai ứng vi&ecirc;n tổng thống Mỹ tiếp tục được nới rộng sau khi kết quả kiểm phiếu mới được cập nhật.</p> <p>Ở Pennsylvania (PA), số phiếu &ocirc;ng Biden dẫn trước tăng từ 14.518 phiếu l&ecirc;n 17.053 phiếu. Trong khi đ&oacute;, khoảng c&aacute;ch ở Nevada (NV) đ&atilde; tăng từ 20.137 phiếu l&ecirc;n 22.657 phiếu.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 47" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_screen_shot_2020_11_07_at_06.52.42.png" title="v ảnh 47" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210466"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống Trump: &Ocirc;ng Biden kh&ocirc;ng n&ecirc;n tuy&ecirc;n bố chiến thắng</h3> <p>Viết tr&ecirc;n Twitter ng&agrave;y 7/11, Tổng thống Trump n&oacute;i &ocirc;ng Joe Biden kh&ocirc;ng n&ecirc;n tuy&ecirc;n bố chiến thắng cuộc đua tổng thống một c&aacute;ch sai tr&aacute;i.&quot;T&ocirc;i cũng c&oacute; thể tuy&ecirc;n bố chiến thắng như vậy. C&aacute;c thủ tục ph&aacute;p l&yacute; giờ mới bắt đầu&quot;, Tổng thống Trump viết.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 48" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_screen_shot_2020_11_07_at_06.06.00.png" title="v ảnh 48" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210465"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden nới rộng gấp đ&ocirc;i c&aacute;ch biệt ở Georgia</h3> <p>Ở Georgia, nơi &ocirc;ng Biden vươn l&ecirc;n dẫn trước c&aacute;ch đ&acirc;y nửa ng&agrave;y, số phiếu &ocirc;ng hơn đối thủ hiện l&agrave; 4.263, sau khi kết quả kiểm 7.000 phiếu ở hạt Gwinnett, gần Atlanta, được c&ocirc;ng bố.</p> <p>Georgia c&oacute; 16 phiếu đại cử tri.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210464"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Chiến dịch &ocirc;ng Trump gửi thư y&ecirc;u cầu nh&agrave; t&agrave;i trợ đồng h&agrave;nh</h3> <p>Theo <em>Guardian</em>, l&aacute; thư gần đ&acirc;y chiến dịch của &ocirc;ng Trump gửi cho c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ cho thấy chiến dịch đ&atilde; chuyển từ ngọt nhẹ thuyết phục sang hung hăng. &quot;Cho đến nay, c&aacute;c bạn đ&atilde; bỏ qua tất cả email đề nghị c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i BẢO VỆ CUỘC BẦU CỬ. Bạn đ&atilde; phớt lờ Team Trump, Eric, Lara, Don v&agrave; ph&oacute; tổng thống v&agrave; bạn phớt lờ cả tổng thống Mỹ&quot;, l&aacute; thư viết. &quot;H&Agrave;NG TRĂM NGH&Igrave;N người y&ecirc;u nước đ&atilde; ra mặt lần đầu trong 48 giờ qua, <em>sao kh&ocirc;ng thấy bạn đ&acirc;u?</em>&quot;.</p> <p>Ảnh: <em>Guardian/Twitter David Cay Johnston</em>.</p> <table class="picture screenshot"> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 49" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_emk7ccdx0aizqye.jpg" title="v ảnh 49" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210463"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden sẽ ph&aacute;t biểu</h3> <p>&Ocirc;ng Biden sẽ ph&aacute;t biểu v&agrave;o tối 6/11 (giờ địa phương).</p> <p>C&aacute;c cố vấn th&acirc;n cận của &ocirc;ng được nh&igrave;n thấy tại lobby của Trung t&acirc;m Chase ở Wilmington, Delaware, l&agrave;m việc t&iacute;ch cực xuy&ecirc;n ng&agrave;y để chuẩn bị địa điểm cho b&agrave;i ph&aacute;t biểu tối nay. Xe chở thiết bị được nh&igrave;n thấy đang đậu trước s&acirc;n khấu, nơi &ocirc;ng Biden v&agrave; ứng vi&ecirc;n ph&oacute; tổng thống Kamala Harris dự kiến xuất hiện.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, &ocirc;ng Biden c&ugrave;ng c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n chiến dịch đang theo d&oacute;i s&aacute;t sao kết quả. &Ocirc;ng Biden ở nh&agrave; c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c cố vấn cấp cao, nguồn tin th&acirc;n cận n&oacute;i với <em>CNN</em>.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210462"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden gia tăng khoảng c&aacute;ch dẫn ở Georgia</h3> <p>Khoảng c&aacute;ch dẫn của &ocirc;ng Biden ở bang Georgia (GA) đ&atilde; được nới rộng từ hơn 1.000 phiếu l&ecirc;n 4.263 phiếu. Khoảng c&aacute;ch dẫn ở Nevada (NV) hiện cũng đ&atilde; tăng l&ecirc;n tr&ecirc;n 20.000 phiếu.&nbsp;</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 50" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_screen_shot_2020_11_07_at_05.00.28.png" title="v ảnh 50" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210461"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống Trump sẽ tiếp tục cuộc chiến ph&aacute;p l&yacute;</h3> <p>Tuy&ecirc;n bố của Tổng thống Trump h&ocirc;m 6/11 cho thấy &ocirc;ng sẽ kh&ocirc;ng dễ d&agrave;ng từ bỏ d&ugrave; kết quả hiện tại cho thấy c&ograve;n đường t&aacute;i đắc cử của &ocirc;ng&nbsp;ng&agrave;y c&agrave;ng hẹp.</p> <p>&quot;T&ocirc;i sẽ theo đuổi qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y trong mọi kh&iacute;a cạnh luật ph&aacute;p để đảm bảo người d&acirc;n Mỹ c&oacute; thể tin tưởng v&agrave;o ch&iacute;nh quyền. T&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng bao giờ ngừng đấu tranh cho đất nước ch&uacute;ng ta&quot;, &ocirc;ng Trump n&oacute;i th&ocirc;ng qua một th&ocirc;ng b&aacute;o của&nbsp;Nh&agrave; Trắng.</p> <p>Tổng thống đang bị dẫn trước ở hầu hết c&aacute;c bang chiến trường chưa c&oacute; kết quả, trừ North Carolina. Trong diễn biến g&acirc;y bất lợi cho &ocirc;ng, tổng thống bị đối thủ Joe Biden dẫn ngược&nbsp;lại&nbsp;tại Pennsylvania, bang c&oacute; 20 phiếu đại cử tri.&nbsp;</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 51" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2020_11_06t181545z_1482751500_rc2uxj91ptec_rtrmadp_3_usa_election_trump.jpg" title="v ảnh 51" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210460"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>B&agrave; Pelosi, &ocirc;ng Obama tự tin &ocirc;ng Biden sẽ thắng</h3> <p>&quot;Ch&uacute;ng ta đ&atilde; kh&ocirc;ng thắng mọi trận chiến cho Hạ viện, nhưng ch&uacute;ng ta đ&atilde; thắng cả cuộc chiến&quot;, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi khẳng định trong cuộc họp b&aacute;o s&aacute;ng 6/11.</p> <p>B&agrave; tự tin &ocirc;ng Joe Biden sẽ sớm được tuy&ecirc;n bố l&agrave; tổng thống t&acirc;n cử.</p> <p>Theo b&agrave;, &ocirc;ng Biden sẽ mang đến cơ hội rất lớn d&ugrave; đảng D&acirc;n chủ mất một v&agrave;i ghế tại Hạ viện v&agrave;o năm nay.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, trợ l&yacute; của &ocirc;ng Barack Obama tiết lộ vị cựu tổng thống ho&agrave;n to&agrave;n tin tưởng v&agrave;o hệ thống bầu cử Mỹ v&agrave; tự tin &ocirc;ng Biden sẽ chiến thắng.</p> <p>Ảnh: <em>CNN</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 52" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_pelosi.jpg" title="v ảnh 52" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210459"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden gia tăng ưu thế so với &ocirc;ng Trump ở Nevada</h3> <p><em>New York Times </em>v&agrave; <em>NBC </em>cho biết hạt Clark trong lần cập nhật mới nhất đ&atilde; gi&uacute;p &ocirc;ng Biden gia tăng khoảng c&aacute;ch.&nbsp;</p> <p>Cựu ph&oacute; tổng thống Mỹ đang c&oacute; nhiều hơn đối thủ 20.548 phiếu.</p> <p><em>AP </em>cho biết c&aacute;ch biệt giữa hai ứng vi&ecirc;n l&ecirc;n đến 1,7 điểm. Tỷ số giữa c&aacute;c ứng vi&ecirc;n l&agrave; 49,8% v&agrave; 48,1% với lợi thế nghi&ecirc;ng về &ocirc;ng Biden.</p> <p>John Rashtor, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n tờ <em>Nevada Independent</em>, nhận định cuộc đua tại Nevada c&oacute; lẽ đ&atilde; ng&atilde; ngũ.&nbsp;</p> <p>Theo <em>Reuters</em>, Nevada đ&atilde; kiểm được khoảng 92% phiếu bầu. Số phiếu chưa kiểm gần như nằm to&agrave;n bộ tại hạt Clark.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210458"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden đang dẫn trước ở 4 bang chiến trường</h3> <p>Ngoại trừ North Carolina, &ocirc;ng Biden đang dẫn trước ở 4 bang quan trọng. Khoảng c&aacute;ch giữa c&aacute;c ứng vi&ecirc;n ở bang Nevada được nới rộng đ&aacute;ng kể, khi &ocirc;ng Biden đang nhiều hơn &ocirc;ng Trump hơn 22.000 phiếu bầu.</p> <p>Ảnh: <em>CNN</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 53" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_z2164809522525_eca3322034aba1d0e333459efdfb3038.jpg" title="v ảnh 53" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210457"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Chủ tịch Hạ viện Mỹ tự tin &ocirc;ng Biden đắc cử</h3> <p>Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, một l&atilde;nh đạo của đảng D&acirc;n chủ, tự tin khẳng định&nbsp;ứng vi&ecirc;n Joe Biden &quot;sẽ sớm đổi danh xưng&nbsp;từ ph&oacute; tổng thống sang Tổng thống đắc cử Joe Biden&quot;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210456"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cố vấn của &ocirc;ng Trump n&oacute;i sẽ c&oacute; chuyển giao quyền lực h&ograve;a b&igrave;nh</h3> <p>Cố vấn kinh tế của Tổng thống Trump, &ocirc;ng Larry Kudlow, bất ngờ chia sẻ: &quot;T&ocirc;i nghĩ sẽ c&oacute; chuyển giao quyền lực h&ograve;a b&igrave;nh&quot;.</p> <p>&Ocirc;ng đưa ra ph&aacute;t ng&ocirc;n như vậy khi đang trả lời <em>CNBC</em>.&nbsp;</p> <p>Ph&oacute;ng vi&ecirc;n của đ&agrave;i n&agrave;y chất vấn liệu chuyển giao quyền lực h&ograve;a b&igrave;nh c&oacute; phải l&agrave; điều cần thiết để giữ cho thị trường ổn định.</p> <p>&quot;Đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải chuy&ecirc;n m&ocirc;n của t&ocirc;i. T&ocirc;i sẽ nhường n&oacute; cho chiến dịch tranh cử. Nhưng đ&uacute;ng l&agrave; t&ocirc;i nghĩ ch&uacute;ng ta sẽ tiếp tục l&agrave;m việc b&igrave;nh y&ecirc;n như mọi khi.&nbsp;Ch&uacute;ng ta lu&ocirc;n tu&acirc;n thủ luật ph&aacute;p&quot;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210455"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>C&oacute; thể kiểm phiếu lại ở bang Georgia</h3> <p>Th&ocirc;ng b&aacute;o được đưa ra bởi Thư k&yacute; trưởng Georgia - &ocirc;ng Brad Raffensperger.&nbsp;Cựu Ph&oacute; tổng thống Joe Biden đang dẫn trước &ocirc;ng Trump tại bang n&agrave;y nhưng c&aacute;ch biệt rất s&iacute;t sao, chỉ với v&agrave;i trăm phiếu.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210454"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Phe &ocirc;ng Biden l&ecirc;n tiếng về kịch bản &ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng nhận thua</h3> <p>Trả lời <em>Fox</em>, người ph&aacute;t ng&ocirc;n chiến dịch của ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ,&nbsp;Andrew Bates,&nbsp;nhấn mạnh: &quot;Như ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; n&oacute;i v&agrave;o ng&agrave;y 19/7, nh&acirc;n d&acirc;n Mỹ sẽ quyết định cuộc bầu cử n&agrave;y. Ch&iacute;nh phủ Mỹ ho&agrave;n to&agrave;n đủ khả năng &aacute;p giải người x&acirc;m phạm khu&ocirc;n vi&ecirc;n khỏi Nh&agrave; Trắng&quot;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210453"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tức tối v&igrave; bị dẫn trước, &ocirc;ng Trump chỉ tr&iacute;ch lịch sử bầu cử ở Philadelphia</h3> <p>Phản ứng trước việc bị &ocirc;ng Biden vươn l&ecirc;n dẫn trước ở bang chiến trường Pennsylvania, Tổng thống Trump vừa đăng Twitter c&aacute;o buộc qu&aacute; tr&igrave;nh bầu cử gian lận tại th&agrave;nh phố Philadelphia thuộc bang n&agrave;y.</p> <p>&quot;Philadelphia c&oacute; lịch sử tồi tệ&nbsp;về t&iacute;nh li&ecirc;m ch&iacute;nh trong bầu cử&quot;, Tổng thống Trump viết.</p> <p>Trước đ&oacute;, trong b&agrave;i ph&aacute;t biểu tối 5/11, &ocirc;ng Trump cũng từng c&aacute;o buộc việc kiểm phiếu gian lận ở bang Pennsylvania.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 54" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_z2164677495996_aa996b82c95e88c3ae9a8b61eb207076.jpg" title="v ảnh 54" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210452"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden tiếp tục gia tăng c&aacute;ch biệt ở Pennsylvania</h3> <p>Khoảng c&aacute;ch giữa 2 ứng vi&ecirc;n&nbsp;tăng l&ecirc;n hơn 6.800 phiếu, với &ocirc;ng Biden c&oacute; 49,4% số phiếu, &ocirc;ng Trump c&oacute; 49,3%.</p> <p>Với lượng phiếu qua thư c&ograve;n lại vẫn đang được kiểm, c&aacute;ch biệt n&agrave;y c&oacute; thể tăng th&ecirc;m với hướng c&oacute; lợi cho &ocirc;ng Biden.&nbsp;<em>CNN </em>cho biết khoảng 130.000 phiếu chưa được kiểm ở bang Pennsylvania.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210451"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>D&ugrave; c&oacute; kiểm phiếu lại, &ocirc;ng Biden vẫn chắc thắng Wisconsin</h3> <p>Theo Edison Research, d&ugrave; chiến dịch của Tổng thống Donald Trump y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại tại Wisconsin, ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ được đ&aacute;nh gi&aacute; vẫn nắm chắc phần thắng tại bang quan trọng n&agrave;y.</p> <p><em>Reuters </em>dẫn lại ph&acirc;n t&iacute;ch của Edison Research khẳng định: &quot;C&aacute;ch biệt lớn như của &ocirc;ng Biden tại Wisconsin sẽ kh&ocirc;ng bao giờ bị đảo ngược d&ugrave; kiểm phiếu lại&quot;.</p> <p>Trước đ&oacute;, <em>AP </em>đ&atilde; tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden đ&atilde; thắng ở Wisconsin.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210450"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden lội ngược d&ograve;ng 700.000 phiếu trong 48 tiếng</h3> <p>S&aacute;ng 4/11, c&aacute;c ph&acirc;n t&iacute;ch cho thấy Tổng thống Trump c&ograve;n dẫn trước ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ gần 700.000 phiếu, theo số liệu từ <em>Philadelphia Inquirer</em>. Trong v&ograve;ng 48 tiếng qua, đ&agrave; dẫn trước của &ocirc;ng Trump đ&atilde; bốc hơi to&agrave;n bộ, phần lớn v&igrave; kiểm đếm phiếu bầu qua đường bưu điện.Cử tri đảng D&acirc;n chủ chuộng h&igrave;nh thức gửi phiếu qua đường bưu điện hơn cử tri đảng Cộng h&ograve;a.</p> <p>Đến lần cập nhật mới nhất v&agrave;o s&aacute;ng 6/11, &ocirc;ng Biden đ&atilde; bức ph&aacute; ngoạn mục v&agrave; bỏ xa đối thủ hơn 5.500 phiếu. Đặc biệt, số phiếu gi&uacute;p &ocirc;ng Biden vượt l&ecirc;n lại l&agrave; phiếu bầu trực tiếp v&agrave;o ng&agrave;y bầu cử, chứ kh&ocirc;ng phải l&ocirc; phiếu qua đường bưu điện. Đ&acirc;y l&agrave; t&iacute;n hiệu cho thấy &ocirc;ng Biden c&oacute; thể c&ograve;n gia tăng c&aacute;ch biệt trong ng&agrave;y kiểm phiếu h&ocirc;m nay.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210449"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Chưa cần phiếu đến muộn, &ocirc;ng Biden dẫn ở Pennsylvania</h3> <p><em>New York Times </em>cho biết những phiếu đang được kiểm hay những phiếu vừa mới được b&aacute;o về ở bang Pennsylvania kh&ocirc;ng bao gồm c&aacute;c phiếu bưu điện đến nơi sau ng&agrave;y 3/11. C&aacute;c phiếu gửi về sau ng&agrave;y 3/11 đang được xếp ri&ecirc;ng.</p> <p>N&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c, số phiếu hiện tại ở bang Pennsylvania, v&agrave; thế dẫn tr&ecirc;n 5.587 phiếu của &ocirc;ng Biden, l&agrave; chỉ t&iacute;nh c&aacute;c phiếu t&iacute;nh đến ng&agrave;y bầu cử 3/11.</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; th&ocirc;ng tin quan trọng, v&igrave; &ocirc;ng Trump đang dựa v&agrave;o một tranh c&atilde;i tại bang Pennsylvania để y&ecirc;u cầu loại bỏ một lượng phiếu.</p> <p>Cụ thể, trước bầu cử, văn ph&ograve;ng thư k&yacute; bang Pennsylvania ra lệnh cho ph&eacute;p nhận phiếu gửi về ba ng&agrave;y sau bầu cử, chỉ cần đ&oacute;ng dấu bưu điện đ&uacute;ng ng&agrave;y 3/11. Nhưng chiến dịch &ocirc;ng Trump kiện quyết định đ&oacute;, lập luận rằng chỉ c&oacute; hội đồng lập ph&aacute;p bang mới c&oacute; thẩm quyền quyết định điều lệ phiếu bầu, thay v&igrave; ch&iacute;nh quyền bang. C&aacute;c ph&aacute;n quyết của t&ograve;a &aacute;n bang tạm thời vẫn cho ph&eacute;p nhận c&aacute;c phiếu về muộn, nhưng vẫn c&oacute; khả năng T&ograve;a &aacute;n Tối cao can thiệp.</p> <p>Nhưng hiện nay, chưa t&iacute;nh đến c&aacute;c phiếu về muộn, m&agrave; &ocirc;ng Biden đ&atilde; dẫn tr&ecirc;n. Như vậy, c&aacute;c phiếu đến muộn c&oacute; thể kh&ocirc;ng c&ograve;n cần thiết để &ocirc;ng Biden thắng được bang Pennsylvania, v&agrave; vụ kiện của &ocirc;ng Trump c&oacute; thể sẽ v&ocirc; &iacute;ch.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210448"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cố vấn trưởng chiến dịch &ocirc;ng Trump: &quot;Cuộc bầu cử chưa kết th&uacute;c&quot;</h3> <p>Matt Morgan, cố vấn trưởng chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Trump, vừa ra tuy&ecirc;n bố:<span>&nbsp;&quot;Cuộc bầu cử n&agrave;y chưa kết th&uacute;c. Những dự đo&aacute;n sai lầm cho rằng Joe Biden sẽ chiến thắng dựa tr&ecirc;n kết quả 4 bang c&ograve;n l&acirc;u mới kiểm phiếu xong&quot;.</span></p> <p>&quot;&Ocirc;ng Biden đang dựa v&agrave;o những bang n&agrave;y để đưa ra tuy&ecirc;n bố giả về việc gi&agrave;nh được Nh&agrave; Trắng. Nhưng một khi cuộc bầu cử n&agrave;y kết th&uacute;c, Tổng thống Trump sẽ t&aacute;i đắc cử&quot;, &ocirc;ng Morgan n&oacute;i.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210447"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Khoảnh khắc b&aacute;o động tại đại bản doanh của &ocirc;ng Trump</h3> <p><span>Hai nh&acirc;n vật h&agrave;ng đầu trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump được nh&igrave;n thấy đ&atilde; tức tốc đến đại bản doanh ủy ban tranh cử ở Arlington, bang Virginia, v&agrave;o s&aacute;ng 6/11.<em>CNN </em>cho biết những nh&acirc;n vật n&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; Rudy Giuliani, luật sư ri&ecirc;ng của Tổng thống Trump, v&agrave; con trai nh&agrave; l&atilde;nh đạo - Eric Trump. </span></p> <p><span>C&ugrave;ng buổi s&aacute;ng 6/11, &ocirc;ng Biden đ&atilde; ngoạn mục vượt tổng thống Mỹ tại Pennsylvania với c&aacute;ch biệt hơn 5.500 phiếu bầu.</span></p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210446"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cục diện ở bang chiến trường Pennsylvania đến s&aacute;ng 6/11 (giờ địa phương)</h3> <p>Ảnh: <em>New York Times.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 55" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_z2164559524696_0952fc68afe5c1d8c6db1ff0ec6020e7.jpg" title="v ảnh 55" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210445"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>CNN: &Ocirc;ng Biden dẫn trước &ocirc;ng Trump ở Pennsylvania l&agrave; &quot;thời điểm quyết định&quot;</h3> <p>B&igrave;nh luận việc &ocirc;ng Biden vươn l&ecirc;n dẫn trước ở bang chiến địa Pennsylvania, <em>CNN </em>nhận định đ&acirc;y l&agrave; khoảnh khắc &quot;ấn tượng v&agrave; c&oacute; khả năng quyết định&quot; cuộc đua v&agrave;o Nh&agrave; Trắng đang bước v&agrave;o giai đoạn kịch t&iacute;nh.</p> <p>&quot;Bang Georgia đang chuyển sang m&agrave;u xanh. V&agrave;i gi&acirc;y trước, bang Pennsylvania trở th&agrave;nh t&acirc;m điểm ch&uacute; &yacute;. Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng thể đ&aacute;nh gi&aacute; thấp khoảnh khắc n&agrave;y&quot;,&nbsp;bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n John King của <em>CNN </em>n&oacute;i.</p> <p>&quot;Cuộc đua chưa kết th&uacute;c, vẫn đang kiểm phiếu, nhưng Joe Biden hiện đang dẫn đầu ở Pennsylvania, dẫn đầu ở Georgia, dẫn đầu ở Nevada v&agrave; cả ở Arizona&quot;, King nhận định.</p> <p>Trong số c&aacute;c bang chiến trường chưa c&oacute; kết quả, Pennsylvania l&agrave; bang nhiều phiếu nhất (20) v&agrave; l&agrave; bang duy nhất kh&ocirc;ng thể mất của &ocirc;ng Trump. C&aacute;c bang c&ograve;n lại, nhiều phiếu l&agrave; Georgia, đều c&oacute; thể mất, nếu &ocirc;ng Trump chỉ mất 1 trong số đ&oacute;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210444"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Nếu Biden thắng ở Pennsylvania, &ocirc;ng sẽ đắc cử</h3> <p>Nếu ứng vi&ecirc;n của đảng D&acirc;n chủ thắng ở Pennsylvania, &ocirc;ng sẽ c&oacute; th&ecirc;m 20 phiếu đại cử tri. Như vậy, ngay cả khi kết quả ở Arizona vẫn chưa r&otilde; r&agrave;ng, &ocirc;ng Biden sẽ kiếm được 273 phiếu - vượt mốc tối thiểu 270 phiếu để đắc cử tổng thống.</p> <p>Mặt kh&aacute;c, &ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng thể c&oacute; đủ 270 phiếu đại cử tri nếu kh&ocirc;ng c&oacute; 20 phiếu của bang Pennsylvania.&nbsp;V&igrave; vậy. đ&acirc;y l&agrave; bang v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210443"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>C&aacute;ch biệt 0,1 điểm ở Pennsylvania</h3> <p>Theo kết quả đếm phiếu đến 6/11, c&aacute;ch biệt giữa hai ứng vi&ecirc;n hiện chỉ c&oacute; 0,1 điểm. Sau một đ&ecirc;m, &ocirc;ng Trump c&oacute; th&ecirc;m 3.760 phiếu, trong khi &ocirc;ng Biden c&oacute; th&ecirc;m 27.396 phiếu, theo <em>CNN</em>.</p> <p>Ri&ecirc;ng tại Philadelphia, th&agrave;nh phố được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; c&oacute; số cử tri đảng D&acirc;n chủ rất đ&ocirc;ng, số phiếu của &ocirc;ng Biden &aacute;p đảo Tổng thống Donald Trump gần 5 lần (553.953 phiếu so với 125.513 phiếu).</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210442"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden dẫn hơn 5.500 phiếu ở Pennsylvania</h3> <p>Theo <em>NBC News</em>, &ocirc;ng Joe Biden bất ngờ vươn l&ecirc;n dẫn trước tại Pennsylvania sau đợt cập nhật kiểm phiếu s&aacute;ng 6/11.</p> <p>Giờ đ&acirc;y, ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ lật ngược thế cờ đầy ngoạn mục, bỏ xa &ocirc;ng Trump đến 5.587 phiếu.Hiện đ&atilde; c&oacute; 95% phiếu tr&ecirc;n to&agrave;n bang Pennsylvania được kiểm đếm.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210441"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Pennsylvania sẽ cập nhật kết quả kiểm th&ecirc;m 20.000 phiếu</h3> <p>Nguồn tin của <em>CNN </em>cho biết giới chức bang Pennsylvania sẽ th&ocirc;ng b&aacute;o kết quả mới sau khi kiểm th&ecirc;m hơn 20.000 phiếu bầu qua đường bưu điện.</p> <p>D&ugrave; &ocirc;ng Trump đang dẫn trước tại bang n&agrave;y, c&aacute;ch biệt giữa &ocirc;ng với đối thủ Biden chỉ c&ograve;n 18.000 phiếu. Ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ được cho l&agrave; c&oacute; lợi thế trong nh&oacute;m phiếu bầu qua thư.</p> <p>Ảnh: <em>CNN.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 56" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_z2164480306514_48b60f2c6cbcf6aee915892a1410e7b5.jpg" title="v ảnh 56" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210440"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Phe &ocirc;ng Trump lập đường d&acirc;y n&oacute;ng về gian lận bầu cử</h3> <p>C&aacute;c luật sư của &ocirc;ng Trump l&agrave;m việc tới đ&ecirc;m muộn, cố t&igrave;m ra cơ sở cho c&aacute;o buộc gian lận m&agrave; &ocirc;ng Trump đ&atilde; đưa ra nhưng kh&ocirc;ng hề cung cấp bằng chứng.</p> <p>Một nguồn tin n&oacute;i với <em>CNN</em> rằng chiến dịch &ocirc;ng Trump đ&atilde; lập đường d&acirc;y n&oacute;ng để nhận c&aacute;c cuộc gọi về gian lận bầu cử. Một ph&ograve;ng trong trụ sở chiến dịch ở Arlington được bố tr&iacute; để vận h&agrave;nh&nbsp;đường d&acirc;y n&agrave;y.</p> <p>D&ugrave; &ocirc;ng Trump nhất quyết muốn đấu tranh ph&aacute;p l&yacute;, chiến dịch của &ocirc;ng vẫn chưa thể đưa ra&nbsp;c&aacute;o buộc c&oacute; cơ sở về gian lận.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210439"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden đang c&oacute; ưu thế ở 3 bang chiến trường</h3> <p>Kết quả kiểm phiếu ở 5 bang chiến trường cập nhật đến 20h ng&agrave;y 6/11 (giờ Việt Nam) cho thấy &ocirc;ng Biden đang vươn l&ecirc;n ở 3 bang chủ chốt.</p> <p>Bang Georgia c&oacute; 99% số phiếu đ&atilde; kiểm xong, cho thấy sự b&aacute;m đuổi s&aacute;t sao giữa 2 ứng vi&ecirc;n. &Ocirc;ng Biden đang hơn &ocirc;ng Trump 1.000 phiếu tại bang n&agrave;y.</p> <p>Ảnh: <em>CNN</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 57" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_z2164398490522_d4032b6fdb4ddd405c23b7469e42b340.jpg" title="v ảnh 57" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210438"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Khoảng c&aacute;ch giữa 2 ứng vi&ecirc;n chỉ hơn 150.000 phiếu tr&ecirc;n cả nước</h3> <p>Cựu Ph&oacute; tổng thống Joe Biden v&agrave; Tổng thống Donald Trump đang b&aacute;m đuổi nhau s&aacute;t n&uacute;t tại 5 bang.</p> <p>Tổng khoảng c&aacute;ch phiếu bầu giữa hai ứng vi&ecirc;n ở Nevada, Arizona, Pennsylvania, Georgia v&agrave; North Carolina chỉ c&oacute; 153.355 phiếu.</p> <p>Con số n&agrave;y tương đương chỉ 0,1% của tổng số cử tri bỏ phiếu năm nay - 143 triệu người.</p> <p>C&aacute;n c&acirc;n cuộc bầu cử đang dịch chuyển li&ecirc;n tục giữa hai ứng vi&ecirc;n trong v&agrave;i giờ qua.</p> <p>Trong khi &ocirc;ng Trump&nbsp;đuổi s&aacute;t &ocirc;ng Biden tại Arizona, ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ bất ngờ vượt l&ecirc;n dẫn trước ở Georgia.</p> <p>Năm 2016, c&aacute;ch biệt giữa hai &ocirc;ng Trump v&agrave; b&agrave; Clinton&nbsp;cũng v&ocirc; c&ugrave;ng hẹp: chưa đến 80.000 phiếu ở 3 bang định đoạt số phận cuộc đua l&agrave;&nbsp;Pennsylvania, Michigan v&agrave; Wisconsin.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210437"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Bang Georgia từ l&acirc;u đ&atilde; dịch về ph&iacute;a D&acirc;n chủ</h3> <p><span>Từ l&acirc;u trước khi &ocirc;ng Biden vượt l&ecirc;n ở Georgia, bang n&agrave;y đ&atilde; c&oacute; dấu hiệu dịch về đảng D&acirc;n chủ.</span></p> <p>Khi &ocirc;ng Trump đ&aacute;nh bại b&agrave; Clinton năm 2016, &ocirc;ng chỉ nhiều hơn 5% số phiếu, c&aacute;ch biệt nhỏ hơn nhiều so với c&aacute;c ứng vi&ecirc;n Cộng h&ograve;a c&aacute;c kỳ bầu cử trước, theo nh&agrave; b&aacute;o Glenn Thrush của <em>New York Times</em>.&nbsp;</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210436"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cố vấn Nh&agrave; Trắng đổ lỗi cho nhau</h3> <p>Theo tiết lộ của nh&agrave; b&aacute;o Jonathan Swan, c&aacute;c cố vấn Nh&agrave; Trắng v&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n ủy ban tranh cử của &ocirc;ng Trump đang li&ecirc;n tục ph&agrave;n n&agrave;n về li&ecirc;n lạc nội bộ rời rạc. Họ đổi lỗi cho nhau v&agrave; thậm ch&iacute; đang b&agrave;n về c&ocirc;ng việc mới trong năm tới. Một số nh&acirc;n vật đang chỉ tr&iacute;ch Fox News.Swan l&agrave; nh&agrave; b&aacute;o của h&atilde;ng tin Axios thuộc HBO. &Ocirc;ng đ&atilde; c&oacute; 2 lần phỏng vấn ri&ecirc;ng được Tổng thống Donald Trump tại Nh&agrave; Trắng.</p> <p>C&aacute;c trợ l&yacute; &ocirc;ng Trump đang sợ nhất viễn cảnh Fox News tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden chiến thắng tại Pennsylvania v&agrave; tuy&ecirc;n bố lu&ocirc;n ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ đ&atilde; đủ 270 phiếu đắc cử.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210435"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Philadelphia chuẩn bị cập nhật phiếu bầu</h3> <p>Nh&agrave; chức tr&aacute;ch Philadelphia (Pennsylvania)&nbsp;cho biết th&agrave;nh phố sắp cập nhật th&ecirc;m kết quả kiểm đếm của một l&ocirc; phiếu bầu kh&aacute;c. Hiện điểm n&agrave;y c&ograve;n khoảng 50.000 phiếu. Phần lớn phiếu bầu qua đường bưu điện trong thời gian qua c&oacute; xu hướng ủng hộ &ocirc;ng Joe Biden.</p> <p>Theo <em>CNN</em>, hiện &ocirc;ng Trump vẫn đang dẫn trước tại Pennsylvania với khoảng hơn 10.000 phiếu nhưng c&aacute;ch biệt đ&atilde; &quot;rơi tự do&quot; trong gần 36 giờ qua. Đ&ecirc;m 4/11 &ocirc;ng c&ograve;n đang dẫn trước với gần 700.000 phiếu.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210433"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>C&oacute; thể đếm lại</h3> <p>Nh&agrave; b&aacute;o Jon Gambrell n&oacute;i rằng theo luật của Georgia, nếu ch&ecirc;nh lệch số phiếu giữa hai ứng vi&ecirc;n nhỏ hơn 0,5 điểm % tổng số phiếu, c&aacute;c b&ecirc;n c&oacute; thể y&ecirc;u cầu đếm lại.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210432"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&quot;Georgia l&agrave; một canh bạc&quot;</h3> <p>Khi &ocirc;ng Biden tới Georgia cuối th&aacute;ng 10, &iacute;t ai ngờ d&aacute;m chắc Georgia sẽ l&agrave; nơi gi&uacute;p &ocirc;ng Biden chặn đường t&aacute;i đắc cử của &ocirc;ng Trump.</p> <p><em>Washington Post</em> từng b&igrave;nh luận: &ldquo;Chuyến đi đ&oacute; l&agrave; một canh bạc cho một ứng vi&ecirc;n... trong những ng&agrave;y vận động cuối. Thời gian l&agrave; t&agrave;i sản qu&yacute; nhất của ứng vi&ecirc;n, v&agrave; quyết định của &ocirc;ng Biden d&agrave;nh một ng&agrave;y ở Georgia phản &aacute;nh sự tự tin của c&aacute;c cố vấn về một bất ngờ tại đ&acirc;y&rdquo;.Giờ đ&acirc;y, bất ngờ đ&oacute; đang c&oacute; khả năng cao th&agrave;nh hiện thực.</p> <p>Kh&ocirc;ng chỉ được ch&uacute; &yacute; trong cuộc đua Nh&agrave; Trắng, bang Georgia c&ograve;n đang được ch&uacute; &yacute; v&igrave; c&aacute;c cuộc chạy đua ở Thượng viện, sẽ quyết định đảng n&agrave;o kiểm so&aacute;t đa số.</p> <p>Ảnh: <em>AP, Getty.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 58" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_3a35cdb61424ea7ab335.jpg" title="v ảnh 58" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 59" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_georgia_1.jpg" title="v ảnh 59" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210431"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Diễn biến thu hẹp khoảng c&aacute;ch ở bang Georgia</h3> <p>Việt h&oacute;a đồ họa: <em>Minh Hồng</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 60" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_viet_hoa_4.jpg" title="v ảnh 60" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210429"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Thắng Georgia th&igrave; sao?</h3> <p>Nếu&nbsp;bang Arizona thuộc về &ocirc;ng Joe Biden như AP v&agrave; Fox News đ&atilde; dự đo&aacute;n, v&agrave;&nbsp;&ocirc;ng Biden thắng th&ecirc;m 16 phiếu đại cử tri ở Georgia, &ocirc;ng sẽ trở th&agrave;nh người đứng&nbsp;Nh&agrave; Trắng v&agrave;o&nbsp;th&aacute;ng 1 n&agrave;y, kh&ocirc;ng cần kết quả c&aacute;c bang kh&aacute;c.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, nếu &ocirc;ng Biden thắng Georgia nhưng vẫn chưa c&oacute; Arizona, &ocirc;ng sẽ c&oacute; 269 phiếu đại cử tri, vẫn thiếu 1 phiếu để c&oacute; đa số trong đại&nbsp;cử tri đo&agrave;n.</p> <span>Chuyện g&igrave; xảy ra ở Arizona?</span></div> </div> </li> <li class="comment" id="210428"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden đ&atilde; vận động giờ ch&oacute;t ở Georgia</h3> <p>Sau khi &ocirc;ng Biden vươn l&ecirc;n dẫn ở Georgia, <em>CNN</em> b&igrave;nh luận: &ldquo;&Ocirc;ng Biden c&oacute; chuyến vận động ph&uacute;t cuối ở bang Georgia, mọi người đều thắc mắc &lsquo;sao &ocirc;ng lại l&agrave;m vậy?&rsquo;, nhưng chắc họ đ&atilde; nh&igrave;n thấy điều g&igrave; đ&oacute;, v&agrave; chuyến đi đ&oacute; biết đ&acirc;u c&oacute; thể đ&atilde; tạo kh&aacute;c biệt cho thời điểm n&agrave;y&rdquo;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210427"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden lật ngược t&igrave;nh thế ở Georgia</h3> <p>Ph&oacute;ng vi&ecirc;n Ayman Mohyeldin của MSNBC&nbsp;n&oacute;i tr&ecirc;n Twitter rằng &ocirc;ng Biden đ&atilde; vượt l&ecirc;n dẫn trước ở Georgia với c&aacute;ch biệt 917 phiếu.</p> <p>&Ocirc;ng Joe Biden trở th&agrave;nh người dẫn trước tại Georgia với 49,39% (2.449.371) phiếu bầu. Trong khi đ&oacute;, &ocirc;ng Trump tạm thời bị bỏ lại với 49,37% (2.448.454 phiếu). Bang Georgia đ&atilde; kiểm được 99% phiếu bầu.</p> <p>Số phiếu gi&uacute;p &ocirc;ng Biden đảo ngược t&igrave;nh thế được đếm xuy&ecirc;n đ&ecirc;m tại hạt Clayton, qu&ecirc; nh&agrave; của cố Thượng nghị sĩ John Lewis - tượng đ&agrave;i của phong tr&agrave;o đ&ograve;i quyền lợi cho người Mỹ da m&agrave;u gần nửa thế kỷ qua.</p> <p>Georgia chưa từng bầu cho ứng vi&ecirc;n tổng thống n&agrave;o của đảng D&acirc;n chủ kể từ sau &quot;hiện tượng&quot; Bill Clinton v&agrave;o năm 1992.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210425"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Ch&ecirc;nh lệch Georgia chỉ c&ograve;n 463</h3> <p>Số&nbsp;phiếu &ocirc;ng Trump dẫn &ocirc;ng Biden chỉ c&ograve;n 463, theo <em>CNN</em>.</p> <p>Đồ họa: <em>Minh Hồng</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 61" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_viet_hoa_3.jpg" title="v ảnh 61" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210417"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Khoảng c&aacute;ch phiếu ở Georgia chỉ c&ograve;n 665</h3> <p>Khoảng c&aacute;ch phiếu &ocirc;ng Trump dẫn trước &ocirc;ng Biden tại bang Georgia đ&atilde; bị r&uacute;t xuống c&ograve;n 665 phiếu. Con số n&agrave;y đ&atilde; gần bằng con số&nbsp;537 phiếu &ocirc;ng George W. Bush cần để chiến thắng&nbsp;&ocirc;ng Al Gore trong kỳ bầu cử tranh c&atilde;i năm 2000. Khi đ&oacute;, &ocirc;ng Bush chỉ hơn &ocirc;ng Gore 537 phiếu tại Florida, v&agrave; gi&agrave;nh lấy 29 phiếu đại cử tri từ bang n&agrave;y.</p> <p>Hiện hơn&nbsp;98% tổng số phiếu to&agrave;n bang Georgia&nbsp;đ&atilde; được kiểm xong.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210416"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Đội &ocirc;ng Biden thức xuy&ecirc;n đ&ecirc;m cập nhật phiếu bầu</h3> <p>D&ugrave; đ&atilde; hơn 2h ng&agrave;y 6/11 (theo giờ Bờ Đ&ocirc;ng của Mỹ), c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n phe &ocirc;ng Biden vẫn thức xuy&ecirc;n đ&ecirc;m để theo d&otilde;i kết quả kiểm phiếu ở những bang quan trọng, đặc biệt l&agrave; Pennsylvania, theo <em>CNN</em>.</p> <p>Ng&agrave;y 6/11 c&oacute; thể l&agrave; ng&agrave;y quyết định của cuộc bầu cử v&agrave; &ocirc;ng Biden sẽ c&aacute;n mốc 270 phiếu đại cử tri cần để chiến thắng. Ủy ban tranh cử của &ocirc;ng Biden đ&atilde; nhiều lần khẳng định &ocirc;ng sẽ thắng Pennsylvania một khi to&agrave;n bộ phiếu được kiểm.</p> <p>Tiến độ kiểm phiếu ở Pennsylvania. Đồ họa: <em>New York Times</em>; Việt h&oacute;a: <em>Minh Hồng</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 62" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_edf548e26f70912ec861.jpg" title="v ảnh 62" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210412"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Số ch&ecirc;nh lệch ở Georgia hiện chỉ c&ograve;n 1.267</h3> <p>Trong v&agrave;i tiếng qua, khoảng c&aacute;ch phiếu giữa hai ứng vi&ecirc;n li&ecirc;n tục thu hẹp lại, d&ugrave; đ&oacute; l&agrave; &ocirc;ng Biden hay &ocirc;ng Trump dẫn trước. Tại Georgia, nơi 99% phiếu đ&atilde; được kiểm, &ocirc;ng Trump chỉ c&ograve;n hơn &ocirc;ng Biden 1.267 phiếu, theo CNN.</p> <p>Đồ họa: <em>CNN</em>; Việt h&oacute;a: <em>Minh Hồng</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 63" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_viet_hoa_2_1_.jpg" title="v ảnh 63" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210409"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Người ủng hộ &ocirc;ng Trump mang s&uacute;ng đến trước điểm kiểm phiếu ở Arizona</h3> <p><span>Một cuộc biểu t&igrave;nh kh&aacute;c</span>&nbsp;của những người ủng hộ Tổng thống Trump diễn ra v&agrave;o đ&ecirc;m 5/11 trước t&ograve;a nh&agrave; ở th&agrave;nh phố Phoenix, nơi to&agrave;n bộ phiếu bầu của hạt lớn nhất bang Arizona đang được kiểm đếm.</p> <p>T&acirc;m trạng của khoảng 200 người biểu t&igrave;nh đ&atilde; dịu đi so đ&ecirc;m trước đ&oacute;, d&ugrave; vẫn c&oacute; một số người người trang bị s&uacute;ng trường kiểu qu&acirc;n đội, theo h&igrave;nh ảnh từ hiện trường của ph&oacute;ng vi&ecirc;n&nbsp;<em>New York Times</em>. Họ y&ecirc;u cầu được v&agrave;o b&ecirc;n trong t&ograve;a nh&agrave; để gi&aacute;m s&aacute;t việc kiểm phiếu, trong khi r&agrave;o chắn đ&atilde; được dựng l&ecirc;n.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 64" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_emgvguiuyaejn0g.jpeg" title="v ảnh 64" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Người ủng hộ &ocirc;ng Trump mang theo s&uacute;ng trường đến điểm kiểm phiếu ở Phoenix, Arizona, tối 5/11. Ảnh:&nbsp;<em>Twitter/@viaSimonRomero.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210403"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>C&aacute;ch biệt của &ocirc;ng Trump ở Pennsylvania tiếp tục tan biến</h3> <p>Cuối ng&agrave;y 5/11, &ocirc;ng Biden tiếp tục thu hẹp khoảng c&aacute;ch với &ocirc;ng Trump ở bang Pennsylvania, giờ chỉ c&ograve;n 26.319 phiếu. Đầu ng&agrave;y 5/11, c&oacute; thời điểm &ocirc;ng Trump c&ograve;n dẫn tr&ecirc;n tới hơn 100.000 phiếu.</p> <p>Đồ họa: <em>Minh Hồng</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 65" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_pennsylvania.jpg" title="v ảnh 65" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210398"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>B&aacute;m đuổi đến c&ugrave;ng ở Georgia</h3> <p>Kết quả kiểm 99% phiếu ở Georgia cho thấy &ocirc;ng Biden đang thua &ocirc;ng Trump chỉ 1.797 phiếu. Georgia l&agrave; nơi c&oacute; 15 phiếu đại cử tri.</p> <p>Đồ họa: <em>Minh Hồng</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 66" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_georgia.jpg" title="v ảnh 66" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210397"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Thống đốc Nevada chỉ tr&iacute;ch &ocirc;ng Trump ph&aacute;t biểu nguy hiểm</h3> <p>Thống đốc Steve Sisolak chỉ tr&iacute;ch c&aacute;c ph&aacute;t biểu của Tổng thống Trump ng&agrave;y 5/11, khi &ocirc;ng cho rằng chiến thắng của m&igrave;nh đang bị đ&aacute;nh cắp.</p> <p>&quot;Những b&igrave;nh luận của Tổng thống Trump gửi đến người d&acirc;n Mỹ đ&ecirc;m nay về bầu cử sẽ g&acirc;y hiểu lầm, nguy hiển v&agrave; đ&aacute;ng quan ngại nhất l&agrave; ch&uacute;ng sai sự thật&quot;, &ocirc;ng Sisolak nhấn mạnh.