Sài Gòn bùng nổ giảm giá cuối năm, khách cảnh giác 'chiêu' bán đồ lỗi

Dù bị hấp dẫn bởi các chương trình giảm giá lên đến 70% trong ngày cuối năm nhưng nhiều người vẫn không mặn mà vì hàng lỗi mốt, hết size, mua về dùng được 1-2 lần rồi cất vô tủ.

<div> <p style="text-align: justify;">Theo ghi nhận của <em>Zing.vn</em>, trong ng&agrave;y cuối c&ugrave;ng của năm 2018, c&aacute;c trung t&acirc;m thương mại tại TP.HCM nhộn nhịp với hoạt động mua sắm ngay từ s&aacute;ng sớm.</p> <h3 style="text-align: justify;">Khuyến m&atilde;i nối tiếp khuyến m&atilde;i</h3> <p style="text-align: justify;">Tại trung t&acirc;m thương mại Vincom tr&ecirc;n đường Đồng Khởi (quận 1), hầu hết cửa h&agrave;ng thời trang, mỹ phẩm đều c&oacute; người lựa đồ, mua sắm. Trong đ&oacute;, c&aacute;c mặt h&agrave;ng được t&iacute;n đồ thời trang lựa chọn nhiều nhất l&agrave; quần &aacute;o v&agrave; gi&agrave;y d&eacute;p.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Đi ăn s&aacute;ng, uống c&agrave; ph&ecirc; với gia đ&igrave;nh trong ng&agrave;y cuối năm nhưng cả nh&agrave; vẫn tranh thủ dạo quanh khu trung t&acirc;m thương mại bởi đ&acirc;y l&agrave; thời điểm c&aacute;c thương hiệu thời trang giảm gi&aacute; nhiều nhất. Chọn được sản phẩm ưng &yacute; với gi&aacute; tốt th&igrave; cũng tiết kiệm được nhiều tiền&rdquo;, chị T.Vui, vừa n&oacute;i, vừa khoe 5 t&uacute;i h&agrave;ng mua được của 3 thương hiệu thời trang nước ngo&agrave;i.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Sai Gon bung no giam gia cuoi nam, khach canh giac 'chieu' ban do loi hinh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/01/2_zing(1).JPG" title="Sài Gòn bùng nổ giảm giá cuối năm, khách cảnh giác 'chiêu' bán đồ lỗi hình ảnh 1 " /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;">Cuối năm, c&aacute;c trung t&acirc;m thương mại ở TP.HCM &ugrave;n &ugrave;n &aacute;p dụng khuyến m&atilde;i k&iacute;ch th&iacute;ch mua sắm. Ảnh: <em>Ph&uacute;c Minh.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Hầu hết cửa h&agrave;ng của trung t&acirc;m thương mại n&agrave;y đều &aacute;p dụng chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i, giảm gi&aacute; từ 20-50% gi&aacute; trị ni&ecirc;m yết. Trong đ&oacute;, một số thương hiệu nổi tiếng đến từ nước ngo&agrave;i cũng giảm sốc gần 70% số mặt h&agrave;ng đang b&aacute;n với gi&aacute; chỉ bằng một nửa so với gi&aacute; gốc.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&aacute;nh v&agrave;o nhu cầu mua sắm cuối năm, c&aacute;c cửa h&agrave;ng của c&aacute;c thương hiệu thời trang n&agrave;y đ&atilde; giảm gi&aacute; mạnh kh&aacute; sớm từ trước lễ Gi&aacute;ng sinh đến nay.</p> <p style="text-align: justify;">Theo quan s&aacute;t, để c&oacute; được một sản phẩm y&ecirc;u th&iacute;ch, người ti&ecirc;u d&ugrave;ng mạnh tay chi &iacute;t nhất v&agrave;i trăm đến v&agrave;i triệu đồng. Tại nhiều thương hiệu &ldquo;thời trang nhanh&rdquo; nổi tiếng, muốn thanh to&aacute;n, kh&aacute;ch h&agrave;ng phải xếp h&agrave;ng d&agrave;i chờ đến lượt. T&igrave;nh trạng n&agrave;y đ&atilde; xảy ra li&ecirc;n tục mấy h&ocirc;m nay v&agrave; ở bất kỳ thời điểm n&agrave;o trong ng&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">C&agrave;ng về trưa, số lượng người đổ về mua sắm tại trung t&acirc;m thương mại n&agrave;y ng&agrave;y c&agrave;ng đ&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c cửa h&agrave;ng giảm gi&aacute; mạnh cũng đ&oacute;n tiếp th&ecirc;m một lượng lớn kh&aacute;ch h&agrave;ng mới.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&acirc;n vi&ecirc;n của một số cửa h&agrave;ng cho hay d&ugrave; chương tr&igrave;nh giảm gi&aacute; k&eacute;o d&agrave;i cả tuần nhưng vẫn nườm nượp kh&aacute;ch, nhất l&agrave; trong v&agrave;i ng&agrave;y nghỉ lễ vừa qua. Theo họ, cuối năm, nhu cầu mua sắm của người d&acirc;n tăng cao n&ecirc;n l&uacute;c n&agrave;o lượng kh&aacute;ch cũng đ&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Nếu như Black Friday, ch&uacute;ng t&ocirc;i chỉ khuyến m&atilde;i theo khung giờ, theo ng&agrave;y n&ecirc;n cửa h&agrave;ng bị qu&aacute; tải th&igrave; với chương tr&igrave;nh k&eacute;o d&agrave;i n&agrave;y, lượng kh&aacute;ch cứ đ&ocirc;ng v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng đ&ocirc;ng hơn những ng&agrave;y qua&rdquo;, nh&acirc;n vi&ecirc;n nữ của một cửa h&agrave;ng gi&agrave;y c&oacute; tấp nập người mua sắm cho hay.</p> <h3 style="text-align: justify;">Lựa nửa tiếng đồng hồ vẫn kh&ocirc;ng ưng &yacute;</h3> <p style="text-align: justify;">Tương tự, tại một trung t&acirc;m thương mại Saigon Centre kh&aacute;c tr&ecirc;n đường L&ecirc; Lợi (quận 1), kh&ocirc;ng kh&iacute; mua sắm ng&agrave;y cuối năm cũng kh&ocirc;ng k&eacute;m phần s&ocirc;i động.