Thái Nguyên: Bỏ sổ hộ khẩu giấy, ngăn tình trạng sách nhiễu người dân

UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các sở, ngành, địa phương trên địa bàn phải thực hiện nghiêm quy định bãi bỏ yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu giấy, giấy xác nhận cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính.

Thời gian qua, mặc dù quy định về bỏ sổ hộ khẩu và sổ tạm trú giấy đã có hiệu lực nhưng tại một số địa phương khi giải quyết thủ tục hành chính vẫn đòi hỏi người dân phải xuất trình, gây không ít phiền hà, sách nhiễu.

Để đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không xảy ra các trường hợp tương tự, UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm quy định của Trung ương, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Công an tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính.

Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ đột xuất, kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Thái Nguyên thực hiện nghiêm quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy khi thực hiện thủ tục hành chính - Ảnh minh họa.

Thái Nguyên thực hiện nghiêm quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy khi thực hiện thủ tục hành chính - Ảnh minh họa.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu số hóa, lưu trữ, xử lý thông tin, dữ liệu điện tử.

Từ đó, hoàn thành kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí thường xuyên, đảm bảo kịp thời trang thiết bị hạ tầng đối với bộ phận một cửa để giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ thông tin và cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo về số lượng, chất lượng.

Theo Đời sống
Nan giải xử lý “ô nhiễm trắng”

Nan giải xử lý “ô nhiễm trắng”

Rác thải nhựa, đặc biệt là sản phẩm nhựa dùng một lần hay túi nilon khó phân huỷ đang được sử dụng tràn lan, ảnh hưởng rất lớn môi trường, sức khỏe con người. Điều lo ngại là rác thải nhựa chưa có biện pháp xử lý triệt để.
back to top