Phát hiện quả bom lớn chưa nổ tại trung tâm Hà Nội

Quả bom lớn được phát hiện trong quá trình thi công móng trụ sở Công ty truyền tải điện 1 tại phố Cửa Bắc, Hà Nội.

<div> <p style="text-align: justify;">Tối 28/11, trong l&uacute;c thi c&ocirc;ng m&oacute;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh trụ sở C&ocirc;ng ty Truyền tải điện 1 tại số 15 Cửa Bắc, quận Ba Đ&igrave;nh, H&agrave; Nội, c&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n ph&aacute;t hiện một quả bom d&agrave;i khoảng 1 m nằm dưới l&ograve;ng đất.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="phat hien bom tai Ha Noi anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/znews-photo-zadn-vn_bom_cua_bacc.jpg" title="phát hiện bom tại Hà Nội ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường tối 28/11. Ảnh: <em>Tung Nguyen.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Nhận tin b&aacute;o, lực lượng chức năng đ&atilde; tiến h&agrave;nh phong tỏa hiện trường v&agrave; khu vực xung quanh, hạn chế người qua lại để đảm bảo an to&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;">Một l&atilde;nh đạo UBND quận Ba Đ&igrave;nh cho biết lực lượng chức năng đang tiến h&agrave;nh kh&aacute;m nghiệm hiện trường, sau đ&oacute; sẽ x&aacute;c định quy tr&igrave;nh di chuyển, xử l&yacute; quả bom n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Vị n&agrave;y cho biết do quả bom lớn n&ecirc;n thẩm quyền xử l&yacute; sẽ được Bộ Tư lệnh thủ đ&ocirc; chuyển cho Bộ Quốc ph&ograve;ng.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
THƯ TÒA SOẠN

THƯ TÒA SOẠN

Với nhiệm vụ phổ biến, lan tỏa kiến thức khoa học, ngày 30/9/1959, Báo Khoa học Thường thức (sau này đổi tên thành Khoa học và Đời sống) ra số đầu tiên.
back to top