Sau lan đột biến, trầu bà hét giá tiền tỷ: Chuyên gia lên tiếng cảnh báo

Cơn sốt lan đột biến còn chưa hạ nhiệt thì mới đây, trên các hội nhóm, diễn đàn lại xuất hiện một loại lá có tên là trầu bà Nam Mỹ được hét giá tiền tỷ khiến cộng đồng mạng hoang mang.

<div> <p>Chỉ với một từ kh&oacute;a trầu b&agrave; Nam Mỹ (Monstera) tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, người d&ugrave;ng c&oacute; thể truy cập v&agrave;o h&agrave;ng chục hội nh&oacute;m, diễn đ&agrave;n về lo&agrave;i c&acirc;y n&agrave;y. Theo quảng c&aacute;o, đ&acirc;y l&agrave; loại c&acirc;y g&acirc;y sốt trong thời gian vừa qua.</p> <p>Trong đ&oacute;, những d&ograve;ng đột biến như hồng hạc hay mint, mỗi l&aacute; c&acirc;y c&oacute; thể l&ecirc;n tới h&agrave;ng trăm triệu đồng, thậm ch&iacute; l&agrave; cả tỷ đồng.</p> <p>Như mới đ&acirc;y, tr&ecirc;n một trang facebook c&oacute; chia sẻ th&ocirc;ng tin về loại c&acirc;y Monstera Mint trị gi&aacute; hơn 1 tỷ đồng khiến cư d&acirc;n mạng n&aacute;o loạn.</p> <figure class="image align-center"><img alt="Sau lan đột biến, trầu bà hét giá tiền tỷ: Chuyên gia lên tiếng cảnh báo - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/03/icdn-dantri-com-vn_trau-ba-dot-bien-2-1619968873275.jpg" title="Sau lan đột biến, trầu bà hét giá tiền tỷ: Chuyên gia lên tiếng cảnh báo - 1" /> <figcaption> <p>Những thương vụ giao dịch trầu b&agrave; đột biến tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội (ảnh minh họa).</p> </figcaption> </figure> <p>Theo nhiều người, đ&acirc;y l&agrave; mức gi&aacute; kh&oacute; tin, kh&ocirc;ng c&oacute; thật. Như một t&agrave;i khoản facebook c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; Văn H&ugrave;ng nhận định: &quot;Chuẩn bị lại sốt ảo, thổi gi&aacute; mấy tỷ một c&acirc;y đ&acirc;y m&agrave;&quot;.</p> <p>Thậm ch&iacute;, t&agrave;i khoản Nguyễn Hưng c&ograve;n cảnh b&aacute;o: &quot;Hết lan đột biến, giờ lại sang l&aacute; đột biến&quot;, &quot;Anh em tiếp từ từ, lan ch&aacute;y hết nh&agrave; xong lại sang c&acirc;y n&agrave;y tiếp lửa&quot;- t&agrave;i khoản t&ecirc;n Phi tếu t&aacute;o b&igrave;nh luận.</p> <p>Anh M.H, một người chơi c&acirc;y cảnh l&acirc;u năm ở H&agrave; Nội nhận định, c&aacute;c giao dịch trầu b&agrave; đột biến đang c&oacute; xu hướng giống cơn sốt lan var trước đ&acirc;y. Bởi đa phần, c&aacute;c cuộc mua b&aacute;n đều diễn ra tr&ecirc;n mạng với mức gi&aacute; &quot;tr&ecirc;n trời&quot; khiến cộng đồng mạng dậy s&oacute;ng.</p> <p>&quot;Một chiếc l&aacute; c&oacute; gi&aacute; h&agrave;ng chục triệu đồng đ&atilde; l&agrave; cao chứ đừng n&oacute;i đến tiền tỷ. Số tiền n&agrave;y, suy cho c&ugrave;ng cũng chỉ l&agrave; thỏa thuận giữa người b&aacute;n v&agrave; người mua tung l&ecirc;n mạng, chứ c&oacute; ai đ&atilde; x&aacute;c minh n&ecirc;n thật giả kh&oacute; đo&aacute;n định&quot; - anh H b&agrave;y tỏ.