Tên giết người Triệu Quân Sự trộm xe nhanh như chớp ngay khi vừa trốn trại

Sau khi trốn khỏi trại giam quân sự, Triệu Quân Sự dễ dàng trộm chiếc xe máy ở trại vịt khi chủ nhân của chiếc xe hớ hênh cắm chìa khóa trên xe.

<div> <p>Li&ecirc;n quan đến vụ Triệu Qu&acirc;n Sự (29 tuổi, tr&uacute; x&atilde; Ph&uacute; Cường, huyện Đại Từ, Th&aacute;i Nguy&ecirc;n) trốn khỏi trại giam T10, C&ocirc;ng an x&atilde; B&igrave;nh Ch&aacute;nh, huyện B&igrave;nh Sơn, tỉnh Quảng Ng&atilde;i cho biết, chiếc xe bị Sự trộm tr&ecirc;n đường tẩu tho&aacute;t vẫn đang được cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c điều tra.</p> <figure class="expNoEdit"><img alt="Tên giết người Triệu Quân Sự trộm xe nhanh như chớp ngay khi vừa trốn trại - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/09/img-vtcnew-com-vn_tron-trai-09452027.jpg" /> <figcaption> <p>Ch&acirc;n dung Triệu Qu&acirc;n Sự. (Ảnh: C.A)</p> </figcaption> </figure> <p>Theo C&ocirc;ng an x&atilde; B&igrave;nh Ch&aacute;nh, s&aacute;ng 4/6, &ocirc;ng Nguyễn Văn Tới (48 tuổi, tr&uacute; th&ocirc;n B&igrave;nh An Nội, x&atilde; B&igrave;nh Ch&aacute;nh) t&igrave;m tới trụ sở c&ocirc;ng an để tr&igrave;nh b&aacute;o về việc bị mất trộm chiếc xe m&aacute;y Sirius mang BKS 76X6 2978.</p> <p>Khoảng 22h ng&agrave;y 3/6, như mọi ng&agrave;y, &ocirc;ng Tới chạy chiếc xe m&aacute;y tr&ecirc;n đến trại vịt của gia đ&igrave;nh ở gần cổng ch&agrave;o x&atilde; B&igrave;nh Ch&aacute;nh ngủ.</p> <p>Khi đi ngủ, chủ phương tiện c&ograve;n cắm nguy&ecirc;n ch&igrave;a kh&oacute;a tr&ecirc;n xe.</p> <p><em>&quot;Ch&iacute;nh h&agrave;nh động hớ h&ecirc;nh n&agrave;y của &ocirc;ng Tới đ&atilde; tạo điều kiện cho Triệu Qu&acirc;n Sự dễ d&agrave;ng trộm cắp chiếc xe m&aacute;y ngay trong đ&ecirc;m 3/6 rồi tẩu tho&aacute;t ra tới đ&egrave;o Hải V&acirc;n.</em></p> <p><em>Hiện, chiếc xe vẫn đang được tạm giữ để phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c điều tra n&ecirc;n chưa trao trả về cho &ocirc;ng Tới&quot;</em>, l&atilde;nh đạo C&ocirc;ng an x&atilde; B&igrave;nh Ch&aacute;nh n&oacute;i.</p> <p>Như <em>VTC News</em> đưa tin, khoảng 14h20 ng&agrave;y 3/6, Sự <span>trốn khỏi Trại giam</span> T10 - Qu&acirc;n khu 5 (đ&oacute;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; B&igrave;nh Khương, huyện B&igrave;nh Sơn, Quảng Ng&atilde;i).</p> <p>Tối c&ugrave;ng ng&agrave;y, y cướp điện thoại di động của chị Nguyễn Thị H. (nh&acirc;n vi&ecirc;n g&aacute;c chắn đường sắt tại th&ocirc;n Nam B&igrave;nh 2, x&atilde; B&igrave;nh Nguy&ecirc;n, huyện B&igrave;nh Sơn).