</p> <p>&quot;R&otilde; r&agrave;ng mục ti&ecirc;u trong th&ocirc;ng điệp của &ocirc;ng ấy l&agrave; hạ thấp niềm tin của nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave;o sự li&ecirc;m ch&iacute;nh của quy tr&igrave;nh v&agrave; hệ thống bầu cử, từ đ&oacute; l&agrave;m suy yếu một trong những trụ cột nền d&acirc;n chủ của ch&uacute;ng ta&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p> <p>&Ocirc;ng Biden đang&nbsp;dẫn hơn 11.000 phiếu tại Nevada. Bang n&agrave;y đ&atilde; đếm được 89% phiếu.</p> <p>Ảnh: <em>AP</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 67" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_117923a68b3675682c27.jpg" title="v ảnh 67" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210391"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cục diện tại c&aacute;c bang chiến trường c&ograve;n lại tiếp tục căng thẳng</h3> <p>&Ocirc;ng Biden ng&agrave;y c&agrave;ng tiến s&aacute;t &ocirc;ng Trump ở Georgia v&agrave; Pennsylvania.</p> <p>Ở Georgia (16 phiếu đại cử tri), &ocirc;ng&nbsp;Trump dẫn 1.902 phiếu (hai b&ecirc;n 49,4%). Tại bang Pennsylvania (20 phiếu đại cử tri): &Ocirc;ng Trump dẫn 42.142 phiếu (49,7% - 49%).</p> <p>Ngược lại, &ocirc;ng Trump lại thu hẹp khoảng c&aacute;ch với &ocirc;ng Biden ở Arizona Tại Arizona (11 phiếu đại cử tri), &ocirc;ng Biden dẫn 46.257 phiếu (50,1% - 48,5%).</p> <p>Hai bang c&ograve;n lại chưa c&oacute; diễn biến mới, l&agrave; Nevada (&ocirc;ng Biden vẫn dẫn hơn 11.000 phiếu) v&agrave; North Carolina (&ocirc;ng Trump dẫn hơn 76.000 phiếu).</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210389"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Hạt Clayton ở Georgia mang lại lợi thế cho &ocirc;ng Biden</h3> <p>Kết quả kiểm 1.300 phiếu ở hạt Clayton vừa c&ocirc;ng bố l&uacute;c 21h15 (giờ địa phương) cho thấy &ocirc;ng Biden dẫn trước với 86% số phiếu.</p> <p>Hạt Clayton, nơi c&oacute; th&agrave;nh phố Atlanta, l&agrave; căn cứ vững chắc của đảng D&acirc;n chủ. Hạt n&agrave;y vẫn c&ograve;n hơn 5.700 phiếu chưa kiểm.</p> <p>Kết quả dự kiến c&ocirc;ng bố nửa đ&ecirc;m theo giờ địa phương.Nếu &ocirc;ng Biden vẫn duy tr&igrave; tỷ lệ thắng 86% hoặc hơn th&igrave; chỉ ri&ecirc;ng hạt Clayton cũng đủ khiến &ocirc;ng Trump chật vật tại Georgia.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210388"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tỷ lệ ủng hộ 50 - 50 ở Georgia</h3> <p>Ở bang Georgia, với hơn 99% phiếu bầu được kiểm, c&aacute;ch biệt giữa &ocirc;ng Trump v&agrave; &ocirc;ng Biden chỉ c&ograve;n khoảng 2.000 phiếu.</p> <p>Ảnh: <em>New York Times</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 68" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_ga.jpg" title="v ảnh 68" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210379"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Số phiếu chưa đếm ở Georgia sẽ c&oacute; lợi cho &ocirc;ng Biden</h3> <p><em>CNN </em>cho biết to&agrave;n bang Georgia c&ograve;n 18.636 phiếu bầu chưa đếm. Phần lớn l&agrave; phiếu bầu vắng mặt.</p> <p>Hạt Clayton County c&ograve;n 5.726. &Ocirc;ng Biden được dự b&aacute;o thắng &aacute;p đảo ở đ&acirc;y.</p> <p>Hạt Cobb c&ograve;n 700 phiếu, dự b&aacute;o c&oacute; lợi cho &ocirc;ng Biden. Đ&acirc;y cũng l&agrave; nơi m&agrave; b&agrave; Hillary Clinton từng thắng năm 2016 với c&aacute;ch biệt nhỏ.</p> <p>Hạt Floyd c&ograve;n 444 phiếu. &Ocirc;ng Trump được dự b&aacute;o thắng lớn ở đ&acirc;y.</p> <p>Hạt Frosyth c&ograve;n 4.713 phiếu. Đương kim tổng thống cũng được cho l&agrave; sẽ&nbsp;thắng &aacute;p đảo tại khu vực n&agrave;y.</p> <p>Hạt Gwinnett c&ograve;n 4.800 phiếu. Ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ c&oacute; thể thắng lớn.</p> <p>Hạt Laurens c&ograve;n 1.797 phiếu. &Ocirc;ng Trump c&oacute; cơ hội thắng tại đ&acirc;y.</p> <p>Hạt Taylor c&ograve;n 456 phiếu, c&oacute; thể mang đến chiến thắng cho &ocirc;ng Trump.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210377"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cựu ứng vi&ecirc;n tổng thống đảng Cộng h&ograve;a phản b&aacute;c &ocirc;ng Trump</h3> <p>Thượng nghị sĩ Mitt Romney của Utah, người thường xuy&ecirc;n chỉ tr&iacute;ch &ocirc;ng Trump, đăng Twitter k&ecirc;u gọi cử tri ki&ecirc;n nhẫn.</p> <p>&quot;Việc kiểm đếm mọi phiếu bầu l&agrave; quy tắc cơ bản của một nền d&acirc;n chủ. Qu&aacute; tr&igrave;nh đ&oacute; thường k&eacute;o d&agrave;i v&agrave; khiến những người đang tranh cử kh&oacute; chịu&quot;, &ocirc;ng Romney viết.&quot;C&aacute;c phiếu bầu sẽ được kiểm. Nếu c&oacute; g&igrave; bất thường, vụ việc sẽ được điều tra v&agrave;&nbsp;giải quyết tại t&ograve;a &aacute;n&quot;.</p> <p>&Ocirc;ng Mitt Romney l&agrave; ứng vi&ecirc;n tổng thống của đảng Cộng h&ograve;a năm 2012.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210371"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Vi&ecirc;n chức ở Pennsylvania phải đếm phiếu thủ c&ocirc;ng</h3> <p><em>CNN </em>cho biết kết quả kiểm phiếu của Pennsylvania vẫn chưa được c&ocirc;ng bố v&igrave; c&aacute;c vi&ecirc;n chức bầu cử đang&nbsp;phải đếm tay với một số phiếu bầu.</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; những tờ phiếu&nbsp;m&agrave; m&aacute;y qu&eacute;t kh&ocirc;ng thể xử l&yacute;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210370"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Luật sư của &ocirc;ng Trump thừa nhận quan s&aacute;t vi&ecirc;n được đối xử c&ocirc;ng bằng</h3> <p>Luật sư trong chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Trump ng&agrave;y 5/11 thừa nhận trước thẩm ph&aacute;n li&ecirc;n bang rằng c&aacute;c quan s&aacute;t vi&ecirc;n c&ugrave;ng phe họ&nbsp;được v&agrave;o xem qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm phiếu ở Philadelphia, theo <em>CNN</em>.</p> <p>Trước đ&oacute;, tổng thống v&agrave; những người ủng hộ cho rằng c&aacute;c quan s&aacute;t vi&ecirc;n của đảng Cộng h&ograve;a bị đối xử bất c&ocirc;ng.</p> <p>C&aacute;c quan s&aacute;t vi&ecirc;n được theo d&otilde;i việc kiểm phiếu, nhưng phải&nbsp;đứng c&aacute;ch nơi đếm phiếu 2 m.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210368"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden thu hẹp đ&aacute;ng kể khoảng c&aacute;ch ở Georgia</h3> <p>D&ugrave; &ocirc;ng Trump vẫn đang dẫn đầu ở Georgia, khoảng c&aacute;ch giữa 2 ứng vi&ecirc;n chỉ c&ograve;n hơn 3.400 phiếu bầu phổ th&ocirc;ng.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 69" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_z2163206933745_3def7a9fb9fded77cf311736ab86a5ac_1.jpg" title="v ảnh 69" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210367"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden phản b&aacute;c c&aacute;o buộc gian lận bầu cử</h3> <p>Ứng vi&ecirc;n tổng thống của đảng D&acirc;n chủ Joe Biden nhanh ch&oacute;ng đăng tr&ecirc;n Twitter để&nbsp;phản ph&aacute;o b&agrave;i ph&aacute;t biểu của &ocirc;ng Trump.</p> <p>&quot;Kh&ocirc;ng ai sẽ lấy đi nền d&acirc;n chủ của ch&uacute;ng ta. Kh&ocirc;ng phải b&acirc;y giờ v&agrave; kh&ocirc;ng bao giờ như vậy&quot;, cựu ph&oacute; tổng thống viết tr&ecirc;n Twitter. &quot;Nước Mỹ phải trải qua qu&aacute; nhiều trận chiến v&agrave; chịu đựng qu&aacute; nhiều thứ để kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p điều n&agrave;y (nền d&acirc;n chủ bị đ&aacute;nh cắp) xảy ra&quot;, &ocirc;ng Biden n&oacute;i.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 70" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_z2163202325438_0232b0fe84369609ab3615a7f5f9809f.jpg" title="v ảnh 70" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210366"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Một nghị sĩ đảng Cộng h&ograve;a phản ph&aacute;o &ocirc;ng Trump</h3> <p>Hạ nghị sĩ thuộc đảng Cộng h&ograve;a đến từ bang&nbsp;Illinois Adam Kinzinger chỉ tr&iacute;ch việc tổng thống &quot;gieo rắc c&aacute;c th&ocirc;ng tin sai lệch chưa được kiểm chứng&quot;.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn mọi phiếu bầu được kiểm. V&acirc;ng, mọi phiếu bầu hợp ph&aacute;p (đương nhi&ecirc;n rồi)! Tuy nhi&ecirc;n, nếu &ocirc;ng lo ngại về việc gian lận, h&atilde;y đưa ra bằng chứng v&agrave; mang tới t&ograve;a&quot;,&nbsp;&ocirc;ng Kinzinger viết tr&ecirc;n Twitter.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210365"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Ph&oacute; tổng thống Pence ủng hộ ph&aacute;t biểu của &ocirc;ng Trump</h3> <p>&quot;T&ocirc;i ủng hộ Tổng thống Trump. Ch&uacute;ng ta phải đếm mọi phiếu bầu hợp lệ&quot;, Ph&oacute; tổng thống Mỹ Mike Pence viết tr&ecirc;n Twitter ngay sau khi &ocirc;ng Trump kết th&uacute;c b&agrave;i ph&aacute;t biểu ở Nh&agrave; Trắng ng&agrave;y 6/11.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 71" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_z2163196149920_d75cb633cc7cc8069d6dc7b9d93ec42a.jpg" title="v ảnh 71" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210364"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Nhiều k&ecirc;nh truyền h&igrave;nh Mỹ ngưng ph&aacute;t b&agrave;i ph&aacute;t biểu của &ocirc;ng Trump</h3> <p>C&aacute;c k&ecirc;nh truyền h&igrave;nh gồm ABC, CBS v&agrave; MSNBC ngừng ph&aacute;t s&oacute;ng b&agrave;i ph&aacute;t biểu của Tổng thống Trump v&igrave; cho rằng &ocirc;ng đưa ra những c&aacute;o buộc kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở.</p> <p>Trước đ&oacute;, trong đ&ecirc;m bầu cử, k&ecirc;nh MSNBC cũng c&oacute; h&agrave;nh động tương tự sau khi tổng thống đơn phương tuy&ecirc;n bố chiến thắng.</p> <p>Người dẫn chương tr&igrave;nh Brian Williams n&oacute;i ng&agrave;y 6/11: &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i lại phải l&agrave;m c&ocirc;ng việc bất thường. Đ&oacute; l&agrave;&nbsp;kh&ocirc;ng chỉ ngắt lời tổng thống Mỹ m&agrave; c&ograve;n phải giải th&iacute;ch&nbsp;lại cho đ&uacute;ng những g&igrave; &ocirc;ng ấy đ&atilde; n&oacute;i&quot;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210363"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống Trump rời đi ngay sau khi ph&aacute;t biểu xong</h3> <p>Sau khi kết th&uacute;c b&agrave;i ph&aacute;t biểu khoảng 10 ph&uacute;t, &ocirc;ng Trump rời đi ngay m&agrave; kh&ocirc;ng nhận c&acirc;u hỏi n&agrave;o từ ph&oacute;ng vi&ecirc;n trong ph&ograve;ng họp b&aacute;o ở Nh&agrave; Trắng.</p> <p>Ảnh: <em>AFP</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 72" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_trumpwh2.jpg" title="v ảnh 72" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210362"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống Trump: Ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn c&oacute; cuộc bỏ phiếu c&ocirc;ng bằng</h3> <p>&quot;Họ đang cố gắng cướp đi chiến thắng.&nbsp;Họ đang cố gắng can thiệp v&agrave;o cuộc bầu cử&quot;, &ocirc;ng Trump tiếp tục c&aacute;o buộc v&agrave; kh&ocirc;ng cung cấp th&ecirc;m bằng chứng x&aacute;c thực.</p> <p>Vị tổng thống tỏ ra kh&oacute; hiểu &quot;v&igrave; sao họ kh&ocirc;ng cho quan s&aacute;t vi&ecirc;n v&agrave;o xem qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm phiếu, trong khi r&otilde; r&agrave;ng họ phải tự h&agrave;o nếu họ đang thắng&quot;. &quot;Họ đang gian lận&quot;, &ocirc;ng Trump n&oacute;i. &quot;C&aacute;c quan chức đảng D&acirc;n chủ kh&ocirc;ng tin họ sẽ thắng cuộc bầu cử n&agrave;y.&nbsp;V&igrave; vậy, họ mới tập trung v&agrave;o phiếu bầu qua thư, để c&oacute; thể gian lận&quot;.</p> <p>&Ocirc;ng Trump c&aacute;o buộc việc c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n kiểm phiếu ở Michigan &quot;cố gắng nh&acirc;n đ&ocirc;i phiếu l&ecirc;n&quot;, v&agrave; cho rằng khi sự việc bị quan s&aacute;t vi&ecirc;n của đảng Cộng h&ograve;a ph&aacute;t hiện th&igrave;&nbsp;&quot;họ (người kiểm phiếu)&nbsp;chắn tầm nh&igrave;n của ch&uacute;ng t&ocirc;i, để ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng biết họ đang l&agrave;m g&igrave;&quot;.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn mọi phiếu bầu hợp lệ được đếm.Ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn c&oacute; một cuộc bầu cử trung thực v&agrave; một cuộc kiểm phiếu trung thực&quot;, &ocirc;ng Trump nhấn mạnh.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210361"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống Trump: Thăm d&ograve; của truyền th&ocirc;ng l&agrave; &quot;can thiệp v&agrave;o bầu cử&quot;</h3> <p>Theo &ocirc;ng Trump, việc truyền th&ocirc;ng thực hiện thăm d&ograve; v&agrave; tuy&ecirc;n bố kết quả bầu cử ở c&aacute;c bang &quot;l&agrave; những cuộc khảo s&aacute;t sai lệch, được tạo ra để khiến cử tri của ch&uacute;ng t&ocirc;i ở nh&agrave;&quot;.</p> <p>&quot;Họ n&oacute;i &ocirc;ng Biden dẫn trước ở Florida 5 điểm, nhưng t&ocirc;i thắng Florida rất dễ d&agrave;ng&quot;, &ocirc;ng Trump n&oacute;i.</p> <p>Đương kim tổng thống c&aacute;o buộc bộ m&aacute;y bầu cử &quot;ở nhiều nơi do đảng D&acirc;n chủ vận h&agrave;nh&quot; đ&atilde;&nbsp;kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p c&aacute;c quan s&aacute;t vi&ecirc;n hợp lệ v&agrave;o gi&aacute;m s&aacute;t.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang nộp rất nhiều đơn kiện v&igrave; cuộc bầu cử n&agrave;y kh&ocirc;ng c&ocirc;ng bằng&quot;, &ocirc;ng Trump n&oacute;i.</p> <p>Tổng thống Mỹ tiếp tục&nbsp;c&aacute;o buộc phiếu bầu qua đ&atilde; &quot;ph&aacute; hủy&quot;&nbsp;hệ thống bầu cử Mỹ.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210360"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống Trump: Đảng Cộng h&ograve;a đang thắng thế</h3> <p>Tổng thống Trump n&oacute;i mục đ&iacute;ch b&agrave;i ph&aacute;t biểu l&agrave; để &quot;cập nhật cho người Mỹ biết về nỗ lực bảo vệ cuộc bầu cử&quot;.</p> <p>&quot;Nếu đếm c&aacute;c phiếu bầu hợp lệ, t&ocirc;i sẽ chiến thắng dễ d&agrave;ng.Nếu đếm c&aacute;c phiếu bầu kh&ocirc;ng hợp lệ, c&aacute;c phiếu bầu đến trễ, họ đang cố gắng cướp đi chiến thắng&quot;, &ocirc;ng Trump n&oacute;i.</p> <p>Đương kim tổng thống nhấn mạnh về chiến thắng ở những bang quan trọng như Florida, Iowa, Indiana, Ohio v&agrave; những bang kh&aacute;c &quot;mặc d&ugrave; c&oacute; c&aacute;c h&agrave;nh động can thiệp bầu cử&quot;.</p> <p>&quot;Kh&ocirc;ng c&oacute; &#39;l&agrave;n s&oacute;ng xanh&#39;&nbsp;n&agrave;o như họ n&oacute;i, thay v&agrave;o đ&oacute; l&agrave; &#39;l&agrave;n s&oacute;ng đỏ&#39;&quot;, &ocirc;ng Trump n&oacute;i.</p> <p>N&oacute;i về th&agrave;nh t&iacute;ch của đảng Cộng h&ograve;a trong cuộc bầu cử, &ocirc;ng Trump n&oacute;i: &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i vẫn giữ được Thượng viện.T&ocirc;i rất tự h&agrave;o về những g&igrave; đ&atilde; đạt được.Lần đầu ti&ecirc;n, ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng thua cuộc đua n&agrave;o ở Hạ viện. V&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng thắng th&ecirc;m nhiều ghế&quot;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210359"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống Trump: Kh&ocirc;ng c&oacute; &quot;l&agrave;n s&oacute;ng xanh&quot; m&agrave; l&agrave; &quot;l&agrave;n s&oacute;ng đỏ&quot;</h3> <p>Tổng thống Trump ph&aacute;t biểu tại ph&ograve;ng họp b&aacute;o ở Nh&agrave; Trắng. &Ocirc;ng tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu, tố c&aacute;o phe đối thủ &quot;đ&aacute;nh cắp&quot; cuộc bầu cử.</p> <p><em>Ảnh chụp m&agrave;n h&igrave;nh</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 73" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_z2163164904835_aad313eaa7f172fb3638a83097d711db.jpg" title="v ảnh 73" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210358"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống Trump sắp ph&aacute;t biểu</h3> <p><em>Bloomberg </em>cho biết &ocirc;ng Trump dự kiến ph&aacute;t biểu&nbsp;v&agrave;o l&uacute;c 18h30 ng&agrave;y 5/11 giờ địa phương (6h30 ng&agrave;y&nbsp;6/11 giờ Việt Nam)&nbsp;tại ph&ograve;ng họp b&aacute;o James Brady ở Nh&agrave; Trắng.</p> <p>Giới chức Nh&agrave; Trắng kh&ocirc;ng cho biết tổng thống sẽ n&oacute;i về điều g&igrave;.</p> <p>Trước đ&oacute; kh&ocirc;ng l&acirc;u,&nbsp;Donald Trump Jr., con trai của tổng thống, đăng l&ecirc;n Twitter n&oacute;i rằng cha của &ocirc;ng n&ecirc;n &ldquo;tiến h&agrave;nh cuộc chiến to&agrave;n diện trong kỳ bầu cử n&agrave;y&rdquo;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210357"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Pennsylvania sẽ tiếp tục kiểm phiếu đến đ&ecirc;m</h3> <p>Thư k&yacute; trưởng&nbsp;Pennsylvania Kathy Boockvar trấn an c&aacute;c cử tri v&agrave;o chiều 5/11 (giờ địa phương)&nbsp;rằng l&aacute; phiếu của họ sẽ được đếm v&agrave; quan chức bầu cử của c&aacute;c hạt &quot;rất coi trọng việc n&agrave;y.&quot;</p> <p>B&agrave; Boockvar n&oacute;i tất cả phiếu của Pennsylvania c&oacute; thể được kiểm đếm xong trước ng&agrave;y 6/11, theo <em>CNN</em>. B&agrave; cũng cho biết nh&acirc;n vi&ecirc;n kiểm phiếu sẽ l&agrave;m việc đến khuya.</p> <p>B&agrave; Boockvar cũng lưu &yacute; c&aacute;c l&aacute; phiếu của qu&acirc;n nh&acirc;n v&agrave; được gửi về nước ngo&agrave;i sẽ được kiểm cho đến ng&agrave;y 10/11.</p> <p>Ảnh: <em>CNN</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 74" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_kathy_boockvar.jpg" title="v ảnh 74" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210356"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump ng&agrave;y c&agrave;ng bị r&uacute;t ngắn khoảng c&aacute;ch ở Georgia v&agrave; Pennsylvania</h3> <p>Quan chức cơ quan bầu cử Georgia cho biết tỷ lệ kiểm phiếu sẽ cho thấy c&aacute;ch biệt v&ocirc; c&ugrave;ng s&iacute;t sao giữa c&aacute;c ứng vi&ecirc;n. &Ocirc;ng Trump hiện chỉ dẫn trước &ocirc;ng Biden 10.000 phiếu.</p> <p>Tại Pennsylvania, c&aacute;ch biệt giữa &ocirc;ng Trump v&agrave; &ocirc;ng Biden được r&uacute;t ngắn c&ograve;n khoảng 90.000 phiếu.&nbsp;H&agrave;ng trăm ngh&igrave;n phiếu vẫn chờ được kiểm đến v&agrave; &ocirc;ng Biden c&oacute; thể đạt lợi thế ở nh&oacute;m phiếu n&agrave;y.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210355"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cục diện Arizona sẽ r&otilde; r&agrave;ng hơn trong 6/11</h3> <p>Trưởng ban Ngoại vụ&nbsp;Arizona Katie Hobbs cho biết khoảng 400.000 đến 450.000 l&aacute; phiếu vẫn chưa được kiểm đếm xong tr&ecirc;n to&agrave;n bang n&agrave;y. Khoảng&nbsp;300.000 trong số n&agrave;y nằm ở hạt Maricopa - hạt lớn nhất trong bang.</p> <p>&quot;Trước khi kết th&uacute;c ng&agrave;y thứ s&aacute;u th&igrave; ch&uacute;ng ta sẽ biết Arizona đứng về ứng vi&ecirc;n n&agrave;o r&otilde; r&agrave;ng hơn&quot;, Hobbs n&oacute;i.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210354"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Twitter li&ecirc;n tục ẩn tweet của &ocirc;ng Trump</h3> <p>Hai tweet của tổng thống - tuy&ecirc;n bố kh&ocirc;ng c&oacute; bằng chứng rằng cuộc bầu cử bị gian lận - đ&atilde; bị Twitter ẩn đi v&igrave; c&oacute; nội dung &quot;tranh chấp v&agrave; c&oacute; thể tạo ra hiểu biết sai lầm về bầu cử v&agrave; quy tr&igrave;nh d&acirc;n sự&quot;.