Thầy thuốc 'từng bi quan' về bệnh nhân phi công

Phó giáo sư Lương Ngọc Khuê đánh giá sự hồi phục của bệnh nhân phi công là kỳ diệu và có tác dụng khích lệ thầy thuốc.

<div> <p>Bệnh nh&acirc;n 43 tuổi, sau 82 ng&agrave;y vật lộn với tử thần, tối qua đ&atilde; ngồi dậy, thực hiện lệnh của nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế, bấm n&uacute;t chỉnh giường, viết bảng, đung đưa hai ch&acirc;n.&nbsp;</p> <p>&quot;Đ&acirc;y l&agrave; một nỗ lực phi thường, bởi ch&uacute;ng ta đ&atilde; c&oacute; những l&uacute;c bi quan, nhưng đến h&ocirc;m nay những tiến triển kỳ diệu của bệnh nh&acirc;n như lời động vi&ecirc;n, kh&iacute;ch lệ c&aacute;c thầy thuốc tiếp tục cố gắng,&nbsp;điều trị cho bệnh nh&acirc;n một c&aacute;ch tốt nhất&quot;, &ocirc;ng&nbsp;Khu&ecirc;, Ph&oacute; trưởng Tiểu ban Điều trị, Bộ Y tế,&nbsp;n&oacute;i.</p> <p>Sau 6&nbsp;ng&agrave;y ngừng can thiệp ECMO, hiện bệnh nh&acirc;n tỉnh, tiếp x&uacute;c tốt, sức cơ tay 4/5, sức cơ ch&acirc;n 2/5 so với&nbsp;trước đ&oacute; sức cơ tay 3/5 v&agrave; sức cơ ch&acirc;n 1/5. Anh ngồi dậy, tự viết v&agrave;o bảng, tự bấm n&uacute;t điều chỉnh độ cao của giường bệnh. Phổi trao đổi oxy kh&aacute; hơn, bệnh nh&acirc;n đang được tập cai m&aacute;y thở dần, đ&aacute;p ứng với kh&aacute;ng sinh, kh&aacute;ng đ&ocirc;ng, đ&atilde; giảm sốt.</p> <figure class="item_slide_show clearfix"> <div> <div><img alt="Bệnh nhân phi công Anh tập vận động" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/09/iv1-vnecdn-net_benh-nhan-phi-cong-anh-tap-van-dong-1591694286.jpg" /> <div>&nbsp;</div> </div> <div> <div> <div> <div> <div> <video active-mode="720" ads="" adsconfig="{&quot;adlist&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;preroll&quot;,&quot;tag&quot;:&quot;https:\/\/pubads.g.doubleclick.net\/gampad\/live\/ads?sz=640x360|400x300|480x70|640x480|320x180&amp;iu=\/27973503\/video.vnexpress.net\/Suckhoe&amp;impl=s&amp;gdfp_req=1&amp;env=vp&amp;output=vast&amp;unviewed_position_start=1&amp;url=[referrer_url]&amp;description_url=[description_url]&amp;correlator=[timestamp]&quot;,&quot;skipOffset&quot;:&quot;00:00:06&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;00:00:30&quot;},{&quot;type&quot;:&quot;overlay&quot;,&quot;tag&quot;:&quot;&quot;,&quot;script&quot;:&quot;%3Cdiv%20id%3D%22div-gpt-ad-overlay%22%3E%0A%3Cdiv%20style%3D%22width%3A480px%3Bheight%3A70px%3B%22%3E%3C%2Fdiv%3E%0A%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cscript%3E%0A%20%20%20%20var%20gR%20%3D%20!0%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20sR%20%3D%20%22div-overlay-0%22%20%2B%20Math.round(1E6%20*%20Math.random())%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20eL%20%3D%20document.getElementById(%22div-gpt-ad-overlay%22)%3B%0Aif(eL)%7B%0AeL.firstChild.id%20%3D%20sR%3B%0Aif(!window.googletag%20%7C%7C%20!googletag.apiReady)%7B%0AgR%20%3D%20!1%3B%0Avar%20googletag%20%3D%20window.googletag%20%7C%7C%20%7B%0Acmd%3A%20%5B%5D%0A%7D%2C%0Asb%20%3D