Thủ tướng Abe: Tôi xin lỗi từ tận đáy lòng

Thủ tướng Shinzo Abe cho biết ông đã giữ được sức khỏe ổn định trong gần 8 năm qua, nhưng đến tháng 6 bệnh có dấu hiệu tái phát.

<div> <p>Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh nếu &quot;kh&ocirc;ng thể tiếp tục đ&aacute;p ứng được kỳ vọng của <span>Nhật Bản</span> th&igrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n tiếp tục giữ vị tr&iacute; l&atilde;nh đạo ch&iacute;nh phủ&quot;. &Ocirc;ng ch&iacute;nh thức tuy&ecirc;n bố quyết định từ chức trong cuộc họp b&aacute;o ở Tokyo chiều 28/8.</p> <p>&quot;T&ocirc;i kh&ocirc;ng thể l&agrave;m thủ tướng nếu t&ocirc;i kh&ocirc;ng thể đưa ra quyết định tốt nhất cho nh&acirc;n d&acirc;n. T&ocirc;i đ&atilde; quyết định từ chức&quot;, &ocirc;ng Abe th&ocirc;ng b&aacute;o. &quot;V&agrave; gửi lời xin lỗi của t&ocirc;i đến người d&acirc;n Nhật Bản&quot;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Shinzo Abe xac nhan tu chuc anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/28/86/znews-photo-zadn-vn_z2048187708392_5c2db4d73a54db6325d59e1bb3d8cda3.jpg" title="Shinzo Abe xác nhận từ chức ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Shinzo Abe cho biết đang sử dụng một loại thuốc mới để điều trị bệnh vi&ecirc;m lo&eacute;t đại tr&agrave;ng kinh ni&ecirc;n. <em>Ảnh chụp m&agrave;n h&igrave;nh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&Ocirc;ng Shinzo Abe cho biết đang sử dụng một loại thuốc mới để điều trị bệnh vi&ecirc;m lo&eacute;t đại tr&agrave;ng kinh ni&ecirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, loại thuốc n&agrave;y đ&ograve;i hỏi &ocirc;ng phải được điều trị li&ecirc;n tục, v&agrave; c&aacute;c b&aacute;c sĩ cũng kh&ocirc;ng thể đảm bảo rằng sức khỏe &ocirc;ng chắc chắn sẽ cải thiện.</p> <p>&quot;T&ocirc;i kh&ocirc;ng muốn tạo ra khoảng trống l&atilde;nh đạo v&igrave; bệnh t&igrave;nh của m&igrave;nh n&ecirc;n đ&atilde; quyết định từ chức sau khi nhận được chẩn đo&aacute;n v&agrave;o đầu tuần n&agrave;y&quot;, &ocirc;ng cho biết.</p> <p>&quot;T&ocirc;i nhận thấy đ&acirc;y l&agrave; thời điểm tốt nhất để tuy&ecirc;n bố từ chức. T&ocirc;i sẽ tiếp tục ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ của m&igrave;nh để đối ph&oacute; với đại dịch... Việc lựa chọn l&atilde;nh đạo tiếp theo l&agrave; quyết định của đảng Tự do D&acirc;n chủ (LDP) v&agrave; t&ocirc;i xin kh&ocirc;ng b&igrave;nh luận về người kế nhiệm m&igrave;nh&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p> <p>&Ocirc;ng Abe n&oacute;i quyết định từ chức v&igrave; kh&ocirc;ng muốn đưa ra quyết s&aacute;ch sai lầm giữa l&uacute;c Nhật Bản đang đối diện nhiều th&aacute;ch thức, từ vấn đề t&ecirc;n lửa của <span>Triều Ti&ecirc;n</span> đến đại dịch Covid-19. Điều khiến &ocirc;ng đặc biệt lo lắng l&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh Nhật Bản sắp trải qua giai đoạn thử th&aacute;ch mới trong m&ugrave;a thu v&agrave; m&ugrave;a đ&ocirc;ng. Do đ&oacute;, ch&iacute;nh phủ Nhật Bản cần một người l&atilde;nh đạo mới đảm bảo sức khỏe.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Xóa nạn “a dua” trên mạng xã hội

Xóa nạn “a dua” trên mạng xã hội

Theo Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, tình trạng “a dua” trên mạng xã hội xuất phát từ nhận thức về pháp luật và văn hoá sử dụng Internet của người sử dụng mạng xã hội.
“Độ” xe thế nào để không phạm luật?

“Độ” xe thế nào để không phạm luật?

Ngày 15/2 vừa qua, Thông tư 43/2023/TT-BGTVT chính thức có hiệu lực. Thông tư này bổ sung nhiều trường hợp xe cơ giới có sự thay đổi nhưng không được coi là cải tạo, vẫn được kiểm định để cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm, tem kiểm định.
back to top