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Sai Gon bung no giam gia cuoi nam, khach canh giac 'chieu' ban do loi hinh anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/01/3_zing.jpg" title="Sài Gòn bùng nổ giảm giá cuối năm, khách cảnh giác 'chiêu' bán đồ lỗi hình ảnh 2 " /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;">Trung t&acirc;m thương mại n&agrave;y d&agrave;nh hẳn một khu vực ri&ecirc;ng để &aacute;p dụng khuyến m&atilde;i khủng cuối năm. Ảnh: <em>Ph&uacute;c Minh.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i giống nhau của từng thương hiệu, điểm đặc biệt của trung t&acirc;m thương mại n&agrave;y đ&atilde; d&agrave;nh hẳn một tầng để b&aacute;n h&agrave;ng gi&aacute; sốc, ưu đ&atilde;i khủng l&ecirc;n đến 70%. Tại đ&acirc;y, h&agrave;ng loạt thương hiệu thời trang gồm quần &aacute;o, gi&agrave;y d&eacute;p, t&uacute;i x&aacute;ch v&agrave; mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em được b&agrave;y b&aacute;n trong một kh&ocirc;ng gian mở.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;C&oacute; rất nhiều gi&agrave;y v&agrave; t&uacute;i x&aacute;ch của những thương hiệu lớn nhưng được b&aacute;n đồng gi&aacute; 300.000-400.000 đồng, tức giảm đến gần 70% so với gi&aacute; gốc, mức n&agrave;y l&agrave; hấp dẫn nhất từ trước đến nay n&ecirc;n ai cũng chen nhau lựa&rdquo;, chị Thu săm soi từng chiếc t&uacute;i v&agrave; nhanh tay lấy th&ecirc;m một số mẫu kh&aacute;c v&igrave; sợ hết h&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, theo quan s&aacute;t, d&ugrave; chương tr&igrave;nh ưu đ&atilde;i hấp dẫn, số người mua sắm tranh nhau từng chiếc t&uacute;i, đ&ocirc;i gi&agrave;y nhưng đa số khi chọn được mẫu ưng &yacute; th&igrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n đều lắc đầu hết size, hết m&agrave;u.</p> <p style="text-align: justify;">Chật vật trong đ&aacute;m đ&ocirc;ng hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng một kh&aacute;ch h&agrave;ng nữ cho hay chị vẫn kh&ocirc;ng chọn mua được một đ&ocirc;i gi&agrave;y hiệu n&agrave;o d&ugrave; gi&aacute; rất tốt. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave; k&iacute;ch cỡ qu&aacute; to với đa số phụ nữ, c&ograve;n mặt h&agrave;ng của nam th&igrave; qu&aacute; nhỏ so với size trung b&igrave;nh của đ&agrave;n &ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Mức gi&aacute; n&agrave;y th&igrave; hấp dẫn thật nhưng nếu quan s&aacute;t kỹ th&igrave; t&uacute;i c&oacute; đ&ocirc;i ch&uacute;t lỗi về đường may, gi&agrave;y th&igrave; da hơi nhăn so với sản phẩm tại cửa h&agrave;ng. C&oacute; thể họ đẩy h&agrave;ng tồn n&ecirc;n thiếu size v&agrave; c&oacute; lỗi nhỏ. Những người kh&ocirc;ng qu&aacute; quan t&acirc;m về h&igrave;nh thức th&igrave; c&oacute; thể mua d&ugrave;ng với gi&aacute; kh&ocirc;ng qu&aacute; đắt&rdquo;, chị n&oacute;i.</p> <h3 style="text-align: justify;">Ham rẻ, mặc 1-2 lần rồi cất v&ocirc; tủ</h3> <p style="text-align: justify;">Từng nhiều lần ham đồ hiệu rẻ với gi&aacute; giảm 70% tương tự thế n&agrave;y, chị H.Hồng phải &ldquo;ngậm tr&aacute;i đắng&rdquo; khi đồ mua về chỉ mặc được l&ecirc;n người đ&uacute;ng 1-2 lần rồi th&ocirc;i.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Sai Gon bung no giam gia cuoi nam, khach canh giac 'chieu' ban do loi hinh anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/01/1_zing.jpg" title="Sài Gòn bùng nổ giảm giá cuối năm, khách cảnh giác 'chiêu' bán đồ lỗi hình ảnh 3 " /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;">Nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; cẩn thận với chi&ecirc;u giảm gi&aacute; khủng của c&aacute;c nh&atilde;n hiệu thời trang. Ảnh: <em>Ph&uacute;c Minh.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Chị cho hay đồ hiệu từ gần hai triệu đồng m&agrave; giảm chỉ c&ograve;n v&agrave;i trăm n&ecirc;n mua ngay kh&ocirc;ng suy nghĩ nhưng về nh&agrave; bao giờ cũng cất lu&ocirc;n trong tủ v&igrave; m&agrave;u sắc kh&ocirc;ng hợp, mang ra đường cứ thấy kỳ kỳ. Sau những lần nhớ đời n&agrave;y, bao giờ chị cũng cẩn thận với những chi&ecirc;u giảm gi&aacute; sốc, b&aacute;n rẻ như cho của c&aacute;c nh&atilde;n h&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Thời điểm cuối năm, kh&ocirc;ng ri&ecirc;ng trung t&acirc;m thương mại, c&aacute;c con đường tập trung nhiều cửa h&agrave;ng thời trang tại TP.HCM như Nguyễn Tr&atilde;i (quận 5), Hai B&agrave; Trưng, Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu, L&ecirc; Văn Sỹ (quận 3), V&otilde; Văn Ng&acirc;n (quận Thủ Đức)&hellip; đ&atilde; tấp nập người mua sắm bất kể ng&agrave;y đ&ecirc;m.</p> <p style="text-align: justify;">Theo đại diện những cửa h&agrave;ng, từ giờ đến Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n,&nbsp;họ sẽ đẩy mạnh c&aacute;c chương tr&igrave;nh giảm gi&aacute;, khuyến m&atilde;i nữa để k&iacute;ch cầu dịp mua sắm lớn nhất trong năm.</p> </div>

