Sơ tán dân, di dời quả bom nặng 340 kg trong đêm

Sau khoảng 1 giờ đồng hồ phong tỏa, sơ tán dân, lực lượng chức năng đưa thành công quả bom lên xe chuyên dụng di dời khỏi khu dân cư trong đêm.

<div> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="di doi qua bom nang 340 kg anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/30/znews-photo-zadn-vn_3_thao_do_bom_cua_bac_zing3_1.jpg" title="di dời quả bom nặng 340 kg ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Khoảng 22h30 đ&ecirc;m 29/11, lực lượng chức năng mở rộng khu vực phong tỏa ở số nh&agrave; 15 Cửa Bắc (Ba Đ&igrave;nh, H&agrave; Nội). Tất cả người d&acirc;n, kể cả d&acirc;n cư sinh sống quanh địa b&agrave;n n&agrave;y kh&ocirc;ng được ph&eacute;p v&agrave;o trong.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="di doi qua bom nang 340 kg anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/30/znews-photo-zadn-vn_2_thao_do_bom_cua_bac_zing2.jpg" title="di dời quả bom nặng 340 kg ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Trước đ&oacute;, UBND phường Tr&uacute;c Bạch y&ecirc;u cầu to&agrave;n bộ d&acirc;n cư sinh sống trong b&aacute;n k&iacute;nh 200 m, nơi ph&aacute;t hiện quả bom tạm rời khỏi nh&agrave;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="di doi qua bom nang 340 kg anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/30/znews-photo-zadn-vn_4_thao_do_bom_cua_bac_zing4.jpg" title="di dời quả bom nặng 340 kg ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nhiều người ngồi vạ vật tr&ecirc;n vỉa h&egrave; c&aacute;c tuyến phố xung quanh như Ch&acirc;u Long, Phạm Hồng Th&aacute;i, Nguyễn Trường Tộ, Ph&oacute; Đức Ch&iacute;nh... chờ đến thời điểm được v&agrave;o nh&agrave;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="di doi qua bom nang 340 kg anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/30/znews-photo-zadn-vn_5_thao_do_bom_cua_bac_zing6.jpg" title="di dời quả bom nặng 340 kg ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>B&aacute;n k&iacute;nh khu vực phong tỏa được mở rộng th&ecirc;m khoảng 200 m so với ban đầu.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="di doi qua bom nang 340 kg anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/30/znews-photo-zadn-vn_6_thao_do_bom_cua_bac_zing5.jpg" title="di dời quả bom nặng 340 kg ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Anh Th&aacute;i (53 tuổi, ở phố Cửa Bắc) cho biết nh&agrave; anh c&aacute;ch hiện trường 100 m. &quot;Gia đ&igrave;nh t&ocirc;i kh&ocirc;ng lo lắng v&igrave; tin tưởng v&agrave;o lực lượng c&ocirc;ng binh sẽ di dời quả bom an to&agrave;n v&agrave; đảm bảo cuộc sống b&igrave;nh thường cho người d&acirc;n. Khu vực ph&aacute;t hiện vật liệu nổ l&agrave; nh&agrave; m&aacute;y điện Y&ecirc;n Phụ, từng bị đ&aacute;nh bom trong chiến tranh&quot;, anh n&oacute;i.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="di doi qua bom nang 340 kg anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/30/znews-photo-zadn-vn_7_thao_do_bom_cua_bac_zing1.jpg" title="di dời quả bom nặng 340 kg ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Khoảng 23h45, quả bom nặng 340 kg được lực lượng chức năng đưa l&ecirc;n xe chuy&ecirc;n dụng v&agrave; vận chuyển ra khỏi hiện trường.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="di doi qua bom nang 340 kg anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/30/znews-photo-zadn-vn_8_thao_do_bom_cua_bac_zing7.jpg" title="di dời quả bom nặng 340 kg ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Sau khoảng 5-10 ph&uacute;t, lực lượng chức năng gỡ r&agrave;o chắn, người d&acirc;n bắt đầu được ph&eacute;p đi lại trong khu vực bị phong tỏa.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="di doi qua bom nang 340 kg anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/30/znews-photo-zadn-vn_9_thao_do_bom_cua_bac_zing8.jpg" title="di dời quả bom nặng 340 kg ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Hiện trường nơi quả bom được ph&aacute;t hiện tại c&ocirc;ng tr&igrave;nh thi c&ocirc;ng trụ sở C&ocirc;ng ty Truyền tải điện 1, chiều 28/11. Quả bom c&oacute; 2 k&iacute;p nổ, nặng 340 kg, đường k&iacute;nh 35 cm, d&agrave;i khoảng 1 m. Một người d&acirc;n cho biết trước đ&acirc;y, t&ograve;a nh&agrave; 4 tầng nằm tr&ecirc;n mảnh đất n&agrave;y kh&ocirc;ng l&agrave;m hầm, kh&ocirc;ng đ&agrave;o s&acirc;u nền đất. Tới khi t&ograve;a nh&agrave; được đập đi x&acirc;y lại v&agrave; l&agrave;m th&ecirc;m tầng hầm, l&uacute;c n&agrave;y quả bom mới được ph&aacute;t hiện.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="di doi qua bom nang 340 kg anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/30/znews-photo-zadn-vn_10_thao_do_bom_cua_bac_zing10.jpg" title="di dời quả bom nặng 340 kg ảnh 9" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Sau khi qu&aacute; tr&igrave;nh di chuyển quả bom ho&agrave;n tất, c&ocirc;ng nh&acirc;n tiến h&agrave;nh qu&acirc;y bạt c&ocirc;ng trường. Việc thi c&ocirc;ng to&agrave; nh&agrave; sẽ trở lại từ ng&agrave;y 30/11.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="di doi qua bom nang 340 kg anh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/30/znews-photo-zadn-vn_map_badinh_b.jpg" title="di dời quả bom nặng 340 kg ảnh 10" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Quả bom được ph&aacute;t hiện ở số nh&agrave; 15 Cửa Bắc, Ba Đ&igrave;nh, H&agrave; Nội (chấm đỏ).</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
Hà Nội có 3 người tử vong do uốn ván

Hà Nội có 3 người tử vong do uốn ván

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm một bệnh nhân mắc uốn ván , nâng số mắc từ đầu năm 2023 đến nay là 25 trường hợp, trong đó 3 trường hợp đã tử vong.
back to top