Còn 6 ca dương tính SARS-CoV-2, phi công người Anh hồi phục thần kỳ

Sáng 18/6, Việt Nam chỉ còn 6 ca dương tính SARS-CoV-2 đang điều trị. Trong khi đó, ca mắc Covid-19 nặng nhất Việt Nam là phi công người Anh hồi phục thần kỳ, điều mà các bác sĩ "không dám nghĩ tới".

<div> <p>T&iacute;nh từ 6h ng&agrave;y 16/4 đến 6h ng&agrave;y 18/6, 63 ng&agrave;y Việt Nam kh&ocirc;ng c&oacute; ca l&acirc;y nhiễm trong cộng đồng.</p> <p>Trong 335 ca mắc Covid-19&nbsp; tại Việt Nam, c&oacute; đến 195 ca nhiễm nhập cảnh được c&aacute;ch ly ngay.</p> <p>Đến nay, tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly): 6.285, trong đ&oacute;:- C&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện: 93- C&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c: 5.775<br /> - C&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;: 417</p> <p>Về t&igrave;nh h&igrave;nh điều trị, theo b&aacute;o c&aacute;o của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19, cả nước đ&atilde; c&oacute; 325/335 ca mắc Covid-19 khỏi bệnh. Tại c&aacute;c cơ sở y tế c&ograve;n 10 bệnh nh&acirc;n đang điều trị, trong đ&oacute; đ&atilde; c&oacute; 4 ca &acirc;m t&iacute;nh lần 2 trở l&ecirc;n với SARS-CoV-2. Như vậy, số bệnh nh&acirc;n dương t&iacute;nh SARS-CoV-2 chỉ c&ograve;n 6 trường hợp.</p> <p>Về ca mắc Covid-19 nặng nhất Việt Nam, đến nay, bệnh nh&acirc;n 91 đ&atilde; trải qua 91 ng&agrave;y điều trị v&agrave; hiện l&agrave; bệnh nh&acirc;n Covid-19 c&oacute; số ng&agrave;y điều trị d&agrave;i nhất ở nước ta. Bệnh nh&acirc;n đ&atilde; được ngưng lọc m&aacute;u từ ng&agrave;y 27/5, ngưng ECMO từ s&aacute;ng ng&agrave;y 3/6, ngưng thở m&aacute;y từ s&aacute;ng 12/6.&nbsp;</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Còn 6 ca dương tính SARS-CoV-2, phi công người Anh hồi phục thần kỳ - 1" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/18/icdn-dantri-com-vn_screen-shot-20200618-at-62409-am-1592436314154.jpeg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/18/icdn-dantri-com-vn_screen-shot-20200618-at-62409-am-1592436314154.jpeg" title="Còn 6 ca dương tính SARS-CoV-2, phi công người Anh hồi phục thần kỳ - 1" /></figure> <p>Khi được điều trị sạch virus với 7 lần &acirc;m t&iacute;nh với SARS-CoV-2, nam phi c&ocirc;ng được chuyển từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới sang Bệnh viện Chợ Rẫy trong t&igrave;nh trạng m&ecirc; s&acirc;u với chỉ định gh&eacute;p phổi. Khi tiếp nhận bệnh nh&acirc;n, ngay cả những b&aacute;c sĩ lạc quan nhất cũng kh&ocirc;ng d&aacute;m nghĩ tới cơ hội b&igrave;nh phục cho người bệnh.</p> <p>&quot;Bệnh nh&acirc;n hồi phục tốt. Đến giai đoạn n&agrave;y phổi hồi phục, tự hoạt&nbsp; động ho&agrave;n to&agrave;n, kh&ocirc;ng nghĩ đến phải gh&eacute;p phổi. Hiện bệnh nh&acirc;n vẫn tiếp tục được chăm s&oacute;c tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tỉnh t&aacute;o, tiếp x&uacute;c cơ, được phục hồi chức năng v&agrave; ăn qua đường miệng b&igrave;nh thường, kiểm so&aacute;t nguy cơ nhiễm khuẩn chặt chẽ v&igrave; nếu bị nhiễm khuẩn lại sẽ rất nguy hiểm cho người bệnh. Bệnh nh&acirc;n hồi phục thần&nbsp; kỳ, điều m&agrave; c&aacute;c b&aacute;c sĩ kh&ocirc;ng d&aacute;m nghĩ tới&quot;, PGS Khu&ecirc; cho biết.</p> <p>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 18/3, nam phi c&ocirc;ng người Anh ph&aacute;t hiện nhiễm virus SARS-CoV-2. D&ugrave; nhập viện trong t&igrave;nh trạng khỏe mạnh nhưng trong qu&aacute; tr&igrave;nh điều trị bệnh nh&acirc;n n&agrave;y đột ngột trở nặng, trong đ&oacute; c&oacute; thời điểm phổi gần như bị đ&ocirc;ng đặc, phải sử dụng đến kỹ thuật ECMO (ng&agrave;y 6/4). ECMO l&agrave; phương ph&aacute;p sử dụng tuần ho&agrave;n v&agrave; trao đổi oxy b&ecirc;n ngo&agrave;i cơ thể nhằm hỗ trợ chức năng sống ở c&aacute;c bệnh nh&acirc;n suy tuần ho&agrave;n hoặc suy h&ocirc; hấp nặng.</p> </div>

Theo dantri.com.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top