</p> <figure class="expNoEdit"><img alt="Tên giết người Triệu Quân Sự trộm xe nhanh như chớp ngay khi vừa trốn trại - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/09/img-vtcnew-com-vn_truy-bat-09455138.jpg" /> <figcaption> <p>Chiếc xe m&aacute;y Sự trộm của &ocirc;ng Tới được y bỏ lại tr&ecirc;n đ&egrave;o Hải V&acirc;n.</p> </figcaption> </figure> <p>Ngo&agrave;i ra, Sự ch&iacute;nh l&agrave; thủ phạm trộm chiếc xe m&aacute;y ở x&atilde; B&igrave;nh Ch&aacute;nh.</p> <p>Tối 4/6, trong l&uacute;c chốt chặn, tổ c&ocirc;ng t&aacute;c Trạm CSGT Cửa &Ocirc; H&ograve;a Hiệp, TP Đ&agrave; Nẵng ph&aacute;t hiện một nam thanh ni&ecirc;n chạy xe m&aacute;y BKS 76X6-2978 l&ecirc;n đ&egrave;o Hải V&acirc;n.</p> <p>Lực lượng chức năng x&aacute;c định đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; t&ecirc;n tội phạm vượt ngục ở Quảng Ng&atilde;i n&ecirc;n ra hiệu dừng xe. L&uacute;c n&agrave;y, nam thanh ni&ecirc;n kh&ocirc;ng chấp h&agrave;nh hiệu lệnh, l&aacute;ch xe bỏ chạy l&ecirc;n đ&egrave;o.</p> <p>Những ng&agrave;y qua, lực lượng c&ocirc;ng an v&agrave; qu&acirc;n đội của TP Đ&agrave; Nẵng bao v&acirc;y đ&egrave;o Hải V&acirc;n nhằm truy bắt Sự nhưng chưa được.</p> <blockquote style="display: block; width: 96%; background: #eeeeee; border: none; text-align: justify; padding: 8px 2%; margin: 0px auto; font-size: 13px; line-height: 18px;"> <p>Đ&acirc;y l&agrave; lần thứ 2 trong v&ograve;ng 5 năm, Sự trốn khỏi trại giam. Ng&agrave;y 8/11/2015, Triệu Qu&acirc;n Sự v&agrave; Nh&acirc;m Văn Tuấn (qu&ecirc; huyện Vị Xuy&ecirc;n, H&agrave; Giang) đang thi h&agrave;nh &aacute;n tại Trại giam T10, d&ugrave;ng vật nhọn cưa song sắt cửa sổ buồng giam v&agrave; trốn trại.</p> <p>Hơn 1 th&aacute;ng sau, ng&agrave;y 15/12/2015, Cục Truy n&atilde; tội phạm Bộ C&ocirc;ng an v&agrave; c&aacute;c cơ quan chức năng bắt được Triệu Qu&acirc;n Sự khi y đang chơi game tại một qu&aacute;n internet tr&ecirc;n đường Hồ T&ugrave;ng Mậu (quận Nam Từ Li&ecirc;m, TP H&agrave; Nội).</p> <p>Triệu Qu&acirc;n Sự l&agrave; t&ecirc;n tội phạm đặc biệt nguy hiểm, y l&agrave; thủ phạm trong vụ &aacute;n giết người, cướp t&agrave;i sản xảy ra v&agrave;o chiều 22/8/2012. Nạn nh&acirc;n bị Sự s&aacute;t hại, cướp t&agrave;i sản l&agrave; nữ chủ qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; Hương Sen (quận Long Bi&ecirc;n, TP H&agrave; Nội).</p> </blockquote> <p>&nbsp;</p> <input id="video-id" type="hidden" value="lfmnh0yK1U3J6tliKwc8xQa_b_ca_b_c" /></div> <p>&nbsp;</p>

Theo vtc.vn
back to top