Theo chân nhà đầu tư đi buôn đất, lướt cọc trúng ngay trăm triệu, vào tiền lãi cả tỷ đồng trong vòng một tháng

Cơn sốt đất bùng nổ khắp nơi cũng là cơ hội kiếm tiền cho những nhà đầu tư sành sỏi trên thị trường, nhiều người giàu nhanh chóng lên từ sự tăng giá chóng mặt của đất đai.

<div> <p><span id="mainContent">Theo ch&acirc;n chị Hậu, nh&agrave; đầu tư y&ecirc;u th&iacute;ch đất ven đ&ocirc; H&agrave; Nội được biết chị vừa chốt 2 căn biệt thự với mức l&atilde;i kỷ lục l&ecirc;n đến hơn 10 tỷ đồng. &quot;T&ocirc;i trường vốn v&agrave; th&iacute;ch an to&agrave;n n&ecirc;n thường chọn đất trong khu đ&ocirc; thị đẹp đặc biệt xung quanh H&agrave; Nội, những nơi c&oacute; hạ tầng thuận tiện&quot;, chị Hậu cho biết.</span></p> <p><span id="mainContent">&quot;Năm 2019, trong một lần theo m&ocirc;i giới về khu Nam An Kh&aacute;nh (Ho&agrave;i Đức), t&ocirc;i đ&atilde; ấn tượng ngay với khu vực n&agrave;y. Mặc d&ugrave; giao th&ocirc;ng v&ocirc; c&ugrave;ng thuận tiện khi chỉ c&aacute;ch Trung t&acirc;m hội nghị quốc gia 6m thẳng Đại Lộ Thăng Long nhưng gi&aacute; nh&agrave; đất tại h&agrave;ng loạt khu đ&ocirc; thị Hado Charm Villa, Thi&ecirc;n Đường Bảo Sơn, Hoa Phượng, Nam An Kh&aacute;nh... sau 10 năm vẫn thấp hơn nhiều so với thời kỳ sốt đỉnh điểm 2008-2009. Gi&aacute; nh&agrave; biệt thự tại nhiều khu đ&ocirc; thị chưa đầy 30 triệu đồng/m2, rẻ bằng 1/8 khi so với khu vực Mỹ Đ&igrave;nh chỉ c&aacute;ch 3km&quot;, chị Hậu cho biết.</span></p> <p><span id="mainContent">&quot;Điều v&ocirc; l&yacute; hơn nữa l&agrave; đất biệt thự l&ocirc; trong những khu đ&ocirc; thị lớn với đường rộng tới 17m nhưng gi&aacute; c&ograve;n thấp hơn từ 5-7 triệu đồng/m2 so với đất dịch vụ của d&acirc;n v&agrave; bằng gi&aacute; mỗi m2 căn hộ chung cư cao cấp đang được x&acirc;y dựng ngay gần đấy. Đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do th&ocirc;i th&uacute;c t&ocirc;i chốt ngay căn biệt thự 250m2 với gi&aacute; hơn 7 tỷ đồng&quot;, chị Hậu t&acirc;m sự.</span></p> <p><span id="mainContent">Con mắt nh&igrave;n của nh&agrave; đầu tư n&agrave;y đ&atilde; ho&agrave;n to&agrave;n đ&uacute;ng khi gi&aacute; nh&agrave; đất H&agrave; Nội khu vực ph&iacute;a T&acirc;y bắt đầu tăng mạnh từ đầu năm 2020, đỉnh điểm l&agrave; cuối năm 2020 chị Hậu chốt lời gấp đ&ocirc;i căn biệt thự n&agrave;y với mức gi&aacute; 15 tỷ đồng. Sau đ&oacute; chị tiếp tục v&agrave;o tiền một l&ocirc; biệt thự kh&aacute;c cũng tại khu vực n&agrave;y v&agrave; lướt nhanh l&atilde;i th&ecirc;m 1 tỷ chỉ trong v&ograve;ng hơn 1 th&aacute;ng.</span></p> <p><span id="mainContent">Chị Hậu cho biết, đầu th&aacute;ng 2 chị vừa v&agrave;o một dự &aacute;n cũng bỏ hoang c&aacute;ch đ&acirc;y 10 năm v&agrave; đang được hồi sinh tại khu vực Đan Phượng. D&ugrave; mới cọc 1 tỷ nhưng đ&atilde; ch&ecirc;nh được 500 triệu nếu b&aacute;n lu&ocirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, chị Hậu vẫn quyết t&acirc;m giữ bởi theo chị những khu biệt thự ven đ&ocirc; sẽ c&ograve;n tăng gi&aacute; nữa.