</p> <p>Tổng thống cũng retweet lại b&agrave;i đăng của con trai Eric Trump, k&ecirc;u gọi tr&igrave;nh b&aacute;o c&aacute;c sai phạm trong bầu cử. Twitter sau đ&oacute; k&egrave;m ghi ch&uacute; rằng th&ocirc;ng tin n&agrave;y về gian lận bầu cử l&agrave; th&ocirc;ng tin &quot;tranh c&atilde;i&quot;.</p> <table class="picture screenshot"> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 75" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2020_11_05t213917z_2125856077_rc29xj9j8ur9_rtrmadp_3_usa_election_reaction_1__1.jpg" title="v ảnh 75" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210353"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Chiến dịch của &ocirc;ng Trump khởi kiện ở Philadelphia</h3> <p>Chiến dịch của &ocirc;ng Trump đệ đơn kiện quan chức bầu cử Philadelphia vi phạm quy tr&igrave;nh bằng việc ngăn cản quan s&aacute;t vi&ecirc;n. Đơn kiện kh&ocirc;ng n&ecirc;u r&otilde; việc ngăn cản n&agrave;y l&agrave; sao. Đơn kiện n&agrave;y c&oacute; vẻ tương tự vụ kiện được đưa l&ecirc;n T&ograve;a Tối cao Pennsylvania đầu ng&agrave;y 5/11, theo CNN.</p> <p>Philadelphia l&agrave; th&agrave;nh phố &ocirc;ng Biden c&oacute; ưu thế r&otilde; rệt. Tr&ecirc;n to&agrave;n bang, &ocirc;ng Trump đang d&acirc;n trước &ocirc;ng Biden 90.000 phiếu với 370.000 phiếu chưa được kiểm.&nbsp;</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210352"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cục diện hiện tại ở 3 bang chiến trường Arizona, Georgia v&agrave; Pennsylvania</h3> <p>Đến rạng s&aacute;ng ng&agrave;y 6/11 (giờ Việt Nam), bang Arizona c&oacute; 86% phiếu đ&atilde; được kiểm xong v&agrave; &ocirc;ng Biden đang dẫn trước ở đ&acirc;y.</p> <p>Bang Georgia đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh kiểm đếm 98% phiếu cho thấy sự c&aacute;ch biệt s&iacute;t sao giữa 2 ứng vi&ecirc;n.</p> <p>Bang Pennsylvania c&oacute; 93% phiếu đ&atilde; kiểm.</p> <p>Ảnh: <em>CNN</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 76" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_z2163138621950_0594632f65c6531038d0f45b58e348ff.jpg" title="v ảnh 76" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210351"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Kiểm xong 98% phiếu ở Georgia, &ocirc;ng Trump dẫn trước</h3> <p>Theo c&ocirc;ng ty Edison Research, đến 5h ng&agrave;y 6/11 (giờ Việt Nam), &ocirc;ng Trump đang dẫn trước ở bang chiến trường Georgia với tỷ lệ ủng hộ 49,5%. Con số của &ocirc;ng Biden l&agrave; 49,3%.</p> <p>Bang Pennsylvania c&oacute; 93% phiếu đ&atilde; kiểm xong. &Ocirc;ng Trump được 50,1% phiếu bầu phổ th&ocirc;ng c&ograve;n &ocirc;ng Biden được 48,7%.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210350"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Khoảng c&aacute;ch ở Pennsylvania giảm xuống c&ograve;n 90.542 phiếu.</h3> <p>Theo cập nhật từ ph&oacute;ng vi&ecirc;n Jim Acosta của CNN, số phiếu &ocirc;ng Trump dẫn trước đối thủ tại Pennsylvania đ&atilde; giảm xuống chỉ c&ograve;n 90.542. Con số n&agrave;y từng l&agrave; gần 500.000.</p> <p>V&agrave;o 16h ng&agrave;y 5/11 (giờ địa phương, tức 4h ng&agrave;y 6/11 ở Việt Nam), Pennsylvania c&ograve;n 370.000 phiếu chưa kiểm. Thư k&yacute; bang Kathy Boockvar n&oacute;i rằng c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n bầu cử c&oacute; thể ho&agrave;n th&agrave;nh việc kiểm đếm &quot;đa số r&otilde; rệt&quot; trong ng&agrave;y 5/11 v&agrave; ch&uacute;ng ta sẽ biết ai l&agrave; người thắng trong ng&agrave;y.</p> <p>Bang Pennsylvania c&oacute; 20 phiếu đại cử tri. &Ocirc;ng Joe Biden sẽ chắc chắn vượt con số 270 phiếu đại cử tri nếu thắng bang n&agrave;y, trong khi cuộc đua sẽ chưa ng&atilde; ngũ nếu &ocirc;ng Trump thắng.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210349"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Người ủng hộ &ocirc;ng Trump biểu t&igrave;nh</h3> <p>Người ủng hộ &ocirc;ng Trump xuống đường biểu t&igrave;nh tại Philadelphia (Pennsylvania) v&agrave; Phoenix (Arizona). Đ&acirc;y l&agrave; những bang chưa ng&atilde; ngũ.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 77" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2020_11_05t215533z_1768612286_rc29xj9ammdu_rtrmadp_3_usa_election_1_.jpg" title="v ảnh 77" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 78" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2020_11_05t213917z_2125856077_rc29xj9j8ur9_rtrmadp_3_usa_election_reaction_1_.jpg" title="v ảnh 78" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 79" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2020_11_05t201553z_235453065_rc28xj91wmvi_rtrmadp_3_usa_election_reaction.jpg" title="v ảnh 79" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 80" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2020_11_05t201556z_34818149_rc28xj9ta95u_rtrmadp_3_usa_election_reaction.jpg" title="v ảnh 80" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210348"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tiến độ kiểm phiếu ở c&aacute;c bang</h3> <p>Nguồn: <em>New York Times</em>.</p> <table class="picture screenshot"> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 81" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t073925z_1648392751_rc27wj907352_rtrmadp_3_usa_election_trump.jpg" title="v ảnh 81" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210347"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p>Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 82" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2020_11_05t212906z_1028134639_rc29xj996kc0_rtrmadp_3_usa_election_biden.jpg" title="v ảnh 82" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 83" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2020_11_05t212344z_1716782724_rc29xj9krg5v_rtrmadp_3_usa_election_biden_1_.jpg" title="v ảnh 83" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210346"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Joe Biden vừa ph&aacute;t biểu ngắn</h3> <p>Ứng vi&ecirc;n tổng thống Joe Biden vừa&nbsp;ph&aacute;t biểu ngắn tại Wilmington, Delaware.&nbsp;Trong b&agrave;i ph&aacute;t biểu mới nhất, &ocirc;ng Biden tỏ ra lạc quan về kết quả kiểm phiếu, v&agrave; n&oacute;i rằng &quot;quy tr&igrave;nh đang c&oacute; hiệu quả&quot;. &Ocirc;ng k&ecirc;u gọi mọi người ki&ecirc;n nhẫn v&agrave; &quot;mọi phiếu bầu đều phải được đếm&quot;.</p> <p>Trước đ&oacute; khoảng 24h, &ocirc;ng Biden cũng ph&aacute;t biểu, tự tin m&igrave;nh sẽ đắc cử.</p> <p>Tổng thống Donald Trump, người đ&atilde; tuy&ecirc;n bố m&igrave;nh thắng lớn v&agrave;o đầu ng&agrave;y 4/11 v&agrave; y&ecirc;u cầu ngưng đếm phiếu, chưa hề xuất hiện trở lại, &ocirc;ng chỉ đăng tweet, c&aacute;o buộc cuộc bầu cử gian lận. Tweet n&agrave;y đ&atilde; bị Twitter ẩn đi v&igrave; &quot;c&oacute; nội dung tranh c&atilde;i v&agrave; c&oacute; thể g&acirc;y hiểu biết sai lệch v&igrave; cuộc bầu cử v&agrave; c&aacute;c quy tr&igrave;nh d&acirc;n sự&quot;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210345"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Thế dẫn trước của &ocirc;ng Trump ở Pennsylvania bị thu hẹp</h3> <p>Theo <em>CNN</em>, khoảng c&aacute;ch của &ocirc;ng Trump với &ocirc;ng Biden ở Pennsylvania, c&oacute; l&uacute;c từng l&agrave; 500.000 phiếu, đ&atilde; hạ xuống chỉ c&ograve;n khoảng tr&ecirc;n 114.000. Với 92% phiếu bầu đ&atilde; được kiểm, tổng thống vẫn chiếm ưu thế với 50,2% so với 48,2% phiếu gi&agrave;nh được của &ocirc;ng Biden.</p> <p>&quot;T&ocirc;i nghĩ ch&uacute;ng ta hẳn sẽ c&oacute; kết quả Pennsylvania v&agrave;o cuối ng&agrave;y h&ocirc;m nay&quot;, thư k&yacute; bang Kathy Boockvar n&oacute;i với <em>CNN </em>v&agrave;o trưa ng&agrave;y 5/11.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210344"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Phe &ocirc;ng Biden thắng kiện, Philadelphia kiểm phiếu trở lại</h3> <p><em>NBC</em> cập nhật rằng T&ograve;a &aacute;n Tối cao bang Pennsylvania đ&atilde; hủy quyết định của t&ograve;a &aacute;n cấp thấp về y&ecirc;u cầu gi&aacute;m s&aacute;t kiểm phiếu ở Philadelphia từ phe &ocirc;ng Trump.</p> <p>Việc kiểm phiếu qua đường bưu điện nhờ vậy đ&atilde; tiếp tục.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210343"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden tiếp tục thu hẹp khoảng c&aacute;ch ở bang Georgia</h3> <p>C&aacute;ch biệt của &ocirc;ng Trump tiếp tục giảm, từ khoảng 18.000 phiếu trước đ&oacute; xuống c&ograve;n khoảng 14.000.</p> <p>Như vậy, &ocirc;ng Trump vẫn đang dẫn ở Georgia, với 49,5% số phiếu so với 49,2% của &ocirc;ng Biden.</p> <p>Ảnh: <em>AP.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 84" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_geo.jpg" title="v ảnh 84" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210342"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden gia tăng c&aacute;ch biệt ở bang Nevada l&ecirc;n hơn 11.000 phiếu</h3> <p>Sau khi c&oacute; th&ecirc;m phiếu được kiểm, c&aacute;ch biệt của &ocirc;ng Biden ở bang Nevada tăng từ khoảng 8.000 l&ecirc;n&nbsp;11.458 phiếu. &Ocirc;ng đang dẫn 49,5% - 48,5%, với 87% lượng phiếu được kiểm.</p> <p>Đợt phiếu mới n&agrave;y đến từ hạt Clark, nơi c&oacute; th&agrave;nh phố Las Vegas.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, thế dẫn tr&ecirc;n của &ocirc;ng Trump ở c&aacute;c bang Georgia v&agrave; Pennsylvania tiếp tục giảm.</p> <p>Nếu t&iacute;nh bang Arizona thuộc về &ocirc;ng Joe Biden như <em>AP </em>v&agrave; <em>Fox News</em>, &ocirc;ng Biden đ&atilde; c&oacute; 264 phiếu đại cử tri. V&igrave; vậy, nếu thắng Nevada (6 phiếu đại cử tri), &ocirc;ng Biden sẽ c&oacute; đủ 270 phiếu đại cử tri.</p> <p>Ảnh: <em>AFP.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 85" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_afp_20201105172618.jpg" title="v ảnh 85" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210341"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Thẩm ph&aacute;n Georgia b&aacute;c đơn kiện của đội ngũ Tổng thống Trump</h3> <p>Theo <em>Guardian</em>, một thẩm ph&aacute;n ở Georgia b&aacute;c đơn kiện từ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đối với việc bỏ phiếu vắng mặt ở bang n&agrave;y.</p> <p>Chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Trump lập luận rằng c&aacute;c quan chức bầu cử đang cố gắng kiểm đếm c&aacute;c l&aacute; phiếu kh&ocirc;ng hợp lệ ở Georgia.Khi bị &eacute;p cung cấp bằng chứng về tuy&ecirc;n bố đ&oacute;, chiến dịch của &ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng thể đưa ra được g&igrave;.Chiến dịch của tổng thống Mỹ đ&atilde; khởi động qu&aacute; tr&igrave;nh th&aacute;ch thức ph&aacute;p l&yacute; ở nhiều bang chiến địa, tuy nhi&ecirc;n c&oacute; vẻ kh&ocirc;ng c&oacute; t&aacute;c dụng v&agrave;o thời điểm những l&aacute; phiếu cuối c&ugrave;ng đang được kiểm đếm.C&aacute;c quan chức bầu cử ở nhiều bang đ&atilde; nhấn mạnh họ sẽ kiểm mọi l&aacute; phiếu hợp lệ trước khi chốt kết quả.</p> <p>Ảnh: <em>AP.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 86" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_6cff8f5c_c033_4597_a23e_e23fb02a6243.jpg" title="v ảnh 86" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210340"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Th&ecirc;m địa phương ở Pennsylvania ho&atilde;n kiểm phiếu</h3> <p><em>CNN</em> cho biết hạt Allegheny của Pennsylvania sẽ ho&atilde;n kiểm phiếu đến ng&agrave;y 6/11 do một thỏa thuận tại t&ograve;a &aacute;n li&ecirc;n quan đến 29.000 phiếu bị tranh c&atilde;i. Thỏa thuận n&agrave;y li&ecirc;n quan đến việc in sai phiếu bầu v&agrave; phải in lại cho cử tri v&agrave;o ng&agrave;y bầu cử. Ch&iacute;nh quyền hạt đồng &yacute; ho&atilde;n kiểm số phiếu in lại n&agrave;y đến ng&agrave;y 6/11 để chờ l&agrave;m r&otilde;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210339"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống Trump tuy&ecirc;n bố th&aacute;ch thức ph&aacute;p l&yacute; &ocirc;ng Biden</h3> <p>Trong khi 2 nh&acirc;n sự cấp cao trong ủy ban tranh cử của tổng thống Mỹ cầm tr&aacute;t t&ograve;a đ&ograve;i v&agrave;o điểm kiểm phiếu ở bang Pennsylvania, &ocirc;ng Trump tiếp tục đăng b&agrave;i tr&ecirc;n Twitter c&aacute;o buộc kết quả kiểm phiếu gian lận.&quot;Tất cả tiểu bang &ocirc;ng Biden gi&agrave;nh chiến thắng gần đ&acirc;y sẽ bị ch&uacute;ng t&ocirc;i th&aacute;ch thức về mặt ph&aacute;p l&yacute; v&igrave; gian lận cử tri v&agrave; gian lận bầu cử li&ecirc;n bang. C&oacute; rất nhiều bằng chứng - cứ theo d&otilde;i b&aacute;o đ&agrave;i m&agrave; xem. CH&Uacute;NG T&Ocirc;I&nbsp;SẼ THẮNG! Nước Mỹ tr&ecirc;n hết!&rdquo;, tổng thống Mỹ viết.</p> <p>Theo <em>NBC</em>, ph&iacute;a &ocirc;ng Biden c&aacute;o buộc chiến dịch của &ocirc;ng Trump đang t&igrave;m c&aacute;ch can thiệp kiểm phiếu.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 87" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_trmp.jpg" title="v ảnh 87" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210338"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Đại diện &ocirc;ng Trump đ&ograve;i tiếp cận việc kiểm phiếu ở Nevada</h3> <p>Richard Grenell, cựu quyền gi&aacute;m đốc an ninh quốc gia Mỹ, cho biết chiến dịch của &ocirc;ng Trump muốn tiếp cận qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm phiếu tại hạt Clark, bang Nevada. &Ocirc;ng b&agrave;y tỏ lo ngại về gian lận phiếu bầu, tuy nhi&ecirc;n từ chối trả lời c&acirc;u hỏi li&ecirc;n tiếp từ ph&oacute;ng vi&ecirc;n: &quot;Bằng chứng của &ocirc;ng đ&acirc;u?&quot;.Theo C-SPAN, điều n&agrave;y cho thấy chiến dịch của &ocirc;ng Trump đang tiến gần đến động th&aacute;i ph&aacute;p l&yacute; ở Nevada.</p> <p>Ảnh: <em>AP.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 88" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_nevada.jpg" title="v ảnh 88" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210337"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Người quản l&yacute; chiến dịch tranh cử: &Ocirc;ng Trump vẫn sống v&agrave; khỏe mạnh</h3> <p>Bill Stepien, người quản l&yacute; chiến dịch tranh cử của tổng thống Mỹ, vẫn hy vọng &ocirc;ng Trump sẽ gi&agrave;nh chiến thắng ở bang chiến địa Pennsylvania v&agrave; c&oacute; được 270 phiếu đại cử tri.</p> <p>&Ocirc;ng Stepien chỉ tr&iacute;ch &quot;giới truyền th&ocirc;ng v&agrave; những người trong cuộc ở th&agrave;nh phố n&agrave;y&quot;, những người đ&atilde; &quot;cố gắng gạt &ocirc;ng Donald Trump ra trong nhiều năm&quot;, từ cuộc bỏ phiếu sơ bộ cho tới khi &ocirc;ng Trump bị luận tội.</p> <p>&ldquo;Donald Trump vẫn c&ograve;n sống v&agrave; khỏe mạnh&quot;, &ocirc;ng Stepien n&oacute;i.</p> <p>Người quản l&yacute; chiến dịch tranh cử của nh&agrave; l&atilde;nh đạo Mỹ cho rằng &ocirc;ng Trump đang &quot;chen l&ecirc;n vị tr&iacute; dẫn đầu của đảng D&acirc;n chủ&quot; ở Arizona v&agrave; cuộc đua &quot;đang ng&agrave;y c&agrave;ng s&iacute;t sao&quot;.</p> <p>&Ocirc;ng cũng nhấn mạnh: &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ gi&agrave;nh được Pennsylvania&quot;.</p> <p>Tại thời điểm n&agrave;y, nếu muốn đảm bảo c&oacute; đủ 270 phiếu đại cử tri, &ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng thể thua ở bang Pennsylvania. D&ugrave; chiến dịch của tổng thống Mỹ tự tin v&agrave;o t&igrave;nh h&igrave;nh ở bang n&agrave;y, tỷ lệ dẫn trước của &ocirc;ng Trump so với đối thủ đang thu hẹp dần khi phiếu bầu qua thư đang được kiểm đếm, theo <em>CNN.</em></p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210336"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cuộc chiến ph&aacute;p l&yacute; bầu cử Mỹ bắt đầu tại Pennsylvania</h3> <p>Một t&ograve;a &aacute;n địa phương đ&atilde; cho ph&eacute;p đại diện chiến dịch của &ocirc;ng Trump gi&aacute;m s&aacute;t kiểm phiếu ở Philadelphia, bang Pennsylvania. Điều n&agrave;y khiến việc kiểm phiếu qua đường bưu điện bị tạm ngưng, theo Reuters.Chiến dịch của &ocirc;ng Biden v&igrave; vậy đ&atilde; gửi khiếu nại đến t&ograve;a &aacute;n cấp cao hơn tại bang n&agrave;y nhằm v&ocirc; hiệu ph&aacute;n quyết của t&ograve;a cấp thấp, theo <em>NBC</em>.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210335"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Philadelphia buộc phải dừng kiểm phiếu qua đường bưu điện</h3> <p><em>NBC</em> cho biết việc kiểm phiếu qua đường bưu điện ở Philadelphia đ&atilde; buộc phải tạm dừng. Hai đại diện từ phe &ocirc;ng Trump đ&atilde; ở trong điểm kiểm phiếu. Ủy ban tranh cử của &ocirc;ng Joe Biden, ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ, th&ocirc;ng b&aacute;o đ&atilde; khiếu nại đến t&ograve;a &aacute;n để t&igrave;m c&aacute;ch kh&ocirc;i phục việc kiểm phiếu.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210334"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Phe &ocirc;ng Trump cầm tr&aacute;t t&ograve;a đ&ograve;i v&agrave;o điểm kiểm phiếu</h3> <p>Pam Bondi v&agrave; Corey Lewandowski, 2 nh&acirc;n sự cấp cao trong ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump, bất ngờ xuất hiện b&ecirc;n ngo&agrave;i trung t&acirc;m hội nghị bang Pennsylvania ở Philadelphia. Họ cầm theo tr&aacute;t t&ograve;a v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o sẽ v&agrave;o t&ograve;a nh&agrave; để gi&aacute;m s&aacute;t. Trung t&acirc;m hội nghị n&agrave;y cũng l&agrave; điểm kiểm phiếu của bang.</p> <p>Theo video do <em>The Hill</em> ghi lại, b&agrave; Pam Bondi khẳng định &quot;đội gi&aacute;m s&aacute;t&quot; của &ocirc;ng Trump c&oacute; đến 15 người.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 89" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_giam_sat.jpg" title="v ảnh 89" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210333"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Biểu t&igrave;nh lan rộng ở Mỹ, bất đồng về việc dừng kiểm phiếu</h3> <p>&nbsp;</p> <p>Người d&acirc;n ở nhiều th&agrave;nh phố tr&ecirc;n khắp nước Mỹ đang đổ ra đường biểu t&igrave;nh trong khi qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm đếm phiếu bầu ở c&aacute;c bang chiến địa đang bước v&agrave;o giai đoạn cuối.</p> <p><em>New York Times</em> ghi nhận một số th&agrave;nh phố c&oacute; d&ograve;ng người biểu t&igrave;nh l&agrave; Minneapolis, New York, Portland, Phoenix v&agrave; Detroit.</p> <p>Tại Minneapolis, người d&acirc;n cầm khẩu hiệu phản đối Tổng thống Trump v&agrave; chặn đường lưu th&ocirc;ng của xe cộ. Một số người biểu t&igrave;nh đ&atilde; bị bắt giữ.</p> <p>Trong khi đ&oacute; tại Detroit, bang Michigan, nh&oacute;m người ủng hộ &ocirc;ng Trump tụ tập ngo&agrave;i một trung t&acirc;m kiểm phiếu v&agrave; y&ecirc;u cầu c&aacute;c quan chức &quot;dừng việc kiểm đếm&quot;.</p> <p>Ảnh: <em>NYT.&nbsp;</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 90" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_vote.jpg" title="v ảnh 90" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210332"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Phe &ocirc;ng Biden sắp c&oacute; ph&aacute;t biểu về kiểm phiếu</h3> <p>Ủy ban tranh cử của &ocirc;ng Joe Biden th&ocirc;ng b&aacute;o sắp c&oacute; họp b&aacute;o v&agrave;o l&uacute;c 11h ng&agrave;y 5/11 (theo giờ bờ Đ&ocirc;ng của Mỹ).Quản l&yacute; chiến dịch Jen O&#39;Malley Dillon v&agrave; Cố vấn cấp cao Bob Bauer sẽ cập nhật về cục diện cuộc đua đến Nh&agrave; Trắng, giữa bối cảnh một số bang quan trọng chưa kiểm phiếu xong.