Thanh toán bằng công nghệ gương ảo

Công nghệ gương ảo là một hình thức thanh toán thông qua nhận diện khuôn mặt.

Hỏi: Tôi nghe nói có phương thức thanh toán bằng công nghệ gương ảo. Vậy công nghệ này hoạt động như thế nào?

Đinh Thế Toàn (Hải Dương)

/Uploaded/khds.1cdn.vn/2018/09/16/cong-nghe-guong-ao-300x183.jpg

KS Nguyễn Văn Toàn, chuyên gia về công nghệ thông tin thuộc Công ty MATC Việt Nam: Công nghệ gương ảo là một hình thức thanh toán thông qua nhận diện khuôn mặt. Cách thức này mới được áp dụng tại một số nước như Trung Quốc…

Cách thức hoạt động dựa trên nguyên lý, khi đăng ký một tài khoản thanh toán trực tuyến, ngoài mật khẩu, dấu vân tay thì còn có khả năng bằng nhận diện khuôn mặt.

Vì thế, khi muốn thanh toán một tài khoản nào đó, người thanh toán chỉ cần để thiết bị chuyên dụng của tài khoản này nhận diện khuôn mặt là coi như một mật khẩu để tiến đến thanh toán số tiền đó.

PV (ghi)

Theo Đời sống
back to top