Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thi tuyển 2 phó Tổng giám đốc

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) sẽ tổ chức thi tuyển 2 vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách Cảng biển và Dịch vụ Hàng hải và Phó Tổng giám đốc phụ trách Vận tải biển.

Đây là lần đầu tiên một tổng công ty lớn thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức tuyển chọn chức danh lãnh đạo doanh nghiệp thông qua thi tuyển.

Theo thông báo của VIMC, chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Cảng biển và Dịch vụ Hàng hải sẽ trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sản xuất kinh doanh lĩnh vực cảng biển, dịch vụ hàng hải, logistics; xây dựng chiến lược phát triển lĩnh vực cảng biển và dịch vụ hàng hải...

Chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Vận tải biển sẽ trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của khối vận tải biển; xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh vận tải biển phù hợp với thị trường và định hướng phát triển của VIMC...

Các ứng viên ngoài việc có am hiểu về chuyên môn, còn phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành trong lĩnh vực hàng hải, trong đó ít nhất 3 năm là quản lý cấp cao của doanh nghiệp có vốn điều lệ tối thiểu 200 tỷ đồng (đối với lĩnh vực cảng biển), tối thiểu 100 tỷ đồng (đối với lĩnh vực dịch vụ hàng hải) thuộc các Tổng công ty, Tập đoàn lớn. Trong 3 năm kinh doanh, Công ty có 1 năm gần nhất kinh doanh có lợi nhuận.

Đối với ứng viên phải được quy hoạch chức danh bổ nhiệm (đối với nguồn nhân sự tại Tổng công ty); phải đủ tuổi (tính theo tháng) để công tác trọn một nhiệm kỳ của chức danh quản lý, tính từ khi thực hiện quy trình thi tuyển…

Theo Đời sống
back to top