</p> <p>Cuộc họp b&aacute;o đang trễ 15 ph&uacute;t.&nbsp;Trong khi đ&oacute;, cuộc họp b&aacute;o của phe &ocirc;ng Trump ở Las Vegas cũng đang trễ 45 ph&uacute;t</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210331"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Georgia dự kiến c&oacute; kết quả kiểm phiếu v&agrave;o cuối ng&agrave;y 5/11</h3> <p>Brad Raffensperger, người ph&aacute;t ng&ocirc;n của quan chức phụ tr&aacute;ch bầu cử bang Georgia, hy vọng bang n&agrave;y sẽ c&oacute; kết quả kiểm phiếu v&agrave;o cuối ng&agrave;y 5/11.</p> <p>&quot;T&ocirc;i cầu nguyện rằng ch&uacute;ng ta c&oacute; thể c&oacute; được kết quả cuối c&ugrave;ng v&agrave;o cuối ng&agrave;y&quot;, người ph&aacute;t ng&ocirc;n n&agrave;y n&oacute;i.</p> <p>Theo quan chức bầu cử bang chiến địa Georgia, c&ograve;n khoảng 60.000 phiếu bầu của bang n&agrave;y chưa được kiểm đếm. Tổng thống Trump đang dẫn trước đối thủ Biden 18.000 phiếu bầu, tương đương 0,4% tổng số phiếu.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210330"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Ca mắc Covid-19 mới đạt kỷ lục khi người Mỹ chờ kết quả bầu cử</h3> <p>&nbsp;</p> <p>Trong khi những bang cuối c&ugrave;ng đang tiếp tục kiểm phiếu bầu, <em>New York Times</em> c&ocirc;ng bố số liệu thống k&ecirc; cho thấy trong ng&agrave;y 4/11, lần đầu ti&ecirc;n Mỹ ghi nhận hơn 100.000 ca mắc Covid-19 kể từ đầu đại dịch.</p> <p>Tổng số ca mắc mới trong ng&agrave;y 4/11 l&agrave; hơn 107.800, theo cơ sở dữ liệu của <em>New York Times.</em>&nbsp;23&nbsp;tiểu bang ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm bệnh hơn trong v&ograve;ng 7 ng&agrave;y qua.</p> <p>Năm tiểu bang - Maine, Minnesota, Indiana, Nebraska v&agrave; Colorado - đều ghi nhận ca nhiễm mới cao kỷ lục trong ng&agrave;y. Số ca bệnh ở c&aacute;c bang miền T&acirc;y v&agrave; miền Đ&ocirc;ng Bắc Mỹ cũng đang tăng l&ecirc;n.</p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210329"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>B&agrave; Clinton nhắc nhở cử tri Georgia</h3> <p>Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton nhắn nhủ cử tri tại Georgia đừng qu&ecirc;n theo d&otilde;i l&aacute; phiếu theo h&igrave;nh thức vắng mặt của m&igrave;nh đ&atilde; được t&iacute;nh hay chưa. B&agrave; lưu &yacute; nếu phiếu bầu bị từ chối kh&ocirc;ng r&otilde; l&yacute; do, cử tri Georgia c&oacute; hạn ch&oacute;t l&agrave; 17h ng&agrave;y 6/11 để khiếu nại.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210328"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng chưởng l&yacute; Pennsylvania: &quot;T&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng để ai ngăn kiểm phiếu&quot;</h3> <p>&nbsp;</p> <p>Tổng chưởng l&yacute; bang Pennsylvania, Josh Shapiro, chỉ tr&iacute;ch chiến dịch t&aacute;i tranh cử của &ocirc;ng Trump v&igrave; đ&atilde; kiện để ngăn chặn kiểm phiếu.</p> <p>Trả lời <em>MSNBC</em>, &ocirc;ng Shapiro n&oacute;i: &quot;T&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng để bất kỳ ai ngăn qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm đếm phiếu bầu. Đ&acirc;y l&agrave; những l&aacute; phiếu hợp ph&aacute;p. Ch&uacute;ng sẽ được t&iacute;nh&quot;.</p> <p>&Ocirc;ng Shapiro c&aacute;o buộc tổng thống Mỹ đang cố gắng l&ocirc;i k&eacute;o c&aacute;c quan chức bầu cử v&agrave;o một cuộc chiến ch&iacute;nh trị, trong khi trọng t&acirc;m của cuộc bầu cử đang đổ dồn v&agrave;o những l&aacute; phiếu chưa được kiểm c&ograve;n lại.</p> <p>&quot;Những lời khoa trương đ&oacute; cần phải biến mất. Chiến dịch n&agrave;y đ&atilde; kết th&uacute;c rồi&quot;, &ocirc;ng Shapiro n&oacute;i th&ecirc;m.</p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210327"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống Trump nổi đ&oacute;a tr&ecirc;n Twitter</h3> <p>Nh&agrave; l&atilde;nh đạo Mỹ bắt đầu đăng tải một loạt tweet với phong c&aacute;ch in hoa to&agrave;n bộ quen thuộc, sau một ng&agrave;y k&iacute;n tiếng bất thường.</p> <p>Trong d&ograve;ng tweet mới nhất, &ocirc;ng Trump khẳng định tất cả phiếu bầu nhận sau ng&agrave;y bầu cử to&agrave;n quốc kh&ocirc;ng được t&iacute;nh.Đăng tải của &ocirc;ng Trump một lần nữa bị Twitter d&aacute;n nh&atilde;n cảnh c&aacute;o: &quot;Một số hoặc to&agrave;n bộ nội dung được chia sẻ trong Tweet n&agrave;y g&acirc;y tranh c&atilde;i v&agrave; c&oacute; thể g&acirc;y hiểu sai về bầu cử hoặc quy tr&igrave;nh d&acirc;n sự kh&aacute;c&quot;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 91" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_trump_twitt.jpg" title="v ảnh 91" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210326"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Quan chức Arizona: &quot;Tất nhi&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ kiểm tất cả phiếu bầu&quot;</h3> <p>Phản ứng trước cuộc bầu cử b&ecirc;n ngo&agrave;i điểm bỏ phiếu ở bang Arizona, quan chức bầu cử bang Katie Hobbs nhắc lại rằng ch&iacute;nh quyền sẽ đếm tất cả l&aacute; phiếu đ&atilde; nhận được.</p> <p>&quot;T&ocirc;i kh&ocirc;ng hiểu nổi mục ti&ecirc;u của những người biểu t&igrave;nh n&agrave;y l&agrave; g&igrave;. Tất nhi&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ kiểm đếm mọi l&aacute; phiếu. Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nghĩa vụ ph&aacute;p l&yacute; để l&agrave;m thế&quot;, b&agrave; Hobbs n&oacute;i với <em>NBC</em> s&aacute;ng 5/11 (giờ địa phương).</p> <p>Quan chức n&agrave;y cho biết c&ograve;n khoảng 450.000 phiếu chưa được kiểm đếm, trong đ&oacute; c&oacute; khoảng 300.000 phiếu đến từ hạt Maricopa.</p> <p>&Ocirc;ng Biden hiện dẫn trước Tổng thống Trump khoảng 68.000 phiếu tại bang chiến trường n&agrave;y.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210325"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Phe &ocirc;ng Trump sắp ra đ&ograve;n bất ngờ ở Nevada</h3> <p>Ủy ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump th&ocirc;ng b&aacute;o sẽ tổ chức họp b&aacute;o ngay trước cơ quan bầu cử hạt Clark, bang Nevada, v&agrave;o l&uacute;c 8h30 ng&agrave;y 5/11 (giờ địa phương). Thời điểm diễn ra họp b&aacute;o chỉ c&aacute;ch thời điểm hạt Clark cập nhật phiếu bầu 30 ph&uacute;t.Danh s&aacute;ch th&agrave;nh vi&ecirc;n ph&iacute;a &ocirc;ng Trump sẽ c&oacute; mặt bao gồm những c&aacute;i t&ecirc;n &quot;cứng cựa&quot;: Ric Grenell - cựu gi&aacute;m đốc t&igrave;nh b&aacute;o quốc gia, Adam Laxalt - cựu tổng chưởng l&yacute; Nevada v&agrave; Michael McDonald - trưởng văn ph&ograve;ng đảng Cộng h&ograve;a ở Nevada.</p> <p>Theo <em>Fox News</em>, &ocirc;ng Trump muốn nộp đơn khiếu nại cho t&ograve;a &aacute;n Nevada. Đơn n&agrave;y c&aacute;o buộc c&oacute; &iacute;t nhất 10.000 phiếu bầu ở Nevada điền t&ecirc;n những người kh&ocirc;ng c&ograve;n sống tại bang n&agrave;y v&agrave; do đ&oacute; kh&ocirc;ng hợp lệ.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210324"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Nevada dự kiến c&ocirc;ng bố kết quả trong v&agrave;i giờ tới</h3> <p>Quan chức bang Nevada cho biết c&oacute; kế hoạch c&ocirc;ng bố th&ecirc;m kết quả bầu cử v&agrave;o trưa 5/11, theo giờ địa phương.&nbsp;</p> <p>Với 6 phiếu đại cử tri, Nevada c&oacute; thể mang lại đ&uacute;ng số phiếu m&agrave; ứng cử vi&ecirc;n Joe Biden c&ograve;n thiếu để đạt 270 phiếu đại cử tri v&agrave; gi&agrave;nh chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay.</p> <p>T&iacute;nh tới đầu ng&agrave;y 5/11, &ocirc;ng Biden vẫn dẫn trước Tổng thống Trump ở Nevada gần 8.000 phiếu bầu. Trong khi đ&oacute;, khoảng 14% phiếu của bang n&agrave;y chưa được kiểm đếm.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210323"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống Trump: &quot;H&atilde;y dừng đếm phiếu&quot;</h3> <p>Trong khi c&aacute;c bang cuối c&ugrave;ng đang tiến h&agrave;nh kiểm phiếu v&agrave;o s&aacute;ng 5/11, Tổng thống Trump viết tr&ecirc;n Twitter: &quot;H&Atilde;Y DỪNG ĐẾM PHIẾU!.</p> <p>Trước đ&oacute;, c&aacute;c quan chức phụ tr&aacute;ch cuộc bầu cử cam kết sẽ kiểm đếm mọi phiếu bầu hợp lệ được nộp v&agrave;o ng&agrave;y bầu cử 3/11.</p> <p>Cũng cần lưu &yacute; rằng&nbsp;nếu việc kiểm phiếu bị dừng lại ngay b&acirc;y giờ, cựu Ph&oacute; tổng thống Biden sẽ thắng cử v&igrave; &ocirc;ng đang dẫn trước ở bang Nevada. Điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p &ocirc;ng đạt được 270 phiếu đại cử tri cần thiết để gi&agrave;nh được Nh&agrave; Trắng, theo <em>Guardian.</em></p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210322"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Georgia sắp kiểm phiếu xong, &ocirc;ng Trump đang dẫn trước</h3> <p>Georgia, một trong những bang c&ograve;n lại c&oacute; thể quyết định &ocirc;ng chủ Nh&agrave; Trắng bốn năm tiếp theo, c&ograve;n gần 50.000 phiếu chưa được kiểm, theo người ph&aacute;t ng&ocirc;n của văn ph&ograve;ng thư k&yacute; bang.</p> <p>Người phụ tr&aacute;ch văn ph&ograve;ng thư k&yacute; bang Brad Raffensperger dự kiến sẽ c&oacute; th&ecirc;m th&ocirc;ng tin v&agrave;o 10h30 s&aacute;ng (giờ địa phương) - tức 22h30 giờ Việt Nam.</p> <p>Hiện tại, ở tiểu bang c&oacute; 16 phiếu đại cử tri n&agrave;y, &ocirc;ng Trump đang dẫn tr&ecirc;n &ocirc;ng Biden 18.590 phiếu, với 99% lượng phiếu được kiểm.</p> <p>Nếu t&iacute;nh bang Arizona thuộc về &ocirc;ng Joe Biden như <em>AP </em>v&agrave; <em>Fox News</em>, &ocirc;ng Biden đ&atilde; c&oacute; 264 phiếu đại cử tri. V&igrave; vậy, ngay cả nếu thua ở Georgia, &ocirc;ng Biden vẫn c&ograve;n rộng đường tới &ldquo;con số v&agrave;ng&rdquo; 270, chẳng hạn thắng Nevada (6 phiếu đại cử tri) hoặc Pennsylvania (20 phiếu đại cử tri).</p> <p>Ảnh: <em>Bloomberg.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 92" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_be9579d9_7f6c_444a_9251_a0f5a79f58ec.jpg" title="v ảnh 92" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210321"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden: &quot;Mọi phiếu bầu phải được kiểm đếm&quot;</h3> <p>Trong khi một số bang chiến trường tiếp tục kiểm phiếu v&agrave; kết quả vẫn đang s&iacute;t sao, ứng cử vi&ecirc;n tổng thống đảng D&acirc;n chủ Joe Biden đăng b&agrave;i viết tr&ecirc;n Twitter s&aacute;ng 5/11 (giờ địa phương), viết: &quot;Mọi phiếu bầu phải được kiểm đếm&quot;.</p> <p>Đ&iacute;nh k&egrave;m b&agrave;i viết n&agrave;y l&agrave; đoạn video ngắn cho thấy những cử tri được cho đ&atilde; bỏ phiếu.</p> <p>Ảnh: <em>Chụp m&agrave;n h&igrave;nh.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 93" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_z2162785173079_c83ffd0e10b82313ff07e5263f379ee3.jpg" title="v ảnh 93" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210320"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>C&ograve;n khoảng 140.000 l&aacute; phiếu gửi qua bưu điện ở Philadelphia</h3> <p><em>CNN</em> dẫn nguồn thạo tin cho biết hiện khoảng 140.000 l&aacute; phiếu gửi qua bưu điện của hạt Philadelphia, bang Pennsylvania, chưa được kiểm.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, tr&ecirc;n trang web bầu cử của bang chiến địa n&agrave;y, số phiếu chưa được kiểm hiện l&agrave; 120.128.</p> <p>Điều n&agrave;y cho thấy rằng tổng số phiếu gửi qua thư được gửi đến đ&atilde; tăng l&ecirc;n.</p> <p>Ch&iacute;nh quyền bang Pennsylvania quy định phiếu gửi qua bưu điện phải đến nơi trễ nhất l&agrave; ba ng&agrave;y sau cuộc bầu cử, với điều kiện phiếu được đ&oacute;ng dấu bưu điện trước ng&agrave;y 3/11.</p> <p>Thượng nghị sĩ Pennsylvania Bob Casey cho biết &ocirc;ng tin tưởng Joe Biden sẽ gi&agrave;nh chiến thắng tại bang n&agrave;y, v&agrave; c&aacute;c l&aacute; phiếu tại Philadelphia c&oacute; thể mang tới chiến thắng cho cựu ph&oacute; tổng thống.</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i mới chỉ thấy ở Philadelphia c&oacute; khoảng 70% số phiếu được kiểm. Nhiều phiếu sẽ được xử l&yacute; v&agrave;o s&aacute;ng nay. V&agrave; chỉ t&iacute;nh ri&ecirc;ng số phiếu ở Philadelphia c&oacute; thể đủ mang đến lợi thế cho &ocirc;ng Joe Biden&quot;, &ocirc;ng Casey n&oacute;i với <em>CNN.</em></p> <p>Theo số liệu tr&ecirc;n trang web bầu cử của Pennsylvania, to&agrave;n bang c&oacute; khoảng 750.000 phiếu bầu được gửi qua thư, mặc d&ugrave; con số n&agrave;y chưa được cập nhật gần đ&acirc;y.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 94" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_phieu.jpg" title="v ảnh 94" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210319"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Georgia sắp cập nhật kiểm phiếu</h3> <p>Quan chức hạt Fulton, bang Georgia, dự kiến cập nhật kết quả kiểm to&agrave;n bộ số phiếu c&ograve;n lại của địa phương v&agrave;o 11h ng&agrave;y 5/11 (theo giờ bờ Đ&ocirc;ng của Mỹ, tức khoảng 23h tại Việt Nam).</p> <p>&Ocirc;ng Trump đang dẫn trước tại Georgia, tuy nhi&ecirc;n c&aacute;ch biệt với đối thủ đang thu hẹp dần. Điều n&agrave;y một phần v&igrave; c&aacute;c ủy ban bầu cử đang kiểm phiếu bầu qua đường bưu điện, vốn được cử tri đảng D&acirc;n chủ sử dụng nhiều hơn đảng Cộng h&ograve;a.Bang Georgia c&oacute; đến 16 phiếu đại cử tri v&agrave; l&agrave; bang m&agrave; &ocirc;ng Trump buộc phải thắng nếu muốn đủ 270 phiếu. Từ năm 1996 đến nay, Georgia lu&ocirc;n bầu cho ứng vi&ecirc;n đảng Cộng h&ograve;a.</p> <p>Ảnh: <em>Getty.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 95" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_geor.jpg" title="v ảnh 95" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210318"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Twitter chặn nhiều t&agrave;i khoản giả mạo h&atilde;ng tin</h3> <p><em>Wall Street Journal </em>cho biết Twitter ng&agrave;y 4/11 đ&atilde; chặn nhiều t&agrave;i khoản giả mạo h&atilde;ng tin Mỹ để tuy&ecirc;n bố chiến thắng cho &ocirc;ng Joe Biden, ứng vi&ecirc;n của đảng D&acirc;n chủ.</p> <p>Theo điều tra ban đầu, những t&agrave;i khoản dường như hoạt động c&oacute; tổ chức, nhằm lan truyền th&ocirc;ng tin sai lệch tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội về bầu cử Mỹ.C&oacute; &iacute;t nhất 1 t&agrave;i khoản giả mạo đ&atilde; tuy&ecirc;n bố phần thắng cho Tổng thống Trump.</p> <p>Phần lớn những t&agrave;i khoản n&agrave;y tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden chiến thắng tại một số bang quan trọng. C&oacute; nhiều t&agrave;i khoản giả mạo h&atilde;ng tin AP, nguồn tin được xem l&agrave; đ&aacute;ng tin cậy nhất về dự b&aacute;o ứng vi&ecirc;n chiến thắng tại c&aacute;c bang Mỹ. Người ph&aacute;t ng&ocirc;n AP Patrick Maks đ&atilde; b&aacute;c bỏ mối li&ecirc;n hệ giữa c&aacute;c t&agrave;i khoản g&acirc;y tranh c&atilde;i với h&atilde;ng tin n&agrave;y.</p> <p>Ảnh: <em>Zuma Press.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 96" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_twitter.jpg" title="v ảnh 96" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210317"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>H&igrave;nh ảnh bạo động hậu bầu cử ở&nbsp;Portland</h3> <p>Ảnh: <em>AP.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 97" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_1000.jpeg" title="v ảnh 97" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 98" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_1000_2_.jpeg" title="v ảnh 98" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 99" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_1000_1_.jpeg" title="v ảnh 99" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210316"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Bang chiến trường c&oacute; thể tạo bất ngờ lớn</h3> <p>Cuộc đua giữa hai ứng vi&ecirc;n th&ecirc;m kịch t&iacute;nh tại Georgia. &Ocirc;ng Trump đang dẫn trước đối thủ với chỉ 0,5 điểm - khoảng 22.000 phiếu bầu.</p> <p>Đ&atilde; c&oacute; 98% số phiếu được kiểm nhưng số phiếu ủng hộ &ocirc;ng Trump vẫn dưới mốc 50%, mặc d&ugrave; Georgia lu&ocirc;n chọn ứng vi&ecirc;n đảng Cộng h&ograve;a từ năm 1996 đến nay.Ở Nevada, &ocirc;ng Biden đang dẫn trước nhưng c&aacute;ch biệt với đối thủ chỉ c&ograve;n 8.000 phiếu. Bất ngờ vẫn c&oacute; thể xảy ra.<em>AP</em> đ&atilde; tuy&ecirc;n bố phần thắng tại Arizona cho phe D&acirc;n chủ, d&ugrave; vậy mới 88% số phiếu to&agrave;n bang được kiểm đếm. C&aacute;ch biệt giữa &ocirc;ng Biden v&agrave; Tổng thống Trump l&agrave; khoảng 70.000 phiếu.Pennsylvania l&agrave; nơi &ocirc;ng Trump c&oacute; lợi thế lớn nhất với 150.000 phiếu nhiều hơn đối thủ. Số phiếu được kiểm chiếm 89% tổng số phiếu to&agrave;n bang.</p> <p>Ảnh: <em>WSJ.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 100" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_trump_biden.jpg" title="v ảnh 100" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210315"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Sắp kiểm phiếu xong ở Georgia, &ocirc;ng Trump dẫn trước</h3> <p>Cập nhập kết quả kiểm phiếu mới nhất từ Georgia cho thấy&nbsp;96% số phiếu đ&atilde; được kiểm xong. Đến hiện tại, &ocirc;ng Trump đang dẫn trước &ocirc;ng Biden chỉ với c&aacute;ch biệt rất nhỏ, 49,6% so với 49,2%.</p> <p>Đảng D&acirc;n chủ vẫn nu&ocirc;i hy vọng gi&agrave;nh được bang chiến trường nắm giữ 16 phiếu đại cử tri n&agrave;y. D&ugrave; vậy, kết quả vẫn đang rất s&iacute;t sao để c&oacute; thể gọi t&ecirc;n người chiến thắng.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210314"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cảnh s&aacute;t New York bắt h&agrave;ng chục người biểu t&igrave;nh hậu bầu cử</h3> <p>Tại New York, cảnh s&aacute;t tiến h&agrave;nh&nbsp;50 vụ bắt giữ trong c&aacute;c cuộc biểu t&igrave;nh ở khắp th&agrave;nh phố v&agrave;o đ&ecirc;m 4/11.</p> <p>C&aacute;c cuộc biểu t&igrave;nh hậu bầu cử&nbsp;đang diễn ra ở nhiều th&agrave;nh phố tại Mỹ. Lực lượng tham gia l&agrave; những người ủng hộ của cả &ocirc;ng Trump v&agrave; &ocirc;ng Biden. Quy m&ocirc; c&aacute;c cuộc biểu t&igrave;nh l&agrave; vừa hoặc nhỏ, theo <em>Reuters</em>.</p> <p>Cảnh s&aacute;t ở&nbsp;Denver, bang Colorado, cũng tiến h&agrave;nh 4 vụ bắt giữ khi người biểu t&igrave;nh đụng độ với cảnh s&aacute;t.</p> <p>Cảnh s&aacute;t ở Minneapolis, bang Minnesota, cũng bắt một số người biểu t&igrave;nh v&igrave; cản trở giao th&ocirc;ng.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210313"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Bạo động hậu bầu cử ở Portland</h3> <p>Cảnh s&aacute;t ở th&agrave;nh phố Portland, bang Oregon&nbsp;tuy&ecirc;n bố t&igrave;nh trạng bạo động v&agrave; bắt 11 người, thu giữ vũ kh&iacute; v&agrave; ph&aacute;o của họ. Thống đốc bang Kate Brown điều động Vệ binh Quốc gia để canh giữ trật tự tại Portland nhằm đối ph&oacute; với phong tr&agrave;o biểu t&igrave;nh sau đ&ecirc;m bầu cử.