</p> <figure class="image align-center"><img alt="Sau lan đột biến, trầu bà hét giá tiền tỷ: Chuyên gia lên tiếng cảnh báo - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/03/icdn-dantri-com-vn_trau-ba-dot-bien-1-1619968873299.jpg" title="Sau lan đột biến, trầu bà hét giá tiền tỷ: Chuyên gia lên tiếng cảnh báo - 2" /> <figcaption> <p>C&aacute;c hội nh&oacute;m, diễn đ&agrave;n về trầu b&agrave; Nam Mỹ s&ocirc;i động tr&ecirc;n mạng.</p> </figcaption> </figure> <p>Trao đổi với ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o <em>D&acirc;n Tr&iacute;</em>, PGS.TS Đặng Văn Đ&ocirc;ng, Ph&oacute; viện trưởng Viện Nghi&ecirc;n cứu Rau quả cho rằng, trầu b&agrave; đột biến đang bị thổi gi&aacute;, giống như lan đột biến.</p> <p>&quot;Người ta lợi dụng sự kh&aacute;c lạ giữa c&aacute;c c&acirc;y để đẩy gi&aacute; l&ecirc;n. C&acirc;y đột biến thật hay kh&ocirc;ng th&igrave; chưa r&otilde;, phải kiểm tra nguồn gene thế n&agrave;o. C&ograve;n gi&aacute; trị c&oacute; cao như thế kh&ocirc;ng, th&igrave; cũng giống như giao dịch lan đột biến l&agrave; do người b&aacute;n v&agrave; người mua&nbsp; tự thỏa thuận&quot; - &ocirc;ng n&oacute;i.</p> <p>Giải đ&aacute;p thắc mắc về c&acirc;u chuyện, tiểu thương b&aacute;n trầu b&agrave; Nam Mỹ quảng c&aacute;o, c&acirc;y c&oacute; gi&aacute; cao l&agrave; do kh&ocirc;ng thể nh&acirc;n giống, nhưng &ocirc;ng Đ&ocirc;ng cho rằng, về mặt l&yacute; thuyết, c&aacute;c c&acirc;y ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể nh&acirc;n giống.</p> <p>Đồng quan điểm, chuy&ecirc;n gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh nhận thấy, việc thổi gi&aacute; trầu b&agrave; đột biến qu&aacute; cao sẽ l&agrave;m rối loạn thị trường.</p> <p>&quot;Đa phần l&agrave; những người chơi tự thổi gi&aacute;, tự đồn thổi về một lo&agrave;i c&acirc;y cảnh n&agrave;o đ&oacute; nhằm b&aacute;n được gi&aacute; cao. R&otilde; r&agrave;ng ở đ&acirc;y, c&aacute;c giao dịch đều mang t&iacute;nh chất lừa đảo. Rồi rất nhanh th&ocirc;i, c&aacute;c thương vụ giao dịch l&aacute; trầu b&agrave; sẽ vỡ lở ra giống như lan đột biến&quot; - &ocirc;ng Thịnh cảnh b&aacute;o.</p> <div class="content-box align-center"> <p>Trầu b&agrave; Nam Mỹ c&ograve;n được gọi l&agrave; trầu b&agrave; l&aacute; xẻ hoặc c&acirc;y Monstera c&oacute; nguồn gốc từ ch&acirc;u Mỹ. C&acirc;y c&oacute; t&aacute;n l&aacute; to, rộng, xẻ s&acirc;u v&agrave; c&oacute; nhiều lỗ nhỏ tr&ecirc;n l&aacute;. Với d&ograve;ng đột biến th&igrave; c&oacute; th&ecirc;m sắc trắng v&agrave; v&agrave;ng tr&ecirc;n l&aacute;.</p> </div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top