Sơ tán người dân trong bán kính 500m để xử lý quả bom 340kg

Trong quá trình thi công móng nhà, người dân phát hiện 1 quả bom phá nặng khoảng 340kg. Để xử lý quả bom, chính quyền sở tại sẽ sơ tán người dân, cấm dùng điện thoại trong bán kính 500m.

<div> <figure class="image align-center"><img alt="Sơ tán người dân trong bán kính 500m để xử lý quả bom 340kg - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/23/icdn-dantri-com-vn_so-tan-nguoi-dan-trong-ban-kinh-500-m-de-xu-ly-qua-bom-340-kg-tu-thoi-chien-1-1619170109731.jpeg" title="Sơ tán người dân trong bán kính 500m để xử lý quả bom 340kg - 1" /> <figcaption> <p>Lực lượng chức năng bảo vệ nghi&ecirc;m hiện trường c&oacute; bom tại số nh&agrave; 67, đường T&ocirc;n Đức Thắng, phường Khai Quang, th&agrave;nh phố Vĩnh Y&ecirc;n.</p> </figcaption> </figure> <p>Chiều 23/4, một l&atilde;nh đạo UBND phường Khai Quang (TP Vĩnh Y&ecirc;n, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c) cho biết, địa phương đang triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền đến người d&acirc;n về để đảm bảo an to&agrave;n khi di dời quả bom nặng khoảng 340kg v&agrave;o s&aacute;ng chủ nhật (25/4) sắp tới. Việc di dời quả bom n&agrave;y do Bộ Chỉ huy qu&acirc;n sự tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c thực hiện.</p> <p>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 20/4, trong qu&aacute; tr&igrave;nh thi c&ocirc;ng m&oacute;ng tại số nh&agrave; 67, đường T&ocirc;n Đức Thắng (thuộc phường Khai Quang, TP Vĩnh Y&ecirc;n, Vĩnh Ph&uacute;c), người d&acirc;n đ&atilde; ph&aacute;t hiện 1 quả bom ph&aacute; c&oacute; đường k&iacute;nh 40cm, d&agrave;i 125cm, trọng lượng khoảng 340kg.</p> <p>Nhận được tin b&aacute;o, UBND phường Khai Quang đ&atilde; huy động c&aacute;c lực lượng c&ocirc;ng an, d&acirc;n qu&acirc;n phường tổ chức khoanh v&ugrave;ng, bảo vệ khu vực c&ocirc;ng trường thi c&ocirc;ng v&agrave; vận động c&aacute;c gia đ&igrave;nh xung quanh số nh&agrave; 67 ra khỏi khu vực nguy hiểm.</p> <p>Theo y&ecirc;u cầu của cơ quan chức năng v&agrave; để đảm bảo an to&agrave;n tuyệt đối về t&iacute;nh mạng, t&agrave;i sản cho người d&acirc;n, UBND phường Khai Quang cho biết từ 5h30 s&aacute;ng 25/4 sẽ triển khai di chuyển quả bom ra khỏi khu vực n&agrave;y.</p> <p>V&igrave; vậy, trong phạm vi b&aacute;n k&iacute;nh 500m t&iacute;nh từ số nh&agrave; 67, đề nghị người d&acirc;n kh&ocirc;ng sử dụng điện thoại, bộ đ&agrave;m cho đến khi lực lượng chức năng xử l&yacute; xong việc.</p> <p>Việc sản xuất của c&aacute;c cơ quan, doanh nghiệp dọc tuyến đường T&ocirc;n Đức Thắng v&agrave; v&agrave;nh đai 2 v&agrave; tạm dừng kinh doanh của c&aacute;c tiểu thương tại chợ tạm Thanh Gi&atilde; trong ng&agrave;y chủ nhật 25/4/2021 sẽ tạm dừng.</p> <p>Đồng thời, sơ t&aacute;n to&agrave;n thể người d&acirc;n trong phạm vi b&aacute;n k&iacute;nh 500m t&iacute;nh từ số nh&agrave; 67 đến tập trung tại Trường THCS v&agrave; tiểu học Khai Quang để lực lượng chức năng di chuyển quả bom ra khỏi khu vực nguy hiểm.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, lực lượng chức năng sẽ tiến h&agrave;nh sơ t&aacute;n to&agrave;n bộ c&aacute;c hộ d&acirc;n hai b&ecirc;n đường di chuyển quả bom gồm đường T&ocirc;n Đức Thắng, đường v&agrave;nh đai 2 thuộc c&aacute;c tổ d&acirc;n phố Thanh Gi&atilde; 1; Thanh Gi&atilde; 2; Minh Quyết; H&aacute;n Lữ; Trại Giao của phường Khai Quang v&agrave; G&ograve; Dung, phường Li&ecirc;n Bảo.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top