</p> <p>Người ủng hộ Tổng thống Trump đ&atilde; biểu t&igrave;nh tại nhiều bang quan trọng như Arizona v&agrave; Pennsylvania, gia tăng &aacute;p lực l&ecirc;n việc kiểm phiếu.</p> <p>Ở Maricopa, hạt đ&ocirc;ng d&acirc;n nhất bang Arizona, người biểu t&igrave;nh mang vũ kh&iacute;&nbsp;k&eacute;o đến trước địa điểm kiểm phiếu trong&nbsp;th&agrave;nh phố Phoenix. Họ đ&ograve;i nh&agrave; chức tr&aacute;ch bang n&agrave;y phải kiểm đủ phiếu, phản đối c&aacute;c h&atilde;ng tin tuy&ecirc;n bố chiến thắng qu&aacute; sớm cho &ocirc;ng Biden.&nbsp;</p> <p>Trong khi đ&oacute;, tại những bang Tổng thống Trump đang dẫn trước, người ủng hộ của &ocirc;ng lại đ&ograve;i nh&agrave; chức tr&aacute;ch địa phương chấm dứt kiểm phiếu. Họ cho rằng nhiều phiếu bầu l&agrave;&nbsp;gian lận, v&agrave; điều n&agrave;y&nbsp;đ&aacute;nh cắp chiến thắng của &ocirc;ng Trump.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 101" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_portland.jpg" title="v ảnh 101" /></td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 102" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_bieu_tinh_1.jpg" title="v ảnh 102" /></td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 103" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_bieu_tinh_2.jpg" title="v ảnh 103" /></td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 104" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_bieu_tinh_3.jpg" title="v ảnh 104" /></td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 105" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_bieu_tinh_4.jpg" title="v ảnh 105" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210312"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump đ&ograve;i kiểm lại phiếu ở nhiều bang nhưng &quot;kh&oacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng&quot;</h3> <p>Đội ngũ của Tổng thống Trump đ&atilde; đệ một loạt đơn kiện tại c&aacute;c bang chiến trường quan trọng, y&ecirc;u cầu dừng kiểm phiếu hoặc kiểm phiếu lại, nhằm l&agrave;m chậm diễn tiến cuộc đua tranh.</p> <p>&quot;T&ocirc;i nghĩ phần nhiều trong c&aacute;c đơn kiện n&agrave;y chỉ l&agrave; đưa ra khơi khơi v&agrave; kh&ocirc;ng thể th&agrave;nh c&ocirc;ng&quot;,&nbsp;Franita Tolson, gi&aacute;o sư luật tại Đại học Nam California, b&igrave;nh luận với <em>CNN</em>.</p> <p>B&agrave; chỉ ra đơn kiện tại Georgia, trong đ&oacute; phe &ocirc;ng Trump c&aacute;o buộc một nh&acirc;n vi&ecirc;n kiểm phiếu trộn lẫn c&aacute;c phiếu vắng mặt đ&atilde; xử l&yacute; v&agrave; chưa xử l&yacute;.&nbsp;</p> <p>&quot;T&ocirc;i nghi ngờ mục đ&iacute;ch lớn của đơn kiện n&agrave;y l&agrave;, trong ngắn hạn, l&agrave; l&agrave;m thay đổi dư luận. Để họ từ chỗ n&oacute;i về&nbsp;chiến thắng tiềm năng của Biden chuyển sang n&oacute;i về c&aacute;c sai s&oacute;t trong bầu cử, thậm ch&iacute; l&agrave; gian lận&quot;, b&agrave; n&oacute;i.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210309"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Một số h&igrave;nh ảnh ở nước Mỹ trong l&uacute;c chờ đợi kết quả bầu cử</h3> Ảnh: AP. <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 106" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_my_000.jpg" title="v ảnh 106" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 107" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_my_001.jpg" title="v ảnh 107" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 108" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_my_002.jpg" title="v ảnh 108" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 109" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_my_003.jpg" title="v ảnh 109" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 110" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_my_004.jpg" title="v ảnh 110" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 111" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_my_005.jpg" title="v ảnh 111" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210308"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Khoảng c&aacute;ch ở Arizona thu hẹp</h3> <p>D&ugrave; <em>AP </em>v&agrave; <em>Fox News </em>đ&atilde; tuy&ecirc;n bố phần thắng tại Arizona cho &ocirc;ng Joe Biden, CNN ng&agrave;y 5/11 ph&acirc;n t&iacute;ch rằng khoảng c&aacute;ch giữa ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ v&agrave; Tổng thống Donald Trump đang được thu ngắn sau khi kiểm th&ecirc;m phiếu.</p> <p>Sự thay đổi xuất ph&aacute;t từ cập nhật tại hạt Maricopa l&uacute;c 2h30 ng&agrave;y 5/11. Trước đ&oacute;, văn ph&ograve;ng bầu cử th&agrave;nh phố Phoenix thuộc hạt n&agrave;y phải đ&oacute;ng cửa đột xuất. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave; người biểu t&igrave;nh ủng hộ &ocirc;ng Trump tập trung ngay trước t&ograve;a nh&agrave;, với một số c&aacute; nh&acirc;n mang theo vũ kh&iacute; g&acirc;y lo ngại về an ninh.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210302"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tiến độ kiểm phiếu ở c&aacute;c bang quan trọng</h3> <p>Kết quả bầu cử sẽ được quyết định ở c&aacute;c bang Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Arizona (nơi đ&atilde; được một số h&atilde;ng truyền th&ocirc;ng Mỹ tuy&ecirc;n bố thuộc về &ocirc;ng Biden)&nbsp;v&agrave; Nevada.</p> <p><span><span>Chuyện g&igrave; đang xảy ra ở Arizona?</span></span></p> <p><span>Ảnh: </span><em style="font-size: 16px;">New York Times</em><span>.</span></p> <table class="picture screenshot"> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 112" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_kiem_phieu.png" title="v ảnh 112" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210298"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Người biểu t&igrave;nh cầm s&uacute;ng đến ngo&agrave;i điểm bỏ phiếu</h3> <p>Tại hạt Maricopa, Arizona, c&aacute;c sĩ quan cảnh s&aacute;t đ&atilde; được điều động đến b&ecirc;n trong một trung t&acirc;m bầu cử trong khi người biểu t&igrave;nh tụ tập b&ecirc;n ngo&agrave;i.</p> <p>Một số người biểu t&igrave;nh đội mũ &quot;Make America Great Again&quot;, cầm theo biểu ngữ c&aacute;o buộc gian lận bầu cử. H&igrave;nh ảnh từ CNN cho thấy kh&ocirc;ng kh&iacute; căng thẳng, khi nhiều người tập trung ở một b&atilde;i đỗ xe; họ vẫy cờ ủng hộ &ocirc;ng Trump, h&ocirc; vang đ&ograve;i dừng kiểm phiếu.&nbsp;</p> <p>Theo CNN, một số người trong đ&aacute;m đ&ocirc;ng c&oacute; vũ kh&iacute;, v&igrave; luật bang Arizona cho ph&eacute;p mang vũ kh&iacute; một c&aacute;ch c&ocirc;ng khai. T&ograve;a nh&agrave; nơi việc kiểm phiếu đang diễn ra phải đ&oacute;ng cửa để đảm bảo an to&agrave;n cho c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n kiểm phiếu.</p> <p><em>CNN </em>cũng cho biết đợt kết quả kiểm phiếu sắp được c&ocirc;ng bố trong v&ograve;ng nửa tiếng nữa c&oacute; thể sẽ bị tr&igrave; ho&atilde;n. Nhưng ban phụ tr&aacute;ch bầu cử hạt Maricopa khẳng định sẽ c&ocirc;ng bố th&ecirc;m kết quả như dự kiến.</p> <p>&ldquo;Nh&acirc;n vi&ecirc;n của ban bầu cử hạt Maricopa sẽ tiếp tục c&ocirc;ng việc của ch&uacute;ng t&ocirc;i, l&agrave; thực hiện đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh bầu cử tại khu vực bầu cử lớn thứ hai của hạt. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ c&ocirc;ng bố th&ecirc;m kết quả tối nay như đ&atilde; dự kiến&rdquo;, t&agrave;i khoản Twitter của ban bầu cử hạt n&agrave;y cho biết.</p> <p><span><span>Chuyện g&igrave; đang xảy ra ở Arizona?</span></span></p> <p><span>Ảnh: </span><em style="font-size: 16px;">AZCentral.com/CNN.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 113" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_18887c60fff501ab58e4.jpg" title="v ảnh 113" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 114" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_emcwsklvkaanbbm.jpg" title="v ảnh 114" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210297"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Hơn 90.000 phiếu chưa kiểm ở Georgia</h3> <p>Văn ph&ograve;ng của quan chức bầu cử bang Brad Raffensperger n&oacute;i với <em>CNN </em>rằng vẫn c&ograve;n khoảng 90.735 phiếu chưa đếm ở Georgia. Văn ph&ograve;ng sẽ kh&ocirc;ng cập nhật th&ecirc;m chi tiết về phiếu chưa đếm nữa. Một cuộc họp b&aacute;o sẽ diễn ra ở nghị viện bang Georgia v&agrave;o 10h30 (giờ địa phương, 22h30 ở Việt Nam).</p> <p>Theo <em>New York Times</em>, hiện đ&atilde; c&oacute; 95% phiếu được kiểm ở Georgia, với Tổng thống Trump dẫn trước đối thủ Biden 0,7 điểm %, khoảng 31.000 phiếu.</p> <p>Georgia c&oacute; 16 phiếu đại cử tri, trong khi &ocirc;ng Biden hiện chỉ cần th&ecirc;m 6 phiếu đại cử tri để đạt được con số 270 (nếu kh&ocirc;ng c&oacute; diễn biến mới ở <span>Arizona</span>).</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210293"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Khoảng c&aacute;ch bị thu hẹp ở Arizona</h3> <p>Sau khi hạt Maricopa, Arizona c&ocirc;ng bố kết quả kiểm phiếu mới nhất, khoảng c&aacute;ch giữa &ocirc;ng Joe Biden v&agrave; đối thủ đ&atilde; bị thu hẹp lại. &Ocirc;ng Biden hiện chỉ dẫn trước đối thủ 79.000 phiếu bầu. Kết quả dự kiến c&oacute; th&ecirc;m sau 3 giờ nữa.</p> <p>Hạt Maricopa chiếm tỷ lệ cao trong tổng số phiếu bầu ở Arizona.C&aacute;c l&aacute; phiếu m&agrave; c&aacute;c quan chức vẫn đang xử l&yacute; bao gồm phiếu bầu vắng mặt đến nơi v&agrave;o tuần qua. Maricopa từ l&acirc;u đ&atilde; l&agrave; một th&agrave;nh tr&igrave; của phe bảo thủ.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, sự thay đổi nh&acirc;n khẩu học, chuyển đổi văn h&oacute;a ở v&ugrave;ng ngoại &ocirc; v&agrave; phong tr&agrave;o tiến bộ do người Mỹ Latin l&atilde;nh đạo đ&atilde; biến nơi đ&acirc;y th&agrave;nh một trong những chiến trường tranh chấp gay gắt nhất.</p> <p><em>AP</em> v&agrave; một số h&atilde;ng tin kh&aacute;c tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden thắng cuộc ở đ&acirc;y. Tuy nhi&ecirc;n, NBC News v&agrave; một v&agrave;i h&atilde;ng tin cho rằng khoảng c&aacute;ch n&agrave;y qu&aacute; s&iacute;t sao, kh&ocirc;ng thể biết chắc người chiến thắng l&agrave; ai.</p> <p>Ảnh:&nbsp;<em>Guardian.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 115" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_6720.jpg" title="v ảnh 115" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210288"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Người Mỹ xuống đường y&ecirc;u cầu &quot;kiểm từng l&aacute; phiếu&quot;</h3> <p>Ảnh: <em>AP.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 116" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_vote_3.jpg" title="v ảnh 116" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 117" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_vote_2.jpg" title="v ảnh 117" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 118" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_vote_1.jpg" title="v ảnh 118" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210282"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump cố gắng ngăn việc kiểm phiếu ở Georgia</h3> <p>Chiến dịch của Tổng thống Trump đang đệ đơn kiện v&igrave; &ldquo;một quan s&aacute;t vi&ecirc;n của đảng Cộng h&ograve;a ở Georgia chứng kiến 53 l&aacute; phiếu vắng mặt đến muộn được gom chung một c&aacute;ch bất hợp ph&aacute;p v&agrave;o chồng phiếu vắng mặt đ&uacute;ng hạn ở hạt Chatham&rdquo;.</p> <p>Phe &ocirc;ng Trump đang y&ecirc;u cầu c&aacute;c quan chức kh&ocirc;ng kiểm 53 l&aacute; phiếu đ&oacute; - mặc d&ugrave; họ kh&ocirc;ng đưa ra bằng chứng n&agrave;o về việc c&aacute;c l&aacute; phiếu n&agrave;y kh&ocirc;ng hợp lệ.</p> <p>Cho đến nay, phần lớn phiếu bầu qua thư hoặc vắng mặt ủng hộ đảng D&acirc;n chủ. Điều n&agrave;y khiến chiến dịch của &ocirc;ng Trump t&igrave;m c&aacute;ch ngừng kiểm phiếu trong l&uacute;c tổng thống đang dẫn trước. C&oacute; khoảng 150.000 phiếu bầu chưa được kiểm xong ở Georgia. &Ocirc;ng Joe Biden chỉ k&eacute;m đối thủ 47.000 phiếu. &Ocirc;ng Biden c&oacute; thể chiến thắng cuộc đua s&iacute;t sao n&agrave;y nếu số phiếu chưa được kiểm xong bầu cho cựu ph&oacute; tổng thống.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210278"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Bầu cử Mỹ c&oacute; thể ph&acirc;n định thắng thua v&agrave;o trưa 5/11</h3> <p><span>Nh&agrave; chức tr&aacute;ch bang Nevada th&ocirc;ng b&aacute;o kết quả kiểm phiếu sẽ được cập nhật v&agrave;o giữa trưa 5/11 (theo giờ địa phương). </span></p> <p><span>Nội dung cập nhật sẽ bao gồm số phiếu được kiểm th&ecirc;m tại 2 hạt đ&ocirc;ng d&acirc;n nhất bang l&agrave; Clark v&agrave; Washoe.&Ocirc;ng Biden đang dẫn trước ở Nevada v&agrave; c&oacute; cơ hội lấy 6 phiếu đại cử tri tại bang n&agrave;y. Với 264 phiếu đ&atilde; nắm trong tay nhờ 3 chiến thắng quan trọng tại Wisconsin, Michigan v&agrave; Arizona, chiến thắng ở Nevada sẽ gi&uacute;p ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ c&aacute;n mốc 270 phiếu v&agrave; đắc cử tổng thống.</span></p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210276"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump chỉ c&ograve;n một kịch bản để chiến thắng</h3> <p>Tổng thống Donald Trump cần thắng đến 4 bang l&agrave; Pennsylvania, Georgia, North Carolina v&agrave; Nevada với tổng cộng 56 phiếu đại cử tri để c&aacute;n mốc 270 phiếu.</p> <p>Ứng vi&ecirc;n đảng Cộng h&ograve;a đang nắm trong tay 214 phiếu đại cử tri t&iacute;nh đến đ&ecirc;m 4/11 (theo giờ địa phương).&nbsp;</p> <p>Để c&oacute; th&ecirc;m 56 phiếu v&agrave; c&aacute;n mốc chiến thắng 270, &ocirc;ng cần thắng hết 4 bang &quot;nặng k&yacute;&quot; l&agrave; Nevada (6 phiếu), Pennsylvania (20 phiếu), North Carolina (15 phiếu) v&agrave; Georgia (16 phiếu).</p> <p>C&ograve;n một bang của Mỹ chưa c&ocirc;ng bố kết quả l&agrave; Alaska, nhưng chỉ c&oacute; 3 phiếu đại cử tri. &Ocirc;ng Trump đang c&oacute; mức ủng hộ &aacute;p đảo đối thủ tại bang n&agrave;y.&nbsp;</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, d&ugrave; cho &ocirc;ng Trump chiến thắng ở Alaska nhưng đ&aacute;nh mất 1/4 bang &quot;nặng k&yacute;&quot; n&oacute;i tr&ecirc;n, &ocirc;ng vẫn kh&ocirc;ng thể c&aacute;n mốc chiến thắng 270 phiếu đại cử tri.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 119" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_kmd_263.jpg" title="v ảnh 119" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210274"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump khởi kiện, đ&ograve;i ngưng kiểm phiếu ở Georgia</h3> <p>Ủy ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump đ&atilde; nộp đơn kiện tại Georgia, y&ecirc;u cầu ngừng kiểm phiếu ở bang chiến trường n&agrave;y, theo <em>AP</em>.Georgia c&oacute; đến 16 phiếu đại cử tri. Theo thăm d&ograve; mới nhất của <em>Wall Street Journal</em>, tổng thống Mỹ đang dẫn trước đối thủ với khoảng c&aacute;ch rất hẹp l&agrave; 49,9%, so với 48,8% phiếu ủng hộ &ocirc;ng Biden.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 120" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t010226z_369372184_rc21wj94e037_rtrmadp_3_usa_election_georgia.jpg" title="v ảnh 120" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210273"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Kiểm phiếu Pennsylvania c&oacute; kết quả trong v&agrave;i ng&agrave;y tới</h3> <p>Thư k&yacute; trưởng&nbsp;bang Pennsylvania, Kathy Boockvar, ước t&iacute;nh cần th&ecirc;m &quot;v&agrave;i ng&agrave;y trước khi đa số phiếu được kiểm xong&quot;.</p> <p>B&agrave; nhấn mạnh bang n&agrave;y đ&atilde; &quot;c&oacute; tiến triển tuyệt vời&quot; trong c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm phiếu. Ph&aacute;t biểu tại họp b&aacute;o c&ugrave;ng Thống đốc Tom Wolf, Boockvar cho biết &quot;h&agrave;ng trăm ngh&igrave;n phiếu&quot; sẽ được kiểm trong đ&ecirc;m 4/11.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 121" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_e3a5ab79_d2ad_407b_ac2b_5c040f7726c8.jpg" title="v ảnh 121" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210272"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>CNN: Quan chức đảng Cộng h&ograve;a bất b&igrave;nh với &ocirc;ng Trump</h3> <p>Nguồn tin <em>CNN</em> tiết lộ một số quan chức đảng Cộng h&ograve;a đang mất ki&ecirc;n nhẫn với c&aacute;ch h&agrave;nh xử của Tổng thống Trump. Nh&agrave; l&atilde;nh đạo Mỹ tuy&ecirc;n bố m&igrave;nh đang bị cướp đi chiến thắng bởi gian lận bầu cử, d&ugrave; &ocirc;ng kh&ocirc;ng c&oacute; bằng chứng n&agrave;o.</p> <p>Người n&agrave;y cho rằng &ocirc;ng Trump đang đ&aacute;nh mất sự ủng hộ d&agrave;nh cho đảng Cộng h&ograve;a. &Ocirc;ng cũng chỉ tr&iacute;ch chiến dịch của tổng thống khi đơn phương c&aacute;o buộc Pennsylvania c&oacute; gian lận bầu cử.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210271"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Phe &ocirc;ng Trump lao v&agrave;o cuộc chiến tại t&ograve;a để giữ Nh&agrave; Trắng</h3> <p>Ban vận động tranh cử của &ocirc;ng Trump đ&atilde; đệ nhiều đơn kiện, mở đường cho việc phản đối kết quả tại c&aacute;c bang chiến trường c&oacute; thể quyết định kết cục cuộc đua Nh&agrave; Trắng.</p> <p>Ph&iacute;a &ocirc;ng Trump h&ocirc;m 4/11 t&igrave;m c&aacute;ch can thiệp v&agrave;o Pennsylvania với l&aacute; đơn gửi T&ograve;a &aacute;n Tối cao, y&ecirc;u cầu ph&acirc;n xử về việc liệu c&aacute;c l&aacute; phiếu nhận được trong v&ograve;ng ba ng&agrave;y sau ng&agrave;y bầu cử c&oacute; được t&iacute;nh hay kh&ocirc;ng,&nbsp;<em>Reuters&nbsp;</em>cho hay.</p> <p>Họ cũng th&ocirc;ng b&aacute;o sẽ y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại ở Wisconsin, đồng thời cho hay đ&atilde; đệ đơn kiện ở Michigan v&agrave; Pennsylvania nhằm dừng việc kiểm phiếu tại hai bang n&agrave;y, với l&yacute; do kh&ocirc;ng được tiếp cận v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t một c&aacute;ch c&ocirc;ng bằng.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 122" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t212910z_2013521820_rc2lwj914jtb_rtrmadp_3_usa_election_pennsylvania.jpg" title="v ảnh 122" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210270"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump đang tạm dẫn ở Pennsylvania</h3> <p>Với 84% số phiếu đ&atilde; được kiểm tại bang Pennsylvania, &ocirc;ng Trump đang dẫn trước với tỷ lệ 51,9%, trong khi &ocirc;ng Biden nhận được 46,8%, theo Edison Research.</p> <p>Pennsylvania l&agrave; một trong c&aacute;c bang xanh, th&agrave;nh tr&igrave; l&acirc;u đời của đảng D&acirc;n chủ nhưng đ&atilde; rơi v&agrave;o tay &ocirc;ng Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. &Ocirc;ng Biden đ&atilde; c&oacute; chiến thắng quan trọng tại c&aacute;c bang xanh truyền&nbsp; thống&nbsp;kh&aacute;c l&agrave; Michigan v&agrave; Wisconsin. Chiến thắng ở Pennsylvania sẽ trở n&ecirc;n kh&ocirc;ng qu&aacute; quan trọng nếu &ocirc;ng gi&agrave;nh được Nevada, nơi c&oacute; 6 phiếu đại cử tri.