Sẽ hội chẩn quốc gia cho BN91 trước khi chuyển sang phục hồi chức năng

Dự kiến, đầu tuần tới bệnh nhân 91- phi công người Anh sẽ được hội chẩn quốc gia trước khi được chuyển sang khu vực phục hồi chức năng.

<div> <p><span>Li&ecirc;n quan đến bệnh nh&acirc;n 91 (BN91) - phi c&ocirc;ng người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia ph&ograve;ng chống dịch Covid-19 cho biết, sức khoẻ của bệnh nh&acirc;n n&agrave;y tiếp tục c&oacute; những phục hồi kỳ diệu.</span></p> <p>Theo PGS.TS. Lương Ngọc Khu&ecirc;, Cục trưởng Cục Quản l&yacute; Kh&aacute;m chữa bệnh, Ph&oacute; Trưởng&nbsp;Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia ph&ograve;ng chống dịch Covid-19, b<span>ệnh nh&acirc;n đ&atilde; cai ho&agrave;n to&agrave;n m&aacute;y thở, tự thở kh&iacute; ph&ograve;ng. C&oacute; thể cho xuất khỏi khoa Chăm s&oacute;c t&iacute;ch cực (ICU), chuyển sang khoa Phục hồi chức năng.</span></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="se hoi chan quoc gia cho bn91 truoc khi chuyen sang phuc hoi chuc nang hinh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/21/images-vov-vn_benh_nhan_91_ycjl.jpg" title="sẽ hội chẩn quốc gia cho bn91 trước khi chuyển sang phục hồi chức năng hình 1" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><em><span>Dự kiến, đầu tuần tới bệnh nh&acirc;n 91- phi c&ocirc;ng người Anh sẽ được hội chẩn quốc gia trước khi được chuyển sang khu vực phục hồi chức năng.</span></em></td> </tr> </tbody> </table> <p>Đ&aacute;nh gi&aacute; sơ bộ về t&igrave;nh trạng sức khỏe,&nbsp;<span>bệnh nh&acirc;n tỉnh, tiếp x&uacute;c tốt, sức cơ 2 tay b&igrave;nh thường, sức cơ 2 ch&acirc;n cải thiện 4/5, tự xoay trở tr&ecirc;n giường, tự ngồi dậy được, chịu lực hai tay tr&ecirc;n khung tập tự đứng dậy.</span></p> <div>Sức cơ h&ocirc; hấp cải thiện, tự thở kh&iacute; ph&ograve;ng, đ&atilde; cai m&aacute;y thở 8 ng&agrave;y. Bệnh nh&acirc;n đ&atilde; g<span>iao tiếp tốt được bằng lời n&oacute;i.</span></div> <div>Về ti&ecirc;u ho&aacute;: bệnh nh&acirc;n tự ăn uống qua miệng.</div> <div>Chức năng thận đ&atilde; hồi phục, chức năng tim, gan tốt, men tụy b&igrave;nh thường.&nbsp;&nbsp;</div> <div>Bệnh nh&acirc;n đ&atilde; ngưng thuốc kh&aacute;ng nấm truyền tĩnh mạch v&agrave; d&ugrave;ng thuốc kh&aacute;ng nấm uống; kh&aacute;ng đ&ocirc;ng dự ph&ograve;ng huyết khối đường uống xarelto.</div> <p><span>C&aacute;c b&aacute;c sĩ ti&ecirc;n lượng, bệnh nh&acirc;n c&ograve;n cần th&ecirc;m thời gian để phục hồi đ&aacute;p ứng với gắng sức v&agrave; chức năng vận động, trong qu&aacute; tr&igrave;nh hồi phục vẫn c&oacute; thể bị những đợt nhiễm tr&ugrave;ng mới.&nbsp;</span></p> <p>Dự kiến đầu tuần tới, Tiểu ban điều trị sẽ tổ chức hội chẩn quốc gia trước khi chuyển bệnh nh&acirc;n sang khu vực phục hồi chức năng, b&ecirc;n cạnh c&aacute;c thủ tục đưa bệnh nh&acirc;n về qu&ecirc;./.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vov.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top