%20document.getElementsByTagName(%22script%22)%5B0%5D%2C%0Asa%20%3D%20document.createElement(%22script%22)%3B%0Asa.setAttribute(%22type%22%2C%20%22text%2Fjavascript%22)%3B%0Asa.setAttribute(%22src%22%2C%20%22https%3A%2F%2Fwww.googletagservices.com%2Ftag%2Fjs%2Fgpt.js%22)%3B%0Asa.setAttribute(%22async%22%2C%20%22true%22)%3B%0Asb.parentNode.appendChild(sa)%0A%7D%0Atry%7B%0Agoogletag.cmd.push(function()%20%7B%0Avar%20a%20%3D%20googletag.defineSlot(%22%2F27973503%2FVnexpress.netPC%2FDesktop%2FOverlay%2Fdetail.Suckhoe%22%2C%20%5B%22fluid%22%2C%5B480%2C70%5D%5D%2C%20sR)%3B%0Aa%20%26%26%20(a.addService(googletag.pubads())%2C%20gR%20%3F%20googletag.pubads().refresh(%5Ba%5D)%20%3A%20(googletag.pubads().enableSingleRequest()%2C%20googletag.enableServices()%2C%20googletag.pubads().refresh(%5Ba%5D)))%0A%7D)%0A%7Dcatch(a)%7B%7D%0A%7D%3B%0A%3C%2Fscript%3E%0A&quot;,&quot;size&quot;:&quot;480x70&quot;,&quot;offset&quot;:&quot;30%&quot;,&quot;skipOffset&quot;:&quot;00:00:01&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;00:00:15&quot;}]}" controls="" data-ex="st=1&amp;bs=0&amp;pt=1" data-mode="240|360|480|720" data-subtitle="0" id="media-video-294582" max-mode="720" playsinline="" preload="auto" src="https://d1.vnecdn.net/ngoisao/video/video/web/mp4/,240p,360p,480p,,/2020/06/09/benh-nhan-phi-cong-anh-tap-van-dong-1591694286/vne/master.m3u8" style="width: 100%; height: 100%;" type="application/x-mpegURL" webkit-playsinline="">&nbsp;</video> </div> </div> </div> <div>Bệnh nh&acirc;n phi c&ocirc;ng Anh tập vận động</div> </div> </div> </div> <figcaption class="desc_cation"> <div> <p>Bệnh nh&acirc;n phi c&ocirc;ng tập vận động tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ng&agrave;y 8/6. <em>Video do nguy&ecirc;n Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ tr&ecirc;n trang c&aacute; nh&acirc;n.</em></p> </div> </figcaption> </figure> <p><strong>Sự hồi phục của bệnh nh&acirc;n phi c&ocirc;ng l&agrave; kết quả phối hợp, nỗ lực&nbsp;điều trị</strong> của c&aacute;c b&aacute;c sĩ hai bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, Chợ Rẫy, v&agrave; tập thể gồm c&aacute;c chuy&ecirc;n gia h&agrave;ng đầu cả nước, trong gần ba th&aacute;ng qua.&nbsp;Chưa bao giờ ng&agrave;nh y tế Việt Nam tập hợp lực lượng tinh nhuệ&nbsp;ở mức&nbsp;cao nhất để điều trị cho một bệnh nh&acirc;n, như trường hợp n&agrave;y, theo nhận x&eacute;t của một chuy&ecirc;n gia đầu ng&agrave;nh tại TP HCM.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&quot;Bệnh nh&acirc;n 91&quot; - phi c&ocirc;ng Anh, 43 tuổi,&nbsp;mắc Covid-19, nhập viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM ng&agrave;y 18/3. Ng&agrave;y 25/5 <span>anh sạch nCoV, chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị</span>. Trong <span>hai th&aacute;ng hai ng&agrave;y nằm Bệnh Nhiệt đới TP HCM</span>, c&oacute; những l&uacute;c tưởng như &quot;bu&ocirc;ng xu&ocirc;i&quot; bởi <span>phổi bệnh nh&acirc;n đ&ocirc;ng đặc trắng x&oacute;a</span> gần như to&agrave;n bộ, h&ocirc;n m&ecirc; to&agrave;n thời gian, rối loạn đ&ocirc;ng m&aacute;u, suy thận phải lọc m&aacute;u li&ecirc;n tục...