Chủ tịch Quốc hội: Các quán bia có thể không ủng hộ Nghị định 100

Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia đi vào cuộc sống rất nhanh, được nhân dân ủng hộ, có chăng chỉ có mấy quán bia không ủng hộ", Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

<div> <p>S&aacute;ng 14/1, Chủ tịch Quốc hội <span>Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n</span> đ&atilde; c&oacute; buổi l&agrave;m việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk. Chủ tịch Quốc hội đ&aacute;nh gi&aacute; cao kết quả ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, đảm bảo an ninh quốc ph&ograve;ng của tỉnh Đắk Lắk trong năm 2019.</p> <p>Chủ tịch Quốc hội y&ecirc;u cầu tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai c&aacute;c nhiệm vụ chăm lo Tết cho gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, người ngh&egrave;o.</p> <p>Về triển khai Luật Ph&ograve;ng, chống t&aacute;c hại rượu bia, Chủ tịch Quốc hội cho biết trong những ng&agrave;y qua, cả nước đều giảm c&aacute;c vụ tai nạn giao th&ocirc;ng.</p> <p>Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n đề nghị Đắk Lắk kh&ocirc;ng để xảy ra t&igrave;nh trạng &quot;đầu voi, đu&ocirc;i chuột&quot;, l&uacute;c đầu th&igrave; s&ocirc;i nổi sau đ&oacute; lắng dần.</p> <p>&quot;Luật Ph&ograve;ng, chống t&aacute;c hại rượu bia đi v&agrave;o cuộc sống rất nhanh, được nh&acirc;n d&acirc;n đồng t&igrave;nh ủng hộ, c&oacute; chăng chỉ c&oacute; mấy qu&aacute;n bia kh&ocirc;ng ủng hộ. Đề nghị b&aacute;o ch&iacute; tiếp tục tuy&ecirc;n truyền, từng cơ quan, đơn vị phải triển khai chấp h&agrave;nh tốt Luật Ph&ograve;ng chống t&aacute;c hại rượu bia để ch&uacute;ng ta c&oacute; một c&aacute;i Tết an to&agrave;n, l&agrave;nh mạnh&rdquo;, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n nhấn mạnh.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chu tich Quoc hoi: Cac quan bia co the khong ung ho Nghi dinh 100 hinh anh 1 IMG_6450.JPG" src="https://khds.1cdn.vn/2020/01/09/img_6450.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n ph&aacute;t biểu tại hội nghị. Ảnh: <em>T. N.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Li&ecirc;n quan đến Luật Ph&ograve;ng, chống t&aacute;c hại rượu bia v&agrave; Nghị định 100/2019/NĐ-CP, trong những ng&agrave;y đầu thực hiện, C&ocirc;ng an tỉnh Đắk Lắk đ&atilde; xử l&yacute; 332 trường hợp vi phạm, tạm giữ 312 phương tiện giao th&ocirc;ng.</p> <p>Đối với c&ocirc;ng t&aacute;c chăm lo Tết cho nh&acirc;n d&acirc;n, theo b&aacute;o c&aacute;o của Tỉnh ủy Đắk Lắk, c&aacute;c đơn vị đo&agrave;n thể tr&ecirc;n địa b&agrave;n đ&atilde; vận động được hơn 20.000 suất qu&agrave; (tổng trị gi&aacute; khoảng <abbr class="rate-vnd">60 tỷ đồng</abbr>) để tặng cho c&aacute;c hộ ngh&egrave;o, ch&iacute;nh s&aacute;ch.</p> <p>Địa phương cũng huy động 899 tấn gạo cứu đ&oacute;i. Trong đ&oacute;, Đắk Lắk đề nghị Trung ương hỗ trợ gần 835 tấn gạo cứu đ&oacute;i dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n cho 16.096 hộ; địa phương hỗ trợ 64 tấn gạo cho 1.224 hộ.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo news.zing.vn
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
Hà Nội có 3 người tử vong do uốn ván

Hà Nội có 3 người tử vong do uốn ván

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm một bệnh nhân mắc uốn ván , nâng số mắc từ đầu năm 2023 đến nay là 25 trường hợp, trong đó 3 trường hợp đã tử vong.
back to top