Sai phạm đất đai, Cty CP Xuân Thiện Thanh Hóa 2 bị xử phạt hành chính

UBND huyện Ngọc Lặc vừa có quyết định 1301/2023 xử phạt hành chính 70 triệu đồng đối với Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hóa 2.

Theo Quyết định, Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hóa 2 đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, do tự ý chuyển đất rừng sản xuất là rừng trồng sang mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp nhưng không được cơ quan Nhà nước cho phép với tổng diện tích vi phạm là 20,75ha.

Cũng theo quyết định, Công ty đã tự ý bóc phong hóa, san gạt, lu lèn tạo mặt bằng đất rừng sản xuất là rừng trồng với diện tích 20,75ha, nằm trong phạm vi dự án chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 2 tại xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc đã được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định số 1443/2021 ngày 4/5/2021.

Tập đoàn Xuân Thiện "bất chấp" các quy định, tiến hành thi công san lấp dự án, khi pháp lý chưa hoàn chỉnh.

Tập đoàn Xuân Thiện "bất chấp" các quy định, tiến hành thi công san lấp dự án, khi pháp lý chưa hoàn chỉnh.

Quyết định nêu rõ địa điểm vi phạm là xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc. Vị trí cụ thể được xác định tại sơ đồ khu đất kèm theo biên bản kiểm tra thực địa ngày 18/04/2023 thuộc mảnh trích đo địa chính số 01/2022 được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 1/6/2022. Hình thức xử phạt hành chính là 70 triệu đồng và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất.

Theo biên bản thực địa ngày 18/4/2023 của đoàn kiểm tra huyện Ngọc Lặc, Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hoá 2 phải dừng hoàn toàn việc san lấp mặt bằng tại 2 khu đất được UBND tỉnh Thanh Hoá chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa được quyết định cho thuê đất theo quy định. Theo đó, dự án chỉ được thực hiện khi hoàn thiện đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định. Đồng thời, UBND xã Nguyệt Ấn cũng được yêu cầu phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, tại cả Quyết định 1443/2021 chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của UBND tỉnh Thanh Hoá có nêu rõ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án có hiệu lực từ ngày ký. Trong thời hạn 12 tháng, trường hợp Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hóa 2 không hoàn thành hồ sơ sử dụng đất theo quy định thì Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không còn giá trị pháp lý. Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hóa 2 không được bồi thường hay hỗ trợ bất kỳ khoản kinh phí đã đầu tư, hoặc chi phí khác có liên quan đến dự án.

Dự án chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 2 nằm trên địa bàn xã Nguyệt Ấn và xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc; với diện tích sử dụng đất là hơn 97 ha. Công suất dự kiến của dự án là 5.000 lợn nái, 35.000 lợn thịt và sẽ tạo ra 150 việc làm.

Dự án có vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng, trong đó vốn của chủ đầu tư khoảng 375 tỷ đồng (chiếm 15%), vốn huy động khoảng 2.125 tỷ đồng (chiếm 85%).

Dự án đã khởi công vào quý IV/2021 và dự kiến hoàn thành, đi vào hoạt động vào quý IV/2025. Dự án được hoạt động trong 50 năm (tính từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất).

Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hóa 2 (Làng Pheo, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá) là chủ đầu tư dự án.

Theo Đời sống
back to top