&nbsp;</p> <p>Tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Ch&acirc;u, Gi&aacute;m đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, hồi th&aacute;ng 5 từng cho biết cả tập thể y b&aacute;c sĩ trải qua chuỗi ng&agrave;y gian nan,&nbsp;&quot;kh&ocirc;ng c&ograve;n định nghĩa về thời gian, l&uacute;c ngủ cũng&nbsp;mơ thấy ph&aacute;c đồ điều trị cho phi c&ocirc;ng&quot;.</p> <p>Khi ấy một nh&oacute;m chat online được th&agrave;nh lập, quy tụ những chuy&ecirc;n gia h&agrave;ng đầu về chuy&ecirc;n ng&agrave;nh hồi sức, truyền nhiễm, huyết học, h&ocirc; hấp, vi sinh l&acirc;m s&agrave;ng, dược l&acirc;m s&agrave;ng... tập trung theo d&otilde;i v&agrave; hội chẩn&nbsp;&quot;bệnh nh&acirc;n 91&quot;.</p> <p>C&aacute;c chuy&ecirc;n gia đến từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Chợ Rẫy như ph&oacute; gi&aacute;o sư Phạm Thị Ngọc Thảo, tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Ch&acirc;u, tiến sĩ Phan Thị Xu&acirc;n, tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo, b&aacute;c sĩ Nguyễn Thanh Trường... cập nhật t&igrave;nh h&igrave;nh bệnh nh&acirc;n, thảo luận li&ecirc;n tục 24/7. Họ kh&ocirc;ng trực tiếp chăm s&oacute;c, nhưng&nbsp;l&agrave; những người thầm lặng đưa ra quyết định sống c&ograve;n cho bệnh nh&acirc;n.&nbsp;</p> <p>Khi chưa chuyển bệnh nh&acirc;n, nh&oacute;m b&aacute;c sĩ Bệnh viện&nbsp;Chợ Rẫy, đ&atilde; sang bệnh viện Bệnh Nhiệt đới t&uacute;c trực điều trị. Bệnh nh&acirc;n kh&aacute;ng thuốc, Bộ Y tế phải đặt mua c&aacute;c loại thuốc chống rối loạn đ&ocirc;ng m&aacute;u ở nước ngo&agrave;i m&agrave; chưa từng c&oacute; ở Việt Nam.&nbsp;</p> <p>Ng&agrave;y 4/6, bệnh nh&acirc;n <span>lần đầu ti&ecirc;n mỉm cười sau hai th&aacute;ng h&ocirc;n m&ecirc;</span>, nh&oacute;m chuy&ecirc;n gia thuộc Tiểu ban Điều trị mừng rỡ, song vẫn đ&aacute;nh gi&aacute; &quot;<span>t&igrave;nh trạng bệnh nh&acirc;n c&ograve;n nặng</span>, diễn biến kh&oacute; lường&quot;.&nbsp;</p> <p>Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, năm ng&agrave;y sau, tối 8/6, khi xem&nbsp;những h&igrave;nh ảnh bệnh nh&acirc;n ngồi dậy, &ocirc;ng Khu&ecirc; th&uacute; thực &quot;c&aacute;c chuy&ecirc;n gia đầu ng&agrave;nh trong Hội đồng chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; Tiểu ban Điều trị đều ngỡ ng&agrave;ng, kh&ocirc;ng thể tin c&oacute; thể tiến triển nhanh như vậy&quot;.Cục trưởng Quản l&yacute; Kh&aacute;m chữa bệnh Lương Ngọc Khu&ecirc; cũng lần nữa nhấn mạnh quyết định chuyển bệnh nh&acirc;n sau khi khỏi Covid-19 sang Bệnh Chợ Rẫy điều trị t&iacute;ch cực, l&agrave; quyết định đ&uacute;ng đắn của Hội đồng chuy&ecirc;n m&ocirc;n. Từ sự phục hồi kỳ diệu n&agrave;y, việc gh&eacute;p phổi c&oacute; thể kh&ocirc;ng c&ograve;n cần nữa.&nbsp;</p> &nbsp; <p>&nbsp;</p> </div>

Theo vnexpress.net
back to top