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 123" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_kmd_273.jpg" title="v ảnh 123" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210269"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>5 bang chưa c&oacute; kết quả cuối c&ugrave;ng</h3> <header> <p>Hiện c&ograve;n c&aacute;c bang vẫn c&ograve;n chờ kết quả kiểm phiếu:&nbsp;</p> </header> <ul> <li>Alaska</li> <li>Georgia</li> <li>North Carolina</li> <li>Nevada</li> <li>Pennsylvania</li> </ul> <p><span>Biden đang dẫn cuộc đua với 264 đại cử tri so với 213 đại cử tri của &ocirc;ng&nbsp;Trump.&nbsp;</span></p> <table> <tbody> <tr> <td><span><img alt="v anh 124" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_kmd_274.jpg" title="v ảnh 124" /> </span></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> &nbsp; <ul> </ul> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210268"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p>Người biểu t&igrave;nh mang theo c&aacute;c biểu ngữ &quot;h&atilde;y đếm mọi l&aacute; phiếu&quot; ở Mỹ.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 125" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t215609z_1900169270_rc2jwj9s69ux_rtrmadp_3_usa_election_reaction_1_.jpg" title="v ảnh 125" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 126" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t213637z_581706982_rc2lwj9lpuxk_rtrmadp_3_usa_election_reaction.jpg" title="v ảnh 126" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 127" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t214847z_1562514112_rc2lwj9fv8ks_rtrmadp_3_usa_election_new_york_protest_1_.jpg" title="v ảnh 127" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210266"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump lại bị Twitter ẩn tweet</h3> <p>Tuy&ecirc;n bố của &ocirc;ng Trump rằng &quot;người ta bịa ra 500.000 phiếu ở Pennsylvania&quot; bị Twitter ẩn đi với nội dung &quot;bị tranh c&atilde;i&quot; v&agrave; c&oacute; thể sai lệch về cuộc bầu cử cũng như c&aacute;c quy tr&igrave;nh d&acirc;n sự.</p> <table class="picture screenshot"> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 128" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t212430z_12016125_rc2lwj9cqqfk_rtrmadp_3_usa_election_biden_1.jpg" title="v ảnh 128" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210261"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>CNN v&agrave; NBC dự đo&aacute;n &ocirc;ng Biden sẽ thắng Michigan</h3> <p>Nếu thắng ở Michigan, &ocirc;ng Biden chỉ c&ograve;n c&aacute;ch con số 270 bằng 6 phiếu của Nevada, nơi &ocirc;ng cũng&nbsp;đang dẫn trước.</p> <p>99% phiếu đ&atilde; được kiểm. <em>AP </em>vẫn chưa đưa ra dự b&aacute;o người thắng.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210259"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&quot;Mọi phiếu bầu phải được đếm&quot;</h3> <p>&Ocirc;ng Biden nhấn mạnh rằng mọi phiếu bầu phải được đếm, sau khi Tổng thống Trump tuy&ecirc;n bố chiến thắng v&agrave; y&ecirc;u cầu ngừng đếm phiếu. Chiến dịch của &ocirc;ng Trump cũng đ&atilde; nộp đơn kiện tại Pennsylvania v&agrave; Michigan y&ecirc;u cầu ngừng đếm phiếu v&igrave; c&oacute; dấu hiệu bất thường.</p> <p>&Ocirc;ng Joe Biden ph&aacute;t biểu từ Trung t&acirc;m Chase ở Wilmington, Delaware, cũng l&agrave; nơi &ocirc;ng nhận đề cử ch&iacute;nh thức từ đảng D&acirc;n chủ hồi th&aacute;ng 8.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 129" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t212430z_12016125_rc2lwj9cqqfk_rtrmadp_3_usa_election_biden.jpg" title="v ảnh 129" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210257"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&quot;R&otilde; r&agrave;ng l&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ được 270 phiếu&quot;</h3> <p>Cựu ph&oacute; tổng thống đề cao việc &ocirc;ng &quot;lật lại&quot; được Arizona so với Tổng thống Trump, thắng một phiếu tại bang Nebraska (một trong hai bang cho chia phiếu)&nbsp;v&agrave; &quot;cảm thấy tốt l&agrave;nh về Pennsylvania&quot;.</p> <p>&quot;Sau một đ&ecirc;m d&agrave;i phiếu được đếm, r&otilde; r&agrave;ng l&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ thắng đủ phiếu đại cử tri để chiến thắng cuộc bầu cử&quot;, &ocirc;ng Biden n&oacute;i. &quot;Một điều c&oacute; &yacute; nghĩa với t&ocirc;i l&agrave; t&ocirc;i thắng phiếu phổ th&ocirc;ng&quot;.</p> <p><em>AP </em>v&agrave; <em>Fox News&nbsp;</em>đ&atilde; tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Joe Biden chiến thắng ở bang Arizona, trong khi một số b&aacute;o đ&agrave;i kh&aacute;c chưa tuy&ecirc;n bố. Hiện 86% phiếu ở Arizona đ&atilde; được kiểm.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210256"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden đang ph&aacute;t biểu</h3> <p>&quot;T&ocirc;i kh&ocirc;ng ở đ&acirc;y để tuy&ecirc;n bố chiến thắng, nhưng t&ocirc;i tin rằng khi việc kiểm phiếu ho&agrave;n th&agrave;nh, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ thắng&quot;, &ocirc;ng Biden ph&aacute;t biểu, b&agrave;i ph&aacute;t biểu thứ hai của &ocirc;ng sau đ&ecirc;m bầu cử.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210254"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Chiến dịch &ocirc;ng Trump khởi kiện ở Pennsylviania v&agrave; Michigan</h3> <p>Theo <em>AP</em>, chiến dịch của Tổng thống Trump n&oacute;i rằng họ đ&atilde; nộp đơn kiện ở Pennsylviania v&agrave; Michigan, khởi đầu những tranh chấp của ng&agrave;y bầu cử. Đơn kiện ở cả hai bang đề nghị cho ph&eacute;p c&aacute;c quan s&aacute;t vi&ecirc;n bầu cử tiếp cận tốt hơn điểm đếm phiếu. Đội ngũ chiến dịch của &ocirc;ng Trump n&oacute;i rằng họ muốn dừng đếm phiếu ở cả hai bang cho đến khi họ c&oacute; &quot;tiếp cận c&oacute; &yacute; nghĩa&quot; đối với c&aacute;c điểm đếm phiếu.</p> <p>&Ocirc;ng Trump đang bị dẫn với khoảng c&aacute;ch nhỏ ở bang Michigan, dẫn trước xa ở Pennsylvania nhưng đang bị thu hẹp v&igrave; phiếu qua thư được kiểm.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210248"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>AP tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden thắng ở Arizona, CNN chưa</h3> <p><em>AP </em>đ&atilde; tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Joe Biden chiến thắng ở bang Arizona (11 phiếu) v&agrave;o đầu ng&agrave;y 4/11 (giờ địa phương) d&ugrave; số phiếu đếm được mới hơn 80%. Đ&acirc;y l&agrave; bang đầu ti&ecirc;n &ocirc;ng Biden gi&agrave;nh về được từ tay &ocirc;ng Trump sau cuộc bầu cử năm 2016. <em>AP </em>n&oacute;i rằng ph&acirc;n t&iacute;ch về phiếu bầu to&agrave;n bang cho thấy kh&ocirc;ng c&oacute; đủ phiếu để &ocirc;ng Trump san bằng khoảng c&aacute;ch trong số c&aacute;c phiếu chưa đếm. sau 80% phiếu được đếm, &ocirc;ng Biden dẫn trước 5%, với 130.000 phiếu nhiều hơn &ocirc;ng Trump trong số 2,6 triệu phiếu đ&atilde; được đếm. Những phiếu c&ograve;n lại, c&oacute; bao gồm phiếu qua thư ở hạt Maricopa - nơi &ocirc;ng Biden c&oacute; ưu thế, th&igrave; kh&ocirc;ng đủ để &ocirc;ng Trump bắt kịp.</p> <p><em>New York Times</em> v&agrave; <em>CNN </em>chưa tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden thắng ở Arizona. Số phiếu của &ocirc;ng Biden theo cập nhật của hai trang n&agrave;y l&agrave; 237.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210241"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Đường đến 270 rộng dần với &ocirc;ng Biden</h3> <p>Với chiến thắng vừa gi&agrave;nh được ở Wisconsin, &ocirc;ng Biden hiện c&oacute; 248 phiếu. Nếu thắng th&ecirc;m ở Nevada v&agrave; Michigan (6 v&agrave; 16 phiếu), &ocirc;ng sẽ gi&agrave;nh được đ&uacute;ng 270 phiếu đại cử tri m&agrave; kh&ocirc;ng cần đợi Pennsylvania, Georgia hay North Carolina.</p> <p>Michigan vẫn đang đếm số phiếu c&ograve;n lại với &ocirc;ng Biden tạm dẫn trước, d&ugrave; chiến dịch của&nbsp;Tổng thống Trump cho biết đ&atilde; nộp đơn kiện y&ecirc;u cầu ngưng đếm phiếu ở Michigan.</p> <p>&Ocirc;ng Biden cũng đang dẫn trước ở&nbsp;Nevada, trong khi &ocirc;ng Trump dẫn ở&nbsp;Pennsylvania, Georgia v&agrave;&nbsp;North Carolina.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 130" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t184908z_1_mrprc2fwj9xccp8_rtrmadp_trx_usa_election_biden.jpg" title="v ảnh 130" /></td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 131" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t184908z_1_mrprc2iwj9sag5e_rtrmadp_trx_usa_election_reaction.jpg" title="v ảnh 131" /></td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 132" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t184908z_1_mrprc27wj98do5i_rtrmadp_trx_usa_election_trump_1_.jpg" title="v ảnh 132" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210236"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>AP: Joe Biden thắng ở Wisconsin</h3> <p>Sau <em>CNN</em>, đến lượt <em>AP</em> ch&iacute;nh thức tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Joe Biden l&agrave; người thắng ở Wisconsin. Wisconsin l&agrave; một phần trong &quot;bức tường xanh&quot; của đảng D&acirc;n chủ đ&atilde; sụp đổ năm 2016 (c&ugrave;ng Pennsylvania v&agrave; Michigan). 10 phiếu đại cử tri tại Wisconsin sẽ l&agrave; chiến thắng lớn thứ hai&nbsp;đến thời điểm n&agrave;y của &ocirc;ng Biden, sau khi gi&agrave;nh lại 11 phiếu của bang Arizona trong s&aacute;ng 4/11 (giờ địa phương).</p> <p>Trước đ&oacute;, chiến dịch của Tổng thống Donald Trump cho biết đang y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại tại Wisconsin trong l&uacute;c số phiếu được kiểm đếm cho thấy &ocirc;ng Biden chỉ hơn 20.000 phiếu.</p> <p>&quot;C&oacute; b&aacute;o c&aacute;o về sự bất thường tại một số bang của Wisconsin, l&agrave;m dấy l&ecirc;n nghi ngờ nghi&ecirc;m trọng về sự đ&uacute;ng đắn của kết quả&quot;, gi&aacute;m đốc chiến dịch Bill Stepien n&oacute;i trong một th&ocirc;ng c&aacute;o. &quot;Tổng thống sẽ y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại&quot;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 133" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_z2161489994209_69fb1fe48bd0766d45bc5f64110d930b.jpg" title="v ảnh 133" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210233"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>CNN đo&aacute;n &ocirc;ng Biden thắng ở Wisconsin</h3> <p>Đ&agrave;i CNN dự đo&aacute;n &ocirc;ng Biden thắng ở Wisconsin v&agrave; &quot;đ&uacute;t t&uacute;i&quot; 10 phiếu đại cử tri. Đ&acirc;y l&agrave; bang m&agrave; &ocirc;ng Trump từng thắng năm 2016, một phần do sự chủ quan qu&aacute; mức của b&agrave; Hillary Clinton. Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, d&ugrave; được mệnh danh l&agrave;&nbsp;bang thuộc &quot;bức tường xanh&quot; c&oacute; truyền thống bầu cho ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ, tỷ lệ ủng hộ của &ocirc;ng Biden lần n&agrave;y v&ocirc; c&ugrave;ng s&iacute;t sao với &ocirc;ng Trump.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210231"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>CNN: Biden sẽ chiến thắng Wisconsin</h3> <p>Biden sẽ chiến thắng bang chiến trường quan trọng Wisconsin, theo dự b&aacute;o của <em>CNN</em>.</p> <p><em>AP </em>chưa đưa ra dự b&aacute;o ch&iacute;nh thức.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210223"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Kết quả kh&oacute; thay đổi d&ugrave; &ocirc;ng Trump đ&ograve;i kiểm phiếu lại</h3> <p>Do sự&nbsp;c&aacute;ch biệt giữa hai ứng vi&ecirc;n trong khoảng 1 điểm phần trăm, &ocirc;ng Trump đủ điều kiện để y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại tại Wisconsin. Tuy nhi&ecirc;n, cựu Thống đốc Scott Walker&nbsp;của bang n&agrave;y, một trong những đồng minh của &ocirc;ng Trump, cho rằng việc đếm lại phiếu&nbsp;chưa chắc c&oacute; hiệu quả.</p> <p>Theo &ocirc;ng Walker, y&ecirc;u cầu của &ocirc;ng Trump c&oacute; thể được chấp nhận, nhưng điều đ&oacute; sẽ kh&ocirc;ng l&agrave;m thay đổi kết quả. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n do khoảng c&aacute;ch biệt nếu quy th&agrave;nh phiếu bầu sẽ l&agrave; 20.000, một con số rất cao.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210215"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>C&aacute;ch biệt chưa tới 1 điểm ở Wisconsin, &ocirc;ng Trump đ&ograve;i kiểm phiếu lại</h3> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận được c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o về những h&agrave;nh vi kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định diễn ra ở một số hạt tại Wisconsin. Điều đ&oacute; dấy l&ecirc;n nghi vấn về t&iacute;nh x&aacute;c thực của kết quả&quot;, Bill Stepien, quản l&yacute; chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Trump, cho biết trong th&ocirc;ng b&aacute;o. Người n&agrave;y kh&ocirc;ng cung cấp th&ocirc;ng tin cụ thể hơn.</p> <p>&quot;Ng&agrave;i tổng thống đang ho&agrave;n to&agrave;n ở trong ngưỡng đủ để y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại, v&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ l&agrave;m điều đ&oacute; ngay lập tức&quot;, vị quản l&yacute; cho biết.</p> <p>Theo c&ocirc;ng ty Edison Research, với 99% phiếu bầu được kiểm ở Wisconsin, &ocirc;ng Biden đang dẫn đầu với tỷ lệ 49,4% c&ograve;n &ocirc;ng Trump được 48,8% tổng số phiếu.</p> <p>V&igrave; khoảng c&aacute;ch biệt chưa tới 1 điểm n&ecirc;n ứng vi&ecirc;n đảng Cộng h&ograve;a c&oacute; thể y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210212"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Chiến dịch của &ocirc;ng Trump sẽ đ&ograve;i kiểm phiếu lại ở Wisconsin</h3> <p>Một nguồn tin của <em>Reuters</em> cho biết chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Trump sẽ y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại ở Wisconsin. C&aacute;c thăm d&ograve; cho thấy &ocirc;ng Biden đang dẫn trước ở nơi n&agrave;y với c&aacute;ch biệt s&iacute;t sao.</p> <p>Trong diễn biến kh&aacute;c, m<span>ột quan chức cao cấp trong chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Trump thừa nhận với <em>CNN </em>rằng&nbsp;họ đang trong &quot;thế kẹt&quot;, v&agrave; con đường chiến thắng cho &ocirc;ng Trump đang hẹp dần.</span></p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, người n&agrave;y cho rằng cơ hội thắng vẫn c&ograve;n nếu họ c&oacute; thể gi&agrave;nh được Arizona v&agrave; Nevada.</p> <p>Bộ m&aacute;y của &ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng đồng t&igrave;nh với dự b&aacute;o của c&aacute;c h&atilde;ng th&ocirc;ng tấn, khi cho rằng Arizona đ&atilde; gọi t&ecirc;n ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210210"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Bang Georgia chỉ c&ograve;n 200.000 phiếu chưa đếm</h3> <p>Người đứng đầu Sở Ngoại vụ bang Georgia Brad Raffensperger cho biết cả bang n&agrave;y chỉ c&ograve;n khoảng 200.000 phiếu chưa kiểm. &quot;Tất cả mọi phiếu bầu hợp lệ đều sẽ được kiểm đếm&quot;, &ocirc;ng Raffensperger n&oacute;i với c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n.</p> <p>Bang Georgia l&agrave; một bang chiến trường quan trọng trong cuộc đua năm nay, nắm giữ 16 phiếu đại cử tri. 94% tổng số phiếu đ&atilde; được kiểm ở đ&acirc;y cho thấy &ocirc;ng Trump đang dẫn trước &ocirc;ng Biden với tỷ lệ 50,4% - 48,3%.</p> <p>C&ocirc;ng chức kiểm phiếu tại một địa điểm ở th&agrave;nh phố Atlanta. Ảnh: <em>AP</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 134" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_georgia1.jpg" title="v ảnh 134" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210209"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Kiểm phiếu vẫn đang diễn ra ở Wisconsin, c&aacute;ch biệt Trump - Biden chưa tới 1 điểm</h3> <p>Với 95% số phiếu đ&atilde; được kiểm tr&ecirc;n to&agrave;n bang Wisconsin, &ocirc;ng Biden đang dẫn trước &ocirc;ng Trump với tỷ số v&ocirc; c&ugrave;ng s&iacute;t sao: 49,6% v&agrave; 49%.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 135" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_wi3.jpg" title="v ảnh 135" /></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 136" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_wi2.jpg" title="v ảnh 136" /></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 137" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_wi1.jpg" title="v ảnh 137" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210205"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Phiếu phổ th&ocirc;ng của &ocirc;ng Biden nhiều nhất lịch sử bầu cử tổng thống Mỹ</h3> <p><em>Reuters </em>cho biết ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ Joe Biden đ&atilde; gi&agrave;nh 69.759.833 phiếu phổ th&ocirc;ng, trở th&agrave;nh người nhận được nhiều phiếu phổ th&ocirc;ng nhất trong khu&ocirc;n khổ một cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Kỷ lục trước đ&oacute; thuộc về &ocirc;ng Barack Obama với 69.498.516 phiếu năm 2008.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210204"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Chiến dịch &ocirc;ng Biden tự tin về con đường chiến thắng</h3> <p>Trao đổi với c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n, quản l&yacute; tranh cử Jen O&rsquo;Malley Dillon của &ocirc;ng Biden n&oacute;i ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ&nbsp;đang tr&ecirc;n đường trở th&agrave;nh tổng thống mới của Mỹ, theo <em>Guardian</em>.</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i tin rằng m&igrave;nh c&oacute; khả năng chiến thắng v&agrave;o buổi chiều (giờ Mỹ, tức rạng s&aacute;ng 5/11 giờ Việt Nam). Ch&uacute;ng t&ocirc;i dự đo&aacute;n &ocirc;ng Biden sẽ c&oacute; đủ c&aacute;ch biệt ở c&aacute;c bang c&oacute; thể đưa &ocirc;ng vượt tr&ecirc;n 270 phiếu đại cử tri trong ng&agrave;y h&ocirc;m nay&rdquo;, b&agrave; Dillon n&oacute;i.</p> <p>&ldquo;&Ocirc;ng Biden sẽ nhận được nhiều phiếu phổ th&ocirc;ng hơn mọi ứng vi&ecirc;n tổng thống trong lịch sử, v&agrave; ch&uacute;ng ta vẫn đang kiểm phiếu. &Ocirc;ng đ&atilde; gi&agrave;nh được hơn 50% tổng số phiếu phổ th&ocirc;ng đến thời điểm n&agrave;y&rdquo;, người n&agrave;y n&oacute;i với <em>Guardian</em>.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210203"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden sẽ ph&aacute;t biểu với người d&acirc;n Mỹ</h3> <p>&quot;Ng&agrave;i ph&oacute; tổng thống dự kiến ph&aacute;t biểu với người d&acirc;n Mỹ v&agrave;o một thời điểm n&agrave;o đ&oacute; trong h&ocirc;m nay&quot;, Jen O&rsquo;Malley Dillon - quản l&yacute; chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Biden - n&oacute;i với c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n.</p> <p>&Ocirc;ng Biden hiện đang nắm ưu&nbsp;thế, sau khi kết quả kiểm phiếu tại Wisconsin v&agrave; Michigan đảo chiều về ph&iacute;a c&oacute; lợi cho ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ. Nếu chiến thắng ở Wisconsin, Michigan v&agrave; cả Nevada, &ocirc;ng Biden sẽ c&oacute; đủ 270 phiếu đại cử tri để&nbsp;trở th&agrave;nh tổng thống 46 của nước Mỹ.