Theo news.zing.vn
Giá xăng giảm 3.600 đồng/lít

Giá xăng giảm 3.600 đồng/lít

Bộ Công thương vừa quyết định điều hành giá xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay 21/7. Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 giảm 2.710 đồng, giá bán ra về mức 25.070 đồng/lít; Xăng RON 95 là 26.070 đồng, giảm 3.600 đồng.
Chỉ sau 2 phút chạm - Nhận ngay hạn mức thấu chi và thẻ tín dụng lên tới 500 triệu đồng

Chỉ sau 2 phút chạm - Nhận ngay hạn mức thấu chi và thẻ tín dụng lên tới 500 triệu đồng

Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cá nhân ngay lập tức của khách hàng, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) dành tặng khách hàng hiện hữu bộ đôi công cụ tài chính quyền lực là Thẻ tín dụng SHB và khoản thấu chi phê duyệt trước online thông qua ứng dụng SHB Mobile. Không cần hồ sơ, giấy tờ khách hàng nhận ngay thẻ tín dụng chỉ sau từ 2 ngày hoặc được cấp hạn mức thấu chi sau 2 phút.
Phát triển trung tâm thương mại tại Việt Nam: Chọn làm lớn, hay chọn làm sâu?

Phát triển trung tâm thương mại tại Việt Nam: Chọn làm lớn, hay chọn làm sâu?

Tại Việt Nam, thị trường đã có sự ra đi của nhiều ông lớn trong lĩnh vực bán lẻ, như Auchan, Parkson… Nhưng cũng có sự tồn tại bền bỉ, thậm chí là phát triển mạnh mẽ của không ít những thương hiệu lớn, và trong các thương hiệu nổi tiếng này, sự phát triển cũng mang màu sắc khác nhau...
back to top