Số người chết vì tai nạn giảm mạnh sau Nghị định 100

Trong tháng đầu năm 2020, tai nạn giao thông làm 591 người chết và làm bị thương 968 người. Các chỉ số đều giảm so với cùng kỳ năm 2019.

<div> <p>Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết trong <span>th&aacute;ng 1 (từ 15/12/2019 đến 14/1/2020), to&agrave;n quốc xảy ra 1.300 vụ tai nạn giao th&ocirc;ng, l&agrave;m chết 591 người v&agrave; 968 người bị thương.</span></p> <p><span>So với th&aacute;ng đầu năm 2019, tai nạn giảm 227 vụ (14,87%), &iacute;t hơn 138 người chết (18,93%) v&agrave; giảm 169 người bị thương (14,86%).</span></p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="So nguoi chet vi tai nan giam manh sau Nghi dinh 100 hinh anh 1 atgt.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/01/15/atgt.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Số liệu tai nạn giao th&ocirc;ng 2 th&aacute;ng đầu năm 2019 v&agrave; 2020.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong đ&oacute;, tai nạn giao th&ocirc;ng đường bộ từ &iacute;t nghi&ecirc;m trọng trở l&ecirc;n xảy ra 686 vụ, l&agrave;m chết 577 người v&agrave; bị thương 353 người. So với c&ugrave;ng kỳ năm trước giảm 121 vụ (14,99%), giảm 138 người chết (19,3%) v&agrave; giảm 65 người bị thương (15,55%).​</p> <p>Va chạm giao th&ocirc;ng mức độ nhẹ xảy ra 598 vụ, l&agrave;m bị thương 609 người.</p> <p>Th&aacute;ng 1, đường sắt xảy ra 10 vụ va chạm l&agrave;m chết 9 người v&agrave; 4 nạn nh&acirc;n bị thương. Chỉ số giảm 1 vụ (9,09%) so với th&aacute;ng đầu năm 2019, tăng 3 người chết (50%), số người bị thương kh&ocirc;ng thay đổi.</p> <p>Đối với đường thủy, cả nước xảy ra 6 vụ tai nạn l&agrave;m chết 5 người v&agrave; bị thương 2 người, giảm 1 vụ (-14,29%), giảm 2 người chết (giảm 28,57%), số người bị thương tăng 2 người so với c&ugrave;ng kỳ năm trước.</p> <p>Cục CSGT cho biết t&iacute;nh ri&ecirc;ng 15 ng&agrave;y đầu năm, sau 2 tuần triển khai Nghị định 100/2019, số vụ tai nạn giao th&ocirc;ng đ&atilde; giảm s&acirc;u. So với 2 tuần liền kề trước đ&oacute;, c&aacute;c chỉ số li&ecirc;n quan đều thấp hơn.</p> <p>Cụ thể, cả nước xảy ra 322 vụ va chạm l&agrave;m chết 249 người, bị thương 158 người, đặc biệt kh&ocirc;ng c&oacute; tai nạn nghi&ecirc;m trọng li&ecirc;n quan đến rượu bia.</p> <p>Về xử phạt vi phạm, CSGT to&agrave;n quốc đ&atilde; kiểm tra, xử l&yacute; tr&ecirc;n 54.000 trường hợp, phạt tiền gần <abbr class="rate-vnd">50 tỷ đồng</abbr>.</p> <blockquote> <p>Theo Cục CSGT, người d&acirc;n c&oacute; thể nhắn tin, gọi điện đến số <strong>0995.67.67.67 </strong>v&agrave;<strong> 069.234.2608</strong> để phản &aacute;nh vi phạm giao th&ocirc;ng đường bộ, đường sắt, đường thủy hoặc t&igrave;nh h&igrave;nh trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng.</p> <div> <p style="text-align: justify;">C&ograve;n theo Ủy ban ATGT quốc gia, đường d&acirc;y n&oacute;ng <strong>098.360.8989</strong> v&agrave; <strong>091.660.8085</strong> tiếp nhận th&ocirc;ng tin về lĩnh vực giao th&ocirc;ng đường bộ; <strong>086.536.7565</strong> tiếp nhận phản &aacute;nh về giao th&ocirc;ng đường sắt v&agrave; <strong>091.656.2119</strong> tiếp nhận phản &aacute;nh về h&agrave;ng kh&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Phản &aacute;nh t&igrave;nh h&igrave;nh trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, tai nạn giao th&ocirc;ng: <strong>0989.088.719</strong>; <strong>0913.363.509</strong>; <strong>0936.173.906</strong> (Ủy ban ATGT Quốc gia); <strong>0977.497.891</strong> (Vụ An to&agrave;n giao th&ocirc;ng, Bộ GTVT).</p> </div> </blockquote> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo news.zing.vn
back to top