</p> <p>Ảnh: <em>New York Times</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 138" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_biden333.png" title="v ảnh 138" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210202"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump thắc mắc bị mất thế dẫn đầu &quot;một c&aacute;ch kỳ lạ&quot;</h3> <p>Tổng thống Trump vừa viết tr&ecirc;n Twitter rằng việc &ocirc;ng kh&ocirc;ng c&ograve;n thế dẫn đầu ở một số bang l&agrave; &ldquo;rất kỳ lạ&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Tối qua t&ocirc;i đang dẫn tr&ecirc;n ở một số bang quan trọng. Rồi từng bang một, c&aacute;ch biệt của t&ocirc;i biến mất một c&aacute;ch kỳ diệu. Rất kỳ lạ&rdquo;, &ocirc;ng viết.</p> <p>D&ograve;ng tweet n&agrave;y của &ocirc;ng Trump, cũng như d&ograve;ng tweet trước, đ&atilde; bị Twitter ẩn.</p> <p>Trước đ&oacute;, &ocirc;ng đ&atilde; tuy&ecirc;n bố thắng cử, d&ugrave; quy tr&igrave;nh kiểm phiếu chưa ho&agrave;n th&agrave;nh. Việc gieo ho&agrave;i nghi về quy tr&igrave;nh kiểm phiếu của &ocirc;ng Trump đang bị chỉ tr&iacute;ch.</p> <p>&ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở n&agrave;o cho lập luận đ&oacute;. Mọi phiếu gửi về đều phải được kiểm.&nbsp;Phải để cho quy tr&igrave;nh được vận h&agrave;nh&rdquo;, cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, cũng l&agrave; một đồng minh th&acirc;n cận của &ocirc;ng Trump, tỏ ra bất đồng khi trả lời <em>ABC News</em>.</p> <p>&ldquo;Đ&oacute; l&agrave; (những ph&aacute;t biểu) nực cười. &Ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng n&ecirc;n n&oacute;i vậy&rdquo;, cựu Thống đốc bang Ohio John Kasich n&oacute;i tr&ecirc;n <em>CNN</em>.</p> <p>Việc mất nhiều thời gian để kiểm phiếu, thậm ch&iacute; nhiều ng&agrave;y, l&agrave; điều đ&atilde; được cảnh b&aacute;o từ trước. Quy định ở nhiều bang kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p kiểm trước phiếu gửi qua bưu điện.</p> <p>Ảnh chụp m&agrave;n h&igrave;nh Twitter của &ocirc;ng Trump.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 139" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_trumptwitter.jpg" title="v ảnh 139" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210201"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Nevada bỗng th&agrave;nh nơi c&oacute; thể định đoạt cuộc bầu cử</h3> <p>So với c&aacute;c bang chiến trường như Florida, Ohio hay Pennsylvania th&igrave; Nevada &iacute;t được ch&uacute; &yacute; hơn do c&oacute; số phiếu đại cử tri thấp (6 phiếu).</p> <p>Kết quả kiểm phiếu được c&ocirc;ng bố ng&agrave;y 4/11 chứng kiến sự vươn l&ecirc;n của ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ Joe Biden tại Wisconsin v&agrave; Michigan, trong khi Tổng thống Trump vẫn duy tr&igrave; khoảng c&aacute;ch an to&agrave;n tại Pennsylvania, North Carolina v&agrave; Georgia.</p> <p>Nếu lợi thế hiện tại được duy tr&igrave; tại Michigan (16 phiếu đại cử tri) v&agrave; Wisconsin (10 phiếu đại cử tri), &ocirc;ng Biden sẽ gi&agrave;nh được 264 phiếu đại cử tri. Với chiến thắng ở Nevada, ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ sẽ gi&agrave;nh đủ 270 phiếu đại cử tri để trở th&agrave;nh Tổng thống thứ 46 của nước&nbsp;Mỹ.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210200"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cố vấn cao cấp của &ocirc;ng Biden: &quot;Hồi kết đang nghi&ecirc;ng về ch&uacute;ng t&ocirc;i&quot;</h3> <p>Trả lời <em>CNN</em>, một cố vấn của &ocirc;ng Biden n&oacute;i ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ&nbsp;tự tin về một chiến thắng ở bang Wisconsin.</p> <p>&Ocirc;ng Biden được cho l&agrave; lạc quan về cơ hội nằm ở số phiếu bầu qua bưu điện tại bang&nbsp;Michigan, v&agrave;&nbsp;tự tin về chiến thắng ở Pennsylvania. &Ocirc;ng cũng&nbsp;đang theo d&otilde;i kỹ hạt Fulton ở bang Georgia.</p> <p>Hạt Fulton l&agrave; nơi c&oacute; th&agrave;nh phố Atlanta, c&oacute;&nbsp;80% phiếu đ&atilde; được kiểm. C&aacute;c th&agrave;nh phố l&agrave; nơi c&oacute; thể mang lại th&ecirc;m nhiều phiếu bầu cho&nbsp;&ocirc;ng Biden.</p> <p>Ph&iacute;a &ocirc;ng Biden tự tin c&oacute; thể chiến thắng trong ng&agrave;y 4/11 (giờ Mỹ).</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210199"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden c&oacute; lợi thế ở những nơi c&ograve;n kiểm phiếu</h3> <p>C&aacute;c bang chiến trường c&ograve;n lại vẫn đang kiểm phiếu. Số phiếu c&ograve;n lại nghi&ecirc;ng về ai l&agrave; yếu tố quyết định.</p> <p>Ở hai bang quan trọng Georgia v&agrave; Michigan, c&aacute;c địa hạt chưa kiểm xong phiếu l&agrave; nơi c&oacute; những th&agrave;nh phố lớn, như vậy &ocirc;ng Biden c&oacute; thể chiếm th&ecirc;m phiếu.</p> <p>Ở bang Georgia, 8% tổng số phiếu phổ th&ocirc;ng vẫn chờ được kiểm. Phần lớn lượng phiếu&nbsp;chưa đếm chủ yếu ở hạt Fulton (nơi c&oacute; th&agrave;nh phố Atlanta) v&agrave; hạt DeKalb.</p> <p>Phiếu gửi qua đường bưu điện ở hai hạt tr&ecirc;n sẽ&nbsp;tiếp tục được kiểm từ 8h30&nbsp;ng&agrave;y 4/11 (giờ địa phương).</p> <p>Ở bang Michigan, lượng phiếu c&ograve;n lại nằm ở hạt Wayne, nơi c&oacute; th&agrave;nh phố Detroit. Do vậy, &ocirc;ng Biden c&oacute; thể kỳ vọng gi&agrave;nh được th&ecirc;m sự ủng hộ.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 140" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_biden11.jpg" title="v ảnh 140" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210198"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden chỉ hơn &ocirc;ng Trump 0,2 điểm ở Michigan đến thời điểm hiện tại</h3> <p>Ảnh: <em>Twitter/AP</em>.</p> <img alt="v anh 141" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_z2161131529372_1958898a6c957e981802074b476eed62.jpg" title="v ảnh 141" /></div> </div> </li> <li class="comment" id="210196"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Nh&acirc;n vi&ecirc;n chiến dịch của &ocirc;ng Biden lạc quan về kết quả bầu cử</h3> <p>S&aacute;ng ng&agrave;y 4/11 (giờ Mỹ), một nh&acirc;n vi&ecirc;n chiến dịch tranh cử của ứng vi&ecirc;n&nbsp;Joe Biden n&oacute;i với <em>CNN </em>rằng&nbsp;phe D&acirc;n chủ tự tin v&agrave;o cơ hội chiến thắng, dựa tr&ecirc;n kết quả đ&atilde; đạt được.&nbsp;</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i phụ thuộc v&agrave;o những phiếu bầu qua bưu điện, vốn&nbsp;mất nhiều thời gian kiểm đếm nhất&quot;, nguồn tin từ chiến dịch của &ocirc;ng Biden cho biết. Người n&agrave;y tỏ ra lạc quan khi cho rằng ứng vi&ecirc;n Biden sẽ chiến thắng khi tất cả phiếu bầu đ&atilde; được kiểm.</p> <p>Một nguồn tin kh&aacute;c cho biết chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Biden lu&ocirc;n dự đo&aacute;n cuộc đua sẽ rất gay cấn. Theo một d&ograve;ng tweet từ v&agrave;i tuần trước của Jen O&rsquo;Malley Dillon,&nbsp;quản l&yacute; chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Biden,&nbsp;cuộc bầu cử sẽ c&oacute;&nbsp;kết quả s&aacute;t n&uacute;t ở nhiều khu vực.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210195"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>94% phiếu được kiểm ở Michigan, &ocirc;ng Biden vươn l&ecirc;n</h3> <p>Theo đ&agrave;i <em>NPR</em>, khi lượng phiếu bầu được kiểm ở bang Michigan (16 phiếu đại cử tri) l&ecirc;n 94%, &ocirc;ng Biden vươn l&ecirc;n dẫn đầu với tỷ lệ&nbsp;rất s&aacute;t n&uacute;t: &ocirc;ng Biden dẫn 49,3% - 49,1%.Trước đ&oacute;, khi kết th&uacute;c đ&ecirc;m bầu cử 3/11, &ocirc;ng Trump l&agrave; người dẫn tr&ecirc;n ở bang chiến trường n&agrave;y.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210187"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tỷ lệ phiếu bầu chưa kiểm ở 4 bang chiến trường chỉ c&ograve;n khoảng 10%</h3> <p>Hiện 4 bang c&oacute; số phiếu chưa kiểm dưới 10%&nbsp;gồm Wisconsin, Georgia, North Carolina v&agrave; Michigan. Đ&acirc;y đều l&agrave; c&aacute;c bang chiến trường quan trọng trong cuộc đua năm nay.&nbsp;<em>Fox News</em> v&agrave; <em>Guardian </em>đều cho biết hơn 90% phiếu ở Michigan đ&atilde; được kiểm xong.</p> <p>Tổng thống Trump đang dẫn trước với khoảng c&aacute;ch an to&agrave;n ở Georgia v&agrave; North Carolina. Ở Michigan, &ocirc;ng Trump đang vượt l&ecirc;n với 13.057 phiếu, nhưng số phiếu chưa kiểm đếm l&ecirc;n tới 540.000.</p> <p>Ở Wisconsin, ứng vi&ecirc;n Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump 20.748 phiếu, trong khi 173.000 phiếu vẫn đang chờ kiểm đếm.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210186"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Kiểm xong gần 90% phiếu ở Michigan, &ocirc;ng Trump dẫn trước</h3> <p>Với hơn 86% phiếu bầu được kiểm ở Michigan, &ocirc;ng Trump đang được dự b&aacute;o dẫn trước với tỷ lệ phiếu phổ th&ocirc;ng l&agrave; 49,4% c&ograve;n &ocirc;ng Biden được 48,9%.</p> <p>Nh&acirc;n vi&ecirc;n cơ quan bầu cử ở th&agrave;nh phố Detroit, Michigan, đang gấp r&uacute;t ho&agrave;n th&agrave;nh việc kiểm phiếu. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 142" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_michigan_1.jpg" title="v ảnh 142" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210182"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>D&ugrave; k&eacute;m 700.000 phiếu ở Pennsylvania, &ocirc;ng Biden vẫn c&oacute; thể &ldquo;lội ngược d&ograve;ng&rdquo;</h3> <p>&Ocirc;ng Trump đang dẫn &ocirc;ng Biden gần 700.000 phiếu tại bang Pennsylvania t&iacute;nh đến 17h chiều 4/11 (giờ H&agrave; Nội). Tuy nhi&ecirc;n, bang n&agrave;y vẫn c&ograve;n hơn 1,4 triệu phiếu qua bưu điện chưa được kiểm.</p> <p>Do vậy, cơ hội vượt l&ecirc;n của &ocirc;ng Biden phụ thuộc việc &ocirc;ng c&oacute; thắng &aacute;p đảo trong số 1,4 triệu phiếu đ&oacute; hay kh&ocirc;ng.</p> <p>Theo ph&acirc;n t&iacute;ch từ Nate Cohn của <em>New York Times</em>, tỷ lệ phiếu bưu điện ủng hộ &ocirc;ng Biden l&agrave; 78%. Tỷ lệ n&agrave;y ph&ugrave; hợp với những khảo s&aacute;t trước bầu cử v&agrave; c&aacute;c khảo s&aacute;t về đơn đăng k&yacute; nhận phiếu, đều cho thấy &ocirc;ng Biden chiếm &aacute;p đảo phiếu qua bưu điện.</p> <p>Nếu 1,4 triệu phiếu c&ograve;n lại vẫn c&oacute; tỷ lệ như tr&ecirc;n, &ocirc;ng Biden sẽ hơn &ocirc;ng Trump khoảng&nbsp;800.000 phiếu trong nh&oacute;m phiếu gửi qua bưu điện. Con số n&agrave;y&nbsp;đủ để vượt qua c&aacute;ch biệt 700.000 hiện tại. Nhưng đ&oacute; chỉ l&agrave; t&iacute;nh to&aacute;n, kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; đảm bảo điều n&agrave;y.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, &ocirc;ng Trump kh&oacute; gia tăng c&aacute;ch biệt th&ecirc;m v&igrave; c&aacute;c khu vực đem lại lợi thế cho &ocirc;ng gần như đ&atilde; kiểm phiếu hết. Hầu hết phiếu c&ograve;n lại l&agrave; ở Philadelphia v&agrave; v&ugrave;ng ngoại &ocirc;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210180"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Kiểm xong 97% phiếu ở Wisconsin</h3> <p>Theo cập nhật kết quả kiểm phiếu mới nhất, &ocirc;ng Biden c&oacute; triển vọng thắng ở bang Wisconsin với tỷ lệ phiếu phổ th&ocirc;ng l&agrave; 49,5%. Tổng thống Trump dự kiến được 48,8% tổng số phiếu, theo dự b&aacute;o của <em>New York Times</em>.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210173"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden b&aacute;m s&aacute;t &ocirc;ng Trump ở Michigan</h3> <p>Theo <em>Guardian</em>,&nbsp;khoảng 539.000 phiếu ở Michigan&nbsp;chưa kiểm xong. Trong khi đ&oacute;, tỷ lệ&nbsp;phiếu bầu cho ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ Joe Biden đang tăng nhanh sau khi c&oacute; kết quả kiểm phiếu bầu qua bưu điện. Đến hiện tại, khoảng c&aacute;ch giữa &ocirc;ng với &ocirc;ng Trump l&agrave; 12.526 phiếu.</p> <p>Nh&agrave; chức tr&aacute;ch Michigan cho biết h&agrave;ng trăm ngh&igrave;n phiếu đang được kiểm đếm tại c&aacute;c hạt đ&ocirc;ng d&acirc;n, bao gồm th&agrave;nh phố Detroit,&nbsp;Grand Rapids, Flint, Warren v&agrave;&nbsp;Sterling Heights.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210171"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>C&aacute;ch biệt của &ocirc;ng Biden ở Wisconsin l&ecirc;n hơn 20.000 phiếu</h3> <p>C&aacute;ch biệt của Biden đ&atilde; nới rộng so với trước, theo cập nhật về số phiếu tr&ecirc;n <em>New York Times, </em>t&iacute;nh đến 19h30 (giờ H&agrave; Nội). &Ocirc;ng được cho l&agrave; đ&atilde; vượt l&ecirc;n v&agrave; gia tăng khoảng c&aacute;ch với đối thủ Donald Trump&nbsp;sau khi c&oacute; kết quả kiểm phiếu&nbsp;qua bưu điện từ c&aacute;c th&agrave;nh phố Milwaukee v&agrave; Green Bay.</p> <p>Ph&oacute;ng vi&ecirc;n Craig Gilbert, phụ tr&aacute;ch Washington cho tờ b&aacute;o địa phương <em>Milwaukee Journal Sentinel, </em>cho biết kết quả phiếu qua thư ở Green Bay gi&uacute;p &ocirc;ng Biden nới rộng khoảng c&aacute;ch. Ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ dự kiến c&oacute; th&ecirc;m lợi thế nếu số phiếu qua bưu điện ở th&agrave;nh phố Kenosha được kiểm xong.</p> <table class="picture screenshot nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 143" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_capture_craig.jpg" title="v ảnh 143" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210168"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>ĐS Nguyễn Quốc Cường: Phiếu chưa kiểm tại 3 bang &quot;bức tường xanh&quot; c&oacute; thể tạo bất ngờ</h3> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Quốc Cường, nguy&ecirc;n thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu đại sứ Việt Nam tại Mỹ v&agrave; Nhật Bản, n&oacute;i với<em>&nbsp;Zing</em> về diễn biến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ&nbsp;năm nay&nbsp;rất gay gắt v&agrave; kh&oacute; ph&acirc;n định so với dự đo&aacute;n từ trước.</p> <p>&quot;Tuy nhi&ecirc;n đến nay, vẫn chưa c&oacute; bất ngờ n&agrave;o đ&aacute;ng kể, trừ chiến thắng của &ocirc;ng Biden tại Arizona. C&aacute;c bang xanh vẫn bầu cho đảng D&acirc;n chủ, c&aacute;c bang đỏ vẫn bầu cho đảng Cộng h&ograve;a&quot;, đại sứ Cường n&oacute;i.</p> <p>Theo quan s&aacute;t của vị đại sứ, cuộc đua giờ đ&acirc;y được quyết định ở những bang chiến trường c&ograve;n lại, đặc biệt l&agrave; ba bang hay gọi l&agrave; &quot;bức tường xanh&quot; của đảng D&acirc;n chủ, bao gồm Pennsylvania, Michigan v&agrave; Wisconsin.</p> <p>Số phiếu chưa được kiểm ở ba bang n&agrave;y c&oacute; thể tạo ra bất ngờ. Hiện tại, với số phiếu đ&atilde; được kiểm, lợi thế hầu như nghi&ecirc;ng về &ocirc;ng Trump, nhưng đại sứ Cường n&oacute;i&nbsp;&quot;như vậy&nbsp;cũng chưa thể n&oacute;i trước được điều g&igrave;&quot;.</p> <p>Theo vị đại sứ, đảng D&acirc;n chủ c&oacute; lẽ đ&atilde; r&uacute;t kinh nghiệm từ thất bại năm 2016. &quot;Trong chiến dịch năm nay, nhất l&agrave; những ng&agrave;y cuối c&ugrave;ng, &ocirc;ng Biden cũng như cựu tổng thống Obama đ&atilde; vận động rất mạnh mẽ ở c&aacute;c bang n&agrave;y. &Ocirc;ng Obama đ&atilde; k&ecirc;u gọi c&aacute;c cử tri D&acirc;n chủ kh&ocirc;ng chủ quan để mất c&aacute;c bang n&agrave;y một lần nữa&quot;, &ocirc;ng Cường n&oacute;i.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210165"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tạm dừng kiểm phiếu ở Nevada</h3> <p>Nh&agrave; chức tr&aacute;ch Nevada cho biết c&ocirc;ng việc kiểm phiếu sẽ được tiếp tục trong s&aacute;ng ng&agrave;y 4/11 (giờ Mỹ). C&aacute;c kết quả kiểm phiếu tiếp theo sẽ được c&ocirc;ng bố v&agrave;o s&aacute;ng 5/11.Tại Nevada, ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump gần 8.000 phiếu phổ th&ocirc;ng. Khoảng 500.000 phiếu chưa được kiểm đếm ở Nevada, theo <em>Guardian</em>.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210163"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump &lsquo;tự l&agrave;m mất uy t&iacute;n&rsquo; khi tuy&ecirc;n bố thắng cử</h3> <p>Cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, cũng l&agrave; một đồng minh th&acirc;n cận của &ocirc;ng Trump, tỏ &yacute; bất đồng với việc &ocirc;ng Trump tuy&ecirc;n bố đắc cử d&ugrave; chưa kiểm phiếu xong. &Ocirc;ng Christie n&oacute;i &ocirc;ng Trump đang &ldquo;tự l&agrave;m mất uy t&iacute;n của m&igrave;nh&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở để n&oacute;i như vậy ngay trong đ&ecirc;m bầu cử&rdquo;, &ocirc;ng Christie n&oacute;i với <em>ABC News</em>. &ldquo;Tất cả phiếu được gửi về phải được kiểm&rdquo;.</p> <p>&Ocirc;ng Christie n&oacute;i phiếu ở Pennsylvania phải tiếp tục được kiểm trong nhiều ng&agrave;y tới.</p> <p>&ldquo;Anh phải để quy tr&igrave;nh được vận h&agrave;nh, trước khi đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; c&oacute; hợp lệ hay kh&ocirc;ng. T&ocirc;i nghĩ với việc tuy&ecirc;n bố đắc cử trước khi kiểm xong phiếu, th&igrave; nếu c&oacute; vấn đề g&igrave; sau n&agrave;y, khi &ocirc;ng n&ecirc;u vấn đề đ&oacute;, &ocirc;ng đ&atilde; tự l&agrave;m mất uy t&iacute;n của m&igrave;nh&rdquo;.</p> <p>&Ocirc;ng Christie n&oacute;i &ocirc;ng Trump đ&atilde; c&oacute; &quot;một quyết định chiến lược tồi tệ&rdquo; v&agrave; &ldquo;một quyết định ch&iacute;nh trị tồi tệ&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Đ&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; quyết định c&oacute; thể đến từ một người ở chức vị của &ocirc;ng ấy&rdquo;, &ocirc;ng Christie n&oacute;i th&ecirc;m.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210160"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Đ&atilde; kiểm xong gần 90% phiếu ở Wisconsin</h3> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="v anh 144" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_wisconsin_kiem_phieu.jpg" title="v ảnh 144" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nh&acirc;n vi&ecirc;n cơ quan bầu cử th&agrave;nh phố Milwaukee kiểm phiếu của những cử tri vắng mặt. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Với 89% số phiếu được kiểm, &ocirc;ng Trump đang gi&agrave;nh được 49% phiếu bầu v&agrave; &ocirc;ng Biden được&nbsp;49,3% số&nbsp;phiếu, theo c&ocirc;ng ty thăm d&ograve; Edison Research.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210159"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&quot;Ẩn số&quot; phiếu bầu qua thư</h3> <p>Cử tri của &ocirc;ng Biden c&oacute; tỷ lệ bầu qua thư lớn hơn hẳn &ocirc;ng Trump, v&agrave; họ cũng sống chủ yếu ở c&aacute;c th&agrave;nh phố. V&igrave; vậy, trong bang n&agrave;y, c&aacute;c th&agrave;nh phố đang được ch&uacute; &yacute;. Một th&agrave;nh phố kh&aacute;c của bang, Green Bay, đang chậm kiểm phiếu v&igrave; m&aacute;y kiểm phiếu hết mực in, v&agrave; phải bổ sung th&ecirc;m mực.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210158"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Wisconsin sẽ l&agrave; &quot;m&oacute;n qu&agrave; lớn&quot; với Biden</h3> <p>Mọi ch&uacute; &yacute; vẫn đang hướng về c&aacute;c bang thuộc Bức tường Xanh vẫn đang chậm kiểm phiếu gửi qua thư, nhất l&agrave; Wisconsin, bang m&agrave; &ocirc;ng Biden vừa vượt l&ecirc;n dẫn rất s&iacute;t sao.</p> <p><em>New York Times</em>&nbsp;cho biết &ocirc;ng Biden vượt l&ecirc;n dẫn sau khi th&agrave;nh phố Milwaukee b&aacute;o về 169.000 phiếu gửi qua thư, phiếu sớm ở đ&acirc;y.</p> </div> </div> </li> </ul> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top