Ông Lê Hồng Nam làm Giám đốc Công an TP HCM

Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An, được điều động làm Giám đốc Công an TP HCM thay trung tướng Lê Đông Phong nghỉ hưu, từ ngày 26/6.

<div> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/26/Le-Ho-ng-Nam-9103-1593179812.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=DHMW-z1p4iyANnFCDUK0mg" itemprop="url" /><meta content="1200" itemprop="width" /><meta content="805" itemprop="height" /><meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_le-ho-ng-nam-9103-1593179812.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/26/Le-Ho-ng-Nam-9103-1593179812.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=MkVUBLtTU_9Bi6qebOQjHw 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/26/Le-Ho-ng-Nam-9103-1593179812.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=tB3fpnEV7n9g6rIofsPqFw 2x" /><img alt="Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc (phải) chúc mừng đại tá Lê Hồng Nam. Ảnh: Thúy Phượng." src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_le-ho-ng-nam-9103-1593179812.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng an Nguyễn Duy Ngọc (phải) ch&uacute;c mừng đại t&aacute; L&ecirc; Hồng Nam. Ảnh: <em>Th&uacute;y Phượng.</em></p> </figcaption> <p>Quyết định của Bộ trưởng C&ocirc;ng an được thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc (Thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng An) trao cho &ocirc;ng Nam, h&ocirc;m nay.</p> <p>Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc b&agrave;y tỏ sự tin tưởng, ở cương vị mới, đại t&aacute; L&ecirc; Hồng Nam sẽ ph&aacute;t huy vai tr&ograve; gương mẫu của người l&atilde;nh đạo, vượt qua mọi kh&oacute; khăn v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ.</p> <p>Đại t&aacute; L&ecirc; Hồng Nam 54 tuổi, qu&ecirc; B&igrave;nh Dương, c&oacute; nhiều năm c&ocirc;ng t&aacute;c ở Cục Cảnh s&aacute;t điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, bu&ocirc;n lậu (C03, Bộ C&ocirc;ng an). &Ocirc;ng được điều động về l&agrave;m Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Long An từ cuối năm 2018.</p> <p>Dịp n&agrave;y, Bộ C&ocirc;ng an cũng trao quyết định điều động, bổ nhiệm đại t&aacute; L&acirc;m Minh Hồng (Ph&oacute; gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh An Giang) giữ chức vụ Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Long An.</p> <p align="right">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top