</span></p> <p><span id="mainContent">Nếu chị Hậu y&ecirc;u th&iacute;ch đất nền ven đ&ocirc; v&agrave; đầu tư theo t&acirc;m l&yacute; trường vốn th&igrave; anh Linh lại l&agrave; nh&agrave; đầu tư y&ecirc;u th&iacute;ch mạo hiểm, mua đất rẻ khu vực tỉnh lẻ v&agrave; căn đ&uacute;ng s&oacute;ng để lướt kiếm lời. Ph&acirc;n kh&uacute;c anh Linh hướng đến l&agrave; đất nền c&aacute;c tỉnh, khu vực mới bắt đầu nhen nhuốm cơn sốt. Anh Linh kể đợt vừa rồi đất Thanh H&oacute;a sốt n&oacute;ng anh cũng theo nh&oacute;m nh&agrave; đầu tư v&agrave;o đ&uacute;ng đợt s&oacute;ng v&agrave; kiếm được gần 1 tỷ từ 3 l&ocirc; đất tại Hoằng H&oacute;a, Thanh H&oacute;a.</span></p> <p><span id="mainContent">Khi s&oacute;ng Thanh H&oacute;a bắt đầu c&oacute; dấu hiệu l&ecirc;n cao, đầu th&aacute;ng 3 anh r&uacute;t về Măng Đen, khu vực được mệnh danh l&agrave; Đ&agrave; Lạt giữa T&acirc;y Nguy&ecirc;n. Giữa trung t&acirc;m thị trấn Măng Đen, c&oacute; h&agrave;ng loạt căn biệt thự được x&acirc;y tr&ecirc;n diện t&iacute;ch 1.000m2 đất ngay giữa trung t&acirc;m thị trấn c&oacute; gi&aacute; 5,5 tỷ đồng/căn, nếu trừ chi ph&iacute; x&acirc;y th&ocirc; biệt thự khoảng 2 tỷ th&igrave; đất ở đ&acirc;y chỉ c&oacute; gi&aacute; 3 triệu đồng/m2 ngay cạnh quốc lộ 24. D&ugrave; mới cọc 500 triệu v&agrave; chờ đến cuối th&aacute;ng 3 mới sang t&ecirc;n ch&iacute;nh thức nhưng chỉ chưa đầy nửa th&aacute;ng sau anh đ&atilde; lướt cọc kiếm ngay mức l&atilde;i gần 1 tỷ đồng.</span></p> <p><span id="mainContent">Hiện anh Linh cho biết anh đang v&agrave;o thị trường Hải Dương, khu vực chưa hề bị t&aacute;c động bởi sự tăng gi&aacute; của cơn sốt đất trong 3 th&aacute;ng qua bởi do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều địa phương tại Hải Dương phải gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội, khiến gi&aacute; đất đang tr&ecirc;n đ&agrave; tăng từ cuối năm 2020 bỗng chững lại v&agrave; t&aacute;ch biệt hẳn so với cơn sốt đất vừa qua. Hiện nhiều khu vực tại th&agrave;nh phố Ch&iacute; Linh, Hải Dương đang bắt đầu c&oacute; dấu hiệu tăng nhẹ.</span></p> <p><span id="mainContent">Cũng l&agrave; một nh&agrave; đầu tư phất l&ecirc;n mạnh từ cơn sốt đất hai năm qua, anh Quang - nh&acirc;n vi&ecirc;n văn ph&ograve;ng tại H&agrave; Nội vừa ch&iacute;nh thức bỏ nghề kế to&aacute;n anh theo đuổi suốt 10 năm nay để mở ph&ograve;ng giao dịch nh&agrave; đất. Anh Quang qu&ecirc; H&ograve;a B&igrave;nh, 3 năm nay khi đất H&ograve;a B&igrave;nh rục rịch sốt, c&oacute; 3 tỷ trong tay anh về qu&ecirc; mua đất đầu tư. Anh Quang tiết lộ, năm 2020 mảnh đất anh mua ngay gần dự &aacute;n Legacy Hill tăng 700 triệu chỉ trong v&agrave;i tuần. Ban đầu, anh mua từ người quen với gi&aacute; 1,5 triệu đồng/m2 tuy nhi&ecirc;n chỉ v&agrave;i tuần sau gi&aacute; đ&atilde; l&ecirc;n đến 2,5 triệu đồng/m2, l&atilde;i gần gấp đ&ocirc;i so với số tiền hơn 2 tỷ đồng ban đầu anh bỏ ra.