Thứ trưởng Y tế Italia mắc Covid-19

Nhiều quan chức cấp cao của Italia, trong đó có Thứ trưởng y tế, đã nhiễm virus corona mới gây bệnh viêm phổi cấp Covid-19 trong bối cảnh Italia trở thành quốc gia bùng phát dịch mạnh nhất châu Âu.

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Thứ trưởng Y tế Italia mắc Covid-19 - 1" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/03/15/thu-truong-1584238576530.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/02/28/thu-truong-1584238576530.jpg" title="Thứ trưởng Y tế Italia mắc Covid-19 - 1" /> <figcaption>Thứ trưởng Y tế Italia Pierpaolo Sileri (Ảnh: Metro)</figcaption> </figure> <p><br /> H&atilde;ng tin CGTN dẫn c&aacute;c nguồn tin truyền th&ocirc;ng địa phương cho biết, Thứ trưởng Y tế Italia Pierpaolo Sileri ng&agrave;y 14/3 th&ocirc;ng b&aacute;o, &ocirc;ng đ&atilde; c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh với bệnh vi&ecirc;m phổi cấp Covid-19 v&agrave; đang được c&aacute;ch ly.</p> <p>&quot;T&ocirc;i đ&atilde; lập tức tu&acirc;n thủ c&aacute;c quy định của Bộ Y tế. Hiện sức khỏe của vợ con t&ocirc;i vẫn ổn, d&ugrave; ở c&ugrave;ng nh&agrave; nhưng ch&uacute;ng t&ocirc;i ở ri&ecirc;ng ph&ograve;ng&quot;, &ocirc;ng Sileri cho biết tr&ecirc;n t&agrave;i khoản Facebook c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; n&oacute;i th&ecirc;m rằng &ocirc;ng vẫn điều h&agrave;nh c&ocirc;ng việc từ xa.</p> <p>&Ocirc;ng Sileri l&agrave; một trong nhiều quan chức cấp cao của Italia mắc bệnh, trong đ&oacute; c&oacute; Chủ tịch Hiệp hội Y tế v&ugrave;ng Lazio ki&ecirc;m người đứng đầu Đảng D&acirc;n chủ Nicola Zingaretti, l&atilde;nh đạo v&ugrave;ng Piedmont Alberto Cirio, Tư lệnh lục qu&acirc;n Salvatore Farina v&agrave; Thu trưởng Bộ Gi&aacute;o dục Anna Ascani.</p> <p>Italia hiện l&agrave; quốc gia b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch mạnh nhất ch&acirc;u &Acirc;u với 1.441 ca tử vong v&agrave; hơn 21.000 ca mắc bệnh. Từ đầu tuần n&agrave;y, Italia đ&atilde; ban bố lệnh phong tỏa to&agrave;n bộ đất nước với hơn 60 triệu d&acirc;n. Ch&iacute;nh phủ Italia y&ecirc;u cầu người d&acirc;n hạn chế đi lại, ở y&ecirc;n trong nh&agrave;, kh&ocirc;ng tụ tập đ&ocirc;ng người. To&agrave;n bộ qu&aacute;n bar, nh&agrave; h&agrave;ng, trừ cửa h&agrave;ng thực phẩm v&agrave; hiệu thuốc, bị đ&oacute;ng cửa đến đầu th&aacute;ng 4, trong khi học sinh, sinh vi&ecirc;n tiếp tục được nghỉ học.</p> <p>Theo <em>Reuters</em></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top