</span></p> <p><span id="mainContent">L&agrave; d&acirc;n bản địa, hiểu thị trường v&agrave; kh&eacute;o ăn n&oacute;i, lại c&oacute; mối quan hệ vừa đầu tư anh Quang vừa t&igrave;m th&ecirc;m đất giới thiệu th&ecirc;m cho bạn b&egrave;, đối t&aacute;c, nh&agrave; đầu tư H&agrave; Nội c&oacute; nhu cầu về H&ograve;a B&igrave;nh mua đất. &quot;Cao điểm thời điểm hồi giữa năm 2020, c&oacute; những ng&agrave;y t&ocirc;i chốt được 3 l&ocirc;, hoa hồng v&agrave; tiền ch&ecirc;nh thu về cả tỷ đồng l&agrave; chuyện thường&quot;, anh Quang t&acirc;m sự.</span></p> <p><span id="mainContent">Anh Quang cho biết thậm ch&iacute; c&oacute; những giao dịch diễn ra rất ch&oacute;ng v&aacute;nh: &quot;T&ocirc;i mua một l&ocirc; đất nền, sau khi cọc xong buổi s&aacute;ng, chiều t&ocirc;i c&oacute; kh&aacute;ch đến ưng v&agrave;o tiền lu&ocirc;n, kiếm lời 200-300 triệu đồng. Đỉnh điểm tuần t&ocirc;i lướt được v&agrave;i l&ocirc;, bỏ t&uacute;i nửa tỷ. Đ&ecirc;m về, cảm gi&aacute;c l&acirc;ng l&acirc;ng kh&ocirc;ng ngủ được, chỉ mong trời s&aacute;ng để đi l&agrave;m, c&oacute; khi bỏ ăn s&aacute;ng để đi l&agrave;m lu&ocirc;n. Tất nhi&ecirc;n cũng c&oacute; ng&agrave;y kh&ocirc;ng l&agrave;m ăn được g&igrave;&quot;, anh Quang cho biết.</span></p> <p><span id="mainContent">Cơn sốt đất nền hiện mới chững lại nhưng dư &acirc;m của n&oacute; vẫn c&ograve;n m&atilde;i. Bởi trong cơn sốt đất đỉnh điểm tại h&agrave;ng loạt địa phương, nhiều nh&agrave; đầu tư đ&atilde; thắng đậm từ tiền tỷ đến v&agrave;i chục tỉ trong khoảng thời gian kh&ocirc;ng d&agrave;i. Mức lời lớn v&agrave; sự hấp dẫn từ đất đai cứ thế vẫn &acirc;m ỉ v&agrave; chỉ chờ thời cơ lại c&oacute; thể b&ugrave;ng l&ecirc;n bất cứ l&uacute;c n&agrave;o. V&agrave; những nh&agrave; đầu tư s&agrave;nh sỏi, am hiểu thị trường lại tiếp tục chờ cơ hội kiếm tiền tỷ từ đất.</span></p> <p class="author">Lan Nhi</p> <p class="source">Theo Doanh nghiệp v&agrave; Tiếp thị</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo cafef.vn
Tràn lan gốm sứ trôi nổi, sặc sỡ gây hại

Tràn lan gốm sứ trôi nổi, sặc sỡ gây hại

Thị trường hiện có nhiều sản phẩm gốm sứ với xuất xứ, chất lượng, mẫu mã, giá thành khác nhau. Có sản phẩm chén, đĩa, ly bằng gốm sứ giá hàng triệu đồng/bộ nhưng cũng có những sản phẩm giá chỉ vài chục ngàn đồng/bộ.
Quan ngại về Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

Quan ngại về Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

Một ngày sau khi bị Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM quyết định đình chỉ giao dịch cổ phiếu AGM từ 18/9 thì Công ty CP XNK An Giang (Angimex, mã AGM - sàn HoSE